Bli medlem

Som medlem i Norsk Botanisk Forening, blir du tilknyttet en av våre 13 grunnorganisasjoner. Du kan velge om du vil ha det landsdekkenede tidskriftet vårt, Blytta. Medlemskap med Blyttia kalles A-medlemskap og uten B. Du kan også få tilleggsmedlemskap i andre grunnorganisasjoner.

Se oversikt over kontingenttyper og satser under
Innmeldingsskjema på nett finner du her.

Nedlastbar vervefolder for utskrift finner du her.

Forklaring til medlemskapstypene
A-medlemskap: hovedmedlemskap inkludert abonnement på Blyttia.
B-medlemskap: hovedmedlemskap uten Blyttia.
C-medlemskap: tilleggsmedlemskap i en grunnorganisasjon for medlemmer av andre grunnorganisasjoner. Dette velges av medlemmer som ønsker å motta flere grunnorganisasjoners tidsskrifter. De tegner da C-medlemskap i disse i tillegg til sitt hovedmedlemskap (A eller B).
D-medlemskap: familie/husstandsmedlemskap, finnes bare i noen grunnorganisasjoner.
E-medlemskap: finnes i Telemark Botaniske Forening, og er et "familiemedlem-C-medlemskap", dvs. C-medlemskap til redusert pris.
S-medlemskap: er et medlemstilbud til studenter ved universitetene og høgskoler. Dette er et sterkt subsidiert medlemskap som inkluderer medlemsbladet Blyttia. Nyinnmeldte får en lupe som velkomstgave. Medlemskapet er for studenter ved universitetene og har en varighet på tre år. Etter den tid går medlemskapet over til et A-medlemskap

 

Medlemmene velger tilknytning til grunnorganisasjon fritt - det kan enten være der man bor, der man stammer fra, der man har hytte eller andre preferanser. Ved innmelding vil det likevel, hvis ikke annet er uttrykt, tas for gitt at medlemmet ønsker tilknytning i samsvar med boligadressen.

Kontingentsatser 2015

Grunnorganisasjon A-medl B-medl C-medl D-medl E-medl S-medl
Nordnorsk Botanisk Forening 370 140 95 80 - 150
Trøndelagsavdelingen 442 210 160 - - 150
Vestlandsavdelingen 352 120 70 - - 150
Sunnhordland Botaniske Forening 382 150 100 - - 150
Rogalandsavdelingen 375 150 100 - - 150
Agder Botaniske Forening 362 120 80 - - 150
Telemark Botaniske Forening 445 210 160 90 40 150
Larvik Botaniske Forening 345 130 50 50 - 150
Buskerud Botaniske Forening 360 150 90 75 - 150
Innlandet Botaniske Forening 340 150 110 - - 150
Østlandsavdelingen 340 150 110 - - 150
Østfold Botaniske Forening 395 190 100 - - 150
Moseklubben 382   150  100 - -  150
   

 

Gå til innmeldingsskjemaet.