Hva skjer?
Brukernavn:
Passord:
Lagre passord
Glemt passordet ditt?
Hovedside | Brukerprofil | Registrering | Botanikkforum | Hva skjer | Fotogalleri | Herbariet | Medlemmer | Hjelp hva skjer
         
 
Utgåtte aktiviteter
     
 
Aktivitet
Dato
 
Resultater 241 - 280 of 1410 « Forrige 40   Neste 40 »

Villblomstenes dag, Levanger, Børsåsen

Oppmøte ved Østbø.kl 13.00.
Turledere: Bjørg Rindal og Helen Gravås Heldal
sø, 19.06.2016
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag til Myrefjell i Målselv

Det er oppmøte på parkeringsplassen til Målselv fjellandsby kl. 13.00. Turen går i lett terreng langs vegar og stiar, der vi ser på ein rik flora i fjellskogen. Vi tilrår egna klede og fotty, då vi vil passere lokalitetar som er våte også ved opphaldsver. Ta gjerne med mat og drikke. Turen blir leia av NNBF (Per K. Bjørklund) i samarbeid med Midt-Troms naturlag (Jann-Oskar Granheim)
sø, 19.06.2016
Nordnorsk Botanisk Forening

Villblomstenes dag, Maridalen kirke

Blomstergudstjeneste i Maridalen kirke.
Blomstergudstjenesten er tenkt for de minste i Maridalen (barnehagen/skolen).
12.15 Blir det eventyr for de minste, og en tur i umiddelbar nærhet av kirken for å artsbestemme blomsterarter vi finner

Maridalen kirke klokka 11.15
Blomstertur med eventyr 12.15.

Turleder: John Keddy
sø, 19.06.2016
Østlandsavdelingen

Villblomstenes dag, Tomb

Det blir markering av Villblomstenes dag i Tomb.
Under gudstjenesten i Tomb kirke blir det invitert til tur i nærområdet som starter 12.30.

Innvandrere og andre med en kulturell bakgrunn annerledes enn nordmenn flest blir særskilt invitert.
Turleder: Jan Ingar Båtvik
sø, 19.06.2016
Østfold Botaniske Forening

Sætre i Hurum

Torsdag 16. juni kl. 17.30. Sætre i Hurum.
Området Færgestad-Kinnartangen-Kapellvika ved Drøbaksundet sør for Sætre.
Fra rundkjøringen i Sætre sentrum, kjør sørover mot Storsand-Filtvet-Tofte (rv. 281). Når dere etter 4,9 km er på veiens høyeste punkt med utsikt til fjorden, ta til venstre ned bakkene ved kryss og skilt merket Færgestad/Ole Robert. Gården Ødegården ligger der til venstre, Grønsand gård til høyre. Bratt bakke ned mot Færgestad.
Da får dere det store sandtaket på høyre hånd. Kjør helt ned til fjorden og så langt at dere ser en veibom i skogkanten. Der er det parkeringsplass. Ta med termos og matpakke.
Kommentar: Området har mange arter. Det er både strandvegetasjon og furuskog/blandingsskog. Bittergrønn ble funnet her et sted for 120 år siden. Det skulle være noe å gjenfinne.
Turleder: Inge Jahren, mobil 91345702
to, 16.06.2016
Buskerud Botaniske Forening

Florakunnskap og interessefellesskap,

Del 1. Lysbildeforedrag om Orobanche.

Del 2. Foredrag om Orobanche

Del 3.Tur på Langhus for å se korallrot. 15. juni. Turleder Geir Arne Evje

on, 15.06.2016
Moseklubben

SKJEGGESTADHOLMENE, ved Vikerøya

Fremmøte: Skottebrygga kl 1700 for felleskjøring til P-plass vest for Vikerøya kl 1730. Svein stiller med båt fra en av bryggene sør for broa. Kr 30 for båtskyss.
Turleder: Tor H. Melseth, Tel 90183869 Alt. Tur ved dårlig vær – Vikerøya.
ti, 14.06.2016
Larvik Botaniske Forening

Fokus på gress, Nordre Kirkøy, Hvaler

Tirsdag 14. juni kl. 18.

Nordre Kirkøy, Hvaler med fokus på gress.

Rutene nord på denne øya er også dårlig kartlagt.

Frammøte: Hvaler kirke.

Ledere: B.P. Løfall & J.I. Båtvik.
ti, 14.06.2016
Østfold Botaniske Forening

Planteliv og geologi på Hovedøya

Vi inviterer på oppdagelsestur på Hovedøya, der du kan lære mer om de mange sjeldne plantene og den unike geologien i Oslofjorden.
Båt fra Rådhusbrygga kl.11.00. Oppmøte på brygga på Hovedøya kl. 11.00.
(NB. Sjekk ruter.no for evt. oppdaterte rutetider). Ta med matpakke.
Turledere: Kristina Bjureke og Anne Birkeland.
sø, 12.06.2016
Østlandsavdelingen

Gransherad i Notodden kommune søndag 12. juni.

Frammøte kl. 11.00 ved E134 rett ved avkjøringen til Gransherad (fylkesvei 361), samme vei som retning Tinnoset og Tinnsjøveien. Rett ved krysset (på venstre side av E134 hvis du kommer sørfra) ligger en nedlagt kiosk hvor det er plass til å møtes med bilene.
Herfra kjører vi til Gransherad for å botanisere i liene nord for Gransheradvegen mot Holtedalen og Liåsen. Dette er en rik sydvendt li og bekkekløft hvor det sikkert er mye spennende å finne.
Det kan være både litt bratt og litt vått så husk godt fottøy.
Turledere: Jorunn Simones (tlf. 95032367) og Christian Kortner (tlf. 91894169).
sø, 12.06.2016
Telemark Botaniske Forening

Ville vekster i ravinelandskapet

Bli med på vandring gjennom det særegne ravinelandskapet mens naturen er på sitt grønneste og villblomstene på sitt vakreste. Kom med ned i de bratte dalene og få en forståelse av hvorfor naturtypen er rødlistet.
Biolog Kåre Homble guider og viser både spiselige og giftige vekster.
Turen starter fra Veset gård kl.11.00, går gjennom blomstereng og ned ravineområdet Veset V, som er en A-lokalitet (av nasjonal verdi). Turen går ravinedalen ned til Vorma, følger så Vorma til Ertetangen på Huser og videre opp til Huser gård. Turen vil minimum ta tre timer og krever godt fottøy og gode bein. Stabburskafeen på Huser er åpen til kl.16.00, med matretter fra naturens spisskammer.
Se facebookevent: https://www.facebook.com/events/1071829372885770/
sø, 12.06.2016
Andre

Ville blomar, Ervedalen Nissedal

Sundag 12.juni er det tur til Ervedalen. Ervedalsvatnet og Ervedalen er eit dalfære som ligg i Nissedal og strekkjer seg inn mot kommunegrensa til Fyresdal. Vatnet ligg ca 470 moh. Ved Ervedalsvatnet er det ein sørvendt fin almeskog, og den sørvendte lia har mange artar som ikkje er vanlege i Nissedal-Fyresdal. Det gjeld til dømes svarterteknapp, skogflatbelg, skogvikke, vårerteknapp, raudflangre med fleire.

Møtestad: Spar Fyesdal kl 10.00. Køyretuen til Ervedalsvegen tek ca 45 minutt. Kjem du frå Nissedal kan du ta kontakt med Helge Kiland.
Turen har kome i stand gjennom eit samarbeid mellom Telemark Botaniske Forening og Fyresdal Turlag.
sø, 12.06.2016
Telemark Botaniske Forening

Tverrfaglig kartleggingsdag på Brekkebråtan, Nedre Eiker.

Lørdag 11.juni: kl. 10.00 – 16.00. Tverrfaglig kartleggingsdag på Brekkebråtan, Nedre Eiker.
Oppmøte ved Brekke, parkering langs gml. Rv 283 (nedenfor Brekkeveien nr. 8) vest for Krokstadelva sentrum http://www.norgeskart.no/#14/218147/6635695. Ta med niste. Ingen påmelding.
Dagen er et ledd i Sabimas kampanje for kulturlandskap og arrangeres sammen med Buskerud Botaniske Forening . Brekkebråtan er et kalkrikt område med tørr og vekselfuktig eng, like vest for Krokstadelva i Nedre Eiker kommune. Buskerud Botaniske Forening har ryddet og skjøttet mye av området de siste årene. De har også kartlagt mye spennende kalkflora her. Det blir orientert om dette på dagen. Området har stort potensial for mange insektgrupper, skorpelav på kalkberg, moser osv., som til nå er lite undersøkt. Vi satser på å få med flere eksperter på ulike grupper og få satt ut noen insektfeller på forhånd som kan tømmes og granskes på dagen.
For nærmere opplysninger om området kontakt: Even W. Hanssen 99 25 61 20 eller Kristin Bjartnes 90 95 20 45
lø, 11.06.2016
Buskerud Botaniske Forening

Lukedugnad i Solbergfjell naturreservat.

Torsdag 9. juni: Lukedugnad i Solbergfjell naturreservat.
Naturreservatet med sine sjeldne orkideforekomster invaderes av lupiner.
Mer informasjon kommer.
to, 09.06.2016
Buskerud Botaniske Forening

Tirsdagstur

Bli med å oppleve de botaniske skatter i Oslo. Ja da må du bli med på tirsdagsturene som arrangeres hver første tirsdag i måneden. Oppmøte Baker Hansen, Kongeterrassen, fra 1545, med avmarsj cirka 17.00.
Turleder: Anders Often (45420213).
ti, 07.06.2016
Østlandsavdelingen

Blomstertur til Bulandet

Tur til Bulandet i Askvoll kommune og Rekstad/Kinn i Flora kommune. Vi håper bl.a. å få se kystblåsterne Tractema verna og mosesildre Saxifraga hyponides. Turledere: Geir Arne Evje og Bård Haugsrud (ØBF).
Invitasjon blir lagt på hjemmesiden vår www.nbf-ostland.no
NB. Ikke bindende påmelding innen 29.02.2016 til Geir Arne Evje garev@online.no
ti, 07.06.2016
Østlandsavdelingen

TRAFJORDEN ØST, Nordmannbo

Fremmøte: Skottebrygga kl 1100 eller P-plass for kyststi Nordmannbo
Vi tar oss god tid. Turleder: Dagny Mandt Tel 901 44 859
sø, 05.06.2016
Larvik Botaniske Forening

Eidsfoss hovedgård - mye rart å finne i den gamle hagen

Søndag 5. juni: kl. 10.00 – 12.00. Eidsfoss Hovedgård. Turleder Roger Halvorsen.
Kontaktperson: Elin Viker Thorkildsen, mobil 91123391
sø, 05.06.2016
Buskerud Botaniske Forening

Ravinebakker langs Glomma, Sarpsborg

Lørdag 4. juni kl. 11.

Kinndalen og Strømsevja langs Glomma med ravinebakker, Sarpsborg.

Frammøte: Varteig kirke.

Leder: Henrik A. Torp.
lø, 04.06.2016
Østfold Botaniske Forening

Redningsaksjon for Hvitmure

Oppmøte: Bussholdeplass Tåsen Allé (buss 34 Tåsen), klokka 11:00, lørdag 4 juni.
Vi inviterer til floravoktersamling og redningsaksjon for den svært sjeldne hvitmuren på Tåsen. Hvitmure er en av Norges sjeldneste planter, den vokser kun på seks lokaliteter i Norge, alle rundt Oslofjorden. Her på Tåsen har man forsøkt å redde arten ved å plante ut nye individer. Nå skal vi dra ut og telle hvor mange hvitmureplanter som har overlevd sin første vinter, det vil også bli minikurs i overvåking av rødlistede arter og skjøtselsarbeid for å bevare truede planter. Kristina Bjureke skal fortelle om reintroduksjonsprosjektet og de botaniske skattene på Tåsen. Vi avslutter dagen med grilling ute og satser på sommervær:) Ta med deg venner og bli med på en hyggelig dag.

Ps: ta med deg hansker til luking hvis du har.
Kontaktperson: Bjørn Smevold, Honorata Gajda honorata@botaniskforening.no

lø, 04.06.2016
Østlandsavdelingen

Hagahogget naturreservat, ved Semsvannet i Asker

Torsdag 2. juni. Kl. 17.30 Oppmøte: Asker jernbanestasjon for felles kjøring.
Vi tar turen til Hagahogget naturreservat, ved Semsvannet i Asker. I Naturbase står bl.a.: Sentral interesse har en alm-lindeskog med tilhørende markvegetasjon, svært rike partier barskog med urskogkjerner, et bredt spekter vegetasjonstyper og arter og rike overgangssoner mellom edellauvskog og barskog. http://faktaark.naturbase.no/Vern?id=VV00001995
Turleder: Kristin Bjartnes, mobil 90952045
to, 02.06.2016
Buskerud Botaniske Forening

Kveldstur ved Trosby i Bamble torsdag 2. juni.

Frammøte: Butikk ved avkjørsel til Kjønnøya kl. 17.30.
Turen går vestover langs kyststien. Mange forskjellige biotoper med rik blomstring. Fine strandenger, gress-sletter og kulturmarker.
Turleder: Trond Risdal (tlf. 47287740).
to, 02.06.2016
Telemark Botaniske Forening

villblomstenes dag, Malvik, Foss.

Møtested: Horg bygdetun
Turmål: Kultursti med innmark og skog.
Turleder: Bjørn Sæther.
to, 02.06.2016
Trøndelagsavdelingen

Villblomanes dag, Ørland, Bruholmen,

Parkeringsplassen ved bruholmen.
Turmål: Strandberg.
Turleder: Ingrid Bjærklund
Turen starter kl 15.00 og varer i ca 2 timer
to, 02.06.2016
Trøndelagsavdelingen

Søstermarihand tur til Raje

Dersom du vil være med, møt opp på Buskerud Folkehøgskole eller direkte på stedet. Turleder: Kristin Bjartnes, 909 52 045
sø, 29.05.2016
Buskerud Botaniske Forening

Restaureringsprosjekter i Eikerbygdene

Buskerud Folkehøgskole kl. 14:00 Tur for å se på myrflangre restaureringsprosjekt og slåttemarkene på Brekkebråtan ved Kristin Bjartnes 909 52 045


lø, 28.05.2016
Buskerud Botaniske Forening

Se etter mattestarr på Rom utenfor Kirkøy, Hvaler

Tirsdag 24. mai kl. 18.

Rom utenfor Kirkøy, Hvaler.

Her er det sterke rykter om mattestarr som vi bør ut å se på nå i blomstringstiden.

Påmelding pga båtskyss fra Skjærhalden.

Leder: J.I. Båtvik.
ti, 24.05.2016
Østfold Botaniske Forening

Kulturlandskapsgruppa - oppstartsmøte

Vi inviterer alle som har lyst å lære mer om kulturlandskapet i Oslo og Akershus til en kulturlandskapskveld. Kunne du tenke deg å hjelpe til å skjøtte de artsrike slåttemarkene i Osloområdet, da må du bli med i Kulturlandskapsgruppa.
Det blir foredrag og planlegging av årets aktiviteter, og enkel matservering.
Sted: Lids hus (Botanisk museum), Tøyen, Oslo.
Tid: 2. mai 2016 klokka 17:00-20:00
Ansvarlig: Kristina Bjureke
ma, 23.05.2016
Østlandsavdelingen

Hva finner vi på Sirikirke, høyeste fjell på østsida av Eikern

Fellestur med NOF Øvre Eiker.
Oppmøte: Vestfossen skole kl. 10.00. Husk matpakke og termos.
Turleder: Audun Jahren, mobil 90734525

sø, 22.05.2016
Buskerud Botaniske Forening

Biomangfolddagen

Biomangfolddagen med Bioblitz! Nasjonal markering ved Lilløyplassen naturhus, Fornebu, Bærum, Akershus. Tverrfaglig fokus med stands og arrangementer i regi av SABIMA-foreningene og andre naturorganisasjoner. Mange aktiviteter for barn. Arrangementet foregår i og rundt Lilløyplassen naturhus.
Kan du tenke deg å stå på stand?
ta kontakt med: honorata@botaniskforening.no
sø, 22.05.2016
Østlandsavdelingen

MULÅSEN naturreservat, syd for Holmestrand. Felles med TBF

Fremmøte: Skottebrygga kl 11.Turleder: Roger Halvorsen tel 970 13 539 eller 33 05 86 00
lø, 21.05.2016
Larvik Botaniske Forening

Østre del av Søndre Sandøy, Hvaler

Lørdag 21. mai kl. 10.40 (ferge fra Skjærhalden).

Østre del av Søndre Sandøy, Hvaler. Øya er kjent for sin rike flora, men som er lite kjent, registrert og dokumentert østpå.

Retur fra Gravning-sund 17.35.

Turledere: Monika Olsen mob. 90712929 og B.P. Løfall.
lø, 21.05.2016
Østfold Botaniske Forening

Mulåsen naturreservat sør for Holmestrand lørdag 21. mai.

Frammøte Skottebrygga i Larvik kl. 11.00.
Fellestur med Larvik Botaniske Forening til Mulåsen naturreservat, som ligger i Re kommune. Ukjent biotop for oss men det skal finnes blant annet misteltein her.
Turleder: Roger Halvorsen (tlf. 97013539 eller 33058600).
lø, 21.05.2016
Telemark Botaniske Forening

Botanikk-kurs for studenter

Vi inviterer alle studenter til innføringskurs i botanikk. Her vil du lære deg å kjenne igjen de vanligste plantefamiliene og artene ute i naturen. Turen starter fra Sognsvann t-banestasjon og vi rusler ned til Kringsjå. Turen er åpen for alle, ingen påmelding. Kurset arrangeres i samarbeid med Biologisk fagutvalg, UiO.
Oppmøte: Sognsvann t-bane: 16-19.00.
Turleder: Anders Often og Honorata Gajda (97 63 97 83)
to, 19.05.2016
Østlandsavdelingen

Fotokurs

Torsdag 12. mai og torsdag 19. mai: Fotokurs v/ Devegg Ruud.
Kurset er fulltegnet.
to, 19.05.2016
Buskerud Botaniske Forening

Vårblomstring i Ringsaker

Sted: Nes og Helgøya i Ringsaker
Tid: Lørdag 14. mai
Oppmøte: Esso-stasjonen i Brumunddal kl 11.00, ved avkjøringsfelt fra E6 ('On The Run').


ØLA arrangerer denne turen sammen med Innlandet Botaniske Forening, med Asle Bruserud som lokal kjentmann. Vi kan lokke med bl.a. lerkespore, skjellrot, gulveis, mandelpil, doggpil, marsfiol og gulveis. Vi håper også å finne dalfiol og skåresildre.

Hvis du kjører bil, gi beskjed til Geir Arne Evje, epost garev[at]online.no eller tlf 97 68 29 09. Hvis du ikke kjører bil og trenger skyss til Brumunddal, gi beskjed til Geir Arne Evje, så jeg kan samordne kjøring.

Det går også an å ta tog fra Oslo S kl 09.34 (regiontoget til Lillehammer, linje R10) med ankomst Brumunddal kl 11.09, og sitte på med bil videre. Gi beskjed hvis du velger å reise med tog til Brumunddal.

Ledere: Geir Arne Evje, tlf 97 68 29 09, og Asle Bruserud.
lø, 14.05.2016
Østlandsavdelingen

Kveldstur til Siljan torsdag 12. mai.

Frammøte Hydro/Texaco stasjonen i Siljan kl. 17.30 eller parkering ved Kiste bru ca. 15 min. senere.
Denne kvelden vil vi kikke på området Kiste bru - Holt – Jakthuset. Dette er en av de frodigste lokalitetene sør i Siljan med jordkanter og edelløvskog i varierende størrelse. Lettgått terreng men velg fottøy etter vær. Vi setter av tid til en kaffepause!
Turleder: Harald Stendalen (tlf. 95422617).
to, 12.05.2016
Telemark Botaniske Forening

ANUNDSJØ, Kvelde, vårblomstring

Fremmøte: Skottebrygga kl 1730 eller Esso, Kvelde kl 1800
Turleder: Dagny Mandt Tel 901 44 859
on, 11.05.2016
Larvik Botaniske Forening

Vårblomstring i Botanisk Hage

Bli med på vårblomstring i Botanisk Hage. Turen ledes av Kristina Bjureke.
Les mer om hva som skjer i Botanisk Hage på www.nhm.uio.no/besok-oss/arrangemeter.
Tid: Onsdag 11. mai, klokka 18:00
Oppmøte foran Lids hus (Botanisk museum), Tøyen, Oslo.
on, 11.05.2016
Østlandsavdelingen

I vesterled - botaniske inntrykk fra Shetland

Torbjørn Alm er foredragsholder på semesterets siste åpne møte som holdes på Lærerhøgskolen i Tromsø, Mellomvegen 110, 10.mai kl. 19.30. Gamle og nye medlemmer ønskes hjertelig velkomne!
ti, 10.05.2016
Nordnorsk Botanisk Forening

« Forrige side | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Neste side »

 
Kategorier
 
Søk 
Valg
 
         
Botanikkforum © 2008 NBF Gå til toppen av siden
This page was generated in 0,33 seconds. Snitz Forums 2000