Hva skjer?
Brukernavn:
Passord:
Lagre passord
Glemt passordet ditt?
Hovedside | Brukerprofil | Registrering | Botanikkforum | Hva skjer | Fotogalleri | Herbariet | Medlemmer | Hjelp hva skjer
         
 
Utgåtte aktiviteter
     
 
Aktivitet
Dato
 
Resultater 1361 - 1400 of 1410 « Forrige 40   Neste 40 »

Vårtur til Byneset

Lauvskogsliene i sør og vesthellingene av Bymarka inne på sjølve Byneslandet er relativt dårlig undersøkt. Vi tar utgangspunkt i Bergsskardet og utforsker områdene nordover. Nærmere detaljer kommer i Orebladet til våren og på NBF sine nettsider, men vi satser på heildagstur med avreise fra Vitenskapsmuseet ca kl. 10 eller oppmøte ved Berg Bedehus.
lø, 30.05.2009
Trøndelagsavdelingen

Røysehalvøya i Hole kommune

Røysehalvøya har et flott kulturlandskap, og en rik og variert flora. Her er det store muligheter for å se rødlistede arter. Frammøte kl. 12.45 på parkeringsplassen ved Vik skole for felles transport videre. Turledere er Henning Larsen og Marianne Karlsen (tlf. 958 06 572).

Det går buss fra Oslo og Hønefoss, se rutetider:
http://www.reiseinfo.no/timekspressen/ruter/r/23-206.htm
sø, 24.05.2009
Buskerud Botaniske Forening

Den internasjoale plantebevaringsdagen og Den internasjonale biomangfolddagen

Tirsdag 19. mai. (på dagtid)
Arrangør: SABIMA og Naturhistorisk museum.
Feiringen av disse to dagene blir i år slått sammen. Omvisning på Tøyen om truete og fremmede arter i norsk natur.
Miljøvernministeren kommer kl. 15, utdeling av Miljøvernprisen. Foreningene står stands utenfor Botanisk museum.
ti, 19.05.2009
Østlandsavdelingen

Tørrbakker, enger og bekkekanter i området Hammeren - kirkeruinene i Maridalen.

Tirsdag 19. mai.
Vi vil til dels vandre i områder hvor Maridalens venner driver slått. Ellers blir det mye vårplanter,
spesielt liljekonvall. Fremmøte på Hammeren bussholdeplass kl. 18.10
(buss går fra Nydalen T kl. 17.57 og Brekkekrysset kl. 18.05, men sjekk rutetabellen!).
Turleder: Øyvind Traagstad oyvind.traagstad@broadpark.no
tlf. 22 23 25 48 (p) / 466 95 068.

Hammeren bussholdeplass (Klikk for å se et større bilde)
ti, 19.05.2009
Østlandsavdelingen

Vårtur langs Hobøl-elva.

Tirsdag 19. mai kl. 18.00.
Vårtur langs Hobøl-elva. Fremmøte ved Skjellfoss mølle der veien går over Hobølelva, ca 5,5 km ØNØ for Såner kirke. Her vil vi se nærmere på blant annet blomstrende mattestarr og mandelpil langs elva.
Leder: Kåre A. Lye
ti, 19.05.2009
Østfold Botaniske Forening

Kurs i moser

Vi tar utgangspunkt i de mest vanlige mosene, og prøver å bestemme de ut fra bestemmelsesnøkkelen i Floraen 2 og moseatlaset som finnes her:
http://www.bio.uio.no/skolelaboratoriet/db05-feltarbeid/internet/html/docs/moseatlas_261107.pdf

Tidspunkt: mandag 11. mai, kl.18.00
Sted: Biologirommet på Rosthaug videregående skole på Åmot
Lærer: Arne Pedersen
Kontaktperson: Audun Jahren, mobil 907 34 525
Enkel servering, ingen påmelding.
ma, 11.05.2009
Buskerud Botaniske Forening

Planter og dyr på Gressholmen (arrangør: Naturhistorisk museum).

Søndag 10. mai.
Planter og dyr på Gressholmen (arrangør: Naturhistorisk museum).
Det blir en rundtur med blikk på fugler, insekter og planter på denne artsrike øya
innerst i Oslofjorden Fremmøte på ferjekaia på Gressholmen kl. 11.25 (antatt ankomsttid for
båtrute fra Vippetangen, men sjekk:
Rutetabellen http://trafikanten.no/trafikkinfo/tabeller/os/oslo-bat.pdf
og programmet http://www.nhm.uio.no/besokende/hva-skjer/2009/gressholmen.html
Turledere: Kristina Bjureke og Einar Strømnes, NHM.
sø, 10.05.2009
Østlandsavdelingen

Dokumentasjon av floraobservasjoner og forberedelser til ny feltsesong

Ved inngangen til en ny feltsesong der medlemmene i NBF og andre florainteresserte sikkert kommer til å gjøre mange gode plantefunn fokuserer styremedlemmene på hvordan og hvorfor vi bør sørge for å dokumentere observasjonene ved innsamling, fotografering osv. Seniorrådgiver Nils Valland, Artsdatabanken vil presentere ”artsobervasjoner.no” som ble lansert våren 2008 som en uavhengig felles tjeneste for rapportering av artsfunn.
Månedens art: Fjellnøkleblom Primula scandinavica blir presentert av stipendiat Sølvi Wehn, Institutt for biologi, NTNU.
Vi finner også plass til et ”minikurs” i plantebestemmelse der stipendiat Sverre Lundemo, Institutt for biologi, NTNU forteller hvordan vi kan bestemme et utvalg arter i slekta vier Salix.
ma, 04.05.2009
Trøndelagsavdelingen

Vårtur til Hovedøya

Søndag 26. april.
Hovedattraksjonen blir å se kubjelle i blomst. Også lodnefiol, bakkefiol og en god del
andre vårblomster er som regel utsprunget på denne tida. Om ikke våren er for tørr,
finner vi kanskje muserumpe.
Fremmøte ved brygga på Hovedøya kl. 10.50 (båt 92 fra Vippetangen ant. kl. 10.45, men sjekk rutetabellen!). http://www.trafikanten.no/trafikkinfo/tabeller/ruter/oslo-bat_090321-2.pdf
Turleder: Jan Wesenberg blyttia.nhm@uio.no, tlf. 908 88 683
sø, 26.04.2009
Østlandsavdelingen

Foredrag: Fremmede planter – hvor er de, hva gjør de?

Fremmede planter – hvor er de, hva gjør de?
-Artsdatabankens arbeid med risikovurderinger.

Ved Lisbeth Gederaas fra Artsdatabanken

Tid og sted: Onsdag 22. april 2009, kl. 19.00 på Kafé Asylet, Grønland 28, vis a vis Grønlands torg, Oslo.
http://www.asylet.no/?article=1

Kafe Asylet bilde (Klikk for å se et større bilde)


Kafe Asylet kart (Klikk for å se et større bilde)


Det tidligere annonserte årsmøtet blir utsatt til i høst.
on, 22.04.2009
Østlandsavdelingen

Svalbards flora – mangfold, trusler og bevaring

De siste årene har det skjedd mye som har stor betydning for kunnskapen om og forvaltningen av plantelivet på Svalbard. I dette foredraget vil forsker Dagmar Hagen, Norsk institutt for naturforskning og overingeniør Tommy Prestø, NTNU Vitenskapsmuseet gi et innblikk i artsmangfoldet og artenes historie på Svalbard. I tillegg vil de se på hvordan ferdsel, arealbruk og klimaendringer påvirker vegetasjon og planteliv og hva slags virkemidler forvaltningen rår over for å hindre tap av biologisk mangfold.
Månedens art: Bergfrue Saxifraga cotyledon blir presentert av Line Johansen.
ma, 30.03.2009
Trøndelagsavdelingen

Varangerhalvøyas flora og gjenoppdagelsen av altaihaukeskjegget.

Altaihaukeskjegg (Crepis multicaulis) ble gjenfunnet sommeren 2008, da hadde den hatt status som utryddet siden 1943. Nærmeste voksested var ved Kvitsjøen, og plantens ekstreme utpost i Norge i forhold til kjerneområdene i Asia har ført til stor interesse.

Hør Leif Ryvarden fortelle om funnet på Kafé Asylet, Grønland 28, vis a vis Grønlands torg. Onsdag 11. mars kl 19.
on, 11.03.2009
Østlandsavdelingen

Fra de gamle grekere til blomstrende orkideer. Glimt fra en vårtur til Hellas.

I kveldens foredrag tar Einar Kongshaug, Miljøenheten, Trondheim kommune og Arne Jakobsen, Gauldal videregående skole oss med til flere av den greske antikkens mest kjente steder der orkideene blomstrer blant et rikt utvalg av kulturminner.
NB. Dette møtet vil bli kombinert med årsmøte i Trøndelagsavdelinga av NBF. Medlemmene vil få innkalling og årsmøtepapir i posten. Årsmøtet starter kl. 1900, og foredraget starter ca. 1930.
ma, 02.03.2009
Trøndelagsavdelingen

Darwin og botanikken

I februar er det 200 år siden Charles Darwin ble født, og i november er det 150 år siden hans hovedverk "On the origin of species" ble utgitt.

Derfor feires Darwin over hele verden i 2009. NBF vil vise Darwins arbeid med botanikk, og dette er mer enn de fleste kanskje er klar over. John Magne Grindeland vil fortelle. Han er førsteamanuensis ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.

Vi gleder oss til å treffe deg!
Tid og sted: onsdag 11. februar kl 19.00. Rom 4512 Kristine Bonnevies hus (Biologibygningen). UiO, Blindern. Vi serverer Darwin-suppe og brød. Kr 30 for suppe ellers gratis adgang.
on, 11.02.2009
Østlandsavdelingen

Kongsvold og botanikken – fra Oeder til dataalderen

Kongsvoll med Knutshøene og fjella omkring har lenge vært kjent for sin rike flora. Kveldens foredragsholder, Simen Bretten, var fra 1975 til 1992 bestyrer av Kongsvoll biologiske stasjon. I foredraget vil han presentere en del av ”godbitene” i floraen, og historien om utforskinga av floraen på Dovrefjell fra den ble oppdaga G.C. Oeder som i 1755–60 besøkte Norge for å samle stoff til ”Flora Danica”, via M.N. Blytts besøk i 1836 som for alvor gav Knutshøene ry som plantefjell og fram til vår tid.
Månedens art: Norsk malurt Artemisia norvegica blir presentert av Arne Jakobsen.
Sted: Suhmhuset, Vitenskapsmuseet, Trondheim
Tid: kl. 19.00.
ma, 02.02.2009
Trøndelagsavdelingen

Julemøte

Hyggelig julesamvær med kaffe, kaker etc og medlemmenes egne bilder fra sommeren som gikk.

Oppmøte: Mjøndalen skole kl 18.30
to, 04.12.2008
Buskerud Botaniske Forening

Åpent medlemsmøte

Suhmhuset, Vitenskapsmuseet kl. 19.00.
Karplantefloraen i Engerdal – en beskrivelse av et lokalfloraprosjekt
Leif Galten har i 7–8 år arbeidet med floraboka ”Karplantefloraen i Engerdal” som vil ble utgitt våren 2008. I dette foredraget vil han fortelle både om florakartlegginga, arbeidet med boka og, ikke minst, hva han har funnet ut om karplantene i kommunen.
***********************************
Månedens art: Kristtorn Ilex aquifolium presentert av Egil Ingvar Aune.
ma, 01.12.2008
Trøndelagsavdelingen

Åpent medlemsmøte

Suhmhuset, Vitenskapsmuseet kl. 19.00
Biologisk mangfold langs små vassdrag – med hovedvekt på moser og lav
Foredrag ved Kristian Hassel.
Små fossefall er under økende utbyggingspress. Dette har sammenheng med et uttalt ønske fra offentlige myndigheter om å utnytte elver og fosser til kraftproduksjon. Kristian bygger i dette foredraget på erfaringer fra undersøkelser av fosser og bekkekløfter i Trøndelag gjennom de siste 3–4 årene.
***********************************
Månedens art: Olavsstake Moneses uniflora presentert av Harald Kildal.

ma, 03.11.2008
Trøndelagsavdelingen

Høstmøte

Inge Jahren holder et bildebasert kåseri ut fra inntrykk fra en (ev flere) av sine reiser. Fra hvilket område vil han ikke røpe før på selve møtet....

Oppmøte Mjøndalen skole kl 18.30
to, 16.10.2008
Buskerud Botaniske Forening

Åpent medlemsmøte

Suhmhuset, Vitenskapsmuseet kl. 19.00.
En reise i Israels natur
Einar Kongshaug forteller og viser bilder fra en tur til Israel. Turen ble gjennomført i løpet av påska 2008. Det var stor blomstring av liljer og orkideer, og mange ulike natur- og landskapstyper i områdene rundt Genesaretsjøen og Dødehavet. Vi får også et innblikk i fuglelivet i dette spennende landet.
***********************************
Månedens art: Bergfrue Saxifraga cotyledon presentert av Line Johansen.
ma, 29.09.2008
Trøndelagsavdelingen

Kryptogamtur til Grua

Søndag 14. september. Kryptogamtur til Grua i Lunner, med hovedvekt på moser, men kanskje er det også fin sopptid. Spesielt oppsøkes tungmetallholdig berg og rike myrer i tilknytning til disse. Frammøte på Hadeland Bergverksmuseum ved Grua stasjon kl 11.00. (Tog fra Oslo S kl 09.47 er på Grua kl 10.51. Om du kommer med bil fra Oslo, er det avkjøring fra rv. 4 like før en tunnel, 10 km nord for Harestua.) Turleder: Arne Pedersen (ar-bryum@online.no, tlf. 22 37 00 40 (p) / 902 11 061).
sø, 14.09.2008
Østlandsavdelingen

Sopptur - felles med Oslo og omegn sopp- og nyttevekstforening

Musserongtur til Gullerud, Buskerud
Frammøte kl.11.00 på Botilsrud busstopp på E16 (ved avkjøring til Norderhov kirke) for felles transport videre. Turledere er Gro Gulden (tlf. 92218828) og Oliver Smith
lø, 13.09.2008
Buskerud Botaniske Forening

Soppekskursjon Trøndelag

Søndag 7. september. Soppekskursjon.
Start fra Vitenskapsmuseet kl. 0900. Påmelding til tlf. 73 59 22 60. Ekskursjonen ender opp på dagens faste soppkontroll.
I samarbeid med Trondheim sopp- og nyttevekstforening.
sø, 07.09.2008
Trøndelagsavdelingen

Soppens dag i Trondheim

Lørdag 6. september. ”Soppens dag” på Nordre g. i Trondheim kl. 1100–1500. I samarbeid med Trondheim sopp- og nyttevekstforening.
lø, 06.09.2008
Trøndelagsavdelingen

Oppfølgingstur til Oksenøya-Snarøya

Lørdag 30. august. Oppfølgingstur til Oksenøya-Snarøya. Samme klokkeslett, sted og turledere. Se turen 21. juni.
lø, 30.08.2008
Østlandsavdelingen

Oppfølgingstur til Gåsøya

Lørdag 23. august. Oppfølgingstur til Gåsøya. Samme klokkeslett, sted og turleder. Se turen 14. juni.
lø, 23.08.2008
Østlandsavdelingen

Florakartlegging i Melhus

Lørdag 23. og søndag 24. august: Oppmøtested og tid ikke bestemt, (helst påmelding innen torsdag 21.8. per e-post (nbf.tla@vm.ntnu.no), telefon 906 44 907 eller 994 01 659).
lø, 23.08.2008
Trøndelagsavdelingen

Slåttetreff på Mikkelrud

Søndag 17 . august. Slåttetreff på Mikkelrud i Aurskog-Høland.
Fysisk arbeid og/eller en piknik i det grønne.......
ØLA ønsker å ta på seg skjøtsel av (deler av) engene på plassen Mikkelrud i Aurskog-Høland. Dette er Akershus’ beste solblomenger, med også andre spennende arter som brudespore, bakkesøte, marinøkkel og brunkløver. Det er dokumentert årlig slått av disse engene tilbake til begynnelsen av 1700-tallet. Nå er eieren ikke lenger i stand til å skjøtte engene, og de siste to årene har det foregått slått av de mest verdifulle delene av enga på dugnadsbasis ved botanikere i/rundt foreninga og Botanisk museum, mens andre deler av enga har vært satt bort til betalt tohjulingslått av Fylkesmannen. Vi ønsker å gjøre dugnadsslåtten til en tradisjon i NBFs regi. Vi ser for oss å dra ut tidlig (det er ca. en times kjøring fra Tøyen), og slå utover dagen. Dersom du ikke selv har ljå, men ønsker å praktisere, er det antagelig mulighet for å låne nyslipt ljå av Fylkesmannen (vi organiserer dette). Dessuten er det selvsagt behov for folk til å rake, så du er velkommen selv om du ikke kan slå med ljå! Etter slåtten lager vi piknik i enga. Da er alle som ikke hadde anledning til å komme på morgenen, velkommen til å komme etter, så har vi det hyggelig i enga. Vi kommer tilbake med detaljerte opplysninger i neste Firblad!
sø, 17.08.2008
Østlandsavdelingen

Tur til Landemoen i Kongsberg kommune

Vi oppsøker et lite område med sump-/vannplanter. Her finnes bl a en stor bestand av kjempepiggknopp. Av andre arter i området kan nevnes vasspepper, flikbrønsle, kattehale m.m. Men området er på langt nær utforsket.

Oppmøte: Skollenborg stasjon kl 12.00

Turleder. Bård Engelstad
sø, 17.08.2008
Buskerud Botaniske Forening

Semsvannet i Asker

Lørdag 16. august. Semsvannet i Asker: Kulturlandskap, rik lauvskog, sumpskog og vannvegetasjon. Frammøte ved NaKuHel-senteret på Sem gjestegård (s.ø. for Semsvannet) kl 10.30. Parkering på utfartsparkeringsplassen et par hundre meter lenger sør. Turledere Rune Aanderaa (rune.aanderaa@sabima.no, tlf. 900 89 284) og Kjell Magne Olsen (kjell-magne@biofokus.no, tlf. 22 64 35 27 (p) / 988 25 635).
lø, 16.08.2008
Østlandsavdelingen

Sommertur til Tydal/søndre Holtålen

Lørdag 2. august til fredag 8. august.
Sommertur til Tydal/søndre Holtålen.
Overnattingssted: Væktarstua i Stugudalen (Tydal). Bindende påmelding til Kåre Homble (k.homble@online.no, tlf. 926 96 375) før 1. mai. Opplysninger om turen fra Tore Berg (tlf. 975 03 649 eller 22 85 17 48 (Botanisk museum)) eller Kåre Homble. Se ellers egen notis om turen i Firbladet.
Her er det: http://www.nettkatalogen.no/kart/Tydal/Stugudalen/15/
lø, 02.08.2008
Østlandsavdelingen

FLORAKARTLEGGING I SNILLFJORD

Torsdag 24.7. - søndag 27.7. Trøndelagsavdelinga av NBF inviterer medlemmer og andre naturinteresserte til spennende floraundersøkelser i denne langhelga i Snillfjord kommune. Vi får disponere rom på skolen på Krokstadøra med overnatting på flatseng (ta med sovepose/sengetøy og helst egen (luft)madrass). Det blir organisert tørrmat på stedet, og vi planlegger et gunstig middagstilbud på lokal kafé.
Torsdag: ankomst kl. 18–20 etablering, div. orienteringer; fredag: registreringer i sentrale fjellområder mellom Snillfjorden og Åstfjorden; lørdag: nordlige kystnære områder; ut mot Trondheimsleia; søndag: østlige Snillfjord, Bergsdalen mot Agdenes/Orkdal. Heimreise ca. kl. 14.
Påmeldingsfrist: 30. juni 2008 ; per e-post nbf.tla@vm.ntnu.no eller tlf. 73592257 (90644907).
Deltakeravgift: 100 kroner (middag fredag og lørdag kommer i tillegg; pris ikke avtalt ennå).
Mer informasjon på http://www.ntnu.no/vmuseet/nathist/nbf_tla/florapro_mn.html
to, 24.07.2008
Trøndelagsavdelingen

Rød skogfrue - søk

kl 18.00. Tur til Vaskeriet ved Konnerud. Ledere: Finn B. Michelsen
og Arne Kildebo. For spørsmål om oppmøte kontakt Finn på mobil 478 21 565
on, 09.07.2008
Buskerud Botaniske Forening

Til Sølendet naturreservat

Mandag 7. juli. Åpen dag med omvisning i Sølendet naturreservat på Brekken i Røros.
På Sølendet finner vi store rikmyrer med overdådig blomstring av orkideer som brudespore og lappmarihand. I reservatet drives det aktiv skjøtsel for å hindre gjengroing av de artsrike slåttemyrene. Det vil bli en demonstrasjon av skjøtselsmetodene som brukes. Omvisning ved botanikere fra Vitenskapsmuseet under ledelse av professor Asbjørn Moen.
Frammøte kl. 12 på parkeringsplassen ved Sølendet naturreservat. Avkjørsel ved brua over Glåma. Beregn tre timers kjøring fra Trondheim.
ma, 07.07.2008
Trøndelagsavdelingen

Kikuttoppen i Nordmarka

Søndag 6. juli. Kikuttoppen i Nordmarka (611 moh). Hvilke fjellplanter kan vi finne på og rundt Kikuttoppen? Det blir sykkeltur fra Sørkedalen. Frammøte ved Sørkedalen skole kl 10.30. (T-bane 2 (Østerås) fra Jernbanetorget kl 09.52 er på Røa kl 10.07. Buss 41 (Sørkedalen) fra Røa torg kl 10.15 er ved Sørkedalen skole kl 10.28. Turledere: Anders Often (anders.often@nina.no, tlf. 64 94 04 32 (p) / 915 48 787) og Ivar Holtan (ivar.holtan@vegvesen.no, tlf. 22 10 52 11 (p) / 900 17 120).
sø, 06.07.2008
Østlandsavdelingen

Til Blåberga i Meråker

Lørdag 5. juli: Rekognoseringsekskursjon til Blåberga i Meråker (kartblad 1722 Feren).
Start fra Vitenskapsmuseet kl. 0830. Møtested Ferslia (selvbetjent NTT-hytte; via Værnes – Meråker mot Sulåmo, stikkvei til Tjønnvollen). Interesserte bes ringe 73 59 22 59, ettermiddag kveld (ev. mobil 971 80 833) i god tid før ekskursjonen, mulighet for utvidelse av ekskursjonen til neste dag. Kjøretid fra Trondheim vel 1½ time.
Ledere: Håkon Holien og Sigmund Sivertsen.
lø, 05.07.2008
Trøndelagsavdelingen

Rød skogfrue - søk

Tur til Tørrbekk ved Eikeren, Øvre Eiker. Kl. 11.00
Leder: Finn B. Michelsen. Oppmøte ved infotavle for Øvre Eiker ved rv. 35 ved Brekke ved nordre del av Eikeren. Relativt dårlig parkering ved Tørrbekk. (Hvis det blir tid blir det også en tur til Hamrefjell-området).
ma, 30.06.2008
Buskerud Botaniske Forening

Tur til Hyggen og Lahell i Røyken kommune

Søndag 29.6.: Vi undersøker begge sider av riksveien Kinnartangen-Kustein-Lahell, men også områdene på nedsiden av stupet ved veien, dvs. ut mot fjorden.
Det er altså bratt terreng for det meste, bortsett fra området nede ved fjorden.
Mye spennende botanikk!

Oppmøte: Kinnartangen bussholdeplass.
Tid: kl 12.00
Turleder og kontaktperson: Inge Jahren
in-jahre@online.no
Tlf.: 913 45 702
sø, 29.06.2008
Buskerud Botaniske Forening

Til Røverkollen

Lørdag 28. juni. Til Røverkollen, spesielt for å se på rik edellauvskog. Frammøte ved Romsås kirke kl 11.00. (Buss 63 fra Grorud bussterminal kl 10.47 er ved Romsås kirke kl 10.51. Buss 31 fra Brugata kl 10.12 er på Grorud bussterminal kl 10.36.) Turleder: Tore Berg (tlf. 975 03 649 eller 22 85 17 48 (Botanisk museum)).

Romsås kirke 1 (Klikk for å se et større bilde)

Romsås kirke 2 (Klikk for å se et større bilde)
lø, 28.06.2008
Østlandsavdelingen

Florakartlegging i Spydeberg, Østfold

Oppmøte på Spydeberg ungdomsskole (PM 1762 1074) mellom 18.00 og 20.00 onsdag 25. juni.

Sitat fra http://nhm.uio.no/botanisk/nbf/ :

Florakartlegging i Spydeberg onsdag 25. juni - søndag 29. juni 2008
Østfold Botaniske Forening inviterer for femte år på rad til en spennende, lærerik og sosial botanisering i en Østfold-kommune. Vi holder til på Spydeberg ungdomssskole (PM 1762 1074), og tilbyr full kost og enkel innkvartering. Tilgang til nødvendige fellesrom for sosial og faglig utfoldelse har vi også. Som i fjor overnatter vi på flatseng i klasserom (vi har mange rom å velge i). Frammøte onsdag kveld 25. juni mellom kl. 18.00 og 20.00.
Deltakerne deles inn i arbeidslag på 2 eller 3 personer. Hvert arbeidslag får ansvar for registreringer innenfor en 5 x 5 kilometer stor rute i Spydeberg kommune. Inventeringsområdene velges ut for å sikre geografisk spredning og stor variasjon i oppsøkte naturtyper. Dessuten prioriterer vi områder som er dårlig undersøkt fra før. Målet er å registrere så mye som mulig innenfor en eller to km²-ruter hver dag, på krysslister og inventeringsskjema for spesielt interessante arter. Dessuten vil vi samle inn vanskelige og ukjente arter, for artsbestemmelser på kveldstid og pressing til herbariet i Oslo. Vi vil i så stor grad som mulig samle inn arter som ikke tidligere er belagt fra Spydeberg. Rødlistearter og andre spesielt interessante arter skal registreres ekstra grundig, med nøyaktig stedfesting og utfyllende beskrivelse på inventeringsskjemaet.
Arbeidslagene blir satt sammen slik at de med størst artskunnskap får ansvar for føring av krysslister og inventeringsskjema, mens "assistentene" får hovedansvar for innsamling av planter som skal artsbestemmes og/eller presses. Hvert arbeidslag får utdelt en mappe med kartplott av digitalt ØK i farger (målestokk 1:5000), med registreringsrutene avgrenset. Dessuten legges det ved en utskrift av alle dataregistrerte herbariebelegg innenfor 5 x 5 km-ruta. Tre av kveldene er det satt av opptil 3 timer for bestemmelsesarbeid og pressing, med tilgang til stereoluper og nødvendige hjelpemidler. Det er en fordel om deltakerne har relativt god artskunnskap, men vil du være med som "assistent" er dette en ypperlig anledning til å forbedre artskunnskapen. Arbeidslagene rulleres slik at "assistentene" får gå sammen med flere "lagledere".
Av interessante arter funnet i Spydeberg må nevens dragehode Dracocephalum ruychiana og stavklokke Campanula cervicaria, men begge ble sist samlet i 1844. Solnikkebrønsle Bidens cernua var. radiata er belagt fra tre steder, og er Spydebergs kommuneblomst. Andre gode funn er bl.a. skogjamne Diphasiastrum complanatum, myrstjerneblom Stellaria palustris, stjernemarikåpe Alchemilla vulgaris, dvergmaure Galium trifidum, drøbakbakkestjerne Erigeron acer ssp. droebachiensis, solblom Arnica montana, smal dunkjevle Typha angustifolia og stor andemat Spirodela polyrhiza. I Østfoldsammenheng regnes også forekomstene av dvergbjørk Betula nana, olavsstake Moneses uniflora, bakkemaure Galium sterneri, småtveblad Listera cordata og storrapp Poa remota som fine funn.
Påmelding kan gjøres til Solveig Vatne Gustavsen, pgustav@online.no, tlf: 69 88 22 26/916 41 360, eller Gunnar Engan, gunnar.engan@skogoglandskap.no, tlf: 64 95 36 82 (på kveldstid). Deltakeravgift er satt til kr. 100,- inkludert kost og overnatting (beløpet kan betraktes som "avbestillingsgebyr", og refunderes ikke). Tre påmeldingsalternativ er mulig; 1) Onsdag til søndag. 2) Onsdag til fredag. 3) Fredag til søndag. Påmeldingsfrist er 31. mai. Deltakelse foregår på eget ansvar. Påmelding skjer ved innbetaling til kontonr. 0530 20 59715 Østfold Botaniske Forening. Innbetalingen merkes med "Florakartlegging Østfold" og innbetalers navn. Ring (eller send e-post) samtidig for å bekrefte din påmelding.
Gunnar Engan
Solveig Vatne Gustavsen
-----------
on, 25.06.2008
Østfold Botaniske Forening

« Forrige side | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Neste side »

 
Kategorier
 
Søk 
Valg
 
         
Botanikkforum © 2008 NBF Gå til toppen av siden
This page was generated in 0,25 seconds. Snitz Forums 2000