Hva skjer?
Brukernavn:
Passord:
Lagre passord
Glemt passordet ditt?
Hovedside | Brukerprofil | Registrering | Botanikkforum | Hva skjer | Fotogalleri | Herbariet | Medlemmer | Hjelp hva skjer
         
 
Utgåtte aktiviteter
     
 
Aktivitet
Dato
 
Resultater 1241 - 1280 of 1410 « Forrige 40   Neste 40 »

Sørskogen, Brunlanes i Larvik

Søndag 20. juni kl. 12:00 - 14:00
Vi møtes på Skottebrygga kl 1130 eller Sørskogen parkering kl 12. Det
er dessverre ikke mulighet for offentlig transport.

En tur i området Sørskogen, Brunlanes. Det vil bli lagt inn
mat/kaffe pause. Normalt tørt terreng.

Turledere:
Anne Borander 33182805 anmbora@line.no
Harald Såstad 33180894
Dagny Mandt 90144859
sø, 20.06.2010
Larvik Botaniske Forening

Osan til Linken, Vågan, Nordland

Søndag 20. juni kl. 11:00 - 13:00
Oppmøte på bensinstasjonen i Osan, Svolvær. Ingen offentlig
kommunikasjon.

Vi går en tur på skogsvei fra Osan til Linken, for å
oppleve og studere plantelivet langs en populær utfartsvei.
Tørt terreng, men fjellsko er alltid lurt. Det vil bli
lagt inn en mat/kaffepause på turen.

Turleder:
Øyvind Tveiterås, 95900385, oyvind.tveiteras@nfk.no

sø, 20.06.2010
Nordnorsk Botanisk Forening

Furuområdet ved munningen av Djupfjorden

Søndag 20. juni kl. 11:30 - 14:00
Oppmøte på parkeringsplassen i krysset ved avkjøringa til
Djupfjordbotn. Ingen offentlig kommunikasjon.

Vi skal se på planter i furuområdet ved munningen av Djupfjorden.
Det kan være litt vått terreng, så gummistøvler kan være en god
ide. Vi legger inn en mat/kaffepause på turen. Ta med bålmat.
Turen er arrangert i samarbeid med Vesterålen turlag.

Turledere:
Siri Amalie Hella, 95818908, sah.sortland@nfk.no
Åse Solvang, 48253629, sol.sortland@nfk.no
sø, 20.06.2010
Nordnorsk Botanisk Forening

Blomstervandring på Gransherad

Søndag 20. juni kl. 11:30 - 15:30
Vi møtes ved Gransherad kyrkje, (parkering), Kl. 11.30

Kort messe ved Tjonebakken i Gransherad, blomstervandring i nærmiljøet
med vekt på engblomster. Det er vått terreng, så gummistøvler anbefales.
Det blir tid til mat/kaffepause, så ta gjerne med niste og drikke.

Turledere:
Gisle Grimeland, Telefon: 35010844, mobil 45607404, gisle.grimeland@hit.no
og
Telemark Kyrkjeakademi, Ulf Vege - ulf.vege@sagavoll.fhs.no
Telemark botaniske forening, Åse J. Halvorsen - a-jhalvo@online.no
Notodden turlag, Magne Prestårhus - magne.prestarhus@nenett.no
Meninghetsråd/sokneråd i
Gransherad: Inger Marie Tidemann nisi - imtnisi@gmail.com
Heddal: Jon Mælandsmo - jo-maela@online.no
Lisleherad: Christy Daasnes - christy@daasnes.no
Notodden: Else Margrethe Bye Vassli - elsema@nenett.no
Bø: Håvard Russnes – havard.russnes@bokyrkje.no
sø, 20.06.2010
Telemark Botaniske Forening

Blomstervandring i Iselvdalen

Søndag 20. juni kl. 10:00 - 12:00
Oppmøte ved vegkrysset Kjerkesdalen/Iselvdalen

Turen går i nærområdet til Bybergsetra. Det kan være vått, så
gummistøvler er trolig en god ide. Det vil bli innlagt mat/kaffe
pause. Ta gjerne med niste.
Turen er et samarbeid med: Midt-Troms fugleforening og Målselv Hagelag

Turledere:
Per K. Bjørklund, 915 30 830, pkb@skogoglandskap.no
Frank Nygård, 970 48 930, frank.nygard@c2i.net
sø, 20.06.2010
Nordnorsk Botanisk Forening

Svartberg på Romsås

Søndag 20. juni kl. 12:00 - 14:00
Vi møtes ved Romsås Kirke. Mulighet for offentlig transport: Buss og
t-bane til Romsås ( 5 min gangavstand til Romsås kirke ).

Turen er lagt til Svartberg på Romsås, og går i et åpent, noe bratt
sørvendt berg på granitt, med kalkvannssig. Området er artsrikt,
med muligheter for funn av flere orkidearter. Vi vil også vektlegge
nyttevekstperspektivet på omvisningen. Turen er et samarbeid mellom
Norsk Botanisk Forening og Sopp og Nyttevekstforeninga.

Turledere:
Gunnar Klevjer, 917 69 307, gunnarklevjer@gmail.com
Sigurd Engelhart 984 73 628
sø, 20.06.2010
Østlandsavdelingen

Kittilbu setergrend

Søndag 20. juni kl. 12-14.
Vi møtes ved Kittilbu utmarksmuseum. Dessverre ingen
mulighet for offentlig transport.

En blomstervandring i kulturlandskapet rundt Kittilbu setergrend.
Det er innlagt tid til en mat/kaffepause på turen så ta gjerne med nist.
Turene er et samarbeid mellom NBF og Kittilbu utmarksmuseum.

Turledere:
Torbjørn Høitomt, 99574969, torbjorn@biofokus.no
Charlotte W. Kirk, kittilbu@randsfjordmuseene.no
sø, 20.06.2010
Innlandet Botaniske Forening

Blomstervandring i Sandalsområdet

Søndag 20. juni kl. 13-15.
Fremmøte på den nye P-plassen i Madlaforen ved trafostasjonen.

Turene er familievennlige og vil gå på turstier. Turenes varighet er ca. 2 timer. Ta gjerne med nistepakke.

Turledere:
Gaute Slaattebræk, 90658136.
Svein Imsland, 91812333.
sø, 20.06.2010
Vestlandsavdelingen

Hålandsmarka i Sola

Søndag 20. juni kl. 13-15.
Fremmøte på P-plassen på Håland skole.

Turen er familievennlig og vil gå på turstier. Turenes varighet er
ca. 2 timer. Ta gjerne med en liten nistepakke.

Turledere:
Styrk Lote, 51482958.
Inger Marie Paulsen, 48258529.
sø, 20.06.2010
Vestlandsavdelingen

Kviteseid, Åhomnuten og Åhomstøylen

Søndag 20. juni kl. 10-14
Vi møtes ved Vrådal Bilsenter ved riksvei 41 ca 1,5 km sør for Vrådal sentrum.

Vi går en tur ved Åhomnuten og Åhomstøylen ( setervoll, med fin utsikt over Vrådal). Området har basiske bergarter, og er botanisk så vel som geologisk interessant.
Det blir lagt inn mat og kaffepause, så ta med niste. Turen er et samarbeid mellom IL-Friluftsgruppa i Vrådal og Telemark Botaniske Forening.

Turledere:
Jon Ingebretsen, 48101435, jo-i@online.no
Trond Risdal, 47 28 77 40.
sø, 20.06.2010
Telemark Botaniske Forening

Vikran, Leinesfjord

Søndag 20. juni fra kl. 11 og utover.
Vi møtes ved Vikran - Leinesfjord. Ingen mulighet for offentlig transport.

Vandringen med Veivisere Aasmund og Eli er tenkt kombinert med at vi
kan samle inn noen av årstidens viltvoksende urter for tørking til
hagelagets senere arrangementer. Ta med niste, drikke og Flora hvis du har.

Turledere:
Aasmund Gyldseth, Tlf 993 62844, aagylseth@monet.no
Eli Harildstad, Tlf 918 53742, eli-harildstad@tele2.no
sø, 20.06.2010
Nordnorsk Botanisk Forening

Junkerdalsura med start på Storjord .

Søndag 20. juni kl. 12:00 (kurs) 14:00 (vandring).
Vi møtes ved Nordland nasjonalparksenter.

Kurset starter 12:00 og turen vil gå fra nasjonalparksenteret klokken
14:00 (med forbehold om endringer i klokkeslett, gir beskjed i god tid
om dette skulle være tilfelle). Både kurset og turen vil bli gratis og
åpen for alle som ønsker å delta. Ta gjerne kontakt ved spørsmål.

Turledere:
Irene Andreassen, 922 09 980, ia@nordlandsnaturen.no
Inger-Lise Østmoe
sø, 20.06.2010
Nordnorsk Botanisk Forening

Vallsjøområdet, Vega kommune.

Søndag 20. juni kl. 13 - 15.
Vi møtes ved grusveien inn til Langklubbvalen.Ingen mulighet for
offentlig transport.

En vandring i Vallsjøområdet for å se Kransalgesjø og kalklyngheier.
Det er vått terreng, så ta gjerne på støvler.

Turleder: Lise Hatten, Telefon: 41611689, lisehat@online.no
sø, 20.06.2010
Nordnorsk Botanisk Forening

Porsgrunn: Bymarka - Årdalsåsen

Søndag 20. juni kl. 10:00 - 14:00
Oppmøte ved Meny på Moheim.

En vandring i Bymarka. Variert terreng Moheim – Årdalsåsen – Svinholt -
Moheim, med stedvis fin botanikk. Det blir tid til en kaffe/matpause,
så ta med niste.

Turledere:
Sissel Dukefoss, 901 89 334, sissel.dukefoss@online.no.
Terje Holm Knudsen, 35 51 45 17
sø, 20.06.2010
Telemark Botaniske Forening

Tokke: Fra Elvarheim til Bakken gård

Søndag 20. juni kl. 12:00 -
Møtes på parkeringsplassen ved Elvarheim ungdomshus.

Turen går ved Bakken gård . Grøftekanter, skogsti og blomstereng. Lett terreng som passer for de fleste.

Turleder:
Arne Rosland, 41345832, arne@artweb.no
sø, 20.06.2010
Telemark Botaniske Forening

Fanafjell

Søndag 20. juni kl. 11-13, 13-14 og 14-16.
Oppmøtet er på setermuseet(Fanaseter) på Fanafjellet, ved det høgste
punktet på Fanafjellsvegen (185 m.o.h.) Der er rikeleg med parkeringsplass.

11-13 Demonstrasjon av nytteplanter og utdeling av info-ark til
          besøkande på Fanafjellsdagen.
13-14 Natursti gjennom naturleg kystfuruskog og beitepåverka furuskog.
14-16 Demonstrasjon av nytteplanter (framh.)

Villblomstenes Dag fell saman med Fanafjellets Dag som Hordamuseet arrangerer på Fanaseter, så
har eg tenkt å slå dei to arrangementa saman. Det vil bli informasjon om gamle nytteplanter (mat-, krydder-
og medisinplanter), som eg har tenkt å dela ut, og samtidig demonstrera plantene, både ved
informasjonsstanden og langs naturstien. Terrenget er lett og passar for heile familien, dessutan er
det mange aktiviteter som passar for barn, i Hordamuseet sin regi (f.eks. ponniridning, stell av dyr,
karding og spinning, slått med ljå, hesjing osv.)

Turleder:
Oddvar Skre, mob 909 64 834, oddvar@nmvskre.no
sø, 20.06.2010
Vestlandsavdelingen

Skien: Lensmannseter

Søndag 20. juni kl. 11 - 14
Oppmøte ved Lensmannseter.

Vi går en rundtur på ca 5 km i et botanisk rikt område. Turen er
arrangert i samarbeid med Telemark Turistforening. Ingen mulighet
for offentlig transport.

Turleder:
Rolf Ergon, Telefon: 47 38 29 16, rolf.ergon@hit.no
sø, 20.06.2010
Telemark Botaniske Forening

Langs Ådlandsvatnet

Søndag 20. juni kl. 11 - 13
Frammøte på Sagneset kl. 11.00.

Startar ved Sagneset og studerer plantene ved vatnet.

Turledere:
Per Fadnes, 48116349, per.fadnes@hsh.no
Kristen Benonissen, 53413410, krbenon@online.no
sø, 20.06.2010
Sunnhordland Botaniske Forening

Telemark, Sauherad

Søndag 20. juni kl. 13:00 - 15:00
Vi møtes ved Nordagutu stasjon kl. 13.00

En vandring nord og aust for Landtjønn nær Nordagutu stasjon.Vi samles på Nordagutu stasjon, kjører sammen på bomveg (kr. 30,-) til Landtjønnstulen, går på skogsveg frå Landtjønn til Børtevatn og tilbake.
Mat/kaffepause innlagt i turen, så ta gjerne med litt niste.

Turledere:
Kjellaug Dorthe Nyhus, tlf. 35 95 63 60, troellheimen@yahoo.no
Ester Broch, tlf. 35 53 05 86, estherb@bluezone.no
sø, 20.06.2010
Telemark Botaniske Forening

Østsida av Bergsvannet bl.a. i naturreservat.

Søndag 20. juni kl. 14:00 - 16:00
Vi møtes på parkeringsplassen ved Eidsfoss krk, Bergsvannet (Eidsfoss ligger i sørenden av Eikern).

En vandring langs Østsida av Bergsvannet bl.a. i naturreservat. Lettgått terreng i kulturomr. og i naturreservat.
Turen i samarbeid med ”Framtiden i våre hender”.

Turleder: Roger Halvorsen, tlf 33058600, roghalv@gmail.com


sø, 20.06.2010
Andre

Høvik, Sarbuvollen, Båtstø

Søndag 20. juni kl. 14:00 - 16:00
Vi møtes på bussholdeplassen ved Høvik kirke (Vestgående). Offentlig transport: Buss til Høvik kirke,
det er parkeringsplass rett ved bussholdeplassen. Tog til Høvik stasjon.

Turen går ned Sarbuvollveien til Sarbuvollen, så langs stranden til Båtstø. Det er ikke planlagt
kaffepause på denne turen.

Turleder: Signe Magnus, Tlf. 90119038, signe.magnus@gmail.com
sø, 20.06.2010
Østlandsavdelingen

Storøykilen naturreservat.

Søndag 20. juni kl. 10:00 - 12:00
Vi møtes på parkeringsplassen på Oksenøya ved porten til Naturreservatet. Offentlig transport: Buss til Oksenøyveien, ca 20 min å gå langs Oksenøyveien.

Stedet ligger fra Oksenøya mot Fornebu, med bl. annet forekomst av dragehode. Avsluttes med matpakkespising på Lilløyplassen.

Turleder: Signe Magnus, Tlf. 90119038, signe.magnus@gmail.com
sø, 20.06.2010
Østlandsavdelingen

Ramslia i Tingvoll

Søndag 20. juni kl. 13:00 -
Vi møtes ved:
Ta av hovedvegen ved mjølkerampa mellom Gyl og Torjulvågenskiftet. Etter nokre hundre meter grusveg er det parkeringsmoglegheiter.

Dette er ein tur med mange stopp i terrenget, med Øystein Folden som turleiar.
Han får truleg hjelp av ein som er god på fuglelydar også. Arrangør er Norsk Botanisk Forening,
i samarbeid med Naturvernforbundet i Tingvoll.

Ta gjerne med niste og noko å drikke.

Turleder:
Øystein Folden, Tlf. 918 12 542, foldengp@start.no
sø, 20.06.2010
Vestlandsavdelingen

Vandring i Lomkilen, Fyresdal - Telemark

Søndag 20. juni kl. 14:00 - 16:00
Vi treffes ved Lomkilen, ca 1 km frå fylkesveg 355. Lomkilen er eit småbruk som ligg langs
turløypa Øynuten rundt, som er ei populær vandrerute I Fyresdal.

Det blir ein liten tur etter kyrkjekaffien. Gudstenesta blir i år ei friluftsgudsteneste i Trollholune,
med påfølgjande kyrkjekaffi på Lomkilen. Medarrangør er Fyresdal sokneråd sokneråd ved Else Berit Mandt Gården (kyrkjeverje).
Det blir tid til en mat/kaffepause, så ta gjerne med litt niste.

Turleder: Helge Kiland, Tlf. 916 32 615, helge.kiland@telefiber.no

sø, 20.06.2010
Telemark Botaniske Forening

En blomstervandring i Trældal

Søndag 20. juni kl. 10 til 14
Vi møtes på Narvik jernbanestasjon kl 10:00.

Vi ser på floraen langs gammel anleggsveg i Elvekrokdalen. Det blir tid til mat og kaffepause,
så ta gjerne med litt drikke og niste.

Turledere:
Olaf Schaug-Pettersen, Telefon: 76942327 - 90953201, olaf.schaug-pettersen@narvik.kommune.no
Finn- Erik Sommerseth, Telefon: 90720701, fi-ersom@online.no
sø, 20.06.2010
Nordnorsk Botanisk Forening

Nome: Harpås, Nomestranda

Søndag 20. juni kl. 13:00 - 15:00
Vi treffes ved Ved Nomestranda (Nomevannet). Parkering nede ved vannet (går også an å sette bilen oppe før nedkjøring)

Vi ser etter planter som er typiske i randsonen til Fensfeltet (ca 2 km). Terrenget er noe vått, så det kan anbefales å benytte støvler. Det vil bli tid til mat og kaffepause. Ta gjerne med niste og litt og drikke. Turen er arrangert i samarbeid med Fensfeltet geologiforening.

Turledere:
Bjørn Werner Nilsen, Telefon: 48 19 65 95,
Reidun Larsson
Norman Hagen
sø, 20.06.2010
Telemark Botaniske Forening

Blomstervandring på Kjeøya, Halden

Halden, Kjeøya
Søndag 20. juni kl 10.00
Villblomstenes dag markeres med tur på Kjeøya i samarbeid med Berg menighet i Østfold. Avgang fra bommen på veien ut mot Kjeøya, Sponvika, Berg, Halden kommune.
Lett turutstyr. Bademuligheter. Vandringen etterfølges av friluftsgudstjeneste og uformelt samvær med grilling av medbrakt mat.

Mer opplysninger kan fåes fra:Marit Eriksen ( 41663210)
sø, 20.06.2010
Østfold Botaniske Forening

Ivar Aasen tunet i Ørstad, Møre og Romsdal

Søndag 20. juni kl. 13:00 - 16:00
Vi møtes på Ivar Aasen-tunet.

Ei vandring i området ved Ivar Aasen-tunet som blir avslutta ved herbariet til Ivar Aasen.
Turleiarane svarar på spørsmål og fortel meir til ekstra interesserte i kafeen (ute).
Aktivitetar for born. Lett terreng, tørt. Ingen egen kaffepause innlagt, men kafé på tunet.
Turen arrangert av Ivar Aasen-tunet.


Turleder:
Torbjørn Urke, tlf. 90675253, tu@hivolda.no
Rune Pettersen
Kristoffer Bang
sø, 20.06.2010
Vestlandsavdelingen

Nordland - Tverlandet naturreservat, (mellom Ilstad og Godøynes)

Søndag 20. juni kl. 14:00 - 17:00.
Vi møtes ved knapp sving før Godøynes der vegen er lagt om.

En vandring i Tverlandet naturreservat, (mellom Ilstad og Godøynes) Kalkrikt strandområde med
odder og poller. Vi har lagt inn kaffepause, så ta gjerne med litt niste. Terrenget er noe vått, støvler anbefales.
Turen er arrangert av Salten naturlag.


Turleder: Bernt-Gunnar Østerkløft, Tlf. 90068807, bernt-go@online.no
sø, 20.06.2010
Andre

Løvøya i Horten, Vestfold

Søndag 20. juni kl. 11:00 - 13:00.
Vi møtes ved Løvøykapellet.

Dette er ein tur til en vakker øy nær Horten. Delvis varmekjær Østlandsflora.
Vi legger inn en mat/kaffepause. Turen er arrangert i samarbeid med lokal turistforening.

Turleder: Knut Fredriksen, Telefon: 33045152, kn-fr2@online.no
sø, 20.06.2010
Andre

Stinstø og Botnen ved Fyksesund

Søndag 20. juni kl. 13:00 - 16:00
Vi møtes ved Steinstø kai kl 1300. Mulighet for offentlig transport med Rutebåt Steinstø-Botnen-Steinstø.

Utferd på 50-årsfeiring av realfagklassen på Øystese gymnas 1960-63, saman med naturfaglærar
og andre reisande på rutebåten Steinstø-Botnen-Steinstø.

Turledere:
Odd Vevle, Telefon 97564529, odd.vevle@hit.no
Harald Otto Aalvik
Nils Årekol
sø, 20.06.2010
Sunnhordland Botaniske Forening

Tinn: Gvepseborg tur 2

Søndag 20. juni kl. 14:00 - 17:00
Vi møtes ved Krossobanen, øvre stasjon. Mulighet for offentlig transport: Krossobanen, kr 50 en vei, og kr 90 tur-retur.

Vi går Ryes vei fra øvre stasjon Krossobanen og til Krosso, nedre stasjon, med 500 m høydeforskjell.
Det er lagt inn tid for en mat/kaffepause.

Turleder: Bent Bakken, Telefon: 40600974, bentoy2@gmail.com
sø, 20.06.2010
Telemark Botaniske Forening

Tinn: Gvepseborg tur 1

Søndag 20. juni kl. 11:00 - 14:00
Vi møtes ved Krossobanen, nedre stasjon. Mulighet for offentlig transport: Krossobanen, kr 50 en vei, og kr 90 tur-retur.

Vi går naturstien øst for øvre stasjon, Gvepseborg, for så å returnere samme vei etter en liten rundtur.
Bratt sti opp 100 m den første timen. Det er lagt inn tid for en mat/ kaffepause.

Turleder: Bent Bakken, Telefon: 40600974, bentoy2@gmail.com
sø, 20.06.2010
Telemark Botaniske Forening

Inndyr, Gildeskål i Nordland,

Søndag 20. juni kl. 18:00 - 20:00
Vi møtes i Oldervika, ved Inndyr-skiltet.

Kort tur til Kvithammaren, der vi blant annet får se marisko.
Salten naturlag i samarbeid med Midtsommertreffet 2010, som arrangeres
på Inndyr 18.-20.juni.

Turleder: Åse Bøilestad Breivik, Telefon: 48116068, aabbreivik@gmail.com
sø, 20.06.2010
Nordnorsk Botanisk Forening

Fløya/Storsteinen - Tromsø

Søndag 20. juni kl. 14:00 - 16:00
Oppmøte kl. 13.45 ved Fjellheisen, nede. Fjellheisen går opp ca. kl. 14.00. Alternativt kan
de som vil gå opp. Vi møtes da oppe på Fjellheisen ca. kl. 14.05.

Målet er å gjøre folk oppmerksomme på de vakre plantene som vokser der. Det vil også
bli snakket om plantefotografering. Turen er arrangert i samarbeid med Nordnorsk Botanisk
Forening og Tromsø Arktiske-alpine Botaniske hage.

Turleder. Bjørn Erik Sandbakk, Telefon: 94 89 74 70, bjorn.erik.sandbakk@gmail.com
sø, 20.06.2010
Nordnorsk Botanisk Forening

Kolstad i Trolldalen, Frogn kommune

Søndag 20. juni kl. 10:00 - 12:00
Møtes ved Dyrløkkåsen skole, Skorkeberg.

Vi skal befare Kolstadområdet, lære om planter i området, orientere om utbyggingsplaner.

Turleder: Sylvi Ofstad Samstag, Telefon 95463522, s-ofstad@online.no.
sø, 20.06.2010
Østlandsavdelingen

Steinkjer: Skåtangen

"Villblomst-tur" til Skåtangen i Steinkjer. Oppmøte kl. 1300.
Turledere: Gunnhild Rønning og Harald Hove Bergmann.
sø, 20.06.2010
Trøndelagsavdelingen

Bømlo

Søndag 20. juni kl. 16.00-18.00
Turen blir i området Notland, Mosterhamn
Frammøte ved bedehuset Salem, Mosterhamn kl 16.00.
Me går til Sønken og Televika, kanskje over til Notlandsvågen
Det blir tid kaffe/matpause,så ta med niste.

Turledere:
Asbjørn Knutsen, 48116349, asbjorn.knutsen@haugnett.no
Johannes Landmark, 41220587

sø, 20.06.2010
Sunnhordland Botaniske Forening

Blomstervandring nær Eggemoen. Ringerike

Søndag 20.juni 12.00-15.00
Turen går på skogsvei nedenfor Eggemoen. Det blir også en avstikker ned til Randselva.
Frammøte ved Austjord kl 12.00.
Det går buss.
Mat- og kaffepause


Turleder:
Kirsti Ruden Østlund, 93262071, kirsti.ostlund@skole.bfk.no
sø, 20.06.2010
Buskerud Botaniske Forening

Østfold, Rakkestad, Vassroa

Søndag 20. juni kl. 14:00 - 16:00
Møtested ved Ekra, Greakersjøen.
Veibeskrivelse: Følg RV 22 ca 1 km nord for grensa til Halden. Avkjøring mot Misjonssenter og Sandbekk. Skiltet fra Rv 22.

Turen går i et skogsområde i Ekra. Vi ser også på kantvegetasjon ved Greakersjøen. Vi ser på nattfiol og vanlige planter.

Det er ikke mulighet for offentlig transport.
Mat- og kaffepause.


Turleder.
Nils Skaarer 920 10 228, snskaarer@online.no
sø, 20.06.2010
Østfold Botaniske Forening

« Forrige side | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Neste side »

 
Kategorier
 
Søk 
Valg
 
         
Botanikkforum © 2008 NBF Gå til toppen av siden
This page was generated in 0,33 seconds. Snitz Forums 2000