Hva skjer?
Brukernavn:
Passord:
Lagre passord
Glemt passordet ditt?
Hovedside | Brukerprofil | Registrering | Botanikkforum | Hva skjer | Fotogalleri | Herbariet | Medlemmer | Hjelp hva skjer
         
 
Utgåtte aktiviteter
     
 
Aktivitet
Dato
 
Resultater 1121 - 1160 of 1396 « Forrige 40   Neste 40 »

Villblomstenes dag i Tingvoll

Botanisk forening i samarbeid med Naturvernforbundet i Tingvoll arrangerer Villblomstenes dag. Oppmøte nokre hundre meter frå austenden av den nye Eikremstunnelen i Tingvoll kl. 13.00. Turen vil vare 2-3 timar. Ta gjerne med litt mat og drikke. Turen går langs stiar, vegar og litt i terrenget. Vi kjem til å sjå ein del strandplanter i tillegg til edellauvskog med innslag av eik. Turleiar er Øystein Folden.
sø, 19.06.2011
Vestlandsavdelingen

Villblomstenes dag, Sogndal

Blomstertur langs fjorden frå Solvorn til Mosaviki.

Luster kommune i Sogn og Fjordane.

Turen går på fin sti, men det er ikkje mogeleg med barnevogn.

Oppmøte ved Solvorn kyrkje kl. 10.30, turen varer 2-3 timar.

Ta med mat og drikke

Turen er ein tur i regi av Barnas turlag i Sogndal og Vestlandsavdelingen, Norsk Botanisk Forening

Turleiarar:
Inger Auestad, Rutlinsli 27, 6856 Sogndal, tlf. 90615206 og
Liv Norunn Hamre, Leighgota 2, 6856 Sogndal, tlf. 97571684.
sø, 19.06.2011
Vestlandsavdelingen

Villblomstenes dag

Turen går i området rundt Hovedgården på Eidsfoss. Den varer to til tre timer og foregår i lett terreng.
Frammøte: Eidsfoss Hovedgård kl 14.00. Det er muligheter for parkering.Det blir en rusletur for å se på villfloraen i området. Ta med mat og drikke og kle deg etter været.
Turleder: Roger Halvorsen, Hof
Benytt anledningen til å bli kjent med artsmangfoldet i ditt eget nabolag.
sø, 19.06.2011
Andre

Drammen Nordmark

Drammen Nordmark, oppmøte på Essostasjonen i Hauges gate kl. 17.30. Kontaktperson: Kristin Bjartnes(90952045)
to, 16.06.2011
Buskerud Botaniske Forening

Store Revlingen i Rygge

Store Revlingen i Rygge. Øya er kjent for flere spennende arter som smånøkkel, strandkveke og bulmeurt. Frammøte ved Støtvig hotell i Larkollen Kl. 18.00.
Påmelding pga båttur, muligens plassbegrensning. ( Tlf.: 48057525)
Leder: J.I.Båtvik.
to, 16.06.2011
Østfold Botaniske Forening

Lutdalen i Østmarka

Lutdalen i Østmarka. Vi ser etter vårerteknapp, krattfiol og andre vårblomster i et av de frodigste områdene i Oslo-delen av Østmarka. Oppmøte: P-plassen på Østmarksetra kl. 11.00. Turleder: Jan Wesenberg (tlf 90888683, wesenberg.jan@gmail.com).
sø, 12.06.2011
Østlandsavdelingen

Holtnesdalen naturreservat i Hurum

Her finnes snelle-askeskog, svartor-sumpskog, gråor-askeskog og alm-lindeskog.
Oppmøte kl.10.30: Havna i Holmsbu. Kontaktperson. Kristin Bjartnes (909 52 045), som ikke er lokalkjent.
lø, 11.06.2011
Buskerud Botaniske Forening

Dynjan i Eidsberg

Dynjan i Eidsberg. Frammøte ved Trømborg kirke Kl. 18.00.
Leder: B.P.Løfall.
to, 09.06.2011
Østfold Botaniske Forening

Tirsdagstur

Tirsdagsturer hver første tirsdag i månedene april, mai, juni, august, september og oktober. Oppmøte: "Den lille kaffibaren" på Nationaltheatret stasjon Kl 16:00 (Senest 16:45). Turleder: Anders Often (mobil: 91 54 87 87).
ti, 07.06.2011
Østlandsavdelingen

Blomstervandring på Gressholmen

Denne søndagen reiser vi på båttur til Gressholmen og sammenhengende øyer, for å se på den rike floraen. Turen er arrangert av Norsk Botanisk Forening i samarbeid med Oslo miljøfestival.

Oppmøte på Vippetangen før kl 15.25.

Båt 93 fra Vipppetangen kl 15.25. Buss nr. 60 går fra Jernbanetorget kl. 15.14. I samarbeid med Oslo miljøfestival. Turleder Anders Often (mobil: 91 54 87 87).

sø, 05.06.2011
Østlandsavdelingen

BBFs medlemstur til Gotland

Flere av BBFs medlemmer har ytret ønske om å reise på botanisk tur til den vakre, svenske øya Gotland. Som det tidligere er informert om, blir tur til Gotland arrangert denne våren. Ikke alle detaljer om dagsutflukter er på plass ennå, men på grunn av reservasjon av bosted, ønsker vi å være tidlig ute med påmelding.Se hjemmesiden vår for detaljer om påmelding.
http://buskerud.botaniskforening.no/
on, 01.06.2011
Buskerud Botaniske Forening

Villblomstenes dag i Tørdal, Drangedal kommune og Vrådal, Kviteseid kommune

Villblomstenes dag i Tørdal, Drangedal kommune og Vrådal, Kviteseid kommune
19. juni: Grytdalen

Sted og tid: Parkering ved Bukti ved riksveg 41 ca. 4 km sør for Vrådal
sentrum (Eidstokrysset)
Buss derfra kl. 10.00

Turleder: Jon Ingebretsen tlf 481 01 435
Botaniker: Charlotte ?

Turen er et samabeid mellom Telemark Botaniske Forening og Vrådal ILs
friluftslivgruppe
Turen går fra vegs ende i Grytdalen, gjennom Grytdalsklemmen (Trengslet),
over Skjelhusmyrane og ned til Bukti. Stopp ved botanisk interessante
lokaliteter.
Lengde: ca. 6 km Varighet: ca. 5 timer Liten til moderat
høgdeforskjell På og uten sti og traktorveg

Klær / utstyr: Vanlige turklær etter forholdene og godt fottøy. Mat og
drikke.

ti, 31.05.2011
Andre

Vandring på Bjørkøya

Frammøte ved ferjekaia i Brevik kl. 10.45.
Ferja går kl. 11.00. så man må passe på å være ute i tide. Returen fra Bjørkøya blir kl. 18.05 så vi får en fin lang dag derute.
Vi har vært på Bjørkøya før men tar gjerne turen dit igjen. Gjensyn med sivlilje kan ikke utelukkes.
Turleder: Charlotte Bakke (tlf. 35 51 27 01).
sø, 29.05.2011
Telemark Botaniske Forening

Geoparktur til Rognstranda

En milliard år på en ettermiddag!
Frammøte ved geoparkskiltene på Rognstranda kl. 12.00.
Dette blir en botanisk og geologisk vandring på Rognsåsen og Rognstranda. Etter rundturen, som tar et par timer, tenner vi grillene slik at de som vil ha søndagsmiddagen ute i det fri i dag får anledning til dette.
Siden dette også er Biomangfoldsdagen med skog som tema oppfordrer vi til å se etter sammenhengen mellom berggrunn og skog.
Turledere: Trond Risdal(tlf. 47 28 77 40) og geolog Henrik Heyer.
sø, 22.05.2011
Telemark Botaniske Forening

Brannfeltet på Hyllåsen, Konnerud, Drammen

Vi sjekker hva som har skjedd i brannfeltet på Hyllåsen i de to årene som har gått siden BBF hadde eksursjon dit sist.
Oppmøte kl.17.30 på Statoil på Konnerud. Kontaktperson: Kristin Bjartnes (90952045)
sø, 22.05.2011
Buskerud Botaniske Forening

Vårtur på Nes

Vårplanter i området omkring Tingnes. Oppmøte ved Tingnes klokka 1200. Turleder: Asle Bruserud (tlf. 90951781).
sø, 22.05.2011
Innlandet Botaniske Forening

Vårrydding i enga på Mikkelsrud

Vårrydding i enga på Mikkelsrud. Vi raker bort kvist, fjerner smågraner og slår einstape. Oppmøte utenfor Botanisk museum kl. 16:00. Om du vil være med, men ikke har skyss, så gi beskjed senest fredag til Jan (tlf 90888683, wesenberg.jan@gmail.com).
ma, 16.05.2011
Østlandsavdelingen

Gaukåsen – Askefalliene i Langangen

Frammøte ved bussgarasjene i Langangen kl. 11.00.
Derfra samkjører vi et kort stykke til parkering ved turens utgangspunkt.
Gaukåsen ligger like øst for gårdene som heter Langangen. Det er merket en turløype rundt denne åsen. Om vifølger denne eller går litt annerledes bestemmer turleder. Vi er sikre på at området byr på fin vårblomstring.
Turleder: Trond Risdal. TLF 47 28 77 40
sø, 15.05.2011
Telemark Botaniske Forening

Fellestur Akerøya

Fellestur med ornitologene og entomologene til Akerøya, i Hvaler. Vårfloraen er gjerne svært vakker her ute på våren. Påmelding for båtskyss til Ø.Lågbu tlf.: 99486430 eller til J.I.Båtvik.
Frammøte: Brattestø, Asmaløy Kl. 10.00.
lø, 14.05.2011
Østfold Botaniske Forening

Vårtur til Randholmen

Vårtur til Randholmen og Tjeldholmen på Kråkerøy. Her finnes normalt mye marianøkleblom, vassmynte, jordbærkløver og tidligere også strandbete. Frammøte ved P-plassen til Randholmen Kl. 11.00.
Leder: S.Åstrøm.
lø, 07.05.2011
Østfold Botaniske Forening

Minikurs i bruk av nettstedet artsobservasjoner.no

ved Even W Hanssen
Tid og sted: Onsdag 4. mai 2011, kl. 19.00 i Kristine Bonnevies hus, Blindern, rom 4129.
Påmelding til post@botaniskforening.no
on, 04.05.2011
Østlandsavdelingen

Tirsdagsturene

Tirsdagsturer hver første tirsdag i månedene april, mai, juni, august, september og oktober. Oppmøte: "Den lille kaffibaren" på Nationaltheatret stasjon Kl 16:00 (Senest 16:45). Turleder: Anders Often (mobil: 91 54 87 87).
ti, 03.05.2011
Østlandsavdelingen

Biotoputviklingspotensial og andre naturdata for Trondheim kommune

Møte i Suhmhuset, NTNU Vitskapsmuseet i Trondheim kl. 19.00

Foredrag ved Jutta Meiforth: Biotoputviklingspotensial og andre naturdata for Trondheim kommune

Trondheim kommune har i samarbeid med Norsk institutt for skog og landskap utarbeidd eit heildekkande kart for kommunen som gir informasjon om potensialet for biotoputvikling. Kartet kan betraktast som ein funksjon av klima, jordfukt, næringsforhold og grad av menneskeleg påverknad. Jutta vil fortelje om metodikken og erfaringar med bruk av dette kartet i kommunens arbeid med naturforvaltning og planlegging. Dessutan vil ho presentere andre naturdata frå Trondheim som er tilgjengelege på kommunen sine internettsider. Jutta er landskapsplanleggar og arbeider med digitale kartdata og miljøspørsmål i Trondheim kommune, Stabsenhet for byutvikling.

Månadens art: Norne Calypso bulbosa ved Heiko Liebel.


ma, 02.05.2011
Trøndelagsavdelingen

Vårtur til Høgenhei - Bamble

Frammøte ved taxisentralen på Stathelle kl. 11.00.
Derfra kjører vi litt videre oppover i bebyggelsen til vi kan parkere for å gå opp mot toppen av Høgenhei. Vi går deretter en runde tilbake til bilene. Det er mange år siden vi var på Høgenhei og da fant vi slike ting som vårmure og buskvikke der oppe. Kalkbergene i området byr på rik flora vet vi.
Turleder: Christian Kortner(tlf. 91 89 41 69).
sø, 01.05.2011
Telemark Botaniske Forening

Vårtur på Ringerike.

Oppmøte på Norderhov kirke kl.11.00. Turledere: Marianne Karlsen og Kirsti Østlund.
lø, 30.04.2011
Buskerud Botaniske Forening

Hovedøya

Hovedøya, kubjelle- og lodnefioltur. Turleder: Jan Wesenberg (tlf 90888683). Båt nr. 92 fra Vippetangen 11.05. Buss nr. 60 går fra Jernbanetorget kl. 10.54.

---
SISTE: NB: Ruter har selvsagt lagt om rutene sine. Båtene går nå kl. 11.25. Vi får vente til da!
lø, 30.04.2011
Østlandsavdelingen

Kurs i kartlegging

Eikesdalen 28.4.-1.5. 2011.
Planter, sopp, insekter eller annet, som du er interessert i eller har som fagfelt, kan være ditt fokus i kartleggingen. Bekreftelse av funn vil også kunne bli gjort av den ekspertise vi har tilstede.

Mer info her: http://www.risken.no/
to, 28.04.2011
Andre

Blåveistur til Sneltvedtsetra - Høgåsen

Frammøte ved Lensmannsseter kl. 11.00
Ved Lensmannsseter er det to parkeringsområder. Vi velger møtested på den nederste plassen som ligger på høyre side av veien 200 m før veiens ende. Dette er samme møtested som vi brukte på rustanturen i fjor, men denne gangen skal vi gå nordover derfra. I retning mot Sneltvedtsetra og Slåtta. Det er i de vestvendte liene opp mot Høgåsen vi tror vi skal møte masse blåveis og kanskje annen tidlig vårblomstring. Der bør det være mest snøbart nå. Kanskje går vi til topps på Høgåsen 379 m.o.h.
Turledere: Harald Stendalen(tlf. 95 42 26 17) og Magne Langerød.
sø, 17.04.2011
Telemark Botaniske Forening

Dugnad på Gjetøya

Dugnad på Gjetøya, Onsøy. Ta med grenklipper om du har og arbeidshansker. Frammøte ved Ramseklov (Mærrapanna) Kl. 18.00. Leder: S.Åstrøm.
to, 14.04.2011
Østfold Botaniske Forening

Naturindeks: hva i huleste har det med planter å gjøre?

Foredrag ved Iulie Aslaksen.
Tid og sted: Onsdag 13. april 2011, kl. 19.00 på Kafé Asylet, Grønland 28, vis a vis Grønlands torg, Oslo.
on, 13.04.2011
Østlandsavdelingen

Knopp- og kvist-tur på Bygdøy

Huk/Bygdøy, knopp- og kvist-tur. Turleder: Jan Wesenberg (tlf 90888683) og Øystein Ruden. Oppmøte ved P-plassen ved Rodeløkken kafé kl. 11. Det er også mulig å ta buss til Bygdøy, rute 30, fra Jernbanetorget kl. 10.30, til stoppestedet Frognerkilen. Vi går i området rundt Rohdeløkken, og så rundt på Dronningberget.
lø, 09.04.2011
Østlandsavdelingen

Kulturlandskap og arbuskulær mykorrhiza, med eksempel frå Bøensetret, Aremark

Møte i Suhmhuset, NTNU Vitskapsmuseet i Trondheim kl. 19.00

Foredrag ved Marit Eriksen: Kulturlandskap og arbuskulær mykorrhiza, med eksempel frå Bøensetret, Aremark

Marit er leiar av Norsk Botanisk Forening (hovudforeininga) og presenterer i foredraget utdrag frå doktoravhandlinga si om arbuskulær mykorrhiza i marginale jordbruksområde. Marit har i mange år jobba med skjøtsel av kulturlandskapet rundt Bøensetret i Aremark, der dei har årleg slåttetreff for å halde kulturlandskapet ope. Bøensetret er kanskje mest kjent for publikum i Trøndelag for serien Farmen 2007 på TV2. Til dagleg jobbar Marit som førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold.

Månadens art: Trollav Tholurna dissimilis ved Harald Hove Bergmann

ma, 04.04.2011
Trøndelagsavdelingen

"JEG VELGER MEG"

Mandag 4. april kl. 18.30 på Mule Varde
Møteansvarlig: Bjørn Erik Halvorsen.

Tradisjonen med ”Jeg velger meg”- kveld har vi tenkt å holde i hevd også i år. Det er fordi medlemmene da kan få bidra med et botanisk emne de har spesiell interesse av, og kan bringe det videre til glede for oss andre. Eksempelvis har vi sett nærmere på plantefamilier, andre hobbyer som er knyttet opp til planter eller reiser som er tatt, og der botanikk har utgjort en viktig del av denne. Vi er åpne for forslag til temaer denne kveld. Kontakt gjerne styret dersom du har idéer eller vil vise bilder.
ma, 04.04.2011
Telemark Botaniske Forening

Lavkurs ved Einar Timdal på Rosthaug vgs i Åmot

Lavkurs med Einar Timdal på Rosthaug videregående skole på Åmot. Tidspunkt: kl.18.00. Servering av enkelt måltid.
Påmelding til Kristin Bjartnes ved epost: kristin.bjartnes@eikeli.vgs.no, mobil 909 52 045.
to, 31.03.2011
Buskerud Botaniske Forening

HAVNEFLORA

HAVNEFLORA – MED OSLO SOM EKSEMPEL
v/ Anders Often

Torsdag 10. mars kl. 18.30 på Mule Varde
Møteansvarlig: Harald Stendalen

Vi har igjen vært så heldig å få Anders til å kåsere for oss. Om dagens tema skriver han: ”Har i 2010 kartlagt plantelivet langs de mange kaiene fra Ormøya i øst og til Frognerkilen i vest. Mange små floristiske godbiter, deriblant en ny pastinakk for Norge, Pastinaca urens, kalt smalpastinakk”.
to, 10.03.2011
Telemark Botaniske Forening

Årsmøte BBF på Mjøndalen skole 10. mars 2011

Årsmøtet til BBF. Mer program følger.
to, 10.03.2011
Buskerud Botaniske Forening

Årsmøte Innlandet botaniske forening

Årsmøte med valg av styre og valgkomité, foredrag med Finn Edvardsen om Kanariøyenes flora, presentasjon av sommerhalvårets aktiviteter i IBF.

Sted: Moelv, Vea – Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører, Låven (sal 7).
Kl 18:30-20:30
ti, 08.03.2011
Innlandet Botaniske Forening

Årsmøte TLA og "Botanisk vandring i Slovenia"

Møte i Suhmhuset, NTNU Vitskapsmuseet i Trondheim kl. 19.00

1 Årsmøte i NBF-TLA (medlemmene får årsmøtepapira i eiga sending)

2 Ope foredragsmøte (startar ca. kl. 19.30) Foredrag ved Vibekke Vange: Botanisk vandring i Slovenia

Vibekke er dagleg leiar for Ringve botaniske hage, der innførte artar dominerer. Men hennar bakgrunn er som botanisk økolog, og på turen i Slovenia var høgdepunkta å oppleve mange av hage-prydplantene på sine naturlege veksestader på Balkan.

ma, 07.03.2011
Trøndelagsavdelingen

ÅRSMØTE TBF

Fredag 25. februar kl. 18.30 på Dags Bondeheim, Skien
Møteansvarlig: Styret

Årsmøtet vil bli gjennomført i henhold til foreningens lover. Egen innkalling med saker som skal behandles, vil bli sendt medlemmene i slutten av januar.
Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende innen 30. januar.

Etter årsmøtet har vi fått Harald Stendalen til å vise bilder og fortelle om Lesvos. ”På jakt etter Europas mest sjeldne orkidé og Grekenlands beste ouzo!”
fr, 25.02.2011
Telemark Botaniske Forening

Planters koloniseringevne i ændret klima

Møte i Suhmhuset; NTNU Vitskapsmuseet, Trondheim kl. 19.00.
Foredrag ved Bente Graae: Planters koloniseringevne i ændret klima.

Bente er tilsett ved Institutt for biologi, NTNU der ho blant anna har ansvaret for undervisning i floristikk. I dette foredraget vil ho gi ei innføring i forskinga si rundt funksjonelle grupper av planter, deira spreiingsstrategiar og korleis klimaendringar påverkar koloniseringsevna til plantene.

Månadens art: Flikbrønsle Bidens tripartita ved Ingar Pareliussen.


ma, 07.02.2011
Trøndelagsavdelingen

« Forrige side | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | Neste side »

 
Kategorier
 
Søk 
Valg
 
         
Botanikkforum © 2008 NBF Gå til toppen av siden
This page was generated in 0,31 seconds. Snitz Forums 2000