Hva skjer?
Brukernavn:
Passord:
Lagre passord
Glemt passordet ditt?
Hovedside | Brukerprofil | Registrering | Botanikkforum | Hva skjer | Fotogalleri | Herbariet | Medlemmer | Hjelp hva skjer
         
 
Utgåtte aktiviteter
     
 
Aktivitet
Dato
 
Resultater 1121 - 1160 of 1428 « Forrige 40   Neste 40 »

Villblomstenes dag

VILLBLOMANES DAG 19. juni 2011 med turmål: Hiskjo på Bømlo.
Frammøte ved moloen til Hiskholmen kl. 1100.
Turleiarar:
Asbjørn Knutsen, 5440 Mosterhamn. Tlf. 53421708/ 48116349 og
Johannes Kr. Landmark, Håvåsen 29, 5416 Stord.Tlf. 53413071/ 41220587
Turen:
Me studerer floraen i eit kystlandskap vest på Bømlo.
Her veks m.a. trollnype og solblom.
Klede etter været. Gode sko er viktig i det småkuperte terrenget.
Ta gjerne med mat og drikke.
Turen tek ca. to timar og er open for alle naturinteresserte.
Me vert denne gongen saman med "Vestlandsavdelingen i Norsk Botanisk Forening" med turleiar Per Harald Salvesen.

sø, 19.06.2011
Sunnhordland Botaniske Forening

Villblomstenes dag

Villblomstenes dag markeres med en tur på Svartberg på Romsås, Oslo. Det er åpent, noe bratt og sørvendt berg på granitt med kalkvannssig. Det er muligheter for funn av flere orkidearter i dette området. Vi vil også vektlegge nyttevekstperspektivet på turen.
Møtested: Romsås kirke kl 12.00. Turen varer til 14.00.
Buss og t-bane til Romsås. Det er da 5 min gange til Romsås kirke.
Det blir matpause underveis med servering av te laget av mjødurt.

Turledere:
Sigurd Engelhart og Gunnar Klevjer.
Turen arrangeres i samrbeid med Lillomarka orienteringsklubb og Stover Hagelag.
sø, 19.06.2011
Østlandsavdelingen

Villblomstenes dag

Søndag 19. juni kl. 11:00 - 13:00
Møtested er Gundersenvika ved Fjellhamar bru. Offentlig transport: Tog til Fjellhamar stasjon. Buss 864 mot
Fjellhamar ring.

En vandring i miljøparken for å se våre nære planter. Eng, kant, skog og våtmarksvegetasjon. Kanskje
en sjeldenhet også. Passer for alle - Rolig tempo og tørt terreng.

Turledere.
Line Hørlyk 67973073 ahorlyk@online.no
Inger Marie Østbye, 97007027, imaoe@online.no
Per Madsen, 93211946, p.madsen@getmail.no
sø, 19.06.2011
Østlandsavdelingen

Villblomstenes dag i Skien: Lensmannsseter

Oppmøte: Lietorvet kl. 1030 for felleskjøring, eventuelt direkte på øvre P på Lensmannsseter kl. 11.00

Turledere: Trond Risdal og Helle Fink

Samarbeid mellom Telemark Botaniske Forening og Skien Turlag. Turen går på sti via Slåtta og noe i terreng til Høgåsen, der vi tar kaffepause, og så tilbake langs veien til Uroa. Den er på om lag 3 km med høydeforskjell på 150 m, og tar om lag 3 timer.
sø, 19.06.2011
Telemark Botaniske Forening

Villblomstenes dag i Siljan: Lakssjø-Gorningen

Oppmøte: Parkering ved kullkjelleren på Moholt, langs veien Siljan-Austad-Kvelde, kl. 11.00
Turledere: Grete Hoen Stendalen, Harald Stendalen (954 22 617) og Tore Fagertun

Turen går fra Moholt jernverk over bru mot Lakssjø-Gorningen østre side, der det er rik flora og en masse historie. Den tar om lag to timer med innlagt kaffepause (med mulighet for forlengelse).
sø, 19.06.2011
Telemark Botaniske Forening

Villblomstenes dag i Notodden: Tinneberget

Oppmøte: Notodden Kirke, kl. 10.45
Turleder: Gisle Grimeland (456 07 404)
Medledere: May Berthelsen, Odd Vevle, Øystein Ingar Larsen, Ulf Vege, Frode Granerud og Finn Smedstad (fugl)

Samarbeid mellom Telemark Botaniske Forening, Telemark Kyrkjeakademi, Notodden Turlag, Bø folkeakademi, menighetsråd/sokneråd i Notodden, Heddal, Lisleherad, Gransherad og Bø. Turen går i bynære omgivelser med stort mangfold av varmekjære løvtrær. Hovedmål er Tinneberget, soleksponert knaus med mange tørketålende og solelskende urter, og innslag av enkelte uvanlige busker/trær.

Turen innledes med villblomstgudsteneste ved Frode Granerud og Øystein Ingar Larsen. Deretter vandring gjennom Våladalen til Tinneberget, hvor det legges inn matpause og botanisk orientering (ta med niste, også mulighet for å kjøpe). Vi regner med å avslutte kl. 1500.
sø, 19.06.2011
Telemark Botaniske Forening

Villblomstenes dag i Porsgrunn: Håøya

Oppmøte: Kjølnes gård bak tennishallen i Porsgrunn kl. 10.00, eller
bussgarasjene langs gamle E18 gjennom Langangen kl. 10.15.

Turledere: Ole Magnussen (908 23 156) og Sissel Dukefoss

Samarbeid mellom Telemark Botaniske Forening og Porsgrunn og Omegn Turistforening. Turen går over Vrangsund bru og har bratt oppstigning inn på Håøya. Den fortsetter forbi Blåbærmyrdammen med store mengder hvit nøkkerose og bl.a. selsnepe, og videre via Vervebukta til Skolebukta med fin blomstring. Videre til Paradisbukta med rikt blomstrende strandenger underveis. Etter rast der går turen over Storefjell 141 m med fin utskt. De som ikke vil gå opp kan følge blåmerket sti forbi Storefjell. Samling ved Blåbærmyrdammen før tilbaketur. Turen er ca 6 km.
sø, 19.06.2011
Telemark Botaniske Forening

Villblomstenes dag i Tinn: Gvepseborg - Rjukan Fjellstue

Oppmøte: Krossobanens nedre stasjon, kl. 10.00
Turledere: Gro Solvang og Bent Bakken (406 00 974)

Samarbeid mellom Telemark Botaniske Forening og Tinn og Rjukan Turlag. Fra Gvepseborg går turen til Rjukan Fjellstue, med et mangfold av planter og flott utsikt. Nistepause underveis og felles transport tilbake. Avgift kr. 100,- per person som inkluderer Krossobanen én vei, samt transport fra Rjukan Fjellstue. Kupert terreng. Lengde cirka 11 km, 3-4 timer. Se http://www.turistforeningen.no/telemark/ for detaljer.
sø, 19.06.2011
Telemark Botaniske Forening

Villblomstenes dag i Kragerø: Tåtøy

Oppmøte: Fergekaia i Kragerø, kl. 11.00
Turledere: Jan-Åge Pedersen (909 16 186) og Else Bjørg Finstad

Samarbeid mellom Telemark Botaniske Forening og Kragerø Turistforening. Tåtøy er en 3 km lang øy utenfor Kragerø med variert terreng og vegetasjon. Vi går på smale veier, langs lokalbebyggelsen og opp på stier med utsikt. Nistepause underveis. Tilbake i Kragerø kl. 1745.
sø, 19.06.2011
Telemark Botaniske Forening

Villblomstenes dag i Tokke: Nordbygdi i Skafså

Oppmøte: Holte bru, kl. 12.00
Turledere: Arne Rosland (955 52 169), Anne Marie Brokka og Norman Hagen (404 07 562)

Turen går langs Heibøvegen til Døli. Skogsbilveg i ikke for vanskelig terreng. Ta med niste og drikke. Turen varer omlag tre timer.
sø, 19.06.2011
Telemark Botaniske Forening

Villblomstenes dag i Fyresdal kommune: Kilegrend

Oppmøte: Trollholune ved Lomkilen, kl. 12.00
Turleder: Helge Kiland

Samarbeid mellom Telemark Botaniske Forening og soknerådet i Fyresdal. Turen blir stutt og skjer med utgangspunkt i friluftsgudstenesta. Messa er kl. 12. Så blir det tur etter kyrkjekaffien. Turen kjem til å vare ca 1 time.
sø, 19.06.2011
Telemark Botaniske Forening

Villblomstenes dag: Fagervika, Leirfjord kommune

Søndag 19.juni ca 10.00 til 16.00.
Ferge fra Nesna kl 9.20
Frammøte: Parkeringsplass like sør for riksveikrysset(mellom riksvei 17 og riksvei 78) i Leirosen. Frammøte her kl 10.00

Turen går i et gammelt kulturlandskap på Helgelandskysten
Matpause undervegs.

Turleder: Unn Tveraabak, Tlf: 97171632
sø, 19.06.2011
Nordnorsk Botanisk Forening

Villblomstenes dag, Kuøya i Rakke

Søndag 19.juni 12.00 til 14.00
Frammøte: Frammøte Skottebrygga i Larvik kl 11.30. Det er ikke mulighet for offentlig transport.

Turen går nær kyststien på Kuøya. Dette er en artsrik halvøy. Det er vått terreng og det kan være behov for gummistøvler. Det blir mat/kaffipause underveis.

Turledere: Anne Borander, 33 18 28 05
Medledere: Harald Såstad og Dagny Mandt.
sø, 19.06.2011
Larvik Botaniske Forening

Villblomstenes dag, Ski, Dalsåsen på Langhus

Søndag 19.juni 13.00 til ca kl 15.00
Frammøte: Parkeringsplassen på Langhus stasjon kl 13.00.

Turen går til Dalsåsen hvor vi ser på vegetasjonen i ulike skogstyper og spesielt den rike edelløvskogen der. Det er litt kupert terreng. Ta på gode sko.

Turledere: Geir Arne Evje 64 86 60 95 eller 97 68 29 09

Turen er et samarbeid mellom Norsk Botanisk Forening og Lokal Agenda 21-forumet i Ski
sø, 19.06.2011
Østlandsavdelingen

Villblomstenes dag,

Søndag 19.juni 11.00, varighet 3-4 timer. Lengde ca 6 km.

Møtested: Bokrudstad østre. Fra Moelv kjører du ca. 3 km forbi Næroset. Ved brua over Bøvra svinger du opp Ellevsætervegen til høyre og følger denne ca 4 km til mjølkerampe/postkassehus på venstre side. Sving opp der, ta så til høyre når vegen deler seg. Det er merket Naturlos i de to siste kryssene.

Turen går over Bokrudåsen og rundt Ellevsæterdammen på stier og traktorveg. På toppen er det svært god utsikt med utsiktstavler som forteller hva vi ser, og i dammen er det lagt ut ei lita flytebrygge med invitt til en dukkert. Ulike biotoper byr på variert flora. TA med niste og termos,

Arrangør: Innlandet Botanisk Forening og Moelvmarkas Venner.

Naturlos: Stig Horsberg
Kotaktperson: Kjell Sandbekk, 911 59 583.
sø, 19.06.2011
Innlandet Botaniske Forening

Villblomstenes dag, Kittilbu Utmarksmuseum

Tid: 1200-1400
Sted: Kittilbu Utmarksmuseum, Gausdal, Oppland

I samarbeid med Norsk Botanisk forening arrangerer vi guidet tur i fjellets tidlige flora.
Guide og botaniker Torbjørn Høitomt tar oss med på rusletur i Kittilbu setergrend.
Etter turen serveres vårlig rabarbrasuppe og kaffe. Gratis

Guide: Torbjørn Høitomt
torbjorn@biofokus.no/99574969
Samarbeidspartner: Kittilbu Utmarksmuseum
sø, 19.06.2011
Innlandet Botaniske Forening

Villblomstenes dag i Nome: Jøntvedttjern

Oppmøte: Helgen kirke, kl. 13.00
Turledere: Reidun Larsson (416 29 270) og Bjørn Erik Halvorsen

Samarbeid mellom Telemark Botaniske Forening og Fensfeltet Geologiforening. Turen går på traktorvei til Jøntvedttjern, og i lett terreng tilbake. Nistepause underveis, og tilbake kl. 16. Veien kan være sølete etter regn.
sø, 19.06.2011
Telemark Botaniske Forening

Villblomstenes dag i Tørdal, Drangedal kommune og Vrådal, Kviteseid kommune : Grytdalen

Oppmøte: Parkering ved Bukti ved riksveg 41 ca. 4 km sør for Vrådal sentrum (Eidstokrysset). Buss fra Bukti kl. 10.00.
Turledere: Jon Ingebretsen (481 01 435) og Charlotte Bakke

Samabeid mellom Telemark Botaniske Forening og Vrådal ILs friftslivgruppe. Turen går fra vegs ende i Grytdalen, gjennom Grytdalsklemmen (Trengslet), over Skjelhusmyrane og ned til Bukti. Stopp ved botanisk interessante lokaliteter. Lengde ca. 6 km og varighet ca. 5 timer. Liten til moderat høgdeforskjell på og uten sti og traktorveg. Vanlige turklær etter forholdene og godt fottøy. Ta med mat og drikke.
sø, 19.06.2011
Telemark Botaniske Forening

Villblomstenes dag, Hundvåg, Stavanger

Hundvåg i Stavanger
Frammøte på parkeringsplassen ved Lundsvågen naturskole kl 13.00.

Turen er familievennlig og vil gå på god tursti på Lundsneset og ha en varighet på ca 2 timer.

Ta gjerne med mat og drikke.

Turledere: Svein Imsland
Gaute Slaattebræk (tlf. 90658136).

sø, 19.06.2011
Rogalandsavdelingen

Villblomstenes dag, Melshei i Sandnes.

Melshei i Sandnes.
Fremmøte på parkeringsplassen ved Sandnes idrettsforening i Melshei kl. 13.00.

Turen er familievennlig og vil gå på god tursti og ha en varighet på ca. 2 timer.

Ta gjerne med mat og drikke.
Turledere: Styrk Lote (tlf. 51482958)
Kjell Notvik (tlf. 40413134).
sø, 19.06.2011
Rogalandsavdelingen

Villblomstenes dag Aure - Berg

Oppmøte: Kl. 13.00 ved kjøpesenteret i Aure sentrum
Turmål: Artsrik lauvskogsli
Turleder: Finn Oldervik

sø, 19.06.2011
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag i Tydal - Nord-Molia

Oppmøte kl. 13.00 ved parkeringsplassen ved Mobrua
Turledere: Harald Hove Bergmann og Hilde Kirkvoll
Turmål: Rik bjørkeskog, berg og rabber
sø, 19.06.2011
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag i Levanger - elvepromenaden langs Levangerelva.

Oppmøte kl. 13.00
Møtested. Jernbanestasjonen
Turleder: Bjørg Rindal.
Turmål: Variert vegetasjon langs elvepromenaden.
sø, 19.06.2011
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag i Verdal - Tromsdalen

Oppmøte kl. 13.00
Møtested: Innkjøringa til Levring
Turleder: Svein Gunnar Råen
Turmål: Kalkfuruskog
sø, 19.06.2011
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag i Tingvoll

Botanisk forening i samarbeid med Naturvernforbundet i Tingvoll arrangerer Villblomstenes dag. Oppmøte nokre hundre meter frå austenden av den nye Eikremstunnelen i Tingvoll kl. 13.00. Turen vil vare 2-3 timar. Ta gjerne med litt mat og drikke. Turen går langs stiar, vegar og litt i terrenget. Vi kjem til å sjå ein del strandplanter i tillegg til edellauvskog med innslag av eik. Turleiar er Øystein Folden.
sø, 19.06.2011
Vestlandsavdelingen

Villblomstenes dag

Vi blir kjent med plantelivet i et gammelt kulturlandskap som er i endring.Møt fram søndag 19.6.kl 10.30 i veikanten mellom Lundestad gård og Berg kirke i Halden kommune. Vi setter ut et skilt! Ta med godt fottøy! Arrangementet avsluttes med en friluftsgudtjeneste på Berg prestegård fra kl 12.00.
Turleder: Marit Eriksen (tlf. 4166 3210)
sø, 19.06.2011
Østfold Botaniske Forening

Villblomstenes dag - Oppdal

Møtested: Kongsvoll fjellstue kl. 13.00
Turleder: Tommy Prestø.
Turmål: Tur i kulturlandskapet på Kongsvoll, inkludert Kongsvoll fjellhage. Vi ser på fjellplanter og artene i knauser og enger.
sø, 19.06.2011
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag i Moss

Blomstertur på Jeløy. Frammøte på Reier skole kl. 11.00. Lett tur som vil vare 2-3 timer.

Turledere: Even W. Hanssen tlf. 99 25 61 20 og Reidun Braathen.

Turen arrangeres i samarbeid med Moss Sopp- og Nyttevekstforening.
sø, 19.06.2011
Østfold Botaniske Forening

Villblomstenes dag, Svolvær

Markering av Villblomstenes dag i Svolvær.
Frammøte ved Esso i Osan (Svolvær) kl 11.00.
Turen varer i 2 til 3 timer.
Arrangeres av: Nordnorsk Botaniske Forening i samarbeid med Lofoten Turlag.


Turleder: Øyvind Tveiterås (95900385)
sø, 19.06.2011
Nordnorsk Botanisk Forening

Villblomstenes dag, Inndyr, Gildeskål

Frammøte ved Inndyr skole.
Tidspunkt: 18.00.

"Vi ser på Marisko og andre orkideer som blomstrer tidlig”

Turen er et sammarbeid mellom Norsk botanisk forening og Gildeskål turlag. Turleder er fra Salten Naturlag.
Turleder: Åse B Breivik, mob 48116068.
sø, 19.06.2011
Nordnorsk Botanisk Forening

Villblomstenes dag, Sogndal

Blomstertur langs fjorden frå Solvorn til Mosaviki.

Luster kommune i Sogn og Fjordane.

Turen går på fin sti, men det er ikkje mogeleg med barnevogn.

Oppmøte ved Solvorn kyrkje kl. 10.30, turen varer 2-3 timar.

Ta med mat og drikke

Turen er ein tur i regi av Barnas turlag i Sogndal og Vestlandsavdelingen, Norsk Botanisk Forening

Turleiarar:
Inger Auestad, Rutlinsli 27, 6856 Sogndal, tlf. 90615206 og
Liv Norunn Hamre, Leighgota 2, 6856 Sogndal, tlf. 97571684.
sø, 19.06.2011
Vestlandsavdelingen

Villblomstenes dag, Kristiansand,

Søndag, 19. juni Østre Randøya: Randøyadagen. - Villblomstens dag.
Randøyadagen er et årlig arrangement hvor foreninger og lag presentere seg. Vi holder åpen hytte hvor vi presenterer Agder botaniske forening i samarbeid ornitologisk forening og zoologisk forening.
Det blir en blomstervandring rundt på øya med start fra hytta vår kl. 14.00.
Arrangør: Midt-Agder friluftsråd. Frammøte i Kongshavn og rutebåt ut. Se annonsert i media (Fedrelandsvennen).
Kontaktperson for Agder botaniske forening : Asbjørn Lie Tlf. 97064081

sø, 19.06.2011
Agder Botaniske Forening

villblomstenes dag, Ørsta

Villblomstenes dag på Ivar Aasen tunet i Ørsta.

Turleiarar:
Christofer Bang, Rune Pettersen, Knut Barlaup og Torbjørn Urke.

Nærmere informasjon kommer.
sø, 19.06.2011
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag, Karlsøy, Reinøya nord.

Villblomsttur til rike strandenger og orkidèlokalitetet på Reinøya nord i Karlsøy kommune.

Det går ferge fra Hansnes til Stakkvik fergeleie kl 14.40.
Frammøte: Stakkvik ferjekai, Reinøya i Karlsøy kommune kl 15.00.
Turen varer i to timer.

Turledere:
Liv Mølster og
Cathrine Amundsen, 99638613


Arrangører: Nordnorsk Botaniske Forening og Norsk Botanisk Forening.
sø, 19.06.2011
Nordnorsk Botanisk Forening

Villblomstenes dag, Maridalen kirke, Oslo

Villblomstenes dag, Maridalen kirke,
19.06.2011, Oslo, Østlandsavdelingen

Menigheten har Blomstergudstjeneste i kirken fra kl. 11.15. Etter gudstjenesten blir det en vandring langs vei og sti i omegn for å se på blomstringen der. Turen tar et par timer. Bussrute 51 fra Nydalen T-banestasjon kl. 10.57 og 11.57 stopper ved Maridalen kirke kl. 11.12 og 12.12. Vi venter med å gå til bussen kl. 12.12 er kommet.
Turledere:
Ivar Holtan 900 17 120
Tore haagensen 974 26 650
sø, 19.06.2011
Østlandsavdelingen

Drammen Nordmark

Drammen Nordmark, oppmøte på Essostasjonen i Hauges gate kl. 17.30. Kontaktperson: Kristin Bjartnes(90952045)
to, 16.06.2011
Buskerud Botaniske Forening

Store Revlingen i Rygge

Store Revlingen i Rygge. Øya er kjent for flere spennende arter som smånøkkel, strandkveke og bulmeurt. Frammøte ved Støtvig hotell i Larkollen Kl. 18.00.
Påmelding pga båttur, muligens plassbegrensning. ( Tlf.: 48057525)
Leder: J.I.Båtvik.
to, 16.06.2011
Østfold Botaniske Forening

Lutdalen i Østmarka

Lutdalen i Østmarka. Vi ser etter vårerteknapp, krattfiol og andre vårblomster i et av de frodigste områdene i Oslo-delen av Østmarka. Oppmøte: P-plassen på Østmarksetra kl. 11.00. Turleder: Jan Wesenberg (tlf 90888683, wesenberg.jan@gmail.com).
sø, 12.06.2011
Østlandsavdelingen

Holtnesdalen naturreservat i Hurum

Her finnes snelle-askeskog, svartor-sumpskog, gråor-askeskog og alm-lindeskog.
Oppmøte kl.10.30: Havna i Holmsbu. Kontaktperson. Kristin Bjartnes (909 52 045), som ikke er lokalkjent.
lø, 11.06.2011
Buskerud Botaniske Forening

Dynjan i Eidsberg

Dynjan i Eidsberg. Frammøte ved Trømborg kirke Kl. 18.00.
Leder: B.P.Løfall.
to, 09.06.2011
Østfold Botaniske Forening

« Forrige side | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Neste side »

 
Kategorier
 
Søk 
Valg
 
         
Botanikkforum © 2008 NBF Gå til toppen av siden
This page was generated in 0,19 seconds. Snitz Forums 2000