Hva skjer?
Brukernavn:
Passord:
Lagre passord
Glemt passordet ditt?
Hovedside | Brukerprofil | Registrering | Botanikkforum | Hva skjer | Fotogalleri | Herbariet | Medlemmer | Hjelp hva skjer
         
 
Utgåtte aktiviteter
     
 
Aktivitet
Dato
 
Resultater 1041 - 1080 of 1396 « Forrige 40   Neste 40 »

Tirsdagsturene

OBS! OBS! Denne går på mandag 05.09.2011


Tirsdagsturer hver første tirsdag i månedene april, mai, juni, august, september og oktober. Oppmøte: "Den lille kaffibaren" på Nationaltheatret stasjon Kl 16:00 (Senest 16:45). Turleder: Anders Often (mobil: 91 54 87 87).
ma, 05.09.2011
Østlandsavdelingen

Sopptur i Leinstrandmarka

Oppmøte: Parkeringsplassen ved Hestsjøen i Leinstrandmarka kl. 10.00.

sø, 04.09.2011
Trøndelagsavdelingen

Sopptur

Frammøte ved parkeringen til Lietorvet i Skien kl.11.00.
Heller ikke i år bestemmer vi turmålet på forskudd. Det får være turleders privilegium å se seg ut et antatt godt område. Skulle det vise seg å være et håpløst soppår eller at turen er for tidlig kan det bli endring eller avlysning. Er du i tvil ta kontakt med turleder. Det samme gjelder om du vil vite hvor turen går for om mulig å korte ned kjørelengden.
Turleder: Esther Broch (tlf. 35 53 05 86).
sø, 04.09.2011
Telemark Botaniske Forening

Jypleviktangen i Bamble

Frammøte ved Lasses på Rugtvedt kl. 10.30 eller parkeringsplassen til Jypleviktangen kl.11.00.
Fra parkeringsplassen går vi en runde på kryss og tvers i området ut mot Jypleviktangen. Det finnes sjeldne sopper i området så det er også noe vi må tenke på i dag.
Turleder: Turkomitéen (tlf. 91 89 41 69).
sø, 28.08.2011
Telemark Botaniske Forening

Tur på Neshalvøya

Turen var opprinnelig tenkt som en tur for å se på pusleplantetur langs Mjøsa. På grunn av høy vannstand i Mjøsa er det for vanskelige forhold for dette. Det vil i stedet bli en tur i tørrere omgivelser på Nes. Vi tar sikte på å se etter arter som sprøarve, vassveronika, vaniljerot mm. Oppmøtested er Tingnes klokka 1100. Turleder: Asle Bruserud (tlf. 90951781).
lø, 27.08.2011
Innlandet Botaniske Forening

Orsjømyrene i Mælum

Frammøte ved Mælum kirke kl. 10.00.
Vi samkjører videre litt nordover til vi tar av vei til Tveitan. Vi følger denne ca 3 km vestover hvor vi må parkere ved veikryss. Derfra går vi et lite stykke på skogsbilvei inn til myrene. Kommer man fra ulefosskanten kan man godt møte der vi skal begynne å gå. Orsjømyrene er verneområde. Det må vi ta hensyn til ved å bevege oss varsomt på myrene. Husk egnet fottøy. Fra faktaark til Direktoratet for naturforvaltning har vi hentet denne beskrivelsen: Formålet med fredningen er å bevare et variert myrkompleks av stor landskapsmessig verdi i sin naturlige tilstand. Relativt stor lavlandsmyr bestående av flere myrelement. Det sentrale partiet har bygd seg opp slik at vegetasjonen der bare blir tilført næring gjennom regnvann (nedbørsmyr). Øvrige deler er jordvannspåvirka og til dels svært fuktig. Myra er et av de største ombo-minerotrofe myrkompleks i helt urørt stand i lavere strøk i Telemark. Forekomst av smalmarihand.
Turleder: Bjørn Erik Halvorsen (tlf. 35 55 42 57).
sø, 21.08.2011
Telemark Botaniske Forening

Gaupetjenn i Valebø

Frammøte ved Fossumbanen kl.10.00.
Vi kjører nordover til Valebø og for de som måtte komme nordfra tar vi en oppsamling ved nordre avkjøring til Valebø ca. kl 10.30. Litt begrensede parkeringsmuligheter gjør at vi bør samles i færrest mulig biler. Det må påregnes litt gangavstand men turen kan neppe kalles strabasiøs. Turen går til Gaupetjenn som ligger litt vest for vei og jernbane og litt nord for selve Valebø. Der er spennende myr med mange starr bl.a. klubbestarr. Varmekjære løvtrær som eik, lønn og hassel borger for at der kan det være mer å finne. På en annen myr rett i nærheten er det observert smalmarihand. Funn av sopp og bær kan heller ikke utelukkes. Sørg for egnet fottøy.
Turleder: Christian Kortner (tlf. 91 89 41 69).
sø, 14.08.2011
Telemark Botaniske Forening

Feltkurs i gras ved Anders Often 14. august kl.10.00

Feltkurs i gras ved Anders Often, NINA.
Sted: Rødtangen, Hurum. Vi parkerer på den store åpne plassen ved nedkjøringen til Rødtangen camping, Holmsbu.
Turleder anbefaler å deltagere å ta med lupe som forstørrer 10x, plastposer til belegg og gjerne Lids flora (evt. Mosbergs flora).
sø, 14.08.2011
Buskerud Botaniske Forening

Slått på Mikkelsrud, Aurskog-Høland

Årets høydepunkt, slåtten på Mikkelsrud, går av stabelen

***lørdag 13. august***

Program for dagen:
- Slått
- Den nye grunneieren, Anne Lise Torvund, snakker om kulturhistorien
- Konkurranse: hjelp oss å finne nye arter for Mikkelsrud! (Premier!)
- Rømmegrøt kl. 15 – Anne Lise Torvund trakterer oss!
- En slåtteøkt til etter grøten for dem som kan

Ta med det du har av aktuelt utstyr: ljå, rive, hansker, kantsaks, etc.

Påmelding til Kristina Bjureke, tlf 95200804, senest torsdag 11. august (av hensyn til grøtkoking, transport etc).

Oppmøtetider: ved porten til Botanisk museum i Oslo kl. 10.00 eller direkte på Mikkelsrud kl. 11.00.

Mikkelsrud har UTM-koordinat 32V PM 48915 51571. Veiforklaring: fylkesvei 236 fra Lierfoss i Aurskog i retning Nordre Mangen. Etter ca 1 mil fra Lierfoss er det en 3 km lang, snorrett, øst-vest-gående veistrekning. Ca midt på denne strekningen krysser en kraftledning veien. Like øst for kraftledningen ligger Mikkelsrud nord for veien, en svært anonym avkjørsel.
lø, 13.08.2011
Østlandsavdelingen

Trestikletjern i Skiptvedt

Trestikletjern i Skiptvet. Dette blir en skogstur på vei til en fredet myr hvor vi også ser nærmere på moser og lav. Frammøte ved Skiptvet kirke Kl. 1100.
Leder: B.P.Løfall.
lø, 13.08.2011
Østfold Botaniske Forening

Østre Skåtøy

Frammøte på taxibåtbrygga i Kragerø kl. 10.30.
Vi spleiser på taxibåt og turleder avtaler returtidspunkt og sted. Turen går i området ved Burøy og Brentholmen øst på Skåtøy. Der er det mange fine bukter og viker med blant annet vipestarr og strandrisp og sikkert masse annet fint.
Turleder: Jan Åge Pedersen.
sø, 07.08.2011
Telemark Botaniske Forening

Skjøtselstur Jeløya og Bile

Skjøtselstur og rydding av kratt vedr, dragehode på Jeløy og Bile. Påmelding og plassbegrensning pga båttur (til Bile).
Frammøte Støtvik hotell Kl. 1100.
Leder: J.I.Båtvik.
(Det kan bli flere skjøtselsturer i august/september, medl. får nærmere beskjed)
lø, 06.08.2011
Østfold Botaniske Forening

Kartleggingstur i Hemsedal 5. - 7. august

Vi fortsetter kartlegging av planter i Hemsedal, og håper at riktig mange botanisk interesserte har lyst til å bli med! Spørsmål og påmelding (innen 20. juni), kontakt Elin Viker Thorkildsen,
epost: post@bjartnes.Mobiltlf. 911 233 91
fr, 05.08.2011
Buskerud Botaniske Forening

Grimsdalen og Jønndalen, Dovre - 5.-7. august

Turer til Grimsdalen og Jønndalen i Dovre kommune. Turene går i områder med svært rik fjellflora. På disse turene blir det fokus på kartlegging av mest mulig plantefunn vha. GPS. I etterkant av turene skal artsfunn legges inn i Artsobservasjoner. Det er ikke avgjort hvor vi skal overnatte, men IBF bestiller felles overnatting fra fredag til søndag, og bekoster noe transport og overnatting på turene. Frist for påmelding til denne turen helst innen 20. juni. Påmeldingen gjøres til Janicke Haug på tlf. 97 74 77 10 (janickehaug@gmail.com). Turleder: Anders Breili (tlf. 90 50 71 85) m.fl.
fr, 05.08.2011
Innlandet Botaniske Forening

Tirsdagsturene

Tirsdagsturer hver første tirsdag i månedene april, mai, juni, august, september og oktober. Oppmøte: "Den lille kaffibaren" på Nationaltheatret stasjon Kl 16:00 (Senest 16:45). Turleder: Anders Often (mobil: 91 54 87 87).
ti, 02.08.2011
Østlandsavdelingen

Lokalfloraprosjekt Midt-Norge 2011, kartlegging i Snillfjord kommune

Etter to spennende kartleggingshelger i 2010 i Snillfjord kommune kommer vi til å fortsette kartlegginga også i 2011 i en av de minst undersøkte kommunene i Midt-Norge.

Vi ordner oss i grupper som hver får ansvaret for en kryssliste for en rute på 1 km2. I år får vi båttransport en av dagene. På denne måten får vi med oss de sørvendte bratte liene langs Snillfjorden som er ellers umulig å kartlegge. Etter botaniseringsturen samles vi til en gjennomgang av innsamlet materiale (inkl. mikroskopering), plantepressing, faglig utveksling og sosialt samvær. Alle er velkomne (botanikere av alle slag, studenter, elever, naturelskere, interesserte...). Vi overnatter på skolen på Krokstadøra . Vi legger opp til ei langhelg (fredag 29.-søndag 31. juli. Du er velkommen å delta i alle dager men det er også mulig å delta bare en enkelt dag.

Er du interessert i å delta send en e-post til: post@nbf-tla.org eller ring: 906 44 907.

NB. Årets kartlegging inngår i Botanikkdagene 2011 som starter onsdag 27. med ekskursjoner på Frøya og Hitra
fr, 29.07.2011
Trøndelagsavdelingen

Helgetur til midtre Telemark fredag 29. juli – søndag 31. juli.

Frammøte på Nutheim Gjestgiveri fredag kveld 29. juli.
Bli med til hjertet av Telemark! Hovedturen på lørdag går til øvre del av Åmotsdal hvor det er gamle setervoller og bjørkeskogslier. Vadderot som har sin spesielle utbredelse i øvre Telemark skal vi se spesielt etter. Søndag kan vi finne på å legge en tur til Svartdal f.eks. På Nutheim har vi bestilt fem enkeltrom og fem dobbeltrom, men det er mulighet for å endre på dette innen påmeldingsfristen går ut. Opplys om romønske ved påmelding. Prisen blir kr 2250,- pr pers. i enkeltrom og kr 1895,- i dobbeltrom. Dette, som er et helgetilbud, inkluderer middag fredag kveld, frokost, selvsmurt nistepakke og middag på lørdag og frokost på søndag. Vi vil også kunne få med nistepakke på søndag.
Påmeldingsfrist 1. mai til en i turkomitéen.
Etter påske må det skje til Christian eller Kjell!
Turopplegg: Harald Stendalen.
fr, 29.07.2011
Telemark Botaniske Forening

Botanikkdagene 2011 - i år på Trøndelagskysten

Ekskursjoner og florakartlegging på Frøya, Hitra og i Snillfjord. Les program på
http://www.nbf-tla.org/Plan%20for%20botanikkdagene%202011.pdf
Påmeldingsfrist 2. juli
Er du interessert i å delta send en e-post til: post@nbf-tla.org eller ring: 906 44 907
on, 27.07.2011
Trøndelagsavdelingen

Rensbekkdalen og Gjevillvasskamban i Trollheimen

Oppmøte: Parkeringsplassen ved Gjevilvasshytta kl. 09.00. Turleder er Arne Jakobsen:

Vi følger stien fra Gjevilvasshytta mot Trollheimshytta til vi kommer til Kambtjønnin mellom Gjevillvasskamban og Blåhøa. Så går vi opp på den ”hemre” kammen og derfra ned i de bratte, men svært artsrike Rensbekkbakkene. Denne turen, som tar 7–9 timer, er fysisk krevende og går i til dels bratt og steinete terreng. Til gjengjeld får vi oppleve et fantastisk fjellandskap og det meste av Trollheimens fjellflora, blant annet arter som ikke er funnet på Dovrefjell. Turleder forbeholder seg retten til å endre programmet hvis værforholdene ikke er tilfredsstillende.
lø, 16.07.2011
Trøndelagsavdelingen

Blomstringstur til Mikkelsrud

Blomstringstur til Mikkelsrud. Vi har fått høre at flere angrer at de ikke fikk være med på fototuren til Mikkelsrud i fjor, og gjentar denne derfor i år. Vi håper på å treffe akkurat på storblomstring av solblom, brudespore og kanskje også brunkløver. Oppmøte utenfor Botanisk museum kl. 10:00, og så kjører vi i følge. Påmelding seinest fredag 8. juli til Jan (tlf 90888683, wesenberg.jan@gmail.com), vi trenger å vite antall personer med og uten bil, slik at vi vet at vi har nok sjåfører.
sø, 10.07.2011
Østlandsavdelingen

Bremsa og Rismyr naturreservater, Nedre Eiker

Oppmøte på MIF-hytta kl.17.30. Ta med mat og termos. Turleder: Bjørg Skogmo, kontaktperson Kristin Bjartnes (90952045)
to, 07.07.2011
Buskerud Botaniske Forening

Tirsdagstur

Tirsdagsturer hver første tirsdag i månedene april–oktober. Oppmøte: kafeen rett innenfor nedgangen til Nationalteateret togstasjon ved Haakon 7. gate/Victoria terrasse fra kl. 16:00, senest 16:45, da drar vi. Turmål avtales på stedet. Kontaktperson: Anders Often (tlf 91548787).
ti, 05.07.2011
Østlandsavdelingen

Åpen dag i Sølendet naturreservat, Røros

Denne turen er et samarbeid mellom Norsk Botanisk Forening, Trøndelagsavdelinga og NTNU, Kunnskapsbyen:.

Oppmøte: Parkeringsplassen på Sølendet kl. 12.00. Skiltet avkjørsel ved bru over Glåma, ca. 3 km nord for Brekken sentrum.

Sølendet er et unikt eksempel på et gammelt myr- og engslåttlandskap der mange orkidéarter preger det spesielle kulturlandskapet. Omvisning av botanikere fra NTNU Vitenskapsmuseet under ledelse av professor Asbjørn Moen.

ma, 04.07.2011
Trøndelagsavdelingen

Ottersnes på østsiden Norsjø

Frammøte ved Norsjø Hotell, Akkerhaugen kl. 11.00.
Vi kommer til Ottersnes ved å kjøre sørover fra Akkerhaugen på østsiden av Norsjø. Siste biten er bomvei. Dette ser ut til å være et spennende område ved Norsjø under høye, bratte lier. Sannsynligvis er det få i foreningen som noengang har vært der. Sauherad er også en av Telemarks minst kartlagte kommuner på artsobservasjoner. Det har vi tenkt å gjøre noe med i år!
Turleder: Harald Stendalen (tlf. 95 42 26 17).
sø, 03.07.2011
Telemark Botaniske Forening

Kalkbakker på Hokksund og Nedre Eiker

Skytterhaugen, Brekkebråten, Steinberg stasjon m.m.
Vi ser etter dragehode, brokkurt,mattestarr, vill grasløk. Oppmøte på Esso på Lerberg, kl.11.00.
Turledere: Bjørn Nyhus, Tore Berg og Bjørg Skogmo.
Kontaktperson: Kristin Bjartnes (90952045).

sø, 03.07.2011
Buskerud Botaniske Forening

Florakartlegging Skiptvedt

Inventeringssamling om Floraen i Østfold. I år står Skiptvet for tur hvor vi innkvarteres enkelt, jfr oppslag i Blyttia eller på NBFs hjemmesider. Nærmere beskjed om deltagelse, opplegg, priser etc. kan fås hos kontaktpers.: B.P.Løfall, M.Olsen eller Marit Eriksen tlf.: 41663210.
on, 29.06.2011
Andre

Stenstad reservat sør for Ols brygge ved Norsjø

Frammøte ved Helgen kirke kl. 10.30.
Vi kjører ned mot Norsjø og parkerer ved Ols brygge. Litt sør for Ols brygge ligger Stenstad bøkeskogsreservat som ble opprettet i 1978 som en del av verneplan for edelløvskog. Bøken har fortrengt opprinnelig alm og lind og dominerer reservatet i dag. Så her har vi en bøkeskog godt utenfor bøkens utbredelsesområde i landet og bøk er sjelden innover i Telemark. Vi tenker å kartlegge floraen der, men vi rekker nok å gå litt langs breddene av Norsjø også.
Turleder: Turkomitéen (tlf. 91 89 41 69).
sø, 26.06.2011
Telemark Botaniske Forening

Kveldstur til Neset ved Farris

Frammøte ved Siljan skole kl. 17.30.
Siljan skole finner man når man tar av ved statoilstasjonen og kjører 100 m sørover derfra. Vi kjører deretter nedover Siljan-dalen og tar av en vei som går på vestsida av Siljanelva der denne renner ut i Farris. Vi får lov til å kjøre et stykke på denne. Så går vi til vi kommer ytterst på Neset hvor vi inntar kveldsmat med flott utsikt utover Farris og de bratte og maleriske åsene som omkranser den nordlige delen av Farris.
Turleder: Harald Stendalen (tlf. 95 42 26 17).
ti, 21.06.2011
Telemark Botaniske Forening

Villblomstenes dag, Beiarn

Turen er i Beiarn. Du møter ved Tollådalen, ved sti til Stolpvatnet kl 11.00. Turen er beregnet å vare til 14.00. Det er håp om å finne lapprose i blomst.
Turledere er: May-June Knutssøn (90943912) og Mange Stensland (75569535).
Matpause
sø, 19.06.2011
Nordnorsk Botanisk Forening

Villblomstenes dag

Tur på Villblomstenes dag i Sortland kommune.
Frammøte på kirkegården på Selnes kl 10.00. Turen varer til 13.00.
Vi går langs elva oppover mot Muninsletta og studerer vegetasjonen langs elva.
Turleder. Siri Amalie Hella (95818908).
Det blir matpause underveis.
sø, 19.06.2011
Nordnorsk Botanisk Forening

Villblomstenes dag

Det blir markering av Villblomstenes dag med en tur i Iselvdalen, Målselv.
Frammøte ved Kapellet på Kirknesnesmoen kl 9.00.
Turen varer til 13.00.
Turen vil gå over setervoller og i fjellskog.
Det er vått terreng så ta med gummistøvler.
Det blir matpause underveis.
Kontaktperson: Trond Bjørklund
sø, 19.06.2011
Nordnorsk Botanisk Forening

Villblomstenes dag

Markering av Villblomstens dag på Vestvågøy i Lofoten.
Turen er i samarbeid med Lofoten Turlag. Turen blir annonsert i Lofotposten gjennom turprogrammet til Lofoten Turlag.
I år går turen til Haukland. Møt på parkeringsplassen kl 11. Varighet 3-4 timer med innlagt kaffepause.
Kontaktperson Johan Sirnes.

sø, 19.06.2011
Nordnorsk Botanisk Forening

Villblomstenes dag: Fagervika, Leirfjord kommune

Søndag 19.juni ca 10.00 til 16.00.
Ferge fra Nesna kl 9.20
Frammøte: Parkeringsplass like sør for riksveikrysset(mellom riksvei 17 og riksvei 78) i Leirosen. Frammøte her kl 10.00

Turen går i et gammelt kulturlandskap på Helgelandskysten
Matpause undervegs.

Turleder: Unn Tveraabak, Tlf: 97171632
sø, 19.06.2011
Nordnorsk Botanisk Forening

Villblomstenes dag, Svolvær

Markering av Villblomstenes dag i Svolvær.
Frammøte ved Esso i Osan (Svolvær) kl 11.00.
Turen varer i 2 til 3 timer.
Arrangeres av: Nordnorsk Botaniske Forening i samarbeid med Lofoten Turlag.


Turleder: Øyvind Tveiterås (95900385)
sø, 19.06.2011
Nordnorsk Botanisk Forening

Villblomstenes dag, Inndyr, Gildeskål

Frammøte ved Inndyr skole.
Tidspunkt: 18.00.

"Vi ser på Marisko og andre orkideer som blomstrer tidlig”

Turen er et sammarbeid mellom Norsk botanisk forening og Gildeskål turlag. Turleder er fra Salten Naturlag.
Turleder: Åse B Breivik, mob 48116068.
sø, 19.06.2011
Nordnorsk Botanisk Forening

Villblomstenes dag, Karlsøy, Reinøya nord.

Villblomsttur til rike strandenger og orkidèlokalitetet på Reinøya nord i Karlsøy kommune.

Det går ferge fra Hansnes til Stakkvik fergeleie kl 14.40.
Frammøte: Stakkvik ferjekai, Reinøya i Karlsøy kommune kl 15.00.
Turen varer i to timer.

Turledere:
Liv Mølster og
Cathrine Amundsen, 99638613


Arrangører: Nordnorsk Botaniske Forening og Norsk Botanisk Forening.
sø, 19.06.2011
Nordnorsk Botanisk Forening

Villblomstenes dag i Trondheim - tur til Lauglolia, Leinstrand

Oppmøte kl. 13.00

Møtested: Rasteplassen i svingen like øst for reservatet (Sundet). Turledere: Dag-Inge Øien, Sigmund Sivertsen

Turmål: Vandring langs naturstien.


sø, 19.06.2011
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag i Trondheim - tur til Teisendammen

Oppmøte kl. 13.00

Møtested: Byåsen butikksenter
Turleder: Abjørn Moen og Berit Forbord Moen
Turen går langs brei og fin sti.


sø, 19.06.2011
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag i Hemne - ved Vinddalsvatnet

Oppmøte kl. 13.00
Møtested: Parkeringsplassen ved Vinddalsvatnet, arrangør dekker ev. bomavgifter
Turledere: Bjørg Steinveg og Egil Ingvar Aune, samarbeid med Hemne Hagelag
Turmål: Skog, hei og myr ved Vinddalsvatnet, vi går trulig sørover i retning Stolsmolia. Ta med nistepakke og drikke.

sø, 19.06.2011
Trøndelagsavdelingen

Villblomedagen i Surnadal - ved Dalsegg i øvre Surnadal

Oppmøte kl. 13.00 ved starten av Dalseggvegen (vegen som går til Austre Nordmarka)
Parkering: på tilgjengelege plassar i nærleiken
Turleiar: Dordi Kjersti Mogstad. I samarbeid med Nordmøre museum, avd. Svinviks arboret
Turmål: Vi går i sakte botanikartempo opp Dalseggvegen og ser på det som veks og blomstrar i vegkanten. Det gamle kulturlandskapet er halde god i hevd oppover Dalsegglia og vi ser også litt nærare på dette. Kafferast og avslutning på eigna plass før bomvegen til Austre Nordmarka. Turen passar for små og store. Ta med niste og gode sko til å gå på veg.

sø, 19.06.2011
Trøndelagsavdelingen

« Forrige side | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | Neste side »

 
Kategorier
 
Søk 
Valg
 
         
Botanikkforum © 2008 NBF Gå til toppen av siden
This page was generated in 0,23 seconds. Snitz Forums 2000