Hva skjer?
Brukernavn:
Passord:
Lagre passord
Glemt passordet ditt?
Hovedside | Brukerprofil | Registrering | Botanikkforum | Hva skjer | Fotogalleri | Herbariet | Medlemmer | Hjelp hva skjer
         
 
Utgåtte aktiviteter
     
 
Aktivitet
Dato
 
Resultater 1001 - 1040 of 1290 « Forrige 40   Neste 40 »

Villblomstenes dag,

Søndag 19.juni 11.00, varighet 3-4 timer. Lengde ca 6 km.

Møtested: Bokrudstad østre. Fra Moelv kjører du ca. 3 km forbi Næroset. Ved brua over Bøvra svinger du opp Ellevsætervegen til høyre og følger denne ca 4 km til mjølkerampe/postkassehus på venstre side. Sving opp der, ta så til høyre når vegen deler seg. Det er merket Naturlos i de to siste kryssene.

Turen går over Bokrudåsen og rundt Ellevsæterdammen på stier og traktorveg. På toppen er det svært god utsikt med utsiktstavler som forteller hva vi ser, og i dammen er det lagt ut ei lita flytebrygge med invitt til en dukkert. Ulike biotoper byr på variert flora. TA med niste og termos,

Arrangør: Innlandet Botanisk Forening og Moelvmarkas Venner.

Naturlos: Stig Horsberg
Kotaktperson: Kjell Sandbekk, 911 59 583.
sø, 19.06.2011
Innlandet Botaniske Forening

Villblomstenes dag, Kittilbu Utmarksmuseum

Tid: 1200-1400
Sted: Kittilbu Utmarksmuseum, Gausdal, Oppland

I samarbeid med Norsk Botanisk forening arrangerer vi guidet tur i fjellets tidlige flora.
Guide og botaniker Torbjørn Høitomt tar oss med på rusletur i Kittilbu setergrend.
Etter turen serveres vårlig rabarbrasuppe og kaffe. Gratis

Guide: Torbjørn Høitomt
torbjorn@biofokus.no/99574969
Samarbeidspartner: Kittilbu Utmarksmuseum
sø, 19.06.2011
Innlandet Botaniske Forening

Villblomstenes dag i Oslo

Bogerudmyra rundt. Oppmøte på P-plassen ved Østensjøvannet (Bølerbekken) kl. 11.00. Turleder: Jan Wesenberg (tlf 90888683).
sø, 19.06.2011
Østlandsavdelingen

Villblomstenes dag i Oslo

Ekebergskråninga. Oppmøte ved barnehagen ved Sportsplassen kl. 18.00. Turleder: Jan Wesenberg (tlf 90888683).
sø, 19.06.2011
Østlandsavdelingen

Storøykilen naturreservat

Søndag 19. juni kl. 11:00 - 13:00
Vi møtes på parkeringsplassen på Oksenøya ved porten til Naturreservatet. Offentlig transport: Buss til Oksenøyveien, ca 20 min å gå langs Oksenøyveien.

Stedet ligger fra Oksenøya mot Fornebu, med bl. annet forekomst av dragehode. Avsluttes med matpakkespising på Lilløyplassen.

Turleder: Signe Magnus, Tlf. 90119038, signe.magnus@gmail.com
sø, 19.06.2011
Østlandsavdelingen

På blomstertur i Oslo havn

En kartlegging i Oslo havn fra Ormsundkaia til Hjortneskaia i 2010 avslørte en overraskende rik flora med en blanding av strandplanter, vidt utbredt ugras og enkelt eng- og skogarter. Rett øst for Operaen, mellom Vestre Akerselv kai og kjørevei ut til sørspissen av Bjørvikautstikkeren, var det ei svært artsrik blomsterstripe.

Oppmøte foran hovedinngangen til Operaen. kl 11. Turleder Anders Often.
sø, 19.06.2011
Østlandsavdelingen

Villblomstenes dag: Finnerud i Sørkedalen

I Sørkedalen i Nordmarka ligger plassen Finnerud. Kulturlandskapet er åpent med artsrike enger og gammel slåtte- og beitemark. Floraen er artsrik, grunnet variert berggrunn (innslag av både sure og mer kalkrike lag) og langvarig hevd. På Finnerud finner vi naturtypene naturbeitemark, slåttemark, slåttemyr og kantkratt. Plassen var opprinnelig en finneboplass.

Denne søndagen vil vi guide dere rundt på de vakre engene ved Finnerud og fortelle om husdyrene (som vinterstid bor på Bogstad gård), skjøtselen av kulturlandskapet og alle plantene vi finner. Marken eies og forvaltes av Oslo kommune.

Villblomstens dag på Finnerud er et arrangement i samarbeid mellom NHM og Friluftsetaten ved Oslo kommune. Kristina Bjureke, botaniker ved NHM, vil fortelle om plantelivet, og Inge Kristoffersen, seksjonsleder for jordbruk og kulturlandskap ved Oslo kommune, vil fortelle om skjøtsel, bruk og bevaring av plassen.

Oppmøte: kl. 11.00 på Finnerud.

Adkomst
Finnerud ligger mellom Sørkedalen skole og Kobberhaughytta. Det er ikke lov å kjøre hele veien opp til plassen. Biler kan parkeres etter Sørkedalen skole. Buss 41 går fra Røa til Sørkedalen skole.

Fra parkeringen er det omtrent 3,5 km langs skogsbilvei opp til Finnerud, veien er godt merket. Det går fint å sykle opp! Det finnes kafé på Finnerud som er åpent denne dagen.

Handikappete/eldre kan kontakte Kristina Bjureke (95200804) for organisert skyss fra Sørkedalen skole opp til Finnerud kl 10.30.

sø, 19.06.2011
Østlandsavdelingen

Villblomstenes dag

Villblomstenes dag markeres med en tur på Svartberg på Romsås, Oslo. Det er åpent, noe bratt og sørvendt berg på granitt med kalkvannssig. Det er muligheter for funn av flere orkidearter i dette området. Vi vil også vektlegge nyttevekstperspektivet på turen.
Møtested: Romsås kirke kl 12.00. Turen varer til 14.00.
Buss og t-bane til Romsås. Det er da 5 min gange til Romsås kirke.
Det blir matpause underveis med servering av te laget av mjødurt.

Turledere:
Sigurd Engelhart og Gunnar Klevjer.
Turen arrangeres i samrbeid med Lillomarka orienteringsklubb og Stover Hagelag.
sø, 19.06.2011
Østlandsavdelingen

Villblomstenes dag

Søndag 19. juni kl. 11:00 - 13:00
Møtested er Gundersenvika ved Fjellhamar bru. Offentlig transport: Tog til Fjellhamar stasjon. Buss 864 mot
Fjellhamar ring.

En vandring i miljøparken for å se våre nære planter. Eng, kant, skog og våtmarksvegetasjon. Kanskje
en sjeldenhet også. Passer for alle - Rolig tempo og tørt terreng.

Turledere.
Line Hørlyk 67973073 ahorlyk@online.no
Inger Marie Østbye, 97007027, imaoe@online.no
Per Madsen, 93211946, p.madsen@getmail.no
sø, 19.06.2011
Østlandsavdelingen

Villblomstenes dag, Ski, Dalsåsen på Langhus

Søndag 19.juni 13.00 til ca kl 15.00
Frammøte: Parkeringsplassen på Langhus stasjon kl 13.00.

Turen går til Dalsåsen hvor vi ser på vegetasjonen i ulike skogstyper og spesielt den rike edelløvskogen der. Det er litt kupert terreng. Ta på gode sko.

Turledere: Geir Arne Evje 64 86 60 95 eller 97 68 29 09

Turen er et samarbeid mellom Norsk Botanisk Forening og Lokal Agenda 21-forumet i Ski
sø, 19.06.2011
Østlandsavdelingen

Villblomstenes dag, Maridalen kirke, Oslo

Villblomstenes dag, Maridalen kirke,
19.06.2011, Oslo, Østlandsavdelingen

Menigheten har Blomstergudstjeneste i kirken fra kl. 11.15. Etter gudstjenesten blir det en vandring langs vei og sti i omegn for å se på blomstringen der. Turen tar et par timer. Bussrute 51 fra Nydalen T-banestasjon kl. 10.57 og 11.57 stopper ved Maridalen kirke kl. 11.12 og 12.12. Vi venter med å gå til bussen kl. 12.12 er kommet.
Turledere:
Ivar Holtan 900 17 120
Tore haagensen 974 26 650
sø, 19.06.2011
Østlandsavdelingen

Villblomstens dag

Villblomstens dag. Fellesnordisk arrangement, jfr. NBFs hjemmesider: www.nhm.uio.no/botanisk/nbf.html. Kontaktperson: Marit Eriksen, tlf.: 41663210. Vi håper på flere turer denne dagen, følg med på nett og i lokalaviser.
sø, 19.06.2011
Østfold Botaniske Forening

Villblomstenes dag

Vi blir kjent med plantelivet i et gammelt kulturlandskap som er i endring.Møt fram søndag 19.6.kl 10.30 i veikanten mellom Lundestad gård og Berg kirke i Halden kommune. Vi setter ut et skilt! Ta med godt fottøy! Arrangementet avsluttes med en friluftsgudtjeneste på Berg prestegård fra kl 12.00.
Turleder: Marit Eriksen (tlf. 4166 3210)
sø, 19.06.2011
Østfold Botaniske Forening

Villblomstenes dag i Moss

Blomstertur på Jeløy. Frammøte på Reier skole kl. 11.00. Lett tur som vil vare 2-3 timer.

Turledere: Even W. Hanssen tlf. 99 25 61 20 og Reidun Braathen.

Turen arrangeres i samarbeid med Moss Sopp- og Nyttevekstforening.
sø, 19.06.2011
Østfold Botaniske Forening

Villblomstenes dag i Tingvoll

Botanisk forening i samarbeid med Naturvernforbundet i Tingvoll arrangerer Villblomstenes dag. Oppmøte nokre hundre meter frå austenden av den nye Eikremstunnelen i Tingvoll kl. 13.00. Turen vil vare 2-3 timar. Ta gjerne med litt mat og drikke. Turen går langs stiar, vegar og litt i terrenget. Vi kjem til å sjå ein del strandplanter i tillegg til edellauvskog med innslag av eik. Turleiar er Øystein Folden.
sø, 19.06.2011
Vestlandsavdelingen

Villblomstenes dag, Sogndal

Blomstertur langs fjorden frå Solvorn til Mosaviki.

Luster kommune i Sogn og Fjordane.

Turen går på fin sti, men det er ikkje mogeleg med barnevogn.

Oppmøte ved Solvorn kyrkje kl. 10.30, turen varer 2-3 timar.

Ta med mat og drikke

Turen er ein tur i regi av Barnas turlag i Sogndal og Vestlandsavdelingen, Norsk Botanisk Forening

Turleiarar:
Inger Auestad, Rutlinsli 27, 6856 Sogndal, tlf. 90615206 og
Liv Norunn Hamre, Leighgota 2, 6856 Sogndal, tlf. 97571684.
sø, 19.06.2011
Vestlandsavdelingen

Villblomstenes dag

Turen går i området rundt Hovedgården på Eidsfoss. Den varer to til tre timer og foregår i lett terreng.
Frammøte: Eidsfoss Hovedgård kl 14.00. Det er muligheter for parkering.Det blir en rusletur for å se på villfloraen i området. Ta med mat og drikke og kle deg etter været.
Turleder: Roger Halvorsen, Hof
Benytt anledningen til å bli kjent med artsmangfoldet i ditt eget nabolag.
sø, 19.06.2011
Andre

Drammen Nordmark

Drammen Nordmark, oppmøte på Essostasjonen i Hauges gate kl. 17.30. Kontaktperson: Kristin Bjartnes(90952045)
to, 16.06.2011
Buskerud Botaniske Forening

Store Revlingen i Rygge

Store Revlingen i Rygge. Øya er kjent for flere spennende arter som smånøkkel, strandkveke og bulmeurt. Frammøte ved Støtvig hotell i Larkollen Kl. 18.00.
Påmelding pga båttur, muligens plassbegrensning. ( Tlf.: 48057525)
Leder: J.I.Båtvik.
to, 16.06.2011
Østfold Botaniske Forening

Lutdalen i Østmarka

Lutdalen i Østmarka. Vi ser etter vårerteknapp, krattfiol og andre vårblomster i et av de frodigste områdene i Oslo-delen av Østmarka. Oppmøte: P-plassen på Østmarksetra kl. 11.00. Turleder: Jan Wesenberg (tlf 90888683, wesenberg.jan@gmail.com).
sø, 12.06.2011
Østlandsavdelingen

Holtnesdalen naturreservat i Hurum

Her finnes snelle-askeskog, svartor-sumpskog, gråor-askeskog og alm-lindeskog.
Oppmøte kl.10.30: Havna i Holmsbu. Kontaktperson. Kristin Bjartnes (909 52 045), som ikke er lokalkjent.
lø, 11.06.2011
Buskerud Botaniske Forening

Dynjan i Eidsberg

Dynjan i Eidsberg. Frammøte ved Trømborg kirke Kl. 18.00.
Leder: B.P.Løfall.
to, 09.06.2011
Østfold Botaniske Forening

Tirsdagstur

Tirsdagsturer hver første tirsdag i månedene april, mai, juni, august, september og oktober. Oppmøte: "Den lille kaffibaren" på Nationaltheatret stasjon Kl 16:00 (Senest 16:45). Turleder: Anders Often (mobil: 91 54 87 87).
ti, 07.06.2011
Østlandsavdelingen

Blomstervandring på Gressholmen

Denne søndagen reiser vi på båttur til Gressholmen og sammenhengende øyer, for å se på den rike floraen. Turen er arrangert av Norsk Botanisk Forening i samarbeid med Oslo miljøfestival.

Oppmøte på Vippetangen før kl 15.25.

Båt 93 fra Vipppetangen kl 15.25. Buss nr. 60 går fra Jernbanetorget kl. 15.14. I samarbeid med Oslo miljøfestival. Turleder Anders Often (mobil: 91 54 87 87).

sø, 05.06.2011
Østlandsavdelingen

BBFs medlemstur til Gotland

Flere av BBFs medlemmer har ytret ønske om å reise på botanisk tur til den vakre, svenske øya Gotland. Som det tidligere er informert om, blir tur til Gotland arrangert denne våren. Ikke alle detaljer om dagsutflukter er på plass ennå, men på grunn av reservasjon av bosted, ønsker vi å være tidlig ute med påmelding.Se hjemmesiden vår for detaljer om påmelding.
http://buskerud.botaniskforening.no/
on, 01.06.2011
Buskerud Botaniske Forening

Villblomstenes dag i Tørdal, Drangedal kommune og Vrådal, Kviteseid kommune

Villblomstenes dag i Tørdal, Drangedal kommune og Vrådal, Kviteseid kommune
19. juni: Grytdalen

Sted og tid: Parkering ved Bukti ved riksveg 41 ca. 4 km sør for Vrådal
sentrum (Eidstokrysset)
Buss derfra kl. 10.00

Turleder: Jon Ingebretsen tlf 481 01 435
Botaniker: Charlotte ?

Turen er et samabeid mellom Telemark Botaniske Forening og Vrådal ILs
friluftslivgruppe
Turen går fra vegs ende i Grytdalen, gjennom Grytdalsklemmen (Trengslet),
over Skjelhusmyrane og ned til Bukti. Stopp ved botanisk interessante
lokaliteter.
Lengde: ca. 6 km Varighet: ca. 5 timer Liten til moderat
høgdeforskjell På og uten sti og traktorveg

Klær / utstyr: Vanlige turklær etter forholdene og godt fottøy. Mat og
drikke.

ti, 31.05.2011
Andre

Vandring på Bjørkøya

Frammøte ved ferjekaia i Brevik kl. 10.45.
Ferja går kl. 11.00. så man må passe på å være ute i tide. Returen fra Bjørkøya blir kl. 18.05 så vi får en fin lang dag derute.
Vi har vært på Bjørkøya før men tar gjerne turen dit igjen. Gjensyn med sivlilje kan ikke utelukkes.
Turleder: Charlotte Bakke (tlf. 35 51 27 01).
sø, 29.05.2011
Telemark Botaniske Forening

Geoparktur til Rognstranda

En milliard år på en ettermiddag!
Frammøte ved geoparkskiltene på Rognstranda kl. 12.00.
Dette blir en botanisk og geologisk vandring på Rognsåsen og Rognstranda. Etter rundturen, som tar et par timer, tenner vi grillene slik at de som vil ha søndagsmiddagen ute i det fri i dag får anledning til dette.
Siden dette også er Biomangfoldsdagen med skog som tema oppfordrer vi til å se etter sammenhengen mellom berggrunn og skog.
Turledere: Trond Risdal(tlf. 47 28 77 40) og geolog Henrik Heyer.
sø, 22.05.2011
Telemark Botaniske Forening

Brannfeltet på Hyllåsen, Konnerud, Drammen

Vi sjekker hva som har skjedd i brannfeltet på Hyllåsen i de to årene som har gått siden BBF hadde eksursjon dit sist.
Oppmøte kl.17.30 på Statoil på Konnerud. Kontaktperson: Kristin Bjartnes (90952045)
sø, 22.05.2011
Buskerud Botaniske Forening

Vårtur på Nes

Vårplanter i området omkring Tingnes. Oppmøte ved Tingnes klokka 1200. Turleder: Asle Bruserud (tlf. 90951781).
sø, 22.05.2011
Innlandet Botaniske Forening

Vårrydding i enga på Mikkelsrud

Vårrydding i enga på Mikkelsrud. Vi raker bort kvist, fjerner smågraner og slår einstape. Oppmøte utenfor Botanisk museum kl. 16:00. Om du vil være med, men ikke har skyss, så gi beskjed senest fredag til Jan (tlf 90888683, wesenberg.jan@gmail.com).
ma, 16.05.2011
Østlandsavdelingen

Gaukåsen – Askefalliene i Langangen

Frammøte ved bussgarasjene i Langangen kl. 11.00.
Derfra samkjører vi et kort stykke til parkering ved turens utgangspunkt.
Gaukåsen ligger like øst for gårdene som heter Langangen. Det er merket en turløype rundt denne åsen. Om vifølger denne eller går litt annerledes bestemmer turleder. Vi er sikre på at området byr på fin vårblomstring.
Turleder: Trond Risdal. TLF 47 28 77 40
sø, 15.05.2011
Telemark Botaniske Forening

Fellestur Akerøya

Fellestur med ornitologene og entomologene til Akerøya, i Hvaler. Vårfloraen er gjerne svært vakker her ute på våren. Påmelding for båtskyss til Ø.Lågbu tlf.: 99486430 eller til J.I.Båtvik.
Frammøte: Brattestø, Asmaløy Kl. 10.00.
lø, 14.05.2011
Østfold Botaniske Forening

Vårtur til Randholmen

Vårtur til Randholmen og Tjeldholmen på Kråkerøy. Her finnes normalt mye marianøkleblom, vassmynte, jordbærkløver og tidligere også strandbete. Frammøte ved P-plassen til Randholmen Kl. 11.00.
Leder: S.Åstrøm.
lø, 07.05.2011
Østfold Botaniske Forening

Minikurs i bruk av nettstedet artsobservasjoner.no

ved Even W Hanssen
Tid og sted: Onsdag 4. mai 2011, kl. 19.00 i Kristine Bonnevies hus, Blindern, rom 4129.
Påmelding til post@botaniskforening.no
on, 04.05.2011
Østlandsavdelingen

Tirsdagsturene

Tirsdagsturer hver første tirsdag i månedene april, mai, juni, august, september og oktober. Oppmøte: "Den lille kaffibaren" på Nationaltheatret stasjon Kl 16:00 (Senest 16:45). Turleder: Anders Often (mobil: 91 54 87 87).
ti, 03.05.2011
Østlandsavdelingen

Biotoputviklingspotensial og andre naturdata for Trondheim kommune

Møte i Suhmhuset, NTNU Vitskapsmuseet i Trondheim kl. 19.00

Foredrag ved Jutta Meiforth: Biotoputviklingspotensial og andre naturdata for Trondheim kommune

Trondheim kommune har i samarbeid med Norsk institutt for skog og landskap utarbeidd eit heildekkande kart for kommunen som gir informasjon om potensialet for biotoputvikling. Kartet kan betraktast som ein funksjon av klima, jordfukt, næringsforhold og grad av menneskeleg påverknad. Jutta vil fortelje om metodikken og erfaringar med bruk av dette kartet i kommunens arbeid med naturforvaltning og planlegging. Dessutan vil ho presentere andre naturdata frå Trondheim som er tilgjengelege på kommunen sine internettsider. Jutta er landskapsplanleggar og arbeider med digitale kartdata og miljøspørsmål i Trondheim kommune, Stabsenhet for byutvikling.

Månadens art: Norne Calypso bulbosa ved Heiko Liebel.


ma, 02.05.2011
Trøndelagsavdelingen

Vårtur til Høgenhei - Bamble

Frammøte ved taxisentralen på Stathelle kl. 11.00.
Derfra kjører vi litt videre oppover i bebyggelsen til vi kan parkere for å gå opp mot toppen av Høgenhei. Vi går deretter en runde tilbake til bilene. Det er mange år siden vi var på Høgenhei og da fant vi slike ting som vårmure og buskvikke der oppe. Kalkbergene i området byr på rik flora vet vi.
Turleder: Christian Kortner(tlf. 91 89 41 69).
sø, 01.05.2011
Telemark Botaniske Forening

Vårtur på Ringerike.

Oppmøte på Norderhov kirke kl.11.00. Turledere: Marianne Karlsen og Kirsti Østlund.
lø, 30.04.2011
Buskerud Botaniske Forening

Hovedøya

Hovedøya, kubjelle- og lodnefioltur. Turleder: Jan Wesenberg (tlf 90888683). Båt nr. 92 fra Vippetangen 11.05. Buss nr. 60 går fra Jernbanetorget kl. 10.54.

---
SISTE: NB: Ruter har selvsagt lagt om rutene sine. Båtene går nå kl. 11.25. Vi får vente til da!
lø, 30.04.2011
Østlandsavdelingen

« Forrige side | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Neste side »

 
Kategorier
 
Søk 
Valg
 
         
Botanikkforum © 2008 NBF Gå til toppen av siden
This page was generated in 0,55 seconds. Snitz Forums 2000