Hva skjer?
Brukernavn:
Passord:
Lagre passord
Glemt passordet ditt?
Hovedside | Brukerprofil | Registrering | Botanikkforum | Hva skjer | Fotogalleri | Herbariet | Medlemmer | Hjelp hva skjer
         
 
Utgåtte aktiviteter
     
 
Aktivitet
Dato
 
Resultater 961 - 1000 of 1290 « Forrige 40   Neste 40 »

Stenstad reservat sør for Ols brygge ved Norsjø

Frammøte ved Helgen kirke kl. 10.30.
Vi kjører ned mot Norsjø og parkerer ved Ols brygge. Litt sør for Ols brygge ligger Stenstad bøkeskogsreservat som ble opprettet i 1978 som en del av verneplan for edelløvskog. Bøken har fortrengt opprinnelig alm og lind og dominerer reservatet i dag. Så her har vi en bøkeskog godt utenfor bøkens utbredelsesområde i landet og bøk er sjelden innover i Telemark. Vi tenker å kartlegge floraen der, men vi rekker nok å gå litt langs breddene av Norsjø også.
Turleder: Turkomitéen (tlf. 91 89 41 69).
sø, 26.06.2011
Telemark Botaniske Forening

Kveldstur til Neset ved Farris

Frammøte ved Siljan skole kl. 17.30.
Siljan skole finner man når man tar av ved statoilstasjonen og kjører 100 m sørover derfra. Vi kjører deretter nedover Siljan-dalen og tar av en vei som går på vestsida av Siljanelva der denne renner ut i Farris. Vi får lov til å kjøre et stykke på denne. Så går vi til vi kommer ytterst på Neset hvor vi inntar kveldsmat med flott utsikt utover Farris og de bratte og maleriske åsene som omkranser den nordlige delen av Farris.
Turleder: Harald Stendalen (tlf. 95 42 26 17).
ti, 21.06.2011
Telemark Botaniske Forening

Villblomstenes dag, Beiarn

Turen er i Beiarn. Du møter ved Tollådalen, ved sti til Stolpvatnet kl 11.00. Turen er beregnet å vare til 14.00. Det er håp om å finne lapprose i blomst.
Turledere er: May-June Knutssøn (90943912) og Mange Stensland (75569535).
Matpause
sø, 19.06.2011
Nordnorsk Botanisk Forening

Villblomstenes dag

Tur på Villblomstenes dag i Sortland kommune.
Frammøte på kirkegården på Selnes kl 10.00. Turen varer til 13.00.
Vi går langs elva oppover mot Muninsletta og studerer vegetasjonen langs elva.
Turleder. Siri Amalie Hella (95818908).
Det blir matpause underveis.
sø, 19.06.2011
Nordnorsk Botanisk Forening

Villblomstenes dag

Det blir markering av Villblomstenes dag med en tur i Iselvdalen, Målselv.
Frammøte ved Kapellet på Kirknesnesmoen kl 9.00.
Turen varer til 13.00.
Turen vil gå over setervoller og i fjellskog.
Det er vått terreng så ta med gummistøvler.
Det blir matpause underveis.
Kontaktperson: Trond Bjørklund
sø, 19.06.2011
Nordnorsk Botanisk Forening

Villblomstenes dag

Markering av Villblomstens dag på Vestvågøy i Lofoten.
Turen er i samarbeid med Lofoten Turlag. Turen blir annonsert i Lofotposten gjennom turprogrammet til Lofoten Turlag.
I år går turen til Haukland. Møt på parkeringsplassen kl 11. Varighet 3-4 timer med innlagt kaffepause.
Kontaktperson Johan Sirnes.

sø, 19.06.2011
Nordnorsk Botanisk Forening

Villblomstenes dag: Fagervika, Leirfjord kommune

Søndag 19.juni ca 10.00 til 16.00.
Ferge fra Nesna kl 9.20
Frammøte: Parkeringsplass like sør for riksveikrysset(mellom riksvei 17 og riksvei 78) i Leirosen. Frammøte her kl 10.00

Turen går i et gammelt kulturlandskap på Helgelandskysten
Matpause undervegs.

Turleder: Unn Tveraabak, Tlf: 97171632
sø, 19.06.2011
Nordnorsk Botanisk Forening

Villblomstenes dag, Svolvær

Markering av Villblomstenes dag i Svolvær.
Frammøte ved Esso i Osan (Svolvær) kl 11.00.
Turen varer i 2 til 3 timer.
Arrangeres av: Nordnorsk Botaniske Forening i samarbeid med Lofoten Turlag.


Turleder: Øyvind Tveiterås (95900385)
sø, 19.06.2011
Nordnorsk Botanisk Forening

Villblomstenes dag, Inndyr, Gildeskål

Frammøte ved Inndyr skole.
Tidspunkt: 18.00.

"Vi ser på Marisko og andre orkideer som blomstrer tidlig”

Turen er et sammarbeid mellom Norsk botanisk forening og Gildeskål turlag. Turleder er fra Salten Naturlag.
Turleder: Åse B Breivik, mob 48116068.
sø, 19.06.2011
Nordnorsk Botanisk Forening

Villblomstenes dag, Karlsøy, Reinøya nord.

Villblomsttur til rike strandenger og orkidèlokalitetet på Reinøya nord i Karlsøy kommune.

Det går ferge fra Hansnes til Stakkvik fergeleie kl 14.40.
Frammøte: Stakkvik ferjekai, Reinøya i Karlsøy kommune kl 15.00.
Turen varer i to timer.

Turledere:
Liv Mølster og
Cathrine Amundsen, 99638613


Arrangører: Nordnorsk Botaniske Forening og Norsk Botanisk Forening.
sø, 19.06.2011
Nordnorsk Botanisk Forening

Villblomstenes dag i Trondheim - tur til Lauglolia, Leinstrand

Oppmøte kl. 13.00

Møtested: Rasteplassen i svingen like øst for reservatet (Sundet). Turledere: Dag-Inge Øien, Sigmund Sivertsen

Turmål: Vandring langs naturstien.


sø, 19.06.2011
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag i Trondheim - tur til Teisendammen

Oppmøte kl. 13.00

Møtested: Byåsen butikksenter
Turleder: Abjørn Moen og Berit Forbord Moen
Turen går langs brei og fin sti.


sø, 19.06.2011
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag i Hemne - ved Vinddalsvatnet

Oppmøte kl. 13.00
Møtested: Parkeringsplassen ved Vinddalsvatnet, arrangør dekker ev. bomavgifter
Turledere: Bjørg Steinveg og Egil Ingvar Aune, samarbeid med Hemne Hagelag
Turmål: Skog, hei og myr ved Vinddalsvatnet, vi går trulig sørover i retning Stolsmolia. Ta med nistepakke og drikke.

sø, 19.06.2011
Trøndelagsavdelingen

Villblomedagen i Surnadal - ved Dalsegg i øvre Surnadal

Oppmøte kl. 13.00 ved starten av Dalseggvegen (vegen som går til Austre Nordmarka)
Parkering: på tilgjengelege plassar i nærleiken
Turleiar: Dordi Kjersti Mogstad. I samarbeid med Nordmøre museum, avd. Svinviks arboret
Turmål: Vi går i sakte botanikartempo opp Dalseggvegen og ser på det som veks og blomstrar i vegkanten. Det gamle kulturlandskapet er halde god i hevd oppover Dalsegglia og vi ser også litt nærare på dette. Kafferast og avslutning på eigna plass før bomvegen til Austre Nordmarka. Turen passar for små og store. Ta med niste og gode sko til å gå på veg.

sø, 19.06.2011
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag i Malvik - til Flatholman

Oppmøte kl. 13.00
Møtested: Parkeringsplassen ved Flatholman i Muruvik.
Turledere: Jan Erik Kofoed og Harald Kildal. I samarbeid med Trondheim sopp- og nyttevekstforening.
Turmål: Området har blanding av strandberg, strandeng, bar- og lauvskog. Strandberga er særlig interessante med innslag av sørlige arter.

sø, 19.06.2011
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag i Stjørdal - Veien gjennom Bjørdalen

Oppmøte kl. 13.00
Møtested: By gård.
Turledere: Arnt Steinvik og Tor Bjørgen
Turmål: Vi ser på planter, geologi og andre severdigheter.
sø, 19.06.2011
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag i Steinkjer - til Skåtangen

Oppmøte kl. 13.00
Møtested: Parkeringsplassen ved Prix-butikken ved Paradisbukta.
Turledere: Gunhild Rønning og Hilde Ely-Aastrup
Turmål: Variert vegetasjon med skog, eng og strandberg. Turen går i lett terreng.

sø, 19.06.2011
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag Aure - Berg

Oppmøte: Kl. 13.00 ved kjøpesenteret i Aure sentrum
Turmål: Artsrik lauvskogsli
Turleder: Finn Oldervik

sø, 19.06.2011
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag i Tydal - Nord-Molia

Oppmøte kl. 13.00 ved parkeringsplassen ved Mobrua
Turledere: Harald Hove Bergmann og Hilde Kirkvoll
Turmål: Rik bjørkeskog, berg og rabber
sø, 19.06.2011
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag i Levanger - elvepromenaden langs Levangerelva.

Oppmøte kl. 13.00
Møtested. Jernbanestasjonen
Turleder: Bjørg Rindal.
Turmål: Variert vegetasjon langs elvepromenaden.
sø, 19.06.2011
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag i Verdal - Tromsdalen

Oppmøte kl. 13.00
Møtested: Innkjøringa til Levring
Turleder: Svein Gunnar Råen
Turmål: Kalkfuruskog
sø, 19.06.2011
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag - Oppdal

Møtested: Kongsvoll fjellstue kl. 13.00
Turleder: Tommy Prestø.
Turmål: Tur i kulturlandskapet på Kongsvoll, inkludert Kongsvoll fjellhage. Vi ser på fjellplanter og artene i knauser og enger.
sø, 19.06.2011
Trøndelagsavdelingen

villblomstenes dag, Ørsta

Villblomstenes dag på Ivar Aasen tunet i Ørsta.

Turleiarar:
Christofer Bang, Rune Pettersen, Knut Barlaup og Torbjørn Urke.

Nærmere informasjon kommer.
sø, 19.06.2011
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag

VILLBLOMANES DAG 19. juni 2011 med turmål: Hiskjo på Bømlo.
Frammøte ved moloen til Hiskholmen kl. 1100.
Turleiarar:
Asbjørn Knutsen, 5440 Mosterhamn. Tlf. 53421708/ 48116349 og
Johannes Kr. Landmark, Håvåsen 29, 5416 Stord.Tlf. 53413071/ 41220587
Turen:
Me studerer floraen i eit kystlandskap vest på Bømlo.
Her veks m.a. trollnype og solblom.
Klede etter været. Gode sko er viktig i det småkuperte terrenget.
Ta gjerne med mat og drikke.
Turen tek ca. to timar og er open for alle naturinteresserte.
Me vert denne gongen saman med "Vestlandsavdelingen i Norsk Botanisk Forening" med turleiar Per Harald Salvesen.

sø, 19.06.2011
Sunnhordland Botaniske Forening

Villblomstenes dag, Hundvåg, Stavanger

Hundvåg i Stavanger
Frammøte på parkeringsplassen ved Lundsvågen naturskole kl 13.00.

Turen er familievennlig og vil gå på god tursti på Lundsneset og ha en varighet på ca 2 timer.

Ta gjerne med mat og drikke.

Turledere: Svein Imsland
Gaute Slaattebræk (tlf. 90658136).

sø, 19.06.2011
Rogalandsavdelingen

Villblomstenes dag, Melshei i Sandnes.

Melshei i Sandnes.
Fremmøte på parkeringsplassen ved Sandnes idrettsforening i Melshei kl. 13.00.

Turen er familievennlig og vil gå på god tursti og ha en varighet på ca. 2 timer.

Ta gjerne med mat og drikke.
Turledere: Styrk Lote (tlf. 51482958)
Kjell Notvik (tlf. 40413134).
sø, 19.06.2011
Rogalandsavdelingen

Villblomstenes dag, Kristiansand,

Søndag, 19. juni Østre Randøya: Randøyadagen. - Villblomstens dag.
Randøyadagen er et årlig arrangement hvor foreninger og lag presentere seg. Vi holder åpen hytte hvor vi presenterer Agder botaniske forening i samarbeid ornitologisk forening og zoologisk forening.
Det blir en blomstervandring rundt på øya med start fra hytta vår kl. 14.00.
Arrangør: Midt-Agder friluftsråd. Frammøte i Kongshavn og rutebåt ut. Se annonsert i media (Fedrelandsvennen).
Kontaktperson for Agder botaniske forening : Asbjørn Lie Tlf. 97064081

sø, 19.06.2011
Agder Botaniske Forening

Villblomstenes dag i Skien: Lensmannsseter

Oppmøte: Lietorvet kl. 1030 for felleskjøring, eventuelt direkte på øvre P på Lensmannsseter kl. 11.00

Turledere: Trond Risdal og Helle Fink

Samarbeid mellom Telemark Botaniske Forening og Skien Turlag. Turen går på sti via Slåtta og noe i terreng til Høgåsen, der vi tar kaffepause, og så tilbake langs veien til Uroa. Den er på om lag 3 km med høydeforskjell på 150 m, og tar om lag 3 timer.
sø, 19.06.2011
Telemark Botaniske Forening

Villblomstenes dag i Siljan: Lakssjø-Gorningen

Oppmøte: Parkering ved kullkjelleren på Moholt, langs veien Siljan-Austad-Kvelde, kl. 11.00
Turledere: Grete Hoen Stendalen, Harald Stendalen (954 22 617) og Tore Fagertun

Turen går fra Moholt jernverk over bru mot Lakssjø-Gorningen østre side, der det er rik flora og en masse historie. Den tar om lag to timer med innlagt kaffepause (med mulighet for forlengelse).
sø, 19.06.2011
Telemark Botaniske Forening

Villblomstenes dag i Notodden: Tinneberget

Oppmøte: Notodden Kirke, kl. 10.45
Turleder: Gisle Grimeland (456 07 404)
Medledere: May Berthelsen, Odd Vevle, Øystein Ingar Larsen, Ulf Vege, Frode Granerud og Finn Smedstad (fugl)

Samarbeid mellom Telemark Botaniske Forening, Telemark Kyrkjeakademi, Notodden Turlag, Bø folkeakademi, menighetsråd/sokneråd i Notodden, Heddal, Lisleherad, Gransherad og Bø. Turen går i bynære omgivelser med stort mangfold av varmekjære løvtrær. Hovedmål er Tinneberget, soleksponert knaus med mange tørketålende og solelskende urter, og innslag av enkelte uvanlige busker/trær.

Turen innledes med villblomstgudsteneste ved Frode Granerud og Øystein Ingar Larsen. Deretter vandring gjennom Våladalen til Tinneberget, hvor det legges inn matpause og botanisk orientering (ta med niste, også mulighet for å kjøpe). Vi regner med å avslutte kl. 1500.
sø, 19.06.2011
Telemark Botaniske Forening

Villblomstenes dag i Porsgrunn: Håøya

Oppmøte: Kjølnes gård bak tennishallen i Porsgrunn kl. 10.00, eller
bussgarasjene langs gamle E18 gjennom Langangen kl. 10.15.

Turledere: Ole Magnussen (908 23 156) og Sissel Dukefoss

Samarbeid mellom Telemark Botaniske Forening og Porsgrunn og Omegn Turistforening. Turen går over Vrangsund bru og har bratt oppstigning inn på Håøya. Den fortsetter forbi Blåbærmyrdammen med store mengder hvit nøkkerose og bl.a. selsnepe, og videre via Vervebukta til Skolebukta med fin blomstring. Videre til Paradisbukta med rikt blomstrende strandenger underveis. Etter rast der går turen over Storefjell 141 m med fin utskt. De som ikke vil gå opp kan følge blåmerket sti forbi Storefjell. Samling ved Blåbærmyrdammen før tilbaketur. Turen er ca 6 km.
sø, 19.06.2011
Telemark Botaniske Forening

Villblomstenes dag i Tinn: Gvepseborg - Rjukan Fjellstue

Oppmøte: Krossobanens nedre stasjon, kl. 10.00
Turledere: Gro Solvang og Bent Bakken (406 00 974)

Samarbeid mellom Telemark Botaniske Forening og Tinn og Rjukan Turlag. Fra Gvepseborg går turen til Rjukan Fjellstue, med et mangfold av planter og flott utsikt. Nistepause underveis og felles transport tilbake. Avgift kr. 100,- per person som inkluderer Krossobanen én vei, samt transport fra Rjukan Fjellstue. Kupert terreng. Lengde cirka 11 km, 3-4 timer. Se http://www.turistforeningen.no/telemark/ for detaljer.
sø, 19.06.2011
Telemark Botaniske Forening

Villblomstenes dag i Kragerø: Tåtøy

Oppmøte: Fergekaia i Kragerø, kl. 11.00
Turledere: Jan-Åge Pedersen (909 16 186) og Else Bjørg Finstad

Samarbeid mellom Telemark Botaniske Forening og Kragerø Turistforening. Tåtøy er en 3 km lang øy utenfor Kragerø med variert terreng og vegetasjon. Vi går på smale veier, langs lokalbebyggelsen og opp på stier med utsikt. Nistepause underveis. Tilbake i Kragerø kl. 1745.
sø, 19.06.2011
Telemark Botaniske Forening

Villblomstenes dag i Tokke: Nordbygdi i Skafså

Oppmøte: Holte bru, kl. 12.00
Turledere: Arne Rosland (955 52 169), Anne Marie Brokka og Norman Hagen (404 07 562)

Turen går langs Heibøvegen til Døli. Skogsbilveg i ikke for vanskelig terreng. Ta med niste og drikke. Turen varer omlag tre timer.
sø, 19.06.2011
Telemark Botaniske Forening

Villblomstenes dag i Fyresdal kommune: Kilegrend

Oppmøte: Trollholune ved Lomkilen, kl. 12.00
Turleder: Helge Kiland

Samarbeid mellom Telemark Botaniske Forening og soknerådet i Fyresdal. Turen blir stutt og skjer med utgangspunkt i friluftsgudstenesta. Messa er kl. 12. Så blir det tur etter kyrkjekaffien. Turen kjem til å vare ca 1 time.
sø, 19.06.2011
Telemark Botaniske Forening

Villblomstenes dag i Nome: Jøntvedttjern

Oppmøte: Helgen kirke, kl. 13.00
Turledere: Reidun Larsson (416 29 270) og Bjørn Erik Halvorsen

Samarbeid mellom Telemark Botaniske Forening og Fensfeltet Geologiforening. Turen går på traktorvei til Jøntvedttjern, og i lett terreng tilbake. Nistepause underveis, og tilbake kl. 16. Veien kan være sølete etter regn.
sø, 19.06.2011
Telemark Botaniske Forening

Villblomstenes dag i Tørdal, Drangedal kommune og Vrådal, Kviteseid kommune : Grytdalen

Oppmøte: Parkering ved Bukti ved riksveg 41 ca. 4 km sør for Vrådal sentrum (Eidstokrysset). Buss fra Bukti kl. 10.00.
Turledere: Jon Ingebretsen (481 01 435) og Charlotte Bakke

Samabeid mellom Telemark Botaniske Forening og Vrådal ILs friftslivgruppe. Turen går fra vegs ende i Grytdalen, gjennom Grytdalsklemmen (Trengslet), over Skjelhusmyrane og ned til Bukti. Stopp ved botanisk interessante lokaliteter. Lengde ca. 6 km og varighet ca. 5 timer. Liten til moderat høgdeforskjell på og uten sti og traktorveg. Vanlige turklær etter forholdene og godt fottøy. Ta med mat og drikke.
sø, 19.06.2011
Telemark Botaniske Forening

Villblomstenes dag, Kuøya i Rakke

Søndag 19.juni 12.00 til 14.00
Frammøte: Frammøte Skottebrygga i Larvik kl 11.30. Det er ikke mulighet for offentlig transport.

Turen går nær kyststien på Kuøya. Dette er en artsrik halvøy. Det er vått terreng og det kan være behov for gummistøvler. Det blir mat/kaffipause underveis.

Turledere: Anne Borander, 33 18 28 05
Medledere: Harald Såstad og Dagny Mandt.
sø, 19.06.2011
Larvik Botaniske Forening

Hengefossdalen i Konnerud

Dette er kalkfuruskog med potensiale for spennende saker. Noe krevende turterreng. Ta med mat og termos.
Oppmøte på Statoil på Konnerud kl. 11.00.
Turleder: Finn Michelsen, kontaktperson Kristin Bjartnes (90952045)
sø, 19.06.2011
Buskerud Botaniske Forening

Villblomstens dag Lillehammer

Turen arrangeres på Maihaugen på Lillehammer. Oppmøte kl. 11.30 ved hovedinngangen. Turen foregår på museets område, og varer i ca. 2 timer. Deltakere på Villblomstenes dag trenger ikke betale inngangspenger til museet.
Turledere: Janicke Haug og Anders Breili (andersbreili@hotmail.com, tlf. 90 50 71 85)
sø, 19.06.2011
Innlandet Botaniske Forening

« Forrige side | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Neste side »

 
Kategorier
 
Søk 
Valg
 
         
Botanikkforum © 2008 NBF Gå til toppen av siden
This page was generated in 0,23 seconds. Snitz Forums 2000