Hva skjer?
Brukernavn:
Passord:
Lagre passord
Glemt passordet ditt?
Hovedside | Brukerprofil | Registrering | Botanikkforum | Hva skjer | Fotogalleri | Herbariet | Medlemmer | Hjelp hva skjer
         
 
Utgåtte aktiviteter
     
 
Aktivitet
Dato
 
Resultater 921 - 960 of 1428 « Forrige 40   Neste 40 »

Linnesstranda i Lier

Vi ser på både fugl og blomster. Turleder og kontaktperson: Elin Viker Thorkildsen( 911 233 91).
Møtested: Gullaug skole. Tid:17.30.
on, 27.06.2012
Buskerud Botaniske Forening

Florakartlegging Trøgstad

Inventeringssamling om Floraen i Østfold. I år står Trøgstad for tur hvor vi innkvarteres enkelt, jfr oppslag i Blyttia eller på NBFs hjemmesider. Nærmere beskjed om deltagelse, opplegg, priser etc. kan fås hos kontaktpers.: B.P.Løfall, M.Olsen eller Marit Eriksen tlf.: 41663210.
on, 27.06.2012
Østfold Botaniske Forening

Mer om florakartlegging i Trøgstad

Velkommen til Trøgstad kommune (204 km2). Trøgstad ligger nord i Østfold på østsiden av Glommavassdraget. Berggrunnen består av grunnfjellsgneis rikt dekket med marine leiravsetninger i de vestlige strøk sør og øst for Øyeren. Leirslettene her er sterkt oppskåret av bekker og elver, og området har flere ganger vært utsatt for skred. Også lenger øst ved Hersætersjøen og Grefslivann har man betydelige løsavsetninger. Ellers i kommunen er det mest skogkledde åser opptil 332 moh. (Viktjernhøgda). En større endemorene demmer opp Øyeren i sørenden og tvinger Glomma vestover, der den danner Mørkfoss, nå oppdemmet i forbindelse med Solbergfoss kraftverk.

Av arealet utgjør 29% dyrket mark, 55% skog og 8% vann (det aller meste er Øyern). Det bor ca. 5200 personer i kommunen. Kommunesenteret heter Skjønhaug.

Østfold Botaniske Forening inviterer for niende år på rad til en spennende, lærerik og sosial botanisering i en Østfold-kommune. Vi holder til på Trøgstad ungdomsskole i kommunesenteret Skjønhaug. Vi tilbyr full kost og enkel innkvartering (flatseng) og et trivelig, sosialt miljø. Frammøte onsdag kveld 27. juni mellom kl. 18.00 og 20.00. Vi avslutter med fellestur søndag til et av kommunens mest spennende botaniske område.

Florakartleggingen foregår i lag på to eller flere personer. Registreringen skjer med GPS innenfor 1 km² registreringsruter. Det blir utdelt økonomisk kart i farger. Floraen i 1-2 slike ruter registreres per dag og skal legges inn Artsdatabankens nettportal Artsobservasjoner (http://artsobservasjoner.no/vekster). Vanskelige og ukjente arter samles inn og bestemmes på kveldstid, og ved behov presses de til herbariet i Oslo. Særlig ønsker vi belegg av arter som ikke tidligere er belagt fra Trøgstad kommune. En liste over hva som mangler blir delt ut. Rødlistearter og andre spesielt interessante arter skal registreres ekstra grundig, med nøyaktig stedfesting og utfyllende beskrivelse.

Trøgstad er blant kommunene med færrest innsamlinger i forhold til arealet i Østfold. Pr. dato er det ca. 525 belagte arter, underarter og krysninger (ca. 1150 innsamlinger totalt). Potensialet for å gjøre nye spennende funn finnes, da kommunen har gammel ugjødslet beitemark, spesielt langs Glomma. Store deler av kommunen er aldri undersøkt.

Foreløpig er 16 rødlistede arter kjent og disse er: myrstjerneblom (EN), solblom (VU), bleikfiol (VU), drøbakbakkestjerne (NT), muserumpe (NT), klåved (NT), alm (NT), bulmeurt (EN), nikkebrønsle (VU), trefelt evjeblom (NT), granntjønnaks (EN), enghaukeskjegg (VU), mandelpil (VU), ask (NT), elvemarigras (NT) og vasskryp (VU). Andre interessante arter i Østfoldsammenheng er: Grussnelle, blystarr, sveltull, finnmarkspors, olavstake, stor andemat, tyrihjelm, lodneperikum, skogmarihand, tysbast, skogjamne, breiull, kjempesøtgras (bare observasjon), vårerteknapp, muserumpe, kystmyrklegg, kranskonvall, krattsoleie, sanikkel (bare observasjon), bakketimian (bare observasjon), krattfiol.

Et utvalg svartelistearter kjent fra kommunen er: russekål, vasspest, kjempebjørnekjeks, kjempespringfrø, hagelupin, rynkerose

Påmelding gjøres til Monika Olsen, monika@oslofjf.no, tlf: 90 71 29 29. Påmelding er gyldig når deltageravgift på kr. 200,- er innbetalt til kontonr. 0530 20 59715 Østfold Botaniske Forening. Innbetalingen merkes med ”Florakartlegging Østfold” og innbetalers navn. Avgiften betraktes som ”avbestillingsgebyr”, og refunderes ikke og er den samme hvor lenge du deltar. Du kan delta under hele eller deler av samlingen, men vi MÅ HA BESKJED VED PÅMELDING OM HVILKE DAGER DU KOMMER OG HVILKE MÅLTIDER DU ØNSKER Å DELTA PÅ. Påmeldingsfrist er 15. juni.

Deltakelse foregår på eget ansvar.

Praktiske forhold

Vi overnatter på flatseng, ta med madrass og sengetøy.
Det er enkle kjøkkenforhold på skolen, bl.a. uten dekketøy, så det er fint om du tar med dekketøy for deg selv (det finnes oppvaskmaskin)
Ta med (av det du måtte ha):
Plantepresse, aviser (gjerne mange) til pressing av planter
Håndlupe
GPS
Floraer
Passende klær for feltarbeid
Om du spiller på et musikkinstrument ta gjerne med.

Bygninger vi har fått låne:
Vi har fått låne en del av Skjønhaug skole eller Trøgstad ungdomsskole. I et av byggene har vi tilgang på internett slik at det blir mulig å skrive inn og sende inn sine daglige observasjoner.

Sosialt og middager:
Pizza onsdag kveld (fra ca. 20.00)
Middager torsdag og fredag ettermiddag (ca. 17.00)
Rekeaften lørdag
Bord og benker i skolens hageanlegg. Det finnes også en større grill der.
Et rom i undervisningsbygget blir også samlingspunkt for sosialt samvær.

Feltarbeidet:
Ca. 9 – 16 hver dag, men en kortere tur på søndag i arbeidslag på 2-(3) personer.
Detaljert arbeidsplan og fordeling av arbeidsoppgaver blir fordelt kvelden i forveien.

Tidligere har ØBF arrangert florakartlegging i:

Halden 2004
Sarpsborg 2005
Våler 2006
Rømskog 2007
Spydeberg 2008
Hvaler 2009
Aremark 2010
Skiptvet 2011
on, 27.06.2012
Østfold Botaniske Forening

Tur til Malmøykalven i Oslo.

OBS! Flyttet fra 10. juni


Søndag 24.6
Tur til Malmøykalven i Oslo.
Turleder: Jan Wesenberg (90888683). Oppmøte: Vippetangen i tide for båt nr. 94 (Langøyene).
Avgang 09.35. Retur ca 16.45, dvs. ta med matpakke. NB: sjekk rutetider selv når det nærmer seg! Strandflora, generell kalkflora.
Trekkplaster: Indre Oslofjords eneste forekomst av steinstorkenebb, funnet første gang i 1985, sist sett i 2001 (?). Den må vi gjenfinne!
sø, 24.06.2012
Østlandsavdelingen

Tur på Brøttum

Turen går i kulturlandskapet og det blir mulighet for å finne bla. dragehode og vårveronika.
Turleder: Anders Breili (andersbreili@hotmail.com, tlf. 90 50 71 85)
sø, 24.06.2012
Innlandet Botaniske Forening

Rose-, nattfiol- og gul frøstjernetur på Nebbursvollen

Rose-, nattfiol- og gul frøstjernetur på Nebbursvollen
Blir du med på en vandring langs Nitelva en midtsommerkveld. Ta gjerne
med kaffe/te for en liten rast på Nøkleberget. Oppmøte kl. 18.00 ved Maxbo på Strømmen, Skjærvaveien 44.
Turledere: Line Hørlyk og Per Madsen.
on, 20.06.2012
Østlandsavdelingen

Feltkurs bregner med Jan Wesenberg onsdag 20. juni.

Sted: Asdøljuvet i Lier. Møtested: Bauhaus Liertoppen senter kl. 17.30 eller ved Asdøljuvet ca. kl.18.00. Kontaktperson: Kristin Bjartnes (90952045).
NB: Asdøljuvet har litt vanskelig terreng.
http://www.lier.kommune.no/no/Tjenesteomrader-/Kultur-idrett-og-fritid/Idrett-og-friluftsliv/Ut-pa-tur/Asdoljuvet/
on, 20.06.2012
Buskerud Botaniske Forening

Villblomstenes dag på Nilsberg i Espa

Villblomstenes dag har 10-års jubileum i år.I den forbindelse og i samarbeid med Norsk Botanisk Forening, ønsker representanter fra Hexeringen soppforening å arrangere tur på ei blomstereng med utallige arter, ved Nilsberg på Espa, i Stange.

Varighet fra kl 11.00 til 13.00. Ta med mat og drikke.
Turen er gratis og åpen for alle.
Lokale botanikere vil være med.
Turleder Brit Karlsen. bri-karl@online.no
sø, 17.06.2012
Innlandet Botaniske Forening

Villblomstenes dag i Lillomarka

Lillomarkas venner arrangerer Villblomstens dag 17. juni2012
Turen går over Hestejordene på Rødtvet/Linderud i Groruddalen, Oslo,
Turen starter kl 13 ved bommen inn til marka i Hans Aanruds vei på Rødtvet. Turen ledes av botaniker Terje Blindheim.
Les mer om Hestejordene her: Hestejordene
Turen er annonsert på hjemmesidene til Lillomarkas Venner, www.lillomarkasvenner.no.
Turleder: Elin Langsholtfor Lillomarkas Venner
sø, 17.06.2012
Østlandsavdelingen

Villblomstenes dag på Raufoss

Vestre Toten Hagelag vil gjerne markere villblomstenes dag.
Møtetidspunkt: 12.00
Møtested: Gårdsplassen på Hjelpesteingården, Markedstadvegen 209, 2830 Raufoss.
Turleder: Inger Hjelpestein.
Hun har mange ville blomster på gården sin.

Kontaktperson: Sabine Sandungen sabine@sandungen.no

sø, 17.06.2012
Innlandet Botaniske Forening

Villblomstens dag på Konnerud.

Møtested: SIF-hytta. Tidspunkt: kl.11.00.
Turleder: Jan Sørensen.Kontaktperson:Elin Viker Thorkildsen(91123391).
sø, 17.06.2012
Buskerud Botaniske Forening

Villblomstenes dag i Honningsvåg

Det arrangeres Villblomstenes dag i nærområdet av tettstedet Honningsvåg.
Møtested:Rådhusplassen i Honningsvåg.
Turen starter kl 14.00 og varer i ca 2 timer.
Arrangør: Nordkapp og Omegn Turlag.
Kontaktperson er: Greta Figenschou Anderesen, 99516273
sø, 17.06.2012
Nordnorsk Botanisk Forening

Villblomstenes dag, Langenden, Odnes

Det arrangeres en Villblomsttur i Land i Oppland. Turen går til slåttemarker ved Langenden i Odnes.
Oppmøte ved Bjørnen Kafé. Den er familievennlig og vil vare 2-3 timer. Vi tar en matpause underveis.
Turen arrangeres i samarbeid med Randsfordmuseene og Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter
Turleder: Torbjørn Høitømt
sø, 17.06.2012
Innlandet Botaniske Forening

Villblomstenes dag, Tønsberg

Villblomstenes dag blir i år arrangert i Tønsberg by. Det blir en tur på Slottsfjellet med Tore Gjeldsås som turleder. Han vil vise og fortelle om plantene som deltagerne finner på turen.
Møt opp på parkeringsplassen ved Slottsfjellhuset kl 10.00.

Arrangør er Tønsberg og Omegn Botaniske Selskap og Tønsberg Turistforening.
sø, 17.06.2012
Larvik Botaniske Forening

Villblomstenes dag, Andebakken i Larvik

Larvik Botaniske Forening arrangerer tur til Andebakke. Det blir også fokusert på veikantplanter.
Turen er arrangert i samarbeid med Larvik Turistforening.
Turledere er: Anne Borander 33182805, Harald Såstad 33187968 og Dagny Mandt, 90144859.
sø, 17.06.2012
Larvik Botaniske Forening

Villblomstenes dag i Skien: Lensmannsseter

Oppmøte: Lietorvet kl. 10.30 for felleskjøring, eventuelt direkte på øvre P på Lensmannsseter kl. 11.00.

Turledere: Esther Broch og Helle Fink

Samarbeid mellom Telemark Botaniske Forening og Skien Turlag. Turen går på sti via Slåtta og noe i terreng til Høgåsen, der vi tar kaffepause, og så tilbake langs veien til Uroa. Den er på om lag 3 km med høydeforskjell på 150 m, og tar om lag 3 timer.
sø, 17.06.2012
Telemark Botaniske Forening

Villblomstenes dag i Siljan: Moholt

Frammøte: Moholt grendehus Ytre Siljan kl. 11.00.

Turledere: Tore Fagertun, Grete og Harald Stendalen.

Tur i regi av Telemark Botaniske Forening. Turen varer ca. 3 timer, matpause underveis. Vi vil spesielt søke etter steder med orkideer denne dagen. Turområdet ligger i liene nord for Farrisvannet i sydligste Siljan. Fottøy etter værmelding!

sø, 17.06.2012
Telemark Botaniske Forening

Villblomstenes dag i Drangedal: Kåsgrenda

Frammøte: Tørnesbrua på RV 38, kl. 11.00, 4 km vest for Prestestranda.

Turleder: Else Selman

Samarbeid mellom Telemark Botaniske Forening og Gautefall Turlag. Rusletur i idylliske Kåsgrenda med små avstikkere for å finne planter langs veikanten. En tur i lett terreng som passer for alle. Ta med mat og drikke. For evt. spørsmål: tlf.: 41 30 63 54.
sø, 17.06.2012
Telemark Botaniske Forening

Villblomstenes dag i Kviteseid: Tveitgrendi

Oppmøte: Tveitgrend grendehus kl. 10.30. Derfra busstransport til øverst i Tveitgrendi.

Turledere: Jon Ingebretsen, Norman Hagen, Emmanuel Riis og Aslak Midtbøen

Samarbeid mellom Telemark Botaniske Forening, Friluftslivgruppa i Vrådal idrettslag (VIL Friluftsliv) og Kviteseid Historielag. Lett og relativt kort vandring ned igjen til grendehuset langs sti med botanisering i et vegetasjonsmessig rikt område, og med lokalhistorie undervegs. Ta med mat og drikke. Antrekk er vanlige turklær etter forholdene og godt fottøy.
sø, 17.06.2012
Telemark Botaniske Forening

Villblomstenes dag i Bamble: Rognstranda

Oppmøte: Geoskiltområdet på Rognstranda, kl. 12.00

Turledere: Trond Risdal og Henrik Heyer

Samarbeid mellom Telemark Botanisk Forening og Gea Norvegica Geopark. Opplev en milliard år av geologi og fin botanikk på en to timers botanisk og geologisk vandring på Rognstranda og Rognsåsen. Kaffepause med flott utsikt over havet.
sø, 17.06.2012
Telemark Botaniske Forening

Villblomstenes dag Lillehammer - AVLYST

Turen går langs veg og i kulturlandskapet. Oppmøte ved Høyskolen i Lillehammer. Turen passer for alle og det blir matpause undervegs.

TUREN ER AVLYST!

Turleder: Anders Breili
sø, 17.06.2012
Innlandet Botaniske Forening

Villblomstenes dag i Moss

BLOMSTERTUR PÅ JELØY
I samarbeid med Moss sopp- og nyttevekstforening markeres Villblomstens dag med en tur på Jeløy. Fremmøte på parkeringen på Ramberg kl. 12.00.
Turen går i retning Fuglevik og vil ta rundt 2 timer. Turledere: Reidun Braathen og Even Woldstad Hanssen.
TUREN ER ÅPEN FOR ALLE.
sø, 17.06.2012
Østfold Botaniske Forening

Villblomstenes dag i Kragerø: Oterøy

Oppmøte: Dampskipskaia i Kragerø, kl. 10.00

Turledere: Jan-Åge Pedersen, Else-Liv Thorsen og Else-Bjørg Finstad

Turen er et samarbeid mellom Telemark Botaniske Forening og Kragerø Turistforening. Vi drar til Oterøy med Gamle Kragerø, en over 50 år gammel ferge som er restaurert og fredet som transportminne. Oterøy ligger i Kragerøskjærgården mellom Gumøy og Jomfruland. Terrenget er kupert, men det finnes stier og åpne områder, kulturlandskap og strandenger. Turen varer til 16.00, med mat- og kaffepause innlagt.
sø, 17.06.2012
Telemark Botaniske Forening

Villblomstenes dag, Nore og Uvdal bygdetun

Nore og Uvdal bygdetun markerer Villblomstenes dag. Turen vil gå i det flotte kulturlandskapet rundt bygdetunet. Den starter kl 13.00.
Jørn Jensen fra Buskerud fylkeskommune vil være turleder.
Kafeen i skolestua vil være åpen. Der er det også kunsthåndverkernes salgsutstilling.
Ansvarlig for arrangementet: Nore og Uvdal bygdetun ved Britt Guton Halland i samarbeid med Norsk Botanisk Forening
sø, 17.06.2012
Buskerud Botaniske Forening

Villblomstenes dag

Villblomstenes dag arrangeres på Spyssøya. Det blir ein lett rusletur i vakker Sunnhordalandsnatur på vestsida av øya.
Start kl 11.00. Parkering i vegkanten før snuplassen eller ved vestenden av vegen. Det blir ein 2 til 3 timars tur.
Støvlar og klede etter været. Det blir matpause i strandkanten.
Turleiarar: Johannes Landmark og Asbjørn Knutsen
sø, 17.06.2012
Sunnhordland Botaniske Forening

Villblomstenes dag, Øyjorda ved Godøynes

Det arrangeres tur på Villblomstenes dag på Øyjorda ved Godøynes. Turen tar utg.angspunkt V av kryss gml/nye Rv 17, Godøystraum. Vi vil se på strandenger med orkidèer og fjellplanter på kalkgrunn.
Turen starter 11.00 og varer til 14.00.
Møtested: SvingeS av Øyjorda, gml Rv 17.
Det blir mat/kaffipause.
Turleder: Bernt-Gunnar Østerkløft (90068807).
Salten Naturlag.
sø, 17.06.2012
Nordnorsk Botanisk Forening

Villblomstenes dag i Porsgrunn: Siljanseter i Bjørkedalen

Oppmøte: Kjølnes gård kl. 10.00, eller Moheim v/Jysk kl. 10.15

Turledere: Ole Magnussen og Sissel Dukefoss

Samarbeid mellom Telemark Botaniske Forening og Porsgrunn og Omegns Turistforening. Turen går i lett terreng fra Bjørkedalen til Siljanseter med avstikkere langs veien. Vi går en tur innom Dam-myra som er kjent for sin fine pors. Kaffepause på setervollen. Ved spørsmål ring Ole Magnussen tlf. 35550766.
sø, 17.06.2012
Telemark Botaniske Forening

Villblomstenes dag

Turen går til Bråtan og Jonsrud på Langhus i Ski, fra kl 13.00 til ca. 15.00

Oppmøte ved oppslagstavla på Langhus senter kl 13.00.

Vi skal se på blomster langs veikanter mot Slora og Bråtan, på eng og skogkant ved Jonsrud. Hvis vi har tid, ser vi også på blomster langs åkerkanten nord for Bråtan og i skogen på Jonsrudåsen.
Vi avslutter med kaffe/te og litt mat ved ei tømmerhytte på Jonsrudåsen, så ta gjerne med termos og litt å bite i. Husk sitteunderlag.

Turleder: Geir Arne Evje, tlf 976 82 909, epost: garev@online.no

Turen er et samarbeid med Lokal Agenda 21-forumet i Ski.
sø, 17.06.2012
Østlandsavdelingen

Villblomsttur på Vestvågøy.

Oppmøte på parkeringsplassen på Haukland.
Start kl 11.
Vi går veien langs Solstadvatnet og til Mørkdalen.
Kaffepause.
Varighet 3-4 timer.
Turleder Johan Sirnes (99503353)
Turen skjer i samarbeid med Lofoten Turlag som annonserer turen i programmet sitt (lofoten-turlag.no).
sø, 17.06.2012
Nordnorsk Botanisk Forening

Villblomstenes dag og folkefest i Bordalsfjella

Tur og folkefest i Bordalsfjella
År om anna skipar Voss Utferdslag til ein spesiell turdag for å fremja folkehelsearbeidet i kommunen. Ein slik dag er i år bestemt til 17. juni.

Alle er hjarteleg velkomne til å vera med på tur, også om ein ikkje er heilt sprek. Turdeltakarane skal få oppleva at det skal vera ei glede, ikkje eit slit å vera ute. Gjennom deler av turen får me oppleva toradarspel frå tre festlege damer og me gler oss til å høyra songkoret Bygdaklang. På stølen Veskre får turdeltakarane servert betasuppe med rundstykke – kvit dame med kaffi og juice til borna. Som ein ser vert det ein festdag av dei skjeldne.

NB: Fokus på tilskipninga er sosialt samver, naturoppleving og fysisk aktivitet på villblomstens dag. Turen går som vist på kart: Buss til Rong, me går opp Trappafjellet til Hanselavatnet og vidare til Veskrestølen. Her vert det mat og underhaldning. Turen går så til Gjerald og ned til vegen der buss ventar. Me ynskjer alle naturelskarar velkomen til ein minnerik tur i natur-kulturlandskap.

Ut på tur aldri sur!

sø, 17.06.2012
Vestlandsavdelingen

Villblomstenes dag, Sola Strandhotell

Fremmøte på parkeringsplassen ved Sola strandhotell kl. 13.00
Turen er familievennlig og vil ha en varighet på ca. 2 timer.
Turledere: Gaute Slaattebræk mob.tlf. 90658136 og Inger Marie Paulsen mob.tlf. 48258529


sø, 17.06.2012
Rogalandsavdelingen

Villblomstenes dag på Vaulen

Fremmøte på parkeringsplassen ved Vaulen badeplass kl. 13.00
Turen er familievennlig og vil gå på gode turstier. Den vil ha en varighet på ca. 2 timer.
Ta gjerne med en liten nistepakke
Turleder: Styrk Lote tlf. 51482958
sø, 17.06.2012
Rogalandsavdelingen

Villblomstenes dag, Veldre

Villblomstenes dag arrangeres i Veldre
Møtested: Rustad gård. Kjør Storlisvegen fra Veldre eller Baardsetvegen fra Kvernstubrua. Ta av mot øst litt nord for krysset til Veslelien (Houmbsvegen). Merket Naturlos ved avkjøring.
Tid: kl. 11.00. Varighet 3-4 timer
Naturlos: Stig Horsberg er turleder
Arrangør: Moelvmarkas Venner i samarbeid med Norsk Botaniske Forening
Kontaktperson: Kjell Sandbekk
Tlf.: 911 59 583
sø, 17.06.2012
Innlandet Botaniske Forening

Villblomsttur og folkefest i Bordalsfjella

Tur og folkefest i Bordalsfjella
År om anna skipar Voss Utferdslag til ein spesiell turdag for å fremja folkehelsearbeidet i kommunen. Ein slik dag er i år bestemt til 17. juni.

Alle er hjarteleg velkomne til å vera med på tur, også om ein ikkje er heilt sprek. Turdeltakarane skal få oppleva at det skal vera ei glede, ikkje eit slit å vera ute. Gjennom deler av turen får me oppleva toradarspel frå tre festlege damer og me gler oss til å høyra songkoret Bygdaklang. På stølen Veskre får turdeltakarane servert betasuppe med rundstykke – kvit dame med kaffi og juice til borna. Som ein ser vert det ein festdag av dei skjeldne.

NB: Fokus på tilskipninga er sosialt samver, naturoppleving og fysisk aktivitet på villblomanes dag. Turen går som vist på kart: Buss til Rong, me går opp Trappafjellet til Hanselavatnet og vidare til Veskrestølen. Her vert det mat og underhaldning. Turen går så til Gjerald og ned til vegen der buss ventar. Me ynskjer alle naturelskarar velkomen til ein minnerik tur i natur-kulturlandskap.

Ut på tur aldri sur!

sø, 17.06.2012
Vestlandsavdelingen

Villblomstenes dag, Sandøyhorn i Gildeskål

Villblomstens dag arrangeres på Sandhornøy i Gildeskål. I år blir Orkidevandring på Våg - Sandhornøy*
Oppmøte: Butikken i Vågsosen. Kl.12.00. Turen går på skog, myr og
fjellgrunn. Antatt varighet 3 timer. Turleder: Åse Bøilestad Breivik
481 16 068
Tur som passer for alle.

Arr: Gildeslir kål turlag i samarbeid med Norsk Botanisk Forening og
Salten Naturlag.

sø, 17.06.2012
Nordnorsk Botanisk Forening

Villblomstenes dag, Maridalen kirke

Villblomstenes dag blir markert med blomstergudstjeneste i Maridalen kirke søndag 17.juni for 10.gang.
Start kl. 11.15 (da ankommer buss nr. 51, starter fra Nydalen 10.57).
Tor Øystein Olsen forteller om slåttenger, og vi plukker blomster på kirkebakken. "Dagens blomst" er perikum. Blomstene bærer inn i kirka hvor det blir gudstjeneste med blomster som tema.
Etterpå vandrer vi i randsonen mellom dyrka mark og åker mot Hammern.
Turleder er Gisle Grimeland. Vi avslutter med matrast i Kirkebyhagan.
Ingen påmelding eller kostnad. Maridalen menighet og Maridalens venner arrangerer i samarbeid med Norsk Botanisk Forening
sø, 17.06.2012
Østlandsavdelingen

Villblomstenes dag - Vandring i Gundersenvika.

Søndag 17. juni kl. 11:00 - 13:00
Møtested er Gundersenvika ved Fjellhamar bru. Offentlig transport: Tog til Fjellhamar stasjon. Buss 864 mot
Fjellhamar ring.

En vandring i miljøparken for å se våre nære planter. Eng, kant, skog og våtmarksvegetasjon. Kanskje
en sjeldenhet også. Passer for alle - Rolig tempo og tørt terreng.

Turledere.
Line Hørlyk 67973073 ahorlyk@online.no
Inger Marie Østbye, 97007027, imaoe@online.no
Per Madsen, 93211946, p.madsen@getmail.no
sø, 17.06.2012
Østlandsavdelingen

Villblomstenes dag, Vik i Hole

Årets villblomsttur i Hole starter ved Vik torg kl 12.00. Planlagt varighet er til 14.30
Turen vil gå langs vei og plantene i veikanten blir i fokus på denne turen.
Det blir mat og kaffipause.
Det går buss fra Hønefoss og Oslo til Vik torg.
Turleder: Kirsti Ruden Østlund.
sø, 17.06.2012
Buskerud Botaniske Forening

Villblomstenes dag, Lier

Blomstervandring under Villblomstens dag søndag 17. juni.

Turleder vil i år som i fjor være Per Avdal; en kunnskapsrik, morsom og god historieforteller. Turen vil gå fra Lier Bygdetun opp Paradisbakkene til opplysningstavla Tranby natursti på Høgda. Underveis vil Per lære oss om floraen langs veikantene. Videre følger vi naturstien på Tranby.

Oppmøte kl. 1200 ved Bygdetunet i Lier, Paradisbakkene 29.

Ta med mat og drikke

”Happiness is found in little things”

Naturvernforbundet i Lier i samarbeid med Buskerud Botaniske Forening
sø, 17.06.2012
Buskerud Botaniske Forening

Villblomstens dag i Sortland

Årets villblomsttur foregår i Elvenesdalen i Sortland. Møt ved bakeriet på Elvenes klokka 11.00.

Turledere er Åse Solvang og Jostein Holmeng. Villblomstens dag arrangeres i samarbeid emd prosjektet "Kompetansebygging i Vesterålsskogen" i regi av OPUS-Sortland og har fokus på barttrær og vegetasjon i og nær barskogen.

Ta med flora, kaffe og litt til. Vi regner med å avslutte kl.14.00.

Velkommen!
sø, 17.06.2012
Nordnorsk Botanisk Forening

« Forrige side | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Neste side »

 
Kategorier
 
Søk 
Valg
 
         
Botanikkforum © 2008 NBF Gå til toppen av siden
This page was generated in 0,2 seconds. Snitz Forums 2000