Hva skjer?
Brukernavn:
Passord:
Lagre passord
Glemt passordet ditt?
Hovedside | Brukerprofil | Registrering | Botanikkforum | Hva skjer | Fotogalleri | Herbariet | Medlemmer | Hjelp hva skjer
         
 
Utgåtte aktiviteter
     
 
Aktivitet
Dato
 
Resultater 881 - 920 of 1396 « Forrige 40   Neste 40 »

Rydding av fremmede arter på Dronningberget

Rydding av fremmede arter - Bygdøy 4. juli

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus inviterer.


Vi gleder oss til dugnad for ryddig av fremmede arter på
Dronningberget denne sesongen! Vi rydder kl. 18 følgende datoer 4/7 og 13/8.

Ta med hagehansker og hagespade og møt oss på bussholdeplassen i Frognerkilen! Vi kan kaste planteavfallet noen hundre meter unna, men det kan bli mye plantemateriale. Om noen har mulighet til å kjøre det lille strekket ville vi derfor være veldig glade for det! Jeg ville også være svært takknemlig for tilbakemelding om tidspunktene vi har satt opp passer. Om vi skal kunne ta på oss jobben, er det viktig at vi har folk til å gjøre den hver gang!
Om noen ønsker å møtes i forkant og spise litt er det åpent på Rodeløkka cafe til kl. 18 (OBS! ikke middagsservering).
Ser fram til å møtes til hyggelig innsats!"
Har du spørsmål, send meg en mail
on, 04.07.2012
Andre

Tirsdagstur

Tirsdagstur.
Oppmøte: kafeen rett innenfor nedgangen til Nationalteateret togstasjon ved Haakon 7. gate/Victoria terrasse fra kl. 16:00, senest 16:45,
da drar vi. Turmål avtales på stedet. Kontaktperson: Anders Often (tlf 91548787).
ti, 03.07.2012
Østlandsavdelingen

Botanisk vandring på Sølendet

Sølendet ved Røros er et unikt eksempel på et gammelt myr- og engslåttlandskap der hele tolv orkidéarter preger det spesielle kulturlandskapet. Omvisning av botanikere fra NTNU Vitenskapsmuseet under ledelse av professor Asbjørn Moen.

Frammøte kl.12 på parkeringsplassen ved Sølendet naturreservat. Skiltet avkjørsel ved bru over Glåma, ca. 3 km nord for Brekken sentrum. Husk penger til bomvei.

Hovedarrangør: NTNU Vitenskapsmuseet; Kunnskapsbyen (http://www.ntnu.no/kunnskapsbyen/)
ma, 02.07.2012
Trøndelagsavdelingen

Sauland søndag 1. juli.

Frammøte på parkeringen ved tidligere Fossen Kro i Sauland kl. 11.00.
(Det er denne som brant ned for en tid tilbake.)
Turleder, som kjenner både floragodbiter og turmuligheter med dette som utgangspunkt, vil ta oss videre derfra. Det blir spennende med (for de fleste av oss i hvertfall) nye beiter på denne tida da det meste av sommerfloraen er på sitt fineste.
Turleder: David Mundal.
sø, 01.07.2012
Telemark Botaniske Forening

Tur i kalkbakker på Hokksund

Smalfrøstjerne dragehode, mattestarr, vill grasløk. Oppmøte på Esso på Lerberg, kl.10.30. Turleder: Bjørn Nyhus.
Kontaktperson: Kristin Bjartnes (90952045).
sø, 01.07.2012
Buskerud Botaniske Forening

Blankvannsbråten i Nordmarka

Vi går fra Frognerseteren stasjon (Holmenkollbanen) kl. 11.00 og regner
med å bruke hele dagen. Turleder: Anders Often.
sø, 01.07.2012
Østlandsavdelingen

Lokalfloraprosjektet Midt-Norge: Botanisering i Selbu kommune

Etter vellukka planteprosjekt i Malvik, Melhus og Snillfjord og forsøk på å finna norne i Lierne, er turen i år komen til nærmare utforsking av plantelivet i Selbu kommune.
I Selbu er det store område som er relativt lite undersøkte, og som siste året har vore sterkt i fokus pga. planlagt utbygging av vindmøllepark. Landskapet og vegetasjonen er variert med skog- og jordbruksområde, fjell og myr, og fleire store vatn med strandvegetasjon som ved Selbusjøen.
Ser vi på Artskart er det store areal som er nokså tomme for registreringar, mens det i andre område er funne raudlista planter som kvitkurle, myrtust, jøkulstorr, haustmarinøkkel, klåved og firling.Mange observasjonar er av litt eldre dato. Potensialet for funn av godbitar er avgjort tilstades!

Det er planlagt to helgeturar – laurdag / sundag – til ulike område i
kommunen. Vi deler oss i grupper med 2-5 deltakarar som får
ansvar for registrering av kvar si rute på ein kvadratkilometer. Ved
lunsjtider møtes gruppene for sosialt samvær, diskusjon av funn og
planlegging av neste økt.

Vi møtes i helga 30. juni-1. juli på laurdag og sundag morgon kl. 09.00 ved parkeringsplassen ved jarnbanestasjonen i Hommelvik/Rampa kafé.

Selbu camping (telefon 73 81 01 80) ligg i aktuelle område for floraprosjektet, og dei som ønskjer det kan ordne privat overnatting
der. I tilfelle ta kontakt for avtale om frammøte i Selbu dei
enkelte ekskursjonsdagane.

Meld deg på til turane ved å senda e-post til post@nbf-tla.org eller på telefon 906 44 907 innan 25. juni for organisering av grupper og transport med privatbilar.

Siste nytt omturane vil du finna på http://www.nbf-tla.org/
lø, 30.06.2012
Trøndelagsavdelingen

Ekskursjon til «Apoteket» i Ogndalen i Steinkjer kommune

Ekskursjonen arrangeres av Steinkjer og omegn sopp- og nyttevekstforening, men er åpen for medlemmer av Botanisk Forening.

Oppmøte ved Lustadvatnet (store parkeringsplassen) kl. 17.30. En dryg times gange inn til Sottjønnstua langs svillestien mot Skjækra og derfra opp skråninga til selve apoteket som er en sørvendt rasmark med blant annet en interessant blanding av alm og kalkkrevende fjellvegetasjon. Med brukbart vær er dette en flott tur på denne tida.

Påmelding til Håkon Holien (hakon.holien@hint.no) eller Ulla-Britt Bøe (ulla-britt.boe@hint.no)
to, 28.06.2012
Trøndelagsavdelingen

Linnesstranda i Lier

Vi ser på både fugl og blomster. Turleder og kontaktperson: Elin Viker Thorkildsen( 911 233 91).
Møtested: Gullaug skole. Tid:17.30.
on, 27.06.2012
Buskerud Botaniske Forening

Florakartlegging Trøgstad

Inventeringssamling om Floraen i Østfold. I år står Trøgstad for tur hvor vi innkvarteres enkelt, jfr oppslag i Blyttia eller på NBFs hjemmesider. Nærmere beskjed om deltagelse, opplegg, priser etc. kan fås hos kontaktpers.: B.P.Løfall, M.Olsen eller Marit Eriksen tlf.: 41663210.
on, 27.06.2012
Østfold Botaniske Forening

Mer om florakartlegging i Trøgstad

Velkommen til Trøgstad kommune (204 km2). Trøgstad ligger nord i Østfold på østsiden av Glommavassdraget. Berggrunnen består av grunnfjellsgneis rikt dekket med marine leiravsetninger i de vestlige strøk sør og øst for Øyeren. Leirslettene her er sterkt oppskåret av bekker og elver, og området har flere ganger vært utsatt for skred. Også lenger øst ved Hersætersjøen og Grefslivann har man betydelige løsavsetninger. Ellers i kommunen er det mest skogkledde åser opptil 332 moh. (Viktjernhøgda). En større endemorene demmer opp Øyeren i sørenden og tvinger Glomma vestover, der den danner Mørkfoss, nå oppdemmet i forbindelse med Solbergfoss kraftverk.

Av arealet utgjør 29% dyrket mark, 55% skog og 8% vann (det aller meste er Øyern). Det bor ca. 5200 personer i kommunen. Kommunesenteret heter Skjønhaug.

Østfold Botaniske Forening inviterer for niende år på rad til en spennende, lærerik og sosial botanisering i en Østfold-kommune. Vi holder til på Trøgstad ungdomsskole i kommunesenteret Skjønhaug. Vi tilbyr full kost og enkel innkvartering (flatseng) og et trivelig, sosialt miljø. Frammøte onsdag kveld 27. juni mellom kl. 18.00 og 20.00. Vi avslutter med fellestur søndag til et av kommunens mest spennende botaniske område.

Florakartleggingen foregår i lag på to eller flere personer. Registreringen skjer med GPS innenfor 1 km² registreringsruter. Det blir utdelt økonomisk kart i farger. Floraen i 1-2 slike ruter registreres per dag og skal legges inn Artsdatabankens nettportal Artsobservasjoner (http://artsobservasjoner.no/vekster). Vanskelige og ukjente arter samles inn og bestemmes på kveldstid, og ved behov presses de til herbariet i Oslo. Særlig ønsker vi belegg av arter som ikke tidligere er belagt fra Trøgstad kommune. En liste over hva som mangler blir delt ut. Rødlistearter og andre spesielt interessante arter skal registreres ekstra grundig, med nøyaktig stedfesting og utfyllende beskrivelse.

Trøgstad er blant kommunene med færrest innsamlinger i forhold til arealet i Østfold. Pr. dato er det ca. 525 belagte arter, underarter og krysninger (ca. 1150 innsamlinger totalt). Potensialet for å gjøre nye spennende funn finnes, da kommunen har gammel ugjødslet beitemark, spesielt langs Glomma. Store deler av kommunen er aldri undersøkt.

Foreløpig er 16 rødlistede arter kjent og disse er: myrstjerneblom (EN), solblom (VU), bleikfiol (VU), drøbakbakkestjerne (NT), muserumpe (NT), klåved (NT), alm (NT), bulmeurt (EN), nikkebrønsle (VU), trefelt evjeblom (NT), granntjønnaks (EN), enghaukeskjegg (VU), mandelpil (VU), ask (NT), elvemarigras (NT) og vasskryp (VU). Andre interessante arter i Østfoldsammenheng er: Grussnelle, blystarr, sveltull, finnmarkspors, olavstake, stor andemat, tyrihjelm, lodneperikum, skogmarihand, tysbast, skogjamne, breiull, kjempesøtgras (bare observasjon), vårerteknapp, muserumpe, kystmyrklegg, kranskonvall, krattsoleie, sanikkel (bare observasjon), bakketimian (bare observasjon), krattfiol.

Et utvalg svartelistearter kjent fra kommunen er: russekål, vasspest, kjempebjørnekjeks, kjempespringfrø, hagelupin, rynkerose

Påmelding gjøres til Monika Olsen, monika@oslofjf.no, tlf: 90 71 29 29. Påmelding er gyldig når deltageravgift på kr. 200,- er innbetalt til kontonr. 0530 20 59715 Østfold Botaniske Forening. Innbetalingen merkes med ”Florakartlegging Østfold” og innbetalers navn. Avgiften betraktes som ”avbestillingsgebyr”, og refunderes ikke og er den samme hvor lenge du deltar. Du kan delta under hele eller deler av samlingen, men vi MÅ HA BESKJED VED PÅMELDING OM HVILKE DAGER DU KOMMER OG HVILKE MÅLTIDER DU ØNSKER Å DELTA PÅ. Påmeldingsfrist er 15. juni.

Deltakelse foregår på eget ansvar.

Praktiske forhold

Vi overnatter på flatseng, ta med madrass og sengetøy.
Det er enkle kjøkkenforhold på skolen, bl.a. uten dekketøy, så det er fint om du tar med dekketøy for deg selv (det finnes oppvaskmaskin)
Ta med (av det du måtte ha):
Plantepresse, aviser (gjerne mange) til pressing av planter
Håndlupe
GPS
Floraer
Passende klær for feltarbeid
Om du spiller på et musikkinstrument ta gjerne med.

Bygninger vi har fått låne:
Vi har fått låne en del av Skjønhaug skole eller Trøgstad ungdomsskole. I et av byggene har vi tilgang på internett slik at det blir mulig å skrive inn og sende inn sine daglige observasjoner.

Sosialt og middager:
Pizza onsdag kveld (fra ca. 20.00)
Middager torsdag og fredag ettermiddag (ca. 17.00)
Rekeaften lørdag
Bord og benker i skolens hageanlegg. Det finnes også en større grill der.
Et rom i undervisningsbygget blir også samlingspunkt for sosialt samvær.

Feltarbeidet:
Ca. 9 – 16 hver dag, men en kortere tur på søndag i arbeidslag på 2-(3) personer.
Detaljert arbeidsplan og fordeling av arbeidsoppgaver blir fordelt kvelden i forveien.

Tidligere har ØBF arrangert florakartlegging i:

Halden 2004
Sarpsborg 2005
Våler 2006
Rømskog 2007
Spydeberg 2008
Hvaler 2009
Aremark 2010
Skiptvet 2011
on, 27.06.2012
Østfold Botaniske Forening

Tur på Brøttum

Turen går i kulturlandskapet og det blir mulighet for å finne bla. dragehode og vårveronika.
Turleder: Anders Breili (andersbreili@hotmail.com, tlf. 90 50 71 85)
sø, 24.06.2012
Innlandet Botaniske Forening

Tur til Malmøykalven i Oslo.

OBS! Flyttet fra 10. juni


Søndag 24.6
Tur til Malmøykalven i Oslo.
Turleder: Jan Wesenberg (90888683). Oppmøte: Vippetangen i tide for båt nr. 94 (Langøyene).
Avgang 09.35. Retur ca 16.45, dvs. ta med matpakke. NB: sjekk rutetider selv når det nærmer seg! Strandflora, generell kalkflora.
Trekkplaster: Indre Oslofjords eneste forekomst av steinstorkenebb, funnet første gang i 1985, sist sett i 2001 (?). Den må vi gjenfinne!
sø, 24.06.2012
Østlandsavdelingen

Feltkurs bregner med Jan Wesenberg onsdag 20. juni.

Sted: Asdøljuvet i Lier. Møtested: Bauhaus Liertoppen senter kl. 17.30 eller ved Asdøljuvet ca. kl.18.00. Kontaktperson: Kristin Bjartnes (90952045).
NB: Asdøljuvet har litt vanskelig terreng.
http://www.lier.kommune.no/no/Tjenesteomrader-/Kultur-idrett-og-fritid/Idrett-og-friluftsliv/Ut-pa-tur/Asdoljuvet/
on, 20.06.2012
Buskerud Botaniske Forening

Rose-, nattfiol- og gul frøstjernetur på Nebbursvollen

Rose-, nattfiol- og gul frøstjernetur på Nebbursvollen
Blir du med på en vandring langs Nitelva en midtsommerkveld. Ta gjerne
med kaffe/te for en liten rast på Nøkleberget. Oppmøte kl. 18.00 ved Maxbo på Strømmen, Skjærvaveien 44.
Turledere: Line Hørlyk og Per Madsen.
on, 20.06.2012
Østlandsavdelingen

Villblomstenes dag i Honningsvåg

Det arrangeres Villblomstenes dag i nærområdet av tettstedet Honningsvåg.
Møtested:Rådhusplassen i Honningsvåg.
Turen starter kl 14.00 og varer i ca 2 timer.
Arrangør: Nordkapp og Omegn Turlag.
Kontaktperson er: Greta Figenschou Anderesen, 99516273
sø, 17.06.2012
Nordnorsk Botanisk Forening

Villblomstenes dag, Øyjorda ved Godøynes

Det arrangeres tur på Villblomstenes dag på Øyjorda ved Godøynes. Turen tar utg.angspunkt V av kryss gml/nye Rv 17, Godøystraum. Vi vil se på strandenger med orkidèer og fjellplanter på kalkgrunn.
Turen starter 11.00 og varer til 14.00.
Møtested: SvingeS av Øyjorda, gml Rv 17.
Det blir mat/kaffipause.
Turleder: Bernt-Gunnar Østerkløft (90068807).
Salten Naturlag.
sø, 17.06.2012
Nordnorsk Botanisk Forening

Villblomsttur på Vestvågøy.

Oppmøte på parkeringsplassen på Haukland.
Start kl 11.
Vi går veien langs Solstadvatnet og til Mørkdalen.
Kaffepause.
Varighet 3-4 timer.
Turleder Johan Sirnes (99503353)
Turen skjer i samarbeid med Lofoten Turlag som annonserer turen i programmet sitt (lofoten-turlag.no).
sø, 17.06.2012
Nordnorsk Botanisk Forening

Villblomstenes dag, Sandøyhorn i Gildeskål

Villblomstens dag arrangeres på Sandhornøy i Gildeskål. I år blir Orkidevandring på Våg - Sandhornøy*
Oppmøte: Butikken i Vågsosen. Kl.12.00. Turen går på skog, myr og
fjellgrunn. Antatt varighet 3 timer. Turleder: Åse Bøilestad Breivik
481 16 068
Tur som passer for alle.

Arr: Gildeslir kål turlag i samarbeid med Norsk Botanisk Forening og
Salten Naturlag.

sø, 17.06.2012
Nordnorsk Botanisk Forening

Villblomstens dag i Sortland

Årets villblomsttur foregår i Elvenesdalen i Sortland. Møt ved bakeriet på Elvenes klokka 11.00.

Turledere er Åse Solvang og Jostein Holmeng. Villblomstens dag arrangeres i samarbeid emd prosjektet "Kompetansebygging i Vesterålsskogen" i regi av OPUS-Sortland og har fokus på barttrær og vegetasjon i og nær barskogen.

Ta med flora, kaffe og litt til. Vi regner med å avslutte kl.14.00.

Velkommen!
sø, 17.06.2012
Nordnorsk Botanisk Forening

Villblomstenes dag, Tromsø

Vil lblomstenes dag markeres med en tur med utgangspunkt Solneset. Nordnorsk Botaniske forening markerer Villblomstenes dag med tur fra Solneset, Hamna. Turen går gjennom skog og rikmyr.

Møtested: Solneset skole, Hamna.
Turen varer fra 11.00 til 13.00
Det er mulighet for offentlig transport. Du kan ta buss rute 28 fra Tromsø sentrum, Gieværbukta eller tromsdalen.
Det er vått terrend. Gummistøvler anbefales.
Det blir pause underveis. Ta med mat og drikke.
Turledere: Andy Sortland (91829337) og Catrine Amundsen (99638613)sø, 17.06.2012
Nordnorsk Botanisk Forening

Villblomstenes dag, Målselv

Det arrangeres Villblomsttur i Fosslia området, Målselv.Turen vil gå i ei sørvendt, variert lauvskogli med stedvis kulturpåvirkning. Området ligger mellom Målselva og Fosslia.
Turen blir i tidsrommet 9.00 til 12.00.
Frammøte kl 9.00 ved Molund, vis á vis vegkrysset ved Fosshaug (ca 1 km for krysset til Myrefjell).
Det er vått terreng. Det er viktig med godt fottøy.
Det blir mat-/kaffepause. Ta med det du ønsker å spise/drikke.

Turen arrangeres av NOF; Målselv Hagelag og Nordnorsk Botaniske Forening.
Turledere: Per K.Bjørklund, Jann-Oskar Granheim og Anne-Berit Fosli

Kontaktperson: Per Bjørklund (91530838)
sø, 17.06.2012
Nordnorsk Botanisk Forening

Villblomstenes dag, Svanhovd

Villblomstenes dag arrangeres ved Svanhovd.
Kontaktperson: Runhild Dammen.
Nærmere informasjon kommer
sø, 17.06.2012
Nordnorsk Botanisk Forening

Villblomstenes dag, Trondenes, Harstad

Det villblomsttur i Harstad søndag 17.juni. Turen blir i området Trondenes fra Trondenes Historiske senter langs Laugen til Altevågen.

Møtested: Foran inngangen til Trondenes Historiske senter.
Tid: 12.00 til 14.00.
Turleder: Øystein Normann (41564200).
sø, 17.06.2012
Nordnorsk Botanisk Forening

Villblomstenes dag i Trondheim: Leinstrand, Lauglolia

Møtested: Rasteplassen i svingen like øst for reservatet (Sundet) kl. 13.00.
Turmål: Vandring langs naturstien.
Turledere: Dag-Inge Øien, Sigmund Sivertsen
sø, 17.06.2012
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag i Trondheim: Teisendammen

Møtested: Byåsen butikksenter kl. 13.00.
Turen går langs brei og fin sti.
Turledere: Asbjørn Moen og Berit Forbord Moen
sø, 17.06.2012
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag i Aure: Ånesstranda

Møtested: Gamle Ånes ferjekai kl. 13.00.
Turleder: Finn Oldervik
Turmål: Svartorstrandskog, samt rike hasselkratt med et svært godt utvikla lungeneversamfunn
sø, 17.06.2012
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag i Oppdal: Kongsvoll

Møtested: Kongsvoll fjellstue kl. 13.00.
Turmål: Tur i kulturlandskapet på Kongsvoll, inkludert Kongsvoll fjellhage. Vi ser på fjellplanter og artene i knauser og enger .
Turledere: Tommy Prestø.
sø, 17.06.2012
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag i Malvik: Flatholman

Møtested: Parkeringsplassen ved Flatholman i Muruvik kl. 13.00.
Turmål: Området har blanding av strandberg, strandeng, bar- og lauvskog. Strandberga er særlig interessante med innslag av sørlige arter.
Turledere: Jan Erik Kofoed og Harald Kildal. I samarbeid med Trondheim sopp- og nyttevekstforening
sø, 17.06.2012
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag i Tydal: Molia

Møtested: Kirkvollsvollen ved Moen kl. 13.00.
Turmål: Eng og rik bjørkeskog
Turledere: Hilde Kirkvoll og Saxe Aasen
sø, 17.06.2012
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag i Stjørdal: Monsberga

Møtested: Parkeringsplassen ved Fosslia skole kl. 13.00.
Turmål: Vi ser på planter, geologi og historiske severdigheter.
Turledere: Arnt Steinvik og Tor Bjørgen
sø, 17.06.2012
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag i Verdal: Tromsdalen

Møtested: Jaktskytebanen i Tromsdalen kl. 13.00.
Turmål: Rike skoglier og kalkberg
Turleder: Svein Gunnar Råen
sø, 17.06.2012
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag i Steinkjer: Skåtangen

Møtested: Parkeringsplassen ved Prix-butikken ved Paradisbukta kl. 13.00.
Turmål: Variert vegetasjon med skog, eng og strandberg
Turleder: Harald Hove Bergmann
sø, 17.06.2012
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag - Levanger: Nesset

Møtested: Nesset samfunnshus, kl. 13.00.
Turmål: Variert vegetasjon, kalkrike knauser
Turleder: Bjørg Rindal

sø, 17.06.2012
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag, Meldal Bygdemuseum

Villblomstenes dag arrangeres på Meldal Bygdemuseum fra 13. til 16.00.

Det blir hagevandring og du får anledning til å lære litt mer om villblomstene i nærmiljøet gjennom aktiviteter som:
Bind deg ein blomekrans.
Biblioteket kommer med blomsterbøker.
Det blir natursti med tema blomster.
Utstilling av herbarium. Du kan lære hvordan du presser blomster.
Underholdning med sang, musikk og dans.
Salg av popkorn.
Meldal Fotogruppe vil ha en utstilling og kanskje kan du få et tips i hvordan ta fine bilder av blomster.
Blomsterallsang.
Vi pynter litt med villblomster.
Alle er hjertelig velkommen - nyt denne søndagen på museet og lær litt om villblomster.
Lokal arrangør: Meldag Bygdemuseums Venneforening og Meldag Hagelag
sø, 17.06.2012
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag, Eide, Nordmøte

Villblomstenes dag markeres med en vegkanttur på Halåsen i Eide, som har til dels rik vegkantflora med flere orkidéarter. Turen går langs lite trafikkert bygdeveg, og kan gås med barnevogn.

Oppmøte: Parkeringsplassen v/ vegen til Halåssetra kl. 10.00. Retur samme sted ca. kl. 12.30, mulighet for å gå til Halåssetra og friluftsgudstjeneste kl. 13.00.
Mulighet for matpause underveis.

Turleder: Anders Røynstrand.
sø, 17.06.2012
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag, Tingvoll

Søndag 17. juni kl 13
Oppmøtestad rett vest for Eikrem, på gamlevegen.

Tema i år blir vegkantvegetasjon. Vi kjem til å gå langs gamle riksveg 70, så i år er det råd å vere med sjølv med barnevogn og rullator.
Er det opphaldsver, blir det ein stopp for å ete niste, så ta med noko å ete og drikke. Ta gjerne med ein blyant, så kan du krysse av i eit lite hefte som du får utdelt. Arrangementet er gratis og passer for små og store.

Turen er rekna å vare i kring 3 timar. Turleiar blir Øystein Folden.

Arrangør:
Norsk Botanisk Forening i samarbeid med Naturvernforbundet i Tingvoll.

Turleiar: Øystein Folden
sø, 17.06.2012
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag , Krogsgården, Snåsa

KrogsgrVillblomstens dag 17 juni i Krogsgården.
Ønsker velkommen til en herlig dag i Krogsgården den 17 Juni.

Det er satt opp to turer til Bergsåsen med lokalkjent guide. Den ene turen er på 3 timer og starter 9.30 fra Krogsgården.
Selve arrangemanget i Krogsgården starter kl 11 til kl 15. Hageselskapet Snåsa har salg av Pelargonium og Fuksia, potteloppemarked, verving og konkurranse om villblomster. Vi håper at været blir bra slik at vår pallesofa kan settes opp. Da ønsker vi alle fra Hagelaget Snåsa alle hjertelig velkommen.

Kontaktperson: MONIKA STOKKE
sø, 17.06.2012
Trøndelagsavdelingen

Villblomsttur i Bergåsen, Snåsa

Dag 17. juni
Tid 11.30-12.30
Sted Vandring i Bergsåsen med guide.
Hageselskapet i samarbeid med Norsk Botanisk Forening
sø, 17.06.2012
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag, Ivar Aasentunet, Ørsta

Det vil bli ei vandring i området rundt Ivar Aasentunet som blir avslutta ved herbariet til Ivar Aasen. Turen vil foregå i lett terreng.
Turleiarane vil svare på spørsmål 13. fortel meir til ekstra interesserte i kaféen ute.
Aktivitetar for barna.
Frammøte på Ivar Aasentunet.
Tidsramme:13.00 til 16.00.
Turen arrangerast i samarbeid med Nynorsk Kultursentrum
sø, 17.06.2012
Trøndelagsavdelingen

« Forrige side | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | Neste side »

 
Kategorier
 
Søk 
Valg
 
         
Botanikkforum © 2008 NBF Gå til toppen av siden
This page was generated in 0,31 seconds. Snitz Forums 2000