Hva skjer?
Brukernavn:
Passord:
Lagre passord
Glemt passordet ditt?
Hovedside | Brukerprofil | Registrering | Botanikkforum | Hva skjer | Fotogalleri | Herbariet | Medlemmer | Hjelp hva skjer
         
 
Utgåtte aktiviteter
     
 
Aktivitet
Dato
 
Resultater 841 - 880 of 1428 « Forrige 40   Neste 40 »

Tur til Huglo

Huglo har interessant geologi, og dermed eit planteliv som på mange område skil seg ut frå det som finst på Stord-øya. Dette er ein hyggeleg rusletur i lett terreng gjennom kultur– og naturløypa på Tveit. Kjentmenn og turleiarar er Arne Vatten og Johannes Landmark, som begge har store kunnskapar om plantelivet, men og om dyreliv og geologi på øya. Frammøte ved fergekaien på Jektevik kl. kl. 10.15. Der er det godt med parkeringsplassar, det kan vera greit at vi tek så få bilar som mogeleg med oss på ferga, og på turen frå fergekaien på Nord-Huglo til Tveit. Ferga tilbake til Jektevik går kl. 14.40.
sø, 26.05.2013
Sunnhordland Botaniske Forening

Vårturen

Vårturen er ein tradisjon i laget vårt. Vi vel eit område med karakteristisk flora, og får med oss at våren er komen og naturen vaknar til liv. Denne gongen har vi sett oss ut eit område i Fitjar, nemleg rundt Tuftelandsvatnet og Tveitevågen.
Turleiar er vår erfarne Asbjørn Knutsen, og kjentperson er Sigrid Skumsnes
Frammøte kl. 18.
on, 22.05.2013
Sunnhordland Botaniske Forening

Botanikktur til Dusa i Skjeberg

Østfold botanisk forening arrangerer tur til området Dusa i Skjeberg. Oppmøte ved parkeringsplassen ved Dusa kl 18:00.
Vekstsesongen er sen i år, og det er nok for tidlig til å finne de rødlistete strandplantene dverggylden og tusengylden, men noe spennende finner vi gjerne uansett på våre turer. Området er fuktig (strandenger) slik at støvler er det beste.
Om tiden og været tillater, legger vi gjerne turen innom Hansemakerkilen og Moalera i samme området for å se etter pølstarr, en starr vi ikke har sett levende her i fylket på mange tiår. Kanskje blir det også en tur innom Hornneskilen for å se etter den samme strandengstarren der. Det er nok for tidlig til at vi kan finne den godt utviklet, men spor av den eller brakkvannssumper med mulighet for vekst av denne starren senere på året, bør vi ettersøke da pølstarr synes å ha hatt en betydelig tilbakegang her i fylket.

Leder Jan Ingar Båtvik tlf. 48057525

Kart finnes på denne nettadressen:
http://ostfold.botaniskforening.no/images/banners/dusa_skjeberg.png

Alle er hjertelig velkomne på våre møter og turer, både medlemmer og ikke-medlemmer!
to, 16.05.2013
Østfold Botaniske Forening

Kveldstur til Øveråsen (Bjørkedalen) onsdag 15. mai.

Frammøte på Moheim / Telemarksporten kl. 17.45.
Vi kjører inn Bjørkedalen og er ved parkeringen ca. kl. 18.00 (der hvor man kan gå til Fjerdingen). Vi skal ikke til Fjerdingen men kommer til å gå på sti vestover til den idylliske gamle plassen Øveråsen.
Turleder: Harald Stendalen (tlf. 95 42 26 17).
on, 15.05.2013
Telemark Botaniske Forening

Mago i Nordmarka (slåttemark/beitemark)

Lørdag 15. juni

Kartleggingstur.

Felles kartleggingstur med SABIMA. Påmelding! Mer informasjon kommer.
Kontaktperson: Kristoffer Bøhn (976 19 211).
on, 15.05.2013
Østlandsavdelingen

Onsdag 15mai. Mogop på Ringerike.

Mogopen er i blomst nå.

Møtested: Stranden skole, Ask. kl. 17.30

Turleder: Kirsti Østlund, mobil 93262071.
on, 15.05.2013
Buskerud Botaniske Forening

Tidlig vårtur til Bygdøy

Søndag 12. mai

Oppmøte ved: Frognerkilen bussholdeplass kl. 12 (buss 30). Kom helst med buss for her er det vanskelig med bilparkering.
Vi skal prøve å gjenfinne tuestarr og vi finner marigras og pusleplanter på tørrbakker, f. eks. oslosildre,trefingersildre, murburkne og fjellodnebregne i fjellsprekkene. Vi spiser på Rodeløkka kafe. Ha med godt fottøy.

Bussplass på kart

Turleder: Klaus Høiland
sø, 12.05.2013
Østlandsavdelingen

Mogop på Ringerike.

Utsatt, bare is og snø.

Møtested: Stranden skole, Ask.
NB! Dato kan bli endret, dersom mogopen vil, følg med på epost og forum.
Turleder: Kirsti Østlund, mobil 93262071.
on, 08.05.2013
Buskerud Botaniske Forening

Har planter overlevd i Norge under siste istid allikevel?

Suhmhuset, NTNU Vitskapsmuseet, Trondheim kl. 19.00
Foredrag ved Kristine Westergaard. Kristine forsvarte i 2010 sin doktorgrad i Tromsø med ei avhandling om artisk-alpine planteartar med atskilt utbreiing. Ho er no forskar ved NINA der ho arbeider med arktisk-alpine og boreale planter sin systematikk, plantegeografi og bevaringsgenetikk.

Månadens art er furu Pinus sylvestris som blir presentert av Heidi Solstad.

ma, 06.05.2013
Trøndelagsavdelingen

Vårtur Ulven – Trettsvea

Målet med turen er vårplanter som lerkespore og gulveis mm.
Oppmøte ved Ulvenkrysset, Fv. 213, nord for Moelv.
Tidspunkt: kl. 12.00
Turleder: Asle Bruserud
sø, 05.05.2013
Innlandet Botaniske Forening

Vårtur til Valebø onsdag 1. mai.

Frammøte ved Fossum fotballbane kl. 10.30 eller ved nordre avkjøring til Valebø fra Valebøveien ca. kl. 11.00 for de som kommer nordfra.
Vi kjører nedover og parkerer ved kirkegården rett ovenfor Valebø brygge. Herfra rusler vi utover langs veienmot gården Galten med utsikt utover Norsjø. Om været er fint så kan vi rusle videre på en sti nordover fra Galten i lia langs Norsjø til en fin strand. Dette er et flott område hvor det sikkert er litt av hvert å se også så tidlig på året.
Turleder: Trond Risdal. (tlf. 47 28 77 40
on, 01.05.2013
Telemark Botaniske Forening

Den tradisjonelle kvist- og knoppturen.

Søndag 28. april
Den tradisjonelle kvist- og knoppturen, denne gangen til
Leangenhalvøya/Konglungen i Asker.


Oppmøte kl. 10.30 på P-plassen ved Spiradammen.

Ledere: Øystein Ruden og Jan Wesenberg.
sø, 28.04.2013
Østlandsavdelingen

Kurs i plantesystematikk, del II

Onsdag 24 april
Kurs i plantesystematikk, del II
Ved Anders Often og Jan Wesenberg i samarbeid med Lørenskog
Pensjonistuniversitet på Lørenskog videregående skole. Tidspunktet
annonseres senere på NBF-ØLAs nettsider.
on, 24.04.2013
Østlandsavdelingen

Mosekurs tirsdag 23. april kl. 18

Mosekurs på Rosthaug videregående skole tirsdag den 23.april kl 1800.
Foredragsholder: Arne Pedersen.
Servering. Påmelding til Elin Viker Thorkildsen, mobil 91123391, epost: post@bjartnes.no
ti, 23.04.2013
Buskerud Botaniske Forening

Lær lettkjennelige moser!

Søndag 21. april
Lær lettkjennelige moser! Vårmoseekskursjon til Hovedøya.
Vi ser på vanlige arter og kalkkrevende arter. Siden det alltid er problemer med ruteendringer på båtene om våren, sier vi det slik: oppmøte på Vippetangen kl. 10.30, og så tar vi første båt til Hovedøya (eller sjekk nøyaktig rutetid selv rett før)..

Leder: Arne Pedersen.
sø, 21.04.2013
Østlandsavdelingen

Små planter i stort landskap

Nordnorsk botanisk forening holder møte torsdag 18. april kl. 19 på Lærerskolen, Mellomvegen 110 i Tromsø (benytt hovedinngangen mot Mellomveien eller inngangen på nordsida, i bakken mellom husa).

Bjørn Erik Sandbakk holder foredraget "Små planter i stort landskap": En liten reise i et arktisk landskap, der "skogen" er på høyde med ankelen din. Liggende flatt på bakken er som regel den beste fotoposisjon, og lupe et fast verktøy i jakkelomma. De er små plantene her oppe, og noen veldig sjeldne i dette miljøet. Men de er minst like vakre som noe annet sted i verden ellers. Bli med til Svalbard, der floraen er rikere enn en først kan tro når en bare ser det store bildet.

Det blir enkel servering.

Møtet blir ikke annonsert, men er åpent for alle, så ta gjerne med venner som ikke er med i botanisk forening.

Velkommen!
to, 18.04.2013
Nordnorsk Botanisk Forening

Kurs i plantesystematikk, del I

Onsdag 17 april
Kurs i plantesystematikk, del I
Ved Anders Often og Jan Wesenberg i samarbeid med Lørenskog
Pensjonistuniversitet på Lørenskog videregående skole. Tidspunktet
annonseres senere på NBF-ØLAs nettsider.
on, 17.04.2013
Østlandsavdelingen

Blåveistur til området ved Stranda kapell i Oklungen søndag 14. april

Frammøte på Moheim / Telemarksporten kl 10.30. Stranda kapell ca. kl. 11.00.
Det bør være rike muligheter til å nyte vårfloraen i dette området ved Farris. Akkurat hvilken vei vi velger å gå avhenger litt av hvor langt våren er kommet og litt av vær og vind.
Turleder: Christian Kortner (tlf. 91 89 41 69).
sø, 14.04.2013
Telemark Botaniske Forening

Temamøte om framande og svartelista artar

Suhmhuset, NTNU Vitskapsmuseet, Trondheim kl. 19.00
Lisbeth Gederaas (seniorrådgivar, Artsdatabanken) vil fortelje kva «Norsk svarteliste» er og korleis denne lista vart til. Evelyne Gildemyn (rådgivar naturforvaltning, Trondheim kommune) snakkar om kva kommunen gjer for å halde nede eller fjerne svartelista planter i Trondheim. Beate Sundgård (rådgivar naturforvaltning, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag) tek for seg den regionale handlingsplanen og den nasjonale forskrifta mot framande artar.

Månadens art er huldrestry Usnea longissima som blir presentert av Håkon Holien.

ma, 08.04.2013
Trøndelagsavdelingen

Vårtur Ulven – Trettsvea

Oppmøte i Ulvenkrysset, Fv. 213 nord for Moelv.
Tidspunkt: kl. 12.00
Målet med turen er vårplanter som lerkespore, gulveis mm.
Turleder: Asle Bruserud
fr, 05.04.2013
Innlandet Botaniske Forening

Årsmøte i Nordnorsk botanisk foreining

Møtet blir halde på Lærarskolen, Mellomvegen 110 i Tromsø kl. 19:00

Årsmøtesaker med val. Årsmelding og revidert rekneskap blir lagt fram på møtet.

Foredrag ved Knut Fredriksen (Ca. kl. 20)
«Fjellfloraen på Fløya og Tromsdalstinden»

Servering


Medlemmar og andre interesserte er velkomne

to, 14.03.2013
Nordnorsk Botanisk Forening

Årsmøte i BBF 12. mars kl. 18.30

Årsmøte tirsdag 12. mars kl.18.30 på personalrommet på Mjøndalen skole.
ti, 12.03.2013
Buskerud Botaniske Forening

”JEG VELGER MEG”

Mandag 11. mars kl. 18.30 på Mule Varde
Møteansvarlig: Trond Risdal.

Tradisjonen med ”Jeg velger meg”- kveld har vi tenkt å holde i hevd også i år. Det er fordi medlemmene da kan få bidra med et botanisk emne de har spesiell interesse av, og kan bringe det videre til glede for oss andre. Eksempelvis har vi sett nærmere på plantefamilier, andre hobbyer som er knyttet opp til planter eller reiser som er tatt, og der botanikk har utgjort en viktig del av denne. Vi er åpne for forslag til temaer denne kveld. Kontakt gjerne styret dersom du har idéer eller vil vise bilder.
ma, 11.03.2013
Telemark Botaniske Forening

Årsmøte IBF

Innlandet botaniske forening arrangerer årsmøte på Vea, mandag den 11. mars kl. 18:00-20:00. Kveldens program rommer årsmelding, en smakebit på sommerens aktiviteter, valg og fotoforedrag om floraen i Troms.

Sted: Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører, Turistveien 92 på Moelv
Tid: kl. 18.00-ca. 2000
ma, 11.03.2013
Innlandet Botaniske Forening

Årsmøte NBF-TLA

Suhmhuset, NTNU Vitskapsmuseet, Trondheim
Årsmøte med start kl. 19.00.
Medlemmene får årsmøtepapira i eiga sending.

ma, 04.03.2013
Trøndelagsavdelingen

Kartlegging av planter – en faglig utfordring

Suhmhuset, NTNU Vitskapsmuseet, Trondheim kl. 19.30
Ope foredragsmøte. Eli Fremstad: Kartlegging av planter – en faglig utfordring.
I mars 2013 kjem det fjerde (og siste) bandet av «Det norske floraatlaset», eit prosjekt om kartlegging av utbreiinga til norske karplanter. Prosjektet har gått i meir enn tre botanikargenerasjonar. Botanikar Eli Fremstad fortel kva arbeidet med atlaset har bestått i, om erfaringar og resultat.

ma, 04.03.2013
Trøndelagsavdelingen

ÅRSMØTE

Fredag 22. februar kl. 18.30 på Dag Bondeheim, Skien
Møteansvarlig: Styret

Årsmøtet vil bli gjennomført i henhold til foreningens lover. Egen innkalling med saker som skal behandles, vil bli sendt medlemmene i slutten av januar.
Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende innen 20. januar.

Etter årsmøtet vil Rolf Ergon vise bilder og kåsere om:

New Zealand: Flora, fugl og fjell

I desember 2011 – februar 2012 var Rolf på tur til New Zealand. Han vil vise bilder av flora, fugl og fjell, og flette inn litt generelle opplysninger om dette avsidesliggende og interessante landet.
fr, 22.02.2013
Telemark Botaniske Forening

Svartlistearter i Nord-Norge


Åpent møte 21.02.13 kl. 19:00 på Lærerskolen (Mellomvegen 110)
Andy Sortland holder foredraget "Svartlistearter i Nord-Norge"

Med utgangspunkt i den nye offisielle svartelisten som kom i fjor over fremmede og potensielt skadelig arter, vil foredragsholderen informerer om de muligheter som vanlige botanisk interesserte personer har til å bidra til registrering og bekjempelse av noen av disse artene. Og da med hovedfokus på tjenestene til Artsdatabanken, den nordlige landsdelen og slektene lupin og kjempebjørnekjeks.
to, 21.02.2013
Nordnorsk Botanisk Forening

Reise til tropeøya Sri Lanka.

Onsdag 13. februar
Sonia De Zilwa: Reise til tropeøya Sri Lanka.
Sonia De Zilwa er aktivt medlem i vår forening. Hun er født og levde i barndommen på Sri Lanka, tidligere Ceylon, og har hatt et tett forhold til tropeøya hele livet. Vi gleder oss til å bli tatt med på en virtuell tur!

Kafé Asylet, Grønland 28 («Herberget» innerst i gården) kl. 19.00.


Flowers from Sri Lanka (Klikk for å se et større bilde)

http://www.lakdasun.org/
on, 13.02.2013
Østlandsavdelingen

Villblommer og vers – på artsinventering i lyrikken.

Suhmhuset, NTNU Vitskapsmuseet, Trondheim kl. 19.00
Foredrag (kåseri) ved Trond Arnesen
Trond er førsteamanuensis ved Avdeling for lærar- og tolkeutdanning ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST). I foredraget vil han ta oss med på ein botanisk ekskursjon i poesiens verden.

Månadens art er kanarivortemjølk Euphorbia canariensis som blir presentert av Berit Forbord Moen.

ma, 04.02.2013
Trøndelagsavdelingen

Forslag om nasjonalpark i Østmarka.

Onsdag 23. januar
Sigmund Hågvar: Forslag om nasjonalpark i Østmarka.
Sigmund Hågvar er professor emeritus i naturvern ved Institutt for naturforvaltning, UMB (tidligere Landbrukshøgskolen på Ås), og er sentral drivkraft bak et nylig lansert forslag om å opprette en nasjonalpark i hjertet av Østmarka, som foreningen Østmarkas Venner fronter. Spennende planer for et viktig skogområde, som også ØLA har sterk tilknytning til!

Kafé Asylet, Grønland 28 («Herberget» innerst i gården) kl. 19.00.


Nasjonalpark i Østmarka (Klikk for å se et større bilde)

Møterommet på Asylet NBF-ØLA (Klikk for å se et større bilde)
on, 23.01.2013
Østlandsavdelingen

BLOMSTRENDE SOMMERMINNER

v/ foreningens medlemmer

Onsdag 9. januar kl. 18.30 på Mule Varde
Møteansvarlig: Christian Kortner

Har du hatt noen fine botaniske opplevelser som du ønsker at andre skal få del i? Denne kvelden er sjansen til stede. Ta med dine fotominner for fremvisning. Da det erfaringsmessig er mange som ønsker å vise bildene sine, ber vi om at hver enkelt ikke tar med mer enn ca. 50 bilder.
on, 09.01.2013
Telemark Botaniske Forening

JULEMØTE MED BILDER FRA SOMMEREKSKURSJONEN

Fredag 7. desember kl 18.30 i Sundjordet idrettsforenings klubbhus, Porsgrunn.
Møteansvarlig: Styret ved Esther Broch

Årets sommerekskursjon gikk til Rødungstøl høyfjellshotell, Ål i Hallingdal. Her hadde vi noen fine, litt regnfulle dager, blant fjellplanter av mange slag. Vi tror at alle deltagerne hadde stort botanisk og sosialt utbytte av turen og vi ser frem til å gjenoppfriske, og å dele med de som ikke deltok, noen av høydepunktene. Så finn frem bilder, både dias, papir og digitale.
fr, 07.12.2012
Telemark Botaniske Forening

Julemøte i BBF

Tirsdag 4. desember kl. 18.30 er det julemøte på Mjøndalen skole. Medlemmene viser egne bilder. Gløgg, kaffe og kaker. Utlodning.
ti, 04.12.2012
Buskerud Botaniske Forening

Livets opprinnelse − en uløst gåte, og et (sikkert) forfeilet forsøk på å løse gåten

Foredrag ved Klaus Høiland.
Klaus er professor ved Biologisk institutt, Universitetet i Oslo. Der er han med i ”Microbial Evolution Research Group” (MERG). Hovudinteressa hans er sopp (mykologi), men han er ein allsidig biolog som har motteke fleire prisar for popularisering og formidling.


Møtet blir halde på NTNU Vitskapsmuseet, i auditoriet i Suhmhuset, Elvegata 6 (same hus som Middelalderutstillinga og Café Magasinet; inngang til museumsgardsplassen anten frå hjørnet Elvegata/Kalvskinns­gata eller frå Gunnerus' gate). Møtestart er klokka 19.00 (inngangsdøra blir opna ca. 20 min. før)

Vi avsluttar møtet med ei enkel servering til kostpris, plante-utlodning og sosialt samvær.
ma, 03.12.2012
Trøndelagsavdelingen

Møte i Nordnorsk botanisk forening

Tid: Onsdag 21. november kl. 19.
Sted: Lærerskolen, Mellomvegen 110 i Tromsø (Stor parkeringsplass på nedsida av bygget. Inngang B fra underetasjen eller hovedinngangen fra Mellomvegen)

Torbjørn Alm holder foredraget: Botaniske gløtt fra Brattfjell og omegn i Ullsfjorden.

NNBF vil gjennom kommende foredrag og temamøter i større grad rette fokus mot nordnorsk flora og naturmiljø. I dette foredraget vil Torbjørn vise oss litt av mangfoldet fra et særlig interessant planteområde innafor Tromsø kommune, nemlig Brattfjell 'fra fjord til fjell’. Dette området har voksesteder for kravfulle og sjeldne arter, bl.a. en isolert forekomst av busken tindved, den nordligste i Norge.

Det blir enkel servering.

Møtet blir ikke annonsert, men er åpent for alle, så ta gjerne med venner som ikke er medlemmer i Norsk botanisk foreining.
on, 21.11.2012
Nordnorsk Botanisk Forening

Orkideer og flere vakre vekster rundt Kongsberg.

Tirsdag 20. november kl. 18.30 er det åpent møte om floraen rundt Kongsberg. Bård Engelstad viser bilder og forteller om orkideer i nærområdet og andre vakre og spesielle blomster og planter. Bilder er fra Finn Michelsen og Bård Engelstad.

Sted: Kongsberg videregående skole, avdeling Flåtaløkka.
Adresse: Flåtaløkka, Nymoens torg 7.(rett bak kinoen i Kongsberg, og rett nord for Tinius).
Kaffe og kaker til salgs. Utlodning.
ti, 20.11.2012
Buskerud Botaniske Forening

FLORAKARTLEGGING I TELEMARK

v/Harald Stendalen

I regi av Porsgrunn Frilufts- og Miljøråd.
Onsdag 7. november kl. 18.30 på Mule Varde
Kafeen åpner kl. 18.00.
Møteansvarlig: Bjørn Erik Halvorsen

De tre siste åra har en gruppe fra TBF dratt rundt i Telemark og registret floraen i området, med komplette artslister. Alle funn er innmeldt til artsobservasjoner-artsdatabanken. Hovedkommunene har vært Siljan, Sauherad og Nome, da disse har vært dårlig kartlagt fra før. Bare i 2012 har vi pr. dato gjennomført 17 turer. Vi vil vise bilder av flora, insekter, landskap og deltakere!
on, 07.11.2012
Telemark Botaniske Forening

Glimt fra flora og landskap på vestkysten av Nord-Amerika fra Alaska til Arizona

Foredrag ved Tor Tønsberg
Tor er spesialist på lav og er professor ved Universitetsmuseet i Bergen, der han er konservator for kryptogamherbaria. I fordraget vil han ta oss med til det vestlege USA.

Månadens art: Skaftjordstjerne Geastrum pectinatum presentert av Håkon Holien.

Møtet blir halde på NTNU Vitskapsmuseet, i auditoriet i Suhmhuset, Elvegata 6 (same hus som Middelalderutstillinga og Café Magasinet; inngang til museumsgardsplassen anten frå hjørnet Elvegata/Kalvskinns­gata eller frå Gunnerus' gate). Møtestart er klokka 19.00 (inngangsdøra blir opna ca. 20 min. før)

Vi avsluttar møtet med ei enkel servering til kostpris, plante-utlodning og sosialt samvær.
ma, 05.11.2012
Trøndelagsavdelingen

PÅ TUR LANGS SILKEVEIEN OG SYLTETØYKVELD

v/ Kristin Vigander

Mandag 29. oktober kl. 18.30 på Mule Varde
Møteansvarlig: Esther Broch

Kristin har igjen vært på tur. Denne gang i Uzbekistan, Kirgisistan og Kashakstan. Nå vil hun vise oss bilder fra botaniske og kulturelle opplevelser hun har hatt langs Silkeveien.
Etter foredraget blir det syltetøy og vafler. Vi håper mange tar med seg en prøve fra høstens hjemmelagde syltetøy enten bærene kommer fra skogen eller er plukket i hagen!
ma, 29.10.2012
Telemark Botaniske Forening

« Forrige side | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Neste side »

 
Kategorier
 
Søk 
Valg
 
         
Botanikkforum © 2008 NBF Gå til toppen av siden
This page was generated in 0,2 seconds. Snitz Forums 2000