Hva skjer?
Brukernavn:
Passord:
Lagre passord
Glemt passordet ditt?
Hovedside | Brukerprofil | Registrering | Botanikkforum | Hva skjer | Fotogalleri | Herbariet | Medlemmer | Hjelp hva skjer
         
 
Utgåtte aktiviteter
     
 
Aktivitet
Dato
 
Resultater 841 - 880 of 1410 « Forrige 40   Neste 40 »

Temamøte om framande og svartelista artar

Suhmhuset, NTNU Vitskapsmuseet, Trondheim kl. 19.00
Lisbeth Gederaas (seniorrådgivar, Artsdatabanken) vil fortelje kva «Norsk svarteliste» er og korleis denne lista vart til. Evelyne Gildemyn (rådgivar naturforvaltning, Trondheim kommune) snakkar om kva kommunen gjer for å halde nede eller fjerne svartelista planter i Trondheim. Beate Sundgård (rådgivar naturforvaltning, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag) tek for seg den regionale handlingsplanen og den nasjonale forskrifta mot framande artar.

Månadens art er huldrestry Usnea longissima som blir presentert av Håkon Holien.

ma, 08.04.2013
Trøndelagsavdelingen

Vårtur Ulven – Trettsvea

Oppmøte i Ulvenkrysset, Fv. 213 nord for Moelv.
Tidspunkt: kl. 12.00
Målet med turen er vårplanter som lerkespore, gulveis mm.
Turleder: Asle Bruserud
fr, 05.04.2013
Innlandet Botaniske Forening

Årsmøte i Nordnorsk botanisk foreining

Møtet blir halde på Lærarskolen, Mellomvegen 110 i Tromsø kl. 19:00

Årsmøtesaker med val. Årsmelding og revidert rekneskap blir lagt fram på møtet.

Foredrag ved Knut Fredriksen (Ca. kl. 20)
«Fjellfloraen på Fløya og Tromsdalstinden»

Servering


Medlemmar og andre interesserte er velkomne

to, 14.03.2013
Nordnorsk Botanisk Forening

Årsmøte i BBF 12. mars kl. 18.30

Årsmøte tirsdag 12. mars kl.18.30 på personalrommet på Mjøndalen skole.
ti, 12.03.2013
Buskerud Botaniske Forening

”JEG VELGER MEG”

Mandag 11. mars kl. 18.30 på Mule Varde
Møteansvarlig: Trond Risdal.

Tradisjonen med ”Jeg velger meg”- kveld har vi tenkt å holde i hevd også i år. Det er fordi medlemmene da kan få bidra med et botanisk emne de har spesiell interesse av, og kan bringe det videre til glede for oss andre. Eksempelvis har vi sett nærmere på plantefamilier, andre hobbyer som er knyttet opp til planter eller reiser som er tatt, og der botanikk har utgjort en viktig del av denne. Vi er åpne for forslag til temaer denne kveld. Kontakt gjerne styret dersom du har idéer eller vil vise bilder.
ma, 11.03.2013
Telemark Botaniske Forening

Årsmøte IBF

Innlandet botaniske forening arrangerer årsmøte på Vea, mandag den 11. mars kl. 18:00-20:00. Kveldens program rommer årsmelding, en smakebit på sommerens aktiviteter, valg og fotoforedrag om floraen i Troms.

Sted: Vea, Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører, Turistveien 92 på Moelv
Tid: kl. 18.00-ca. 2000
ma, 11.03.2013
Innlandet Botaniske Forening

Årsmøte NBF-TLA

Suhmhuset, NTNU Vitskapsmuseet, Trondheim
Årsmøte med start kl. 19.00.
Medlemmene får årsmøtepapira i eiga sending.

ma, 04.03.2013
Trøndelagsavdelingen

Kartlegging av planter – en faglig utfordring

Suhmhuset, NTNU Vitskapsmuseet, Trondheim kl. 19.30
Ope foredragsmøte. Eli Fremstad: Kartlegging av planter – en faglig utfordring.
I mars 2013 kjem det fjerde (og siste) bandet av «Det norske floraatlaset», eit prosjekt om kartlegging av utbreiinga til norske karplanter. Prosjektet har gått i meir enn tre botanikargenerasjonar. Botanikar Eli Fremstad fortel kva arbeidet med atlaset har bestått i, om erfaringar og resultat.

ma, 04.03.2013
Trøndelagsavdelingen

ÅRSMØTE

Fredag 22. februar kl. 18.30 på Dag Bondeheim, Skien
Møteansvarlig: Styret

Årsmøtet vil bli gjennomført i henhold til foreningens lover. Egen innkalling med saker som skal behandles, vil bli sendt medlemmene i slutten av januar.
Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende innen 20. januar.

Etter årsmøtet vil Rolf Ergon vise bilder og kåsere om:

New Zealand: Flora, fugl og fjell

I desember 2011 – februar 2012 var Rolf på tur til New Zealand. Han vil vise bilder av flora, fugl og fjell, og flette inn litt generelle opplysninger om dette avsidesliggende og interessante landet.
fr, 22.02.2013
Telemark Botaniske Forening

Svartlistearter i Nord-Norge


Åpent møte 21.02.13 kl. 19:00 på Lærerskolen (Mellomvegen 110)
Andy Sortland holder foredraget "Svartlistearter i Nord-Norge"

Med utgangspunkt i den nye offisielle svartelisten som kom i fjor over fremmede og potensielt skadelig arter, vil foredragsholderen informerer om de muligheter som vanlige botanisk interesserte personer har til å bidra til registrering og bekjempelse av noen av disse artene. Og da med hovedfokus på tjenestene til Artsdatabanken, den nordlige landsdelen og slektene lupin og kjempebjørnekjeks.
to, 21.02.2013
Nordnorsk Botanisk Forening

Reise til tropeøya Sri Lanka.

Onsdag 13. februar
Sonia De Zilwa: Reise til tropeøya Sri Lanka.
Sonia De Zilwa er aktivt medlem i vår forening. Hun er født og levde i barndommen på Sri Lanka, tidligere Ceylon, og har hatt et tett forhold til tropeøya hele livet. Vi gleder oss til å bli tatt med på en virtuell tur!

Kafé Asylet, Grønland 28 («Herberget» innerst i gården) kl. 19.00.


Flowers from Sri Lanka (Klikk for å se et større bilde)

http://www.lakdasun.org/
on, 13.02.2013
Østlandsavdelingen

Villblommer og vers – på artsinventering i lyrikken.

Suhmhuset, NTNU Vitskapsmuseet, Trondheim kl. 19.00
Foredrag (kåseri) ved Trond Arnesen
Trond er førsteamanuensis ved Avdeling for lærar- og tolkeutdanning ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST). I foredraget vil han ta oss med på ein botanisk ekskursjon i poesiens verden.

Månadens art er kanarivortemjølk Euphorbia canariensis som blir presentert av Berit Forbord Moen.

ma, 04.02.2013
Trøndelagsavdelingen

Forslag om nasjonalpark i Østmarka.

Onsdag 23. januar
Sigmund Hågvar: Forslag om nasjonalpark i Østmarka.
Sigmund Hågvar er professor emeritus i naturvern ved Institutt for naturforvaltning, UMB (tidligere Landbrukshøgskolen på Ås), og er sentral drivkraft bak et nylig lansert forslag om å opprette en nasjonalpark i hjertet av Østmarka, som foreningen Østmarkas Venner fronter. Spennende planer for et viktig skogområde, som også ØLA har sterk tilknytning til!

Kafé Asylet, Grønland 28 («Herberget» innerst i gården) kl. 19.00.


Nasjonalpark i Østmarka (Klikk for å se et større bilde)

Møterommet på Asylet NBF-ØLA (Klikk for å se et større bilde)
on, 23.01.2013
Østlandsavdelingen

BLOMSTRENDE SOMMERMINNER

v/ foreningens medlemmer

Onsdag 9. januar kl. 18.30 på Mule Varde
Møteansvarlig: Christian Kortner

Har du hatt noen fine botaniske opplevelser som du ønsker at andre skal få del i? Denne kvelden er sjansen til stede. Ta med dine fotominner for fremvisning. Da det erfaringsmessig er mange som ønsker å vise bildene sine, ber vi om at hver enkelt ikke tar med mer enn ca. 50 bilder.
on, 09.01.2013
Telemark Botaniske Forening

JULEMØTE MED BILDER FRA SOMMEREKSKURSJONEN

Fredag 7. desember kl 18.30 i Sundjordet idrettsforenings klubbhus, Porsgrunn.
Møteansvarlig: Styret ved Esther Broch

Årets sommerekskursjon gikk til Rødungstøl høyfjellshotell, Ål i Hallingdal. Her hadde vi noen fine, litt regnfulle dager, blant fjellplanter av mange slag. Vi tror at alle deltagerne hadde stort botanisk og sosialt utbytte av turen og vi ser frem til å gjenoppfriske, og å dele med de som ikke deltok, noen av høydepunktene. Så finn frem bilder, både dias, papir og digitale.
fr, 07.12.2012
Telemark Botaniske Forening

Julemøte i BBF

Tirsdag 4. desember kl. 18.30 er det julemøte på Mjøndalen skole. Medlemmene viser egne bilder. Gløgg, kaffe og kaker. Utlodning.
ti, 04.12.2012
Buskerud Botaniske Forening

Livets opprinnelse − en uløst gåte, og et (sikkert) forfeilet forsøk på å løse gåten

Foredrag ved Klaus Høiland.
Klaus er professor ved Biologisk institutt, Universitetet i Oslo. Der er han med i ”Microbial Evolution Research Group” (MERG). Hovudinteressa hans er sopp (mykologi), men han er ein allsidig biolog som har motteke fleire prisar for popularisering og formidling.


Møtet blir halde på NTNU Vitskapsmuseet, i auditoriet i Suhmhuset, Elvegata 6 (same hus som Middelalderutstillinga og Café Magasinet; inngang til museumsgardsplassen anten frå hjørnet Elvegata/Kalvskinns­gata eller frå Gunnerus' gate). Møtestart er klokka 19.00 (inngangsdøra blir opna ca. 20 min. før)

Vi avsluttar møtet med ei enkel servering til kostpris, plante-utlodning og sosialt samvær.
ma, 03.12.2012
Trøndelagsavdelingen

Møte i Nordnorsk botanisk forening

Tid: Onsdag 21. november kl. 19.
Sted: Lærerskolen, Mellomvegen 110 i Tromsø (Stor parkeringsplass på nedsida av bygget. Inngang B fra underetasjen eller hovedinngangen fra Mellomvegen)

Torbjørn Alm holder foredraget: Botaniske gløtt fra Brattfjell og omegn i Ullsfjorden.

NNBF vil gjennom kommende foredrag og temamøter i større grad rette fokus mot nordnorsk flora og naturmiljø. I dette foredraget vil Torbjørn vise oss litt av mangfoldet fra et særlig interessant planteområde innafor Tromsø kommune, nemlig Brattfjell 'fra fjord til fjell’. Dette området har voksesteder for kravfulle og sjeldne arter, bl.a. en isolert forekomst av busken tindved, den nordligste i Norge.

Det blir enkel servering.

Møtet blir ikke annonsert, men er åpent for alle, så ta gjerne med venner som ikke er medlemmer i Norsk botanisk foreining.
on, 21.11.2012
Nordnorsk Botanisk Forening

Orkideer og flere vakre vekster rundt Kongsberg.

Tirsdag 20. november kl. 18.30 er det åpent møte om floraen rundt Kongsberg. Bård Engelstad viser bilder og forteller om orkideer i nærområdet og andre vakre og spesielle blomster og planter. Bilder er fra Finn Michelsen og Bård Engelstad.

Sted: Kongsberg videregående skole, avdeling Flåtaløkka.
Adresse: Flåtaløkka, Nymoens torg 7.(rett bak kinoen i Kongsberg, og rett nord for Tinius).
Kaffe og kaker til salgs. Utlodning.
ti, 20.11.2012
Buskerud Botaniske Forening

FLORAKARTLEGGING I TELEMARK

v/Harald Stendalen

I regi av Porsgrunn Frilufts- og Miljøråd.
Onsdag 7. november kl. 18.30 på Mule Varde
Kafeen åpner kl. 18.00.
Møteansvarlig: Bjørn Erik Halvorsen

De tre siste åra har en gruppe fra TBF dratt rundt i Telemark og registret floraen i området, med komplette artslister. Alle funn er innmeldt til artsobservasjoner-artsdatabanken. Hovedkommunene har vært Siljan, Sauherad og Nome, da disse har vært dårlig kartlagt fra før. Bare i 2012 har vi pr. dato gjennomført 17 turer. Vi vil vise bilder av flora, insekter, landskap og deltakere!
on, 07.11.2012
Telemark Botaniske Forening

Glimt fra flora og landskap på vestkysten av Nord-Amerika fra Alaska til Arizona

Foredrag ved Tor Tønsberg
Tor er spesialist på lav og er professor ved Universitetsmuseet i Bergen, der han er konservator for kryptogamherbaria. I fordraget vil han ta oss med til det vestlege USA.

Månadens art: Skaftjordstjerne Geastrum pectinatum presentert av Håkon Holien.

Møtet blir halde på NTNU Vitskapsmuseet, i auditoriet i Suhmhuset, Elvegata 6 (same hus som Middelalderutstillinga og Café Magasinet; inngang til museumsgardsplassen anten frå hjørnet Elvegata/Kalvskinns­gata eller frå Gunnerus' gate). Møtestart er klokka 19.00 (inngangsdøra blir opna ca. 20 min. før)

Vi avsluttar møtet med ei enkel servering til kostpris, plante-utlodning og sosialt samvær.
ma, 05.11.2012
Trøndelagsavdelingen

PÅ TUR LANGS SILKEVEIEN OG SYLTETØYKVELD

v/ Kristin Vigander

Mandag 29. oktober kl. 18.30 på Mule Varde
Møteansvarlig: Esther Broch

Kristin har igjen vært på tur. Denne gang i Uzbekistan, Kirgisistan og Kashakstan. Nå vil hun vise oss bilder fra botaniske og kulturelle opplevelser hun har hatt langs Silkeveien.
Etter foredraget blir det syltetøy og vafler. Vi håper mange tar med seg en prøve fra høstens hjemmelagde syltetøy enten bærene kommer fra skogen eller er plukket i hagen!
ma, 29.10.2012
Telemark Botaniske Forening

Høstmøte i BBF

Høstmøte tirsdag 16. oktober kl. 18.30 på personalrommet på Mjøndalen skole.
Tore Berg forteller om skjermplanter, bilder av Øystein Ruden
Utlodning, kaffe og kaker. Informasjon om sommertur 2013.
ti, 16.10.2012
Buskerud Botaniske Forening

KÅFJORD OG NORDREISA I TROMS

v/ Bård Haugsrud og Bjørn Erik Halvorsen.
Mandag 15. okt. kl. 18.30 på Mule Varde
Møteansvarlig: Trond Risdal

I juli 2012 gjennomførte 4 personer en botaniseringstur til Kåfjord og Nordreisa i Troms. Dette ble en utbytterik tur. En rekke spennende arter ble funnet. De besøkte fjellområder, strandenger og tok en tur langs Reisaelva. På hjemveien ble det gjort artige funn på Tromsøya.
ma, 15.10.2012
Telemark Botaniske Forening

Maridalsalpene

Sesongavslutningstur til Maridalsalpene
Som i fjor tar vi en lengre tur i skogsterreng på tampen av sesongen. Vi prøver oss i hvert fall på en av toppene, og kanskje finner vi noe av Oslos fjellflora her. Turleder: Dag Hovind. Oppmøte: P-plassen ved Skar kl. 10.30. Det er mulig å komme til Skar med buss 51 (overgang fra rute 54). Sjekk rutetidene.
sø, 14.10.2012
Østlandsavdelingen

Sjeldne åkermoser og kalkmoser på åpne berg ut mot Tyrifjorden

Søndag 7. oktober kl.10.30. Møtested: Esso på Sundvollen.
Turleder: Torbjørn Høitomt. Kontaktperson: Kristin Bjartnes (90952045).

sø, 07.10.2012
Buskerud Botaniske Forening

Dugnad på Nakholmen

Søndag 7. oktober:
Dugnad på Nakholmen.
Vi har påtatt oss å fjerne gravbergknapp og sibirbergknapp i naturreservatet sørvest på øya. Ta med vanter eller hagehansker og gjerne et sitteunderlag, samt matpakke og termos.
Oppmøte: Båt nr. 92 fra Vippetangen kl. 10:45.
Retur fra Nakholmen: kl. 15:05 eller (siste avgang) 16:25.

Kontaktperson:
Jan Wesenberg (90888683 / wesenberg.jan@gmail.com).

Nakholmen - vekk med bergknapp. (Klikk for å se et større bilde)
sø, 07.10.2012
Østlandsavdelingen

Moser og deres vide utbredelse

Foredrag ved Magni Olsen Kyrkjeeide.
Magni er stipendiat ved Seksjon for naturhistorie ved NTNU Vitskapsmuseet. Der studerer ho kva for faktorar som kan forklare det vide utbreiingsmønsteret vi finn hos torvmosar. Ho vil fortelje om utbreiinga av mosar generelt og korleis utbreiinga kan forklarast.

Møtet blir halde på NTNU Vitskapsmuseet, i auditoriet i Suhmhuset, Elvegata 6 (same hus som Middelalderutstillinga og Café Magasinet; inngang til museumsgardsplassen anten frå hjørnet Elvegata/Kalvskinns­gata eller frå Gunnerus' gate). Møtestart er klokka 19.00 (inngangsdøra blir opna ca. 20 min. før)

Vi avsluttar møtet med ei enkel servering til kostpris, plante-utlodning og sosialt samvær.
ma, 01.10.2012
Trøndelagsavdelingen

Ferskvannstur til Hadeland

Vi ser på Vassjøtjern og Galtedalsputtene på grensa mellom Lunner og Jevnaker. Varierte kalksjøer. Turledere: Anders Langangen og Jan
Wesenberg. Oppmøte ved Grindvoll jernbanestasjon kl. 11.00.
sø, 16.09.2012
Østlandsavdelingen

Sopptur ved Folkå

Sopptur langs skogsvei ved Folkå innerst i Iddefjorden, Halden, mye bjørnekam langs veien. Frammøte ved Sørli, midt mellom Brekke og Søtholmen langs Rv.22. Leder: Hermod Karlsen & J.I.Båtvik.

Frammøte Kl 11.00
lø, 15.09.2012
Østfold Botaniske Forening

Nyoppdagelser og andre overraskelser på plantejakt i Afrika

Foredrag ved Charlotte Sletten Bjorå.
Charlotte er førsteamanuensis ved Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo og har mange års felterfaring frå Afrika. Ho vil gjerne dele med oss nokre av sine naturopplevingar frå dette fantastiske kontinentet. På felt i Afrika veit ein aldri kva dagen vil by på.
Møtet blir halde på NTNU Vitskapsmuseet, i auditoriet i Suhmhuset, Elvegata 6 (same hus som Middelalderutstillinga og Café Magasinet; inngang til museumsgardsplassen anten frå hjørnet Elvegata/Kalvskinns­gata eller frå Gunnerus' gate). Møtestart er klokka 19.00 (inngangsdøra blir opna ca. 20 min. før)

Vi avsluttar møtet med ei enkel servering til kostpris, plante-utlodning og sosialt samvær.
ma, 10.09.2012
Trøndelagsavdelingen

Tirsdagstur

Tirsdagstur.
Oppmøte: kafeen rett innenfor nedgangen til Nationalteateret togstasjon ved Haakon 7. gate/Victoria terrasse fra kl. 16:00, senest 16:45,
da drar vi. Turmål avtales på stedet. Kontaktperson: Anders Often (tlf 91548787).
ti, 04.09.2012
Østlandsavdelingen

Sopptur søndag 2. september.

Frammøte ved parkeringen til Lietorvet i Skien kl.11.00.
Heller ikke i år bestemmer vi turmålet på forskudd. Det får være turleders privilegium å se seg ut et antatt godt område. Skulle det vise seg å være et håpløst soppår eller at turen er for tidlig kan det bli endring eller avlysning. Er du i tvil ta kontakt med turleder. Det samme gjelder om du vil vite hvor turen går for om mulig å korte ned kjørelengden.
Turleder: Esther Broch tlf 90 01 52 86.
ma, 03.09.2012
Telemark Botaniske Forening

Soppens dag i Trondheim

Tid og sted for ekskursjonen blir annonsert seinere.

Ledere: Thyra Solem, Marthe Gjestland og Sigmund Sivertsen
sø, 02.09.2012
Trøndelagsavdelingen

Ettermiddagstur til Østensjøvannet

Demonstrasjon av vasstelg. Jan Wesenberg (908 88 683). Oppmøte ved
trafostasjonen i Plogveien kl. 17.30. Grei parkeringsmulighet; buss 70, 73 og 78 stopper like i nærheten (bussholdeplassen heter «Alleen», sjekk!).
on, 29.08.2012
Østlandsavdelingen

Høydalen i Kilebygda søndag 26. august.

Frammøte: Kiosken ved Rognsbru kl. 10.30.
Innover i den lange Høydalen finnes masser av mulige turmål. Turleder vil vite hvilke mål vi har for dagen når vi kjører samlet innover fra frammøtestedet. Det er god grunn til å se etter sopp også i dag.
Turleder: Christian Kortner tlf. 91 89 41 69
sø, 26.08.2012
Telemark Botaniske Forening

Tur til Berby i Halden

Berby i Halden. Ved siden av den særegne skjoldblad, vil vi særlig se etter bregner på turen. Frammøte ved Berby. Leder: B.P.Løfall.

Frammøte Kl. 18.00
on, 22.08.2012
Østfold Botaniske Forening

Stavsholtmyrene i Øvre Bø søndag 19. august.

Frammøte ved Bø stasjon kl.10.30.
Vi kjører videre derfra og på avgiftsbelagt vei til parkering. Det blir myrbotanisering omkring Stavsholt under Lifjellmassivet. Store deler er vernet som reservat. Stavsholtmyrene er en såkalt konsentrisk høgmyr. Høgmyr betyr at det øverste torvlaget kun får næring fra regnvannet. Konsentrisk betyr at det høyeste partiet er nær den ene kanten av myra.
Turledere: Christian Kortner og Harald Stendalen.
sø, 19.08.2012
Telemark Botaniske Forening

Mikkelsrud, slått

Oppmøte utenfor Botanisk museum kl. 10.00 eller direkte ved Mikkelsrud
kl. 11.00. Kristina Bjureke og Jan Wesenberg (908 88 683). Trenger du
skyss, så ta kontakt på forhånd.
sø, 19.08.2012
Østlandsavdelingen

Feltkurs i gras ved Anders Often, NINA. NB! Endret oppmøtested!

Tidspunkt:kl.10.00.
NB: Endret oppmøtested pga. varsel om regnvær:

Sted: Storsand kafe, ved det gamle fergeleiet på Storsand, Hurum.

Turleder anbefaler deltagere å ta med lupe som forstørrer 10x, plastposer til belegg og gjerne Lids flora (evt. Mosbergs flora).

Kontaktperson: Elin Viker Thorkildsen (911 23 391)

lø, 18.08.2012
Buskerud Botaniske Forening

« Forrige side | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Neste side »

 
Kategorier
 
Søk 
Valg
 
         
Botanikkforum © 2008 NBF Gå til toppen av siden
This page was generated in 0,2 seconds. Snitz Forums 2000