Hva skjer?
Brukernavn:
Passord:
Lagre passord
Glemt passordet ditt?
Hovedside | Brukerprofil | Registrering | Botanikkforum | Hva skjer | Fotogalleri | Herbariet | Medlemmer | Hjelp hva skjer
         
 
Utgåtte aktiviteter
     
 
Aktivitet
Dato
 
Resultater 801 - 840 of 1410 « Forrige 40   Neste 40 »

Villblomstenes dag

Villblomstenes dag markeres ved Kittilbu Utmarksmuseum i Gausdal kommune. Turen starter kl 13.00.
Tema: Vårblomstring i setergrenda.
Turen vil vare et par timer.
Turen er også annonsert i sesongprogrammet for Kittilbu utmarksmuseum.
Turleder Torbjørn Høitomt
sø, 16.06.2013
Innlandet Botaniske Forening

Villblomstenes dag

Randøyadagene.Fokus på botanikk også i i år.
sø, 16.06.2013
Agder Botaniske Forening

Villblomanes dag, Fedje

Dagstur til Fedje på Villblomedagen.
Norsk Botanisk Forening arrangerar i år Villblomedagen den 16.juni. Vårt bidrag er dagstur til heiene i havgapet på Fedje. Vi vet at floraen endres over tid. Noen arter går tilbake og forsvinner når brukien av landskapet endres, andre arter kommer inn med ny bruk, som tilfeldige adventiver eller ved at hageplanter forvilles. Herbariet ved Universitetsmuseet ønsker å samle belegg av så mange plantearter som mulig fra Fedje kommune ytterst i havgapet i Nordhordaland. Det vil bli gitt instruksjon i innsamlingsteknikker og bruk av plantepresse. Dessuten hjelp til å bestemme arter. Vi vet at det finnes sjeldne arter på Fedje, og temmelig sikkert vil det dukke opp overraskelser.
11:15. Turelder er Jenny Smedmark fra Herbariet.
Oppmøte på fergekaien, Sævearøy før ferjeavgang til Fedje kl 11:15. Vi forsøker å sette opp skyss fra Bergen. Påmelding innen onsdag 12.juni til turleder (jenny.smedmark@um.uib.no) eller Per H. Salvesen(per.salvesen@um.uib.no 92011177)
sø, 16.06.2013
Vestlandsavdelingen

Villblomstenes dag

Tur på Villblomstenes dag på Nordvalle på Fredvang Flakstad. Turen blir i lett terreng. med spennende flora. Det blir kaffepause ved stranda.
Oppmøte: Parkeringsplassen ved kirkegården kl 11.00.
Varighet: 3 timer ....
Turen arrangeres av Lofoten Turlag i samarbeid med Nordnorsk botaniske forening.

sø, 16.06.2013
Nordnorsk Botanisk Forening

Villblomstenes dag på Bryne i Time

Det blir tur på Villblomstenes dag i landskapsvernområdet på Sandtangen i Time.
Fremmøte kl 13.00 ved Bryne kino. Turen vil gå på gode turstier. Turen er familievennlig og vil ha en varighet på ca 2 timer. Ta gjerne med en liten nistepakke.
Turledere blir Styrk Lote tlf 51482958 og Ivar Lygren mob.tlf. 41612567.
Turen arrrangeres av Stavanger Turistforening, Naturlosgruppa i samarbeid med Rogaland Botaniske forening.
sø, 16.06.2013
Rogalandsavdelingen

Villblomstenes dag rundt Mosvatnet i Stavanger

Det blir tur rundt Mosvatnet på Villblomstenes dag.
Frammøte kl 13.00 ved Mostun som ligger ved rundkjøringen i Tjensvollskrysset. Turen er familievennlig og vil ha en varighet på ca 2 timer. Ta gjerne med en liten nistepakke.
Her blir mulighet til å se og høre om viltvoksende blomster.
Turledere: Gaute Slaattebræk mob.tlf. 90658136 og Svein Imsland mob.tlf. 91812333.
Turen arrrangeres av Stavanger Turistforening, Naturlosgruppa i samarbeid med Rogaland Botaniske forening.


sø, 16.06.2013
Rogalandsavdelingen

Villblomstenes dag, Tønsberg

Tønsberg og Omegn Botaniske Selskap i samarbeid med Tønsberg og Omegn Turistforening arrangerer Villblomstenes dag 16.juni. Det
blir en byvanding med oppmøte i søndre bydeler av Tønsberg. "Du vil ikke tro hva du finner av ville blomster langs byens gater". Tidligere turer i byen har vært svart vellykket.
Turleder: Tore Gjelsås
sø, 16.06.2013
Larvik Botaniske Forening

Lokalfloraprosjektet i Midt-Noreg - kartlegging i Selbu kommune

Selbu kommune har ein rik og variert flora der det i løpet av to helger i 2012 vart funne 293 ulike karplanter. Det vart funne spesielt mange orkidear (13 artar/underartar) og tre raudlista planter. Sommaren 2013 held kartlegginga fram med ekskursjonar både sør og nord for Selbusjøen.
Ekskursjonane er opne for alle planteinteresserte. Studentar og planteinteresserte amatørar er spesielt velkomne. Turane vil gå i roleg tempo – «botanikarfart», og ein må kle seg for tur og ha med mat og drikke. Vi deler oss i grupper med 2–5 deltakarar som får ansvar for registrering av kvar si rute på ein kvadratkilometer. Det vil bli erfarne botanikarar i alle grupper. Ved lunsjtider møtest gruppene for sosialt samvær, diskusjon av funn og planlegging av neste økt.
Første turen blir i helga 15.–16. juni. Vi møtest laurdag og sundag morgon kl.09.00 ved parkeringsplassen ved jarnbanestasjonen i Hommelvik ved Rampa kafé, og det vil bli fellestransport i bil derfrå. Sundag 16. juni er «Villblomanes dag», og vi vil den dagen ha eit program som vonleg vil appellere til eit enda breiare blomeinteressert publikum.
Selbu camping (telefon 73 81 01 80) ligg i aktuelle område for floraprosjektet, og dei som ønsker det kan ordne privat overnatting der. Ta i tilfelle kontakt for avtale om frammøtestad og tid i Selbu dei enkelte ekskursjonsdagane.
Meld deg på til turen ved å senda e-post til post@nbf-tla.org eller på telefon (906 44 907, Egil Ingvar Aune) innan 10. juni, slik at vi kan organisera grupper og transport med privatbilar.
Siste nytt om turane vil du finna på http://www.nbf-tla.org/ under menyfana «Lokalfloraprosjekt Midt-Norge».

Det blir også kartlegging helga 17.–18. august, sjå eigen aktivitetspost om denne helga.

Harald Vik-Mo, floraprosjektansvarleg i Trøndelagsavdelinga.
lø, 15.06.2013
Trøndelagsavdelingen

Kartleggingstur til Hestejordene.

Lørdag 15. juni

Kartleggingstur til Hestejordene – Kolås, Oslo I Oppmøte ved Krigsskolen på Linderud kl. 10.00. Hestejordene i Oslo er i vinden i forhold til bevaring. Det er planer om skiskytterarena her (OL 2022?) og lokal motstand. Spesielt fokus for turen er insekter.

Kontaktperson: Kristoffer Bøhn (976 19 211).
lø, 15.06.2013
Østlandsavdelingen

Botanikktur til Næs herregård i Torsnes, Fredrikstad

Næs Herregård i Torsnes, Fredrikstad. Vi besøker den flotte herregårdsparken og kulturlandskapet ved de gamle husmannsplassene. Her fins kanskje fylkets flotteste forekomster av liljekonvall, men også interessante arter som parkrapp og muserumpe. Vi går også til Havna, hvor det vokser griseblad, og kommer ned til sjøen i utkanten av Øra naturreservat, ved Marikovasundet. Der er blant annet saltsoleie, bukkebeinurt og storveronika årvisse.

Frammøte på Næs Herregård kl 11:00.
Leder: Hermod Karlsen tlf.: 90558232.

Alle er hjertelig velkomne på våre møter og turer, både medlemmer og ikke-medlemmer!
lø, 15.06.2013
Østfold Botaniske Forening

Torsdag 13. juni kl.17.30. Feltkurs om registreringsarbeid.

Kursledere: Honorata Gajda (floravokterkoordinator) og Even Woldstad Hansen (kartleggingskoordinator).
Kontaktperson: Kristin Bjartnes (mobil 90952045)

Kort om floravokteri og kursprogrammet.
Hvordan finne lokalitet for første gang? (Bruk av GPS og kart)
Hva er viktig å få med seg når man er ute i felt?

Registreringsmetodikk; de 4 essensielle elementene:
• Avgrensing av lokalitet og koordinatfesting
• Registrering av arten (hvordan telle antall individer, antall blomstrende/sterile skudd, vurdere vitalitet)
• Økologiske forhold (om planten/plantene vokser i skog, beitemark, på myr, på fjell etc.) Fotodokumentasjon
• Miljøpåvirkning/trussel (fare for gjengroing, nedbygging, annen påvirkning?)

Kort om rapportering og artsobservasjoner
Floravokter presenterer seg og forteller litt om sin erfaring

Oppmøtested: Nedre Eiker kirke, for felles kjøring til Bjørkedokk.
to, 13.06.2013
Buskerud Botaniske Forening

Kveldstur til Langåsen nord for Skien onsdag 12. juni.

Frammøte ved parkeringen til Gjerpen Ungdomsskole (Luksefjellveien) kl. 17.45.
Vi kjører til Modammen og vestover mot Stulvannet. Her parkerer vi ved bom (Svanstulveien) og går innover vei i retning Langåsen som ligger vest for Lindalselva. Området har en meget rik flora som også omfatter moser for de interesserte.
Turleder: Christian Kortner (tlf. 91 89 41 69).
on, 12.06.2013
Telemark Botaniske Forening

Tur til kalkområder i Skien søndag 9. juni.

Fellestur med Larvik BF
Frammøte på parkeringen tilhørende Gjerpen kirke kl. 10.30.
Bli med på en forsommertur til rike blomsterområder på Grenlandskalken. Her er det mye å se på denne aller grønneste årstiden. Er vi heldige får vi kanskje se og høre rosenfink som er observert mange steder i kommunen.
Turledere: Harald Stendalen (tlf. 95 42 26 17) og
Christian Kortner (tlf. 91 89 41 69).
sø, 09.06.2013
Telemark Botaniske Forening

Kinnli, Ringsaker

Tur i kulturlandskapet ved Kinnli/Kinnlitjernet.
Oppmøte ved Coop Obs på Rudshøgda (vest for E6) klokka 12.00.
Turleder: Asle Bruserud/Janicke Haug
sø, 09.06.2013
Innlandet Botaniske Forening

Skogen mellom Eikern og Kongsberg

Lørdag 8. juni, oppmøte på Sundhaugen kl. 8.00. Tur til Råtevann i Øvre Eiker. Felles kjøring pga. bomvei. Felles tur med NOF Øvre Eiker. Turleder: Øystein Klunderud, kontaktperson: Audun Jahren, mobil 90734525. Husk termos og matpakke.
lø, 08.06.2013
Buskerud Botaniske Forening

Tur til Vindafjord

Vi har fått Lars Dalen som turleiar og kjentmann. Han har nett gjort ferdig ein flora over plantelivet i Vindafjord, og har omfattande kunnskapar om plantelivet i kommunen. Dette er på den vakraste tida på året, med tallause blomar i full bløming. Få med deg denne turen til vår nabo i sør.
Frammøte kl. 10 på parkeringsplassen før Stordbrua, der samlast vi i få få bilar som mogeleg, så sparer vi både miljøet og pengar. Elles er frammøtet ved bensinstasjonen på Knaphus kl. 11.00. Heildagstur. Ta med matpakke, gode sko og kle deg etter været
lø, 08.06.2013
Sunnhordland Botaniske Forening

Hovedøya i Oslofjorden med BBF

Torsdag 6. juni. Hovedøya i Oslofjorden. Turleder: Elin Viker Thorkildsen. Oppmøte på Vippetangen kl. 16.45. For mer informasjon om planter på Hovedøya: http://www.hovedoya.no/Nettflora_31-37.pdf. Alle er hjertelig velkomne
to, 06.06.2013
Buskerud Botaniske Forening

Kveldstur til Kilebygda onsdag 5. juni.

Frammøte ved Rognsbru (kiosken) i Kilebygda kl. 17.45.
Turleder loser oss videre inn på vei til Myrkås hvor turmålet ligger. Vi vil botanisere her langs den sørlige kilen av Kilevannet som også kalles Brekkefjorden.
Turleder: Magne Langerød. (tlf. 98 62 85 03).
on, 05.06.2013
Telemark Botaniske Forening

Tirsdagsturen i Oslo

Tirsdag 4. juni

Månedens Tirsdagtur.

Hver første tirsdag i månedene mai, juni, august, september og oktober er det ettermiddagstur. Denne starter kl. 16.00 fra den lille Kafébaren på Nationaltheatret stasjon (rett til vestre, inngangen sør fra Kong Håkon 7. gate). Vi tar en tur i nærområdet eller vi tar tog eller T-bane til en eller annen stasjon og inventerer noe i gangavstand fra denne (i Stor-Oslo er det svært mange stasjoner å velge mellom og nesten alle skinnegående transportmidler [både over og under bakken] stopper på Nationaltheatret stasjon. Turen varer normalt til ca. klokka 20.00. Det er ikke påmelding. Man starter med en kopp kaffe/kakao/lese dagens avis kl. 16.00 på den lille kaffebaren og blir så enig om hvor dagens tirsdagstur går. Denne starter fra samme sted litt senere (typisk mellom 16.45 og 17.15) avhengig av sted som blir valgt og tidspunkt for t-bane/tog dit.

For å være sikker på å ikke bli for sen må man altså senest møte klokken 16.45.
Kontaktperson: Anders Often (915 48 787).


 (Klikk for å se et større bilde)
ti, 04.06.2013
Østlandsavdelingen

Vårrydding i enga på Mikkelsrud, Aurskog-Høland

Onsdag 29. mai

Østlandsavdelingen slår hvert år i august en fantastisk slåtteng på plassen Mikkelsrud, som har Østlandets beste solblomforekomst. Nå er det tid for vårrydding i enga. Ta med arbeidshansker. Trenger du
skyss, så ta kontakt på forhånd.

Oppmøte utenfor Botanisk museum kl. 15.30, kolonnekjøring.
Kontaktperson: Kristina Bjureke
on, 29.05.2013
Østlandsavdelingen

Rik flora på Øvre Eiker

Tirsdag 28. mai kl. 18.00. Felles tur med NOF Øvre Eiker. Sted: Klunderud gård, Åssideveien, Darbu hos Øystein Klunderud. Rik flora. Turleder: Øystein Klunderud, kontaktperson: Audun Jahren, mobil 90734525. Husk termos og matpakke.
ti, 28.05.2013
Buskerud Botaniske Forening

Biomangfolddagen

Søndag 26. mai

Biomangfolddagen arrangeres av SABIMAs medlemsforeninger på Lilløyplassen naturhus på Fornebu.

Vi starter kl. 12 med stands og aktiviteter.
sø, 26.05.2013
Østlandsavdelingen

Tur til Huglo

Huglo har interessant geologi, og dermed eit planteliv som på mange område skil seg ut frå det som finst på Stord-øya. Dette er ein hyggeleg rusletur i lett terreng gjennom kultur– og naturløypa på Tveit. Kjentmenn og turleiarar er Arne Vatten og Johannes Landmark, som begge har store kunnskapar om plantelivet, men og om dyreliv og geologi på øya. Frammøte ved fergekaien på Jektevik kl. kl. 10.15. Der er det godt med parkeringsplassar, det kan vera greit at vi tek så få bilar som mogeleg med oss på ferga, og på turen frå fergekaien på Nord-Huglo til Tveit. Ferga tilbake til Jektevik går kl. 14.40.
sø, 26.05.2013
Sunnhordland Botaniske Forening

Vårturen

Vårturen er ein tradisjon i laget vårt. Vi vel eit område med karakteristisk flora, og får med oss at våren er komen og naturen vaknar til liv. Denne gongen har vi sett oss ut eit område i Fitjar, nemleg rundt Tuftelandsvatnet og Tveitevågen.
Turleiar er vår erfarne Asbjørn Knutsen, og kjentperson er Sigrid Skumsnes
Frammøte kl. 18.
on, 22.05.2013
Sunnhordland Botaniske Forening

Botanikktur til Dusa i Skjeberg

Østfold botanisk forening arrangerer tur til området Dusa i Skjeberg. Oppmøte ved parkeringsplassen ved Dusa kl 18:00.
Vekstsesongen er sen i år, og det er nok for tidlig til å finne de rødlistete strandplantene dverggylden og tusengylden, men noe spennende finner vi gjerne uansett på våre turer. Området er fuktig (strandenger) slik at støvler er det beste.
Om tiden og været tillater, legger vi gjerne turen innom Hansemakerkilen og Moalera i samme området for å se etter pølstarr, en starr vi ikke har sett levende her i fylket på mange tiår. Kanskje blir det også en tur innom Hornneskilen for å se etter den samme strandengstarren der. Det er nok for tidlig til at vi kan finne den godt utviklet, men spor av den eller brakkvannssumper med mulighet for vekst av denne starren senere på året, bør vi ettersøke da pølstarr synes å ha hatt en betydelig tilbakegang her i fylket.

Leder Jan Ingar Båtvik tlf. 48057525

Kart finnes på denne nettadressen:
http://ostfold.botaniskforening.no/images/banners/dusa_skjeberg.png

Alle er hjertelig velkomne på våre møter og turer, både medlemmer og ikke-medlemmer!
to, 16.05.2013
Østfold Botaniske Forening

Kveldstur til Øveråsen (Bjørkedalen) onsdag 15. mai.

Frammøte på Moheim / Telemarksporten kl. 17.45.
Vi kjører inn Bjørkedalen og er ved parkeringen ca. kl. 18.00 (der hvor man kan gå til Fjerdingen). Vi skal ikke til Fjerdingen men kommer til å gå på sti vestover til den idylliske gamle plassen Øveråsen.
Turleder: Harald Stendalen (tlf. 95 42 26 17).
on, 15.05.2013
Telemark Botaniske Forening

Mago i Nordmarka (slåttemark/beitemark)

Lørdag 15. juni

Kartleggingstur.

Felles kartleggingstur med SABIMA. Påmelding! Mer informasjon kommer.
Kontaktperson: Kristoffer Bøhn (976 19 211).
on, 15.05.2013
Østlandsavdelingen

Onsdag 15mai. Mogop på Ringerike.

Mogopen er i blomst nå.

Møtested: Stranden skole, Ask. kl. 17.30

Turleder: Kirsti Østlund, mobil 93262071.
on, 15.05.2013
Buskerud Botaniske Forening

Tidlig vårtur til Bygdøy

Søndag 12. mai

Oppmøte ved: Frognerkilen bussholdeplass kl. 12 (buss 30). Kom helst med buss for her er det vanskelig med bilparkering.
Vi skal prøve å gjenfinne tuestarr og vi finner marigras og pusleplanter på tørrbakker, f. eks. oslosildre,trefingersildre, murburkne og fjellodnebregne i fjellsprekkene. Vi spiser på Rodeløkka kafe. Ha med godt fottøy.

Bussplass på kart

Turleder: Klaus Høiland
sø, 12.05.2013
Østlandsavdelingen

Mogop på Ringerike.

Utsatt, bare is og snø.

Møtested: Stranden skole, Ask.
NB! Dato kan bli endret, dersom mogopen vil, følg med på epost og forum.
Turleder: Kirsti Østlund, mobil 93262071.
on, 08.05.2013
Buskerud Botaniske Forening

Har planter overlevd i Norge under siste istid allikevel?

Suhmhuset, NTNU Vitskapsmuseet, Trondheim kl. 19.00
Foredrag ved Kristine Westergaard. Kristine forsvarte i 2010 sin doktorgrad i Tromsø med ei avhandling om artisk-alpine planteartar med atskilt utbreiing. Ho er no forskar ved NINA der ho arbeider med arktisk-alpine og boreale planter sin systematikk, plantegeografi og bevaringsgenetikk.

Månadens art er furu Pinus sylvestris som blir presentert av Heidi Solstad.

ma, 06.05.2013
Trøndelagsavdelingen

Vårtur Ulven – Trettsvea

Målet med turen er vårplanter som lerkespore og gulveis mm.
Oppmøte ved Ulvenkrysset, Fv. 213, nord for Moelv.
Tidspunkt: kl. 12.00
Turleder: Asle Bruserud
sø, 05.05.2013
Innlandet Botaniske Forening

Vårtur til Valebø onsdag 1. mai.

Frammøte ved Fossum fotballbane kl. 10.30 eller ved nordre avkjøring til Valebø fra Valebøveien ca. kl. 11.00 for de som kommer nordfra.
Vi kjører nedover og parkerer ved kirkegården rett ovenfor Valebø brygge. Herfra rusler vi utover langs veienmot gården Galten med utsikt utover Norsjø. Om været er fint så kan vi rusle videre på en sti nordover fra Galten i lia langs Norsjø til en fin strand. Dette er et flott område hvor det sikkert er litt av hvert å se også så tidlig på året.
Turleder: Trond Risdal. (tlf. 47 28 77 40
on, 01.05.2013
Telemark Botaniske Forening

Den tradisjonelle kvist- og knoppturen.

Søndag 28. april
Den tradisjonelle kvist- og knoppturen, denne gangen til
Leangenhalvøya/Konglungen i Asker.


Oppmøte kl. 10.30 på P-plassen ved Spiradammen.

Ledere: Øystein Ruden og Jan Wesenberg.
sø, 28.04.2013
Østlandsavdelingen

Kurs i plantesystematikk, del II

Onsdag 24 april
Kurs i plantesystematikk, del II
Ved Anders Often og Jan Wesenberg i samarbeid med Lørenskog
Pensjonistuniversitet på Lørenskog videregående skole. Tidspunktet
annonseres senere på NBF-ØLAs nettsider.
on, 24.04.2013
Østlandsavdelingen

Mosekurs tirsdag 23. april kl. 18

Mosekurs på Rosthaug videregående skole tirsdag den 23.april kl 1800.
Foredragsholder: Arne Pedersen.
Servering. Påmelding til Elin Viker Thorkildsen, mobil 91123391, epost: post@bjartnes.no
ti, 23.04.2013
Buskerud Botaniske Forening

Lær lettkjennelige moser!

Søndag 21. april
Lær lettkjennelige moser! Vårmoseekskursjon til Hovedøya.
Vi ser på vanlige arter og kalkkrevende arter. Siden det alltid er problemer med ruteendringer på båtene om våren, sier vi det slik: oppmøte på Vippetangen kl. 10.30, og så tar vi første båt til Hovedøya (eller sjekk nøyaktig rutetid selv rett før)..

Leder: Arne Pedersen.
sø, 21.04.2013
Østlandsavdelingen

Små planter i stort landskap

Nordnorsk botanisk forening holder møte torsdag 18. april kl. 19 på Lærerskolen, Mellomvegen 110 i Tromsø (benytt hovedinngangen mot Mellomveien eller inngangen på nordsida, i bakken mellom husa).

Bjørn Erik Sandbakk holder foredraget "Små planter i stort landskap": En liten reise i et arktisk landskap, der "skogen" er på høyde med ankelen din. Liggende flatt på bakken er som regel den beste fotoposisjon, og lupe et fast verktøy i jakkelomma. De er små plantene her oppe, og noen veldig sjeldne i dette miljøet. Men de er minst like vakre som noe annet sted i verden ellers. Bli med til Svalbard, der floraen er rikere enn en først kan tro når en bare ser det store bildet.

Det blir enkel servering.

Møtet blir ikke annonsert, men er åpent for alle, så ta gjerne med venner som ikke er med i botanisk forening.

Velkommen!
to, 18.04.2013
Nordnorsk Botanisk Forening

Kurs i plantesystematikk, del I

Onsdag 17 april
Kurs i plantesystematikk, del I
Ved Anders Often og Jan Wesenberg i samarbeid med Lørenskog
Pensjonistuniversitet på Lørenskog videregående skole. Tidspunktet
annonseres senere på NBF-ØLAs nettsider.
on, 17.04.2013
Østlandsavdelingen

Blåveistur til området ved Stranda kapell i Oklungen søndag 14. april

Frammøte på Moheim / Telemarksporten kl 10.30. Stranda kapell ca. kl. 11.00.
Det bør være rike muligheter til å nyte vårfloraen i dette området ved Farris. Akkurat hvilken vei vi velger å gå avhenger litt av hvor langt våren er kommet og litt av vær og vind.
Turleder: Christian Kortner (tlf. 91 89 41 69).
sø, 14.04.2013
Telemark Botaniske Forening

« Forrige side | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Neste side »

 
Kategorier
 
Søk 
Valg
 
         
Botanikkforum © 2008 NBF Gå til toppen av siden
This page was generated in 0,23 seconds. Snitz Forums 2000