Hva skjer?
Brukernavn:
Passord:
Lagre passord
Glemt passordet ditt?
Hovedside | Brukerprofil | Registrering | Botanikkforum | Hva skjer | Fotogalleri | Herbariet | Medlemmer | Hjelp hva skjer
         
 
Utgåtte aktiviteter
     
 
Aktivitet
Dato
 
Resultater 761 - 800 of 1428 « Forrige 40   Neste 40 »

Reinrose og andre fjellplanter på Kongsberg.

Søndag 7. juli kl. 10.30.
Oppmøte: Enten på Shell på Skollenborg kl.10.00 eller direkte kl.10.30 på den gamle butikken ved Voldenbrua (venstre side av veien når en er på vei sørover, Hostvetveien 427/429). Husk termos og matpakke. Turleder: Bård Engelstad, kontaktperson: Kristin Bjartnes, mobil 90952045.
Haugene naturreservat ligger på vestsiden av Lågendalen i Kongsberg kommune. Berggrunnen består hovedsakelig av kalkstein, og det gir opphav til kalkkrevende vegetasjon.
sø, 07.07.2013
Buskerud Botaniske Forening

Botanisk vandring på Sølendet

Sølendet ved Røros er et unikt eksempel på et gammelt myr- og engslåttlandskap der heile tolv orkidéarter preger det spesielle kulturlandskapet. Omvisning av botanikere fra NTNU Vitenskapsmuseet under ledelse av professor Asbjørn Moen.
Frammøte kl.12 på parkeringsplassen ved Sølendet naturreservat. Skiltet avkjørsel ved bru over Glåma, ca. 3 km nord for Brekken sentrum. Husk penger til bomvei.
Hovedarrangører: NTNU Vitenskapsmuseet og «Kunnskapsbyen».
ma, 01.07.2013
Trøndelagsavdelingen

Tur til Sauland søndag 30. juni.

Frammøte ved Saulandstunet kl. 11.00.
Saulandstunet ligger rett ved E134 på motsatt side av der veien til Tuddal tar av. Her er det både Spar matbutikk og Shell bensinstasjon. Beregn ca. 1,5 timers kjøring fra Porsgrunn sentrum hvis du kjører over Valebø.
Fra møteplass kjører vi videre vestover E134 og tar av nordover til Skårdal (kun 10 min. kjøring fra Saulandstunet).
Her ble det i fjor funnet huldreblom men floraen ellers er også rik. Det skyldes at området ligger i en dels bratt helling mot sør sørvest i et terreng med berg og næringsrik jord som er svakt pH positiv, altså en anelse kalkrik fordi bergartene her har innslag av amfibolitt og rhyolitt som sildrer over berget og øker pH graden noe. Med på turen får vi også sannsynligvis lokalkjente Kjell Kåsa som bor her.
Turleder: David Mundal (tlf. 41 22 92 94).
sø, 30.06.2013
Telemark Botaniske Forening

Blomstervandring på Mikkelsrud

Søndag 29. juni

Også i år er vi invitert av Anne Lise og Tore til en blomster-vandring på
husmannsplassen og småbruket Mikkelrud, beliggende langs Nordre Mangen
vei i Aurskog-Høland kommune.

Kristina Bjureke står for omvisning kl 12 til 13, 13 til 14 og 14 til 15.

Mikkelrud huser Akershus desidert største solblombestand. Hovedutbredelsen
er nord for tunet og fuktmarken, i skråningene under kraftledningen og opp
på begge engene mot nord. Bestanden i den svake skråningenmot den flate
engen øst for tunet er også meget god. Områdene består av slåttemark, og
har vakker blomstring med stort artsmangfold.

Det er servering på husmannsplassen, hvor man kan få kjøpt kaffe og kaker. Her kan du lese mer.


Tøyen til Mikelsrud (Klikk for å se et større bilde)

sø, 30.06.2013
Østlandsavdelingen

Florakartlegging i Eidsberg

Østfold Botaniske Forening inviterer for tiende år på rad til en spennende, lærerik og sosial botanisering i en Østfold-kommune.
Vi holder til på Einarbu klubbhytte (PM 356,134) sørøst for Mysen by, adresse Einarbuveien 30. Her tilbyr vi full kost og enkel innkvartering og et trivelig, sosialt miljø.
Frammøte onsdag kveld 26. juni mellom kl. 18.00 og 20.00. Vi starter med informasjonsmøte onsdag kveld og avslutter med fellestur søndag til et av kommunens mest spennende botaniske område.
Det er mulig å være med på deler av florakartleggingen. Påmelding er i alle tilfelle til Monika Olsen, tlf: 90 71 29 29 før 15. juni.
Les mer på http://ostfold.botaniskforening.no/
http://ostfold.botaniskforening.no/index.php/component/content/article/38-fp-rokstories/182-florakartlegging-26-30-juni-2013.html
on, 26.06.2013
Østfold Botaniske Forening

Floravokterkurs

Torsdag 20. juni
Floravokterkurs i Ekebergskråningen.

Logo Floravokter PNG (Klikk for å se et større bilde)

Botanisk Forening inviterer alle til floravokterkurs. Vi arrangerer to identiske kurs, ett i Nedre Eiker, Buskerud 13. juni og ett i Oslo 20. juni. Kursene er tenkt både for nye og gamle floravoktere, og andre som måtte være interessert i florakartlegging. Her kan dere lære registrering i felt, og vi vil gå gjennom både grunnleggende kartleggingsmetodikk og mer detaljert registreringsmetodikk. Med andre ord alt du trenger for å komme deg ut i felt og kartlegge på egenhånd.
Alle medlemmer er hjertelig velkommen!

Hvorfor kartlegger vi?
For å sikre biomangfoldet og drive en bærekraftig arealbruk, trenger vi god kunnskap om artenes utbredelse, mengde og tilstand. Floravokterne har en viktig rolle i å overvåke de mest truede og sårbare artene vi har i Norge.

Feltkurs i kartlegging (3 timer):
Kort om floravokteri og kursprogrammet.
Hvordan finne lokalitet for første gang? (Bruk av GPS og kart)
Hva er viktig å få med seg når man er ute i felt?

Registreringsmetodikk; de 4 essensielle elementene:

Avgrensing av lokalitet og koordinatfesting
Registrering av arten (hvordan telle antall individer, antall blomstrende/sterile skudd, vurdere vitalitet)
Økologiske forhold (om planten/voksested, f.eks: skog, beitemark, myr, fjell etc.) og fotodokumentasjon
Miljøpåvirkning/trussel (fare for gjengroing, nedbygging, annen påvirkning?)
Kort om rapportering og artsobservasjoner.

Oppmøtested: Grassbakken foran Sjømannskolen Tid: 17:30
Kursansvarlig: Honorata Gajda (floravokterkoordinator) og Even Woldstad Hansen (kartleggingskoordinator).


PS! De som har GPS og kamera bør ta med seg dette, vi har noen GPS til utlån. Det er ikke noen påmelding på kursene, så det er bare å dukke opp.
Vi håper flest mulig har mulighet til å komme!
to, 20.06.2013
Østlandsavdelingen

Tur til Ekebergskråninga i Oslo.

Turleder: Anders Often og Tore Berg Oppmøte: Grasbakken foran Sjømanskolen kl 17.00. Generell kalkflora. Vi ser på alle planter og repeterer kjennetegn. Turen passer for studenter.
on, 19.06.2013
Østlandsavdelingen

Tur til Ekebergskråninga i Oslo

Onsdag 19. juni

Generell kalkflora. Vi ser på alle planter og repeterer kjennetegn. Turen passer for studenter.

Oppmøte: Grasbakken foran Sjømannskolen kl. 17.00.
Turledere: Anders Often og Tore Berg.
on, 19.06.2013
Østlandsavdelingen

Stråkurs (starr/siv/graskurs). kl. 18.00

Kursleder: Anders Often.
Tidspunkt: kl. 18.00
Sted: Frammøte på Gullaug skole, vi går på Linnesstranda, ved Lierelvas utløp. Kontaktperson: Audun Jahren, mobil 90734525. Ta med matpakke og termos.

ma, 17.06.2013
Buskerud Botaniske Forening

Villblomstenes dag - Ski/Ås

For femte år på rad arrangeres Villblomstenes dag i Ski. I år går turen fra Hebekk (fra Hebekkskogen barnehage) til Stuene i Nøstvetmarka, og videre til Nøstvet hvis vi får tid. Ta med niste og drikke.
Dette er terreng som er tørt og lett å gå i. Oppmøte: kl 13.00. Parkeringsplass ved Hebekkskogen barnehage, Fjellklangveien, Ski. Turleder: Geir Arne Evje
sø, 16.06.2013
Østlandsavdelingen

Villblomstenes dag - Østensjøvannet

Turen starter ved fuglekikkerskjulet ved utløpet av Smedbergbekken kl 10.00. Derfra går turen over Tallberget og videre til Rognerudskogen. Turleder: Jan Wesenberg. I samarbeid med Østensjøvannets Venner.
sø, 16.06.2013
Østlandsavdelingen

Tur langs Lysakerelva

Vi vandrer langs Lysakerelva, og ser på kulturminner og det som vokser og gror langs elva.
Vi starter kl 11 ved Grinidammen (oppmøte ved Ekraveien stasjon, gå ned mot dammen). Turen ender ved Lysaker stasjon. Den tar 3-4 timer, vi vil gå på Bærumssiden av elva.
Ha godt skotøy, det kan være ulendt. Det blir matpause underveis, ta med niste.
Turleder: Kristin Vigander, kristvi@gmail.com, telefon 95101478
sø, 16.06.2013
Østlandsavdelingen

Villblomstenes dag - Hovedøya Oslo

Tur til Hovedøya. Frammøte på Brygga på Hovedøya. Båt går fra Vippetangen 11.05. Tur til Hovedøya i beste blomstringstid. Vi feirer Villblomstenes dag med publikum svandring på vakre Hovedøya. I hele Skandinavia arrangeres blomster vandringer denne søndagen. Ha gjerne med niste.
Turleder: Kristina Bjureke.
sø, 16.06.2013
Østlandsavdelingen

Villblomstenes dag, Fornebu

Det arrangeres blomstervandring på Lilløyplassen naturhus på Fornebu. Oppmøte P-plassen ved bommen i Oksenøyveien kl 12.
Turleder: Signe Magnus 90119038
sø, 16.06.2013
Østlandsavdelingen

Villblomstenes dag i Trondheim: Leinstrand, Lauglolia

Møtested: Rasteplassen i svingen like øst for reservatet (Sundet) kl. 13.00 .
Turmål: Vandring langs naturstien.
Turledere: Dag-Inge Øien og Sigmund Sivertsen

sø, 16.06.2013
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag i Trondheim: Teisendammen

Møtested: Byåsen butikksenter kl. 13.00
Turen går langs brei og fin sti.
Turledere: Abjørn Moen og Berit Forbord Moen

sø, 16.06.2013
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag i Malvik: Flatholman

Møtested: Parkeringsplassen ved Flatholman i Muruvik kl. 13.00.
Turmål: Området har blanding av strandberg, strandeng, bar- og lauvskog. Strandberga er særlig interessante med innslag av sørlige arter.
Turledere: Jan Erik Kofoed og Harald Kildal.
I samarbeid med Trondheim sopp- og nyttevekstforening.

sø, 16.06.2013
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag i Tydal: Myntfunnet

Møtested: Myntfunnet i Gressli kl. 13.00
Turmål: Ca. 2 km lang tur der vi ser på engsamfunn og rik skog.
Turledere: Hilde Kirkvoll og Saxe Aasen

sø, 16.06.2013
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag i Hemne: Vinjeøra.

Møtested: Ved Bua kl. 12.00, parkering ved Skeigarden på sørsida av E39.
Turmål: Forsommerfloraen ved Vinjeøra.
Turledere: Bjørg Steinveg og Egil Ingvar Aune.
Arrangeres i samarbeid med Hageselskapet Hemne og Fjordkulturdagan på Vinjeøra.

sø, 16.06.2013
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag i Skaun

Møtested: Eggkleiva (ved Laugen) kl. 13.00
Turmål: Områder omkring Mellingsetra med rike myrer og urterik skog
Turleder: Jarle Inge Holten
sø, 16.06.2013
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag på Lillehammer

Innlandet Botaniske Forening arrangerer tur på Lillehammer i forbindelse med Villblomstenes dag. Oppmøte klokka 12 på parkeringsplassen ved Fakkelgården på Storhove/Høgskolen i Lillehammer. Turen går nordover mot Sundgården og varer et par timer.
Turledere: Janicke Haug og Anders Breili
sø, 16.06.2013
Innlandet Botaniske Forening

Villblomstenes dag i Siljan: Auen-Auenkollen

Frammøte: Parkering Kullkjelleren Moholt, kl. 11.00

Turledere: Tore Fagertun, Grete og Harald Stendalen.

Tur i regi av Telemark Botaniske Forening. Turen går til området rundt Auen-Auenkollen på grei sti med noe stigning. Fottøy etter værmelding. Turtid om lag 3 timer, nydelig utsikt over søndre Siljan ved kaffepausested! Vi håper på like mange orkideer som i fjor! Her er det også mye artig fugl. Info tlf. 954 22 617.
sø, 16.06.2013
Telemark Botaniske Forening

Villblomstenes dag i Kviteseid: Åhomstøylen

Oppmøte ved Joker-Vrådal kl. 10.00, og samkøyring derfra

Turledere: Jon Ingebretsen og Odd Vevle

Samarbeid mellom friluftslivgruppa i Vrådal IL, Kviteseid Turlag, Barnas Turlag, historielaget i Kviteseid, Telemark kyrkjeakademi, Kyrkja og Telemark Botaniske Forening. Lett tur på god traktorveg til Åhomstøylen, der støylsvollen på denne tida bugnar av mange slag vakre villblomar. Her blir det, forutan å bli kjent med nokre av blomane, ei orientering om dette spesielle området. Berggrunnen er nemleg uvanleg til i Vrådal å vera, fordi det her har vore eit vulkansk område, som gjeve næringsrike bergartar og jordsmonn, med frodig granskog og rikt planteliv. I samband med opphaldet på støylen blir ei friluftsmesse. Folk oppmodast om å ha på vanlege turklede, godt fottøy og ta med mat og drikke. Dei som vil kan halde fram turen etterpå over Åhomnuten, med flott utsikt over Vrådal, og kome att enten ved Furuheim eller på Heia. Info tlf 481 01 435.
sø, 16.06.2013
Telemark Botaniske Forening

Tradisjonalle bruksplanter i Barentsregionen

Bioforsk Svanhovd botaniske hage åpner en helt ny natursti med tema "Tradisjonelle bruksplanter i Barentsregionen".

Turen starter fra Bioforsk Svanhovd/Øvre pasvik nasjonalparksenter kl. 12. Naturstien går fra Svanvikstua til Utnes, men av praktiske hensyn pga parkering starter vi fra Svanhovd.

Nasjonalparksenteret er åpent!

For mere informasjon, kontakt turleder Paul Eric Aspholm,
Telefon: 932 20 452 Epost: paul.eric.aspholm@bioforsk.no
sø, 16.06.2013
Nordnorsk Botanisk Forening

Villblomstenes dag i Bamble: Rognstranda

Oppmøte: Geoskiltområdet på Rognstranda, kl. 12.00

Turledere: Trond Risdal og Henrik Heyer

Samarbeid mellom Telemark Botaniske Forening og Gea Norvegica Geopark. Opplev en milliard år av geologi og fin botanikk på en to timers botanisk og geologisk vandring på Rognstranda og Rognsåsen. Kaffepause med flott utsikt over havet.
sø, 16.06.2013
Telemark Botaniske Forening

Villblomstenes dag i Drangedal: Kleiva, Østerdalen i Tørdal

Oppmøte: Kleiva kl. 11.00, se kjøreanvisning nedenfor

Turledere: Else Selman og Åge Blomstadli

Samarbeid mellom Drangedal Hagelag, Gautefall Turlag og Telemark Botaniske Forening. Vandring i de vakre villblomstengene hos Per Helge Reiersdal i Kleiva, Østerdalen i Tørdal. Gratis for alle. Info tlf. 993 08 005 og 959 78 468.

Kjør fylkesvei 38 fra Drangedal til Grova. Følg veien mot Fjågesund. Veien til Kleiva blir merket.
sø, 16.06.2013
Telemark Botaniske Forening

Villblomstenes Dag i Tromsø

Det blir blomstervandring i Folkeparken og andre steder på Sør-Tromsøya. Alfred Granmo leder turen som arrangeres i samarbeid med Tromsø Museum.
Oppmøte på parkeringsplassen ved 'Gamle akvariet' nær Telegrafbukta kl. 10:00.
sø, 16.06.2013
Nordnorsk Botanisk Forening

Villblomstenes Dag i Målselv

I år samlast vi til Villblomstenes Dag i Kirkesdalen, nærare bestemt til garden Lyngås (Parkering ved gammelgården), der vi samlast kl. 09:00. Herifrå følgjer vi skogsvegen og stien opp lia under Alappen. Rik og interessant skogsflora med innslag av kalkkrevande fjellplantar. Turen arrangerast i samarbeid med Midt-Troms naturlag, Målselv hagelag og familien Lyngås.
Turleiar er Per K. Bjørklund (Tel. 915 30 830).
Det blir matrast, så ta gjerne med termos og noko å bite i. Vel møtt!
sø, 16.06.2013
Nordnorsk Botanisk Forening

Villblomstenes dag i Skien: Jarseng

Oppmøte: Lietorvet kl. 10.30 for felleskjøring, eventuelt direkte på første P på Jarseng kl. 11.00.

Turledere: Esther Broch og Sissel Rohølhaugen

Samarbeid mellom Telemark Botaniske Forening og Skien Turlag. Rundtur over Øvrumkollen, med om lag 160 m høydeforskjell. Kaffepause underveis.
sø, 16.06.2013
Telemark Botaniske Forening

Villblomstenes dag i Porsgrunn: Bjønnes

Oppmøte: Kjølnes gård bak tennishallen i Porsgrunn kl. 10.00, eller Jysk på Moheim kl. 10.15 (ev. parkering for Sildevika på Bjønnes kl. 10.30).

Turledere: Ole Magnussen (908 23 156) og Sissel Dukefoss (901 89 334)

Samarbeid mellom Telemark Botaniske Forening og Porsgrunn og Omegn Turistforening. Rundtur på Bjønnes med innlagt kaffepause.
sø, 16.06.2013
Telemark Botaniske Forening

Blomster og insekter på Hestejordene Oslo

Bli med og se på blomster og insekter på de idylliske Hestejordene mellom Rødtvet, Linderud og Tonsenhagen. Turleder, entomolog Kjell Magne Olsen, tar oss med på et par timers rundtur i dette gamle kulturlandskapet. Oppmøte kl 13 på parkeringsplassen ved Krigsskolen (Utfartsveien 2). Nærmeste T-bane/busstopp er Rødtvet. Arrangører er Lillomarkas Venner i samarbeid med Norsk Botanisk forening
sø, 16.06.2013
Østlandsavdelingen

Villblomstenes dag i Kragerø: Tåtøy

Fremmøte: Fergekaia i Kragerø, med avgang kl. 11.00.

Turledere: Else-Bjørg Finstad (40890098) og Jan-Åge Pedersen (90916186)

Samarbeid mellom Kragerø Turistforening og Telemark Botaniske Forening. På Tåtøy vil kjentmann og fastboende Henry Isnes ta oss med på stier og veier rundt på øya. Tåtøy er svært variert, og vi vil vandre i bar- og løvskog, på svaberg og strender, kulturmark og i spredt bebyggelse, så vi vil se en variert flora. Avreise fra Tåtøy kl. 17.20 med ferge.
sø, 16.06.2013
Telemark Botaniske Forening

Villblomstenes dag

Villblomstenes dag markeres ved en tur til Barkevik og Ødgården.
Fremmøte: Skottebrygga kl 11.30 eller parkering i Barkevik kl 12.00.
Turledere: Anne Borander tlf:33182805, Harald Såstad tlf: 33180894 og Dagny Mandt tlf: 90144859.
sø, 16.06.2013
Larvik Botaniske Forening

Villblomstenes dag

Det blir tur på Villblomstenes dag på EIDSFOSS HOVEDGÅRD`s hage og skogområde.
Frammøte ved parkering, hovedgården kl 13.00.
Turleder: Roger Halvorsen, tlf: 33058600.
sø, 16.06.2013
Larvik Botaniske Forening

Villblomstenes dag, Rygge Østfold

Villblomstenes dag i Rygge: Larkollen.
Frammøte: Parkering Teibern, kl 12.00.
Turledere: Reidun Braathen og Even W.Hansen.
Turen arrangeres i regi av Østfold Botaniske Forening og Moss Sopp- og Nyttevekstforening. Turen går i området Teibern - Larkollneset. Er det lavvann kan det bli en tur ut til øya Lille Danmark for å se etter kommuneblomsten kubjelle.
På turen får du lære om vanslige planter og deres kjennetegn.
Terrenget er flatt og lettgått. Turtøy etter værmelding. Turen tar ca 3 timer, og vi vil ha en liten rast underveis, ta med drikke og niste.
sø, 16.06.2013
Østfold Botaniske Forening

Villblomstenes dag, Meløy.

Villblomsttur på "Yttersida" av Meløy, fra Skagen til Andholmen. Det går ei ferge fra Ørnes kl 19.45. (Denne ferga går innom Vassdalsvik og tar med de som kommer sørfra.
Turen starter ca 11. (det er bare å kjøre fra fergeleiet og møte opp utenfor butikken på Meløya før 11.00). Returferge tidligst kl 15.00
(for de som skal sørover) eller 16.15 (for de som skal nordover).
Ellers er det overnattingsmuligheter i fine campinghytter på øya, f. eks hos Meløy Skjærgårdsferie.
Arrangører er Salten Naturlag, Nord norsk botaniske forening.
sø, 16.06.2013
Nordnorsk Botanisk Forening

Villblomstvandring ved Berg kirke

Møt fram ved Berg kirke i Halden kommune, søndag 16.6 kl. 11.00. Vi gjør oss kjent med de ville blomstene i området rundt kirken og lager oss en kirkebukett. Vi avslutter med gudstjeneste i prestegårdshagen kl 12.00. Velkommen!
Turleder: Marit Eriksen, tlf. 4166 3210
sø, 16.06.2013
Østfold Botaniske Forening

Villblomstenes dag

Søndag 16. juni kl. 11:00 - 13:00
En Vandring langs Bårlibekken bak AHUS i Lørenskog
Oppmøtested: Parkeringsplassen ved begynnelsen av turstien nærmest Gamleveien

En vandring langs Bårlibekken, for å se våre nære planter. Eng, kant, skog og våtmarksvegetasjon. Her står bl.a ballblom, solblom og en rekke andre godbiter. Ta med mat og drikke. Passer for alle - Rolig tempo og rimelig tørt terreng. Offentlig transport: Buss 361 mot Guldhaug-Tømte.
Alternativt, Buss 401 eller 411 til AHUS, og 7 min spasertur til møtested.

Turledere.
Line Hørlyk 67973073 ahorlyk@online.no
Inger Marie Østbye, 97007027, imaoe@online.no
Gunnar Førland, 41556870, gforland@online.no
Per Madsen, 93211946, p.madsen@getmail.no
sø, 16.06.2013
Østlandsavdelingen

Villblomanes dag i Sunnhordland

Oppsett tur til Eltravågen i Sveio går ut, fordi sauene har ete opp dei fleste blomane som det var meningen å visa. I staden vert det ein tur på Litlabø i Stord kommune.

Stad: ved transformatorstasjonen på Litlabø, der er det bra med parkeringsplassar.
Tid: kl. 11.00 den 16. juni.
Turleiarar: Odd Winge og Asbjørn Knutsen
Turen går rundt Hustredalsvatnet, gjennom skog til Rødkleiv, og attende til parkeringsplassen, tek 2 - 2,5 timar som ein rusletur. Ta gjerne med ein matpakke, me tek ein rast undervegs. Turen høver godt for familiar med born.
Alle er velkomne!
sø, 16.06.2013
Sunnhordland Botaniske Forening

Villblomstenes dag

Søndag 16. juni kl. 12:00 - 14:00
En Vandring i Røverkollen naturreservat, område
Svartberget på Romsås.


I sørøstskråningen på Røverkollen ligger Røverkollen naturreservat, som ble opprettet i 1993. Formålet med fredningen er å bevare et særpreget kalkfuruskogområde med sesongfuktig utforming. Åpent,noe bratt sørvendt berg på granitt, med kalkvannssig.
Turmål: Presentasjon av artsrikt område, med muligheter for funn av flere orkidearter. Vi vil også vektlegge nyttevekstperspektivet på omvisningen. Kryssliste for område for de spesielt interesserte. terreng ; husk gummistøvler hvis regnvær. Mat-/kaffepause med servering av te laget på mjødurt !

Møtested: Romsås kirke kl 12. Turen går til kl 14, eller så lenge man måte ønske. Mulighet for offentlig transport: Buss og t-bane til Romsås ( 5 min gangavstand til Romsås kirke ).
Turleder: Gunnar Klevjer gunnarklevjer@gmail.com
sø, 16.06.2013
Østlandsavdelingen

« Forrige side | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Neste side »

 
Kategorier
 
Søk 
Valg
 
         
Botanikkforum © 2008 NBF Gå til toppen av siden
This page was generated in 0,18 seconds. Snitz Forums 2000