Hva skjer?
Brukernavn:
Passord:
Lagre passord
Glemt passordet ditt?
Hovedside | Brukerprofil | Registrering | Botanikkforum | Hva skjer | Fotogalleri | Herbariet | Medlemmer | Hjelp hva skjer
         
 
Utgåtte aktiviteter
     
 
Aktivitet
Dato
 
Resultater 721 - 760 of 1396 « Forrige 40   Neste 40 »

Tur til Farsjø lørdag 10. august.

Frammøte ved rasteplass Gjerdemyra kl. 10.30. Ta av fra E18 ved Gjerdemyra og kjør i retning Kragerø. Rasteplassen kommer med en gang.
Turleder vil sammen med lokalkjente Svein Isaksen lose oss til Farsjø. Herfra vil vi gå innover mot Toke. Vi vil kunne få se blant annet solblom (kanskje avblomstret nå), dvergkattost og bråtestorkenebb. Området er også rikt på sopp så hvis været ikke har vært for tørt kan det være vi finner spennende arter. Blomkålsopp og fiolgubbe er funnet her for å nevne noen.
Turleder: Jan Åge Pedersen (tlf. 90 91 61 86).
lø, 10.08.2013
Telemark Botaniske Forening

Tirsdagsturen i Oslo

Tirsdag 6. august

Oppmøte: "Den lille kaffibaren" på Nationaltheatret stasjon Kl 16:00 (Senest 16:45).

Hver første tirsdag i månedene mai, juni, august, september og oktober er det ettermiddagstur. Denne
starter kl. 16.00 fra den lille Kafébaren på Nationaltheatret stasjon (rett til vestre, inngangen sør fra
Kong Håkon 7. gate). Vi tar en tur i nærområdet eller vi tar tog eller T-bane til en eller annen stasjon og
inventerer noe i gangavstand fra denne (i Stor-Oslo er det svært mange stasjoner å velge mellom og
nesten alle skinnegående transportmidler [både over og under bakken] stopper på Nationaltheatret stasjon.
Turen varer normalt til ca klokka 20.00.
Det er ikke påmelding. Man starter med en kopp kaffe/kakao/lese dagens avis kl. 16.00 på den lille
kaffebaren og blir så enig om hvor dagens tirsdagstur går. Denne starter fra samme sted litt senere
(typisk mellom 16.45 og 17.15) avhengig av sted som blir valgt og tidspunkt for t-bane/tog dit. For å
være sikker på å ikke bli for sen må man altså senest møte klokken 16.45.

Turleder: Anders Often (mobil: 91 54 87 87)

 (Klikk for å se et større bilde)
ti, 06.08.2013
Østlandsavdelingen

Kartleggingstur til Hemsedal.

Fredag 2. – søndag 4. august:
Egen invitasjon og påmelding blir sendt til medlemmene i BBF. Andre interesserte er hjertelig velkomne, ta kontakt med Elin Viker Thorkildsen, mobil 91123391, epost: post@bjartnes.no
fr, 02.08.2013
Buskerud Botaniske Forening

Fjellflora i Grimsdalen og Folldal

Tur til Grimsdalen og Folldal. Turen blir med overnatting, og interesserte bør melde i fra på et tidlig tidspunkt for at vi skal kunne bestille overnatting. Dagsturene går i områder med svært rik fjellflora.
Turleder: Anders Breili (andersbreili@hotmail.com, tlf. 90507185).
Påmelding til Anders Breili eller Jannicke Haug
Forbehold om minimum antall deltakere.

fr, 02.08.2013
Innlandet Botaniske Forening

Tur til Imingfjell torsdag 1. august til søndag 4. august.

Fellestur med Larvik BF.
Årets ”helgetur” går til Imingfjell og området rundt Sønstevatn. Larvik BF står for organiseringen. Hver enkelt avtaler felleskjøring. Innkvartering på Imingfjell Turistheim. 2012 priser for innkvartering er kr. 650 pr. døgn for halvpensjon i 2- eller 3-manns rom. Det finne også enkle hytter med plass til 4 eller 6. Kr. 300 og 550 pr. døgn.
Påmelding innen 5. april til Anne Borander. E-post anmbora@online.no eller tlf. 41 54 67 63.
Turledere: Brit Sandve (tlf. 92 86 49 29) og
Dagny Mandt (tlf. 90 14 48 59).
to, 01.08.2013
Telemark Botaniske Forening

Prosjekt Saltens Flora - florakartlegging i Hamarøy 25-28. juli 2013

Prosjekt Saltens Flora har noen få ledige plasser på årets registreringssamling, så det er ennå mulig å bli med på fire spennende dager med florakartlegging i Hamarøy.
Kontaktperson: Trond Skoglund, tlf. 975 20 734 eller e-post trskoglu@online.no
Påmeldingsfrist: 23. juni

*********

For ellevte året på rad arrangerer Prosjekt Saltens Flora (PSF) registreringssamling i Salten. I år skal vi se nærmere på områdene rundt Sagfjorden, fra Sagfjorddalen i sør til Oppeid og Skutvik i nord.

Hamarøy er den kommunen i PSFs prosjektområde som har færrest observasjoner i rapportsystemet www.artsobservasjoner.no. Mange av atlasrutene (kartruter med en størrelse på 5 x 5 kilometer) i området er relativt dårlig kartlagt. Målsettinga med samlinga er å kartlegge plantelivet i flest mulig av disse rutene, foreta en nøyaktig kartfesting av rødlistearter og regionalt sjeldne planter, samt at deltakerne skal lære planter og registreringsarbeid av hverandre.

Området rundt Sagfjorden er variert, og det vil bli kartlegging i veinære områder, i kulturlandskap, på havstrender langs fjordene, i bratte fjellsider og til fjells. Berggrunnen består for det meste av fattig granitt og gneis, men også med innslag av rikere bergarter som kan by på interessante funn. I tillegg kan områder med skjellsand ved fjorden by på botaniske overraskelser. Huldreblom, rosekarse, lodnebergknapp, snømure og hengepiggfrø er alle sjeldne plantearter på våre trakter, som er påvist innenfor det aktuelle kartleggingsområdet.

Vi møtes på Innhavet skole onsdag 24. juli om kvelden for en felles gjennomgang av opplegget for kartleggingsarbeidet. Feltarbeidet starter torsdag morgen. Under registreringsarbeidet benyttes vår lokale kryssliste med norske navn der hver observerte art krysses minst en gang i hver rute. På kveldstid blir det sosialt og faglig samvær, inkludert studier og diskusjon av arter/grupper, gjennomgang av feltmetodikk, kvalitetssikring av belegg mm.

Mer informasjon om Prosjekt Saltens Flora og kartleggingsmetodikken finner du www.saltenflora.no Her kan du også laste ned artikler om tidligere års registreringsarbeid i prosjektet.
on, 24.07.2013
Nordnorsk Botanisk Forening

Botanikkdagene

Botanikkdagene er lagt til Telemark i perioden 24. – 28. juli. Vi vil ha base på Skinnarbu høyfjellshotell som ligger i Tinn kommune, nær grensa mot Vinje, på en høyde over Møsvann med praktfull utsikt mot Hardangervidda. Tinn og Vinje er et kjerneområde for utbredelsen av vadderot i Norge.
Pris kr 695.- pr person på dobbeltrom består av, frokost, selvsmurt niste og middag. Kr 150,- i tillegg for enkeltrom. Informasjon om hotellet ses på www.skinnarbu.no. Påmelding sendes til Esther Broch, esther.broch@sf-nett.no eller 90015286 innen 22. mai 2013.

Mer informasjon: www.botaniskforening.no/index.php/component/content/article/47-org/199-velkommen-til-telemark-og-til-nbfs-botanikkdager-sommeren-2013.html" target="_blank">http://www.botaniskforening.no/index.php/component/content/article/47-org/199-velkommen-til-telemark-og-til-nbfs-botanikkdager-sommeren-2013.html
on, 24.07.2013
Telemark Botaniske Forening

Mosekurs

Kast deg på - det er plasser igjen!

Agder naturmuseum og botaniske hage har fått økonomisk støtte fra Artsdatabanken til å gjennomføre en workshop på Sørlandsmoser i 2013.
Medlemmene i Agder botaniske forening og andre moseinteresserte på Agder er målgruppen.

Workshopen er fordelt på to helger, den første 19.-21. juli. Den andre 6.-8. september.
Arne Pedersen med tilknytning til Naturhistorisk museum i Oslo er faglig ansvarlig for Workshopen.
Asbjørn Lie er ansvarlig for Workshopen på Agder naturmuseum.

Les programmet her: http://www.naturmuseum.no/ArtikkelsideSimple.aspx?m=336&amid=1721


For mer informasjon/påmelding, kontakt:
Asbjørn Lie Agder naturmuseum og botaniske hage IKS
Telefon: 38058624 - Mobil: 97064081
fr, 19.07.2013
Agder Botaniske Forening

Reinrose og andre fjellplanter på Kongsberg.

Søndag 7. juli kl. 10.30.
Oppmøte: Enten på Shell på Skollenborg kl.10.00 eller direkte kl.10.30 på den gamle butikken ved Voldenbrua (venstre side av veien når en er på vei sørover, Hostvetveien 427/429). Husk termos og matpakke. Turleder: Bård Engelstad, kontaktperson: Kristin Bjartnes, mobil 90952045.
Haugene naturreservat ligger på vestsiden av Lågendalen i Kongsberg kommune. Berggrunnen består hovedsakelig av kalkstein, og det gir opphav til kalkkrevende vegetasjon.
sø, 07.07.2013
Buskerud Botaniske Forening

Botanisk vandring på Sølendet

Sølendet ved Røros er et unikt eksempel på et gammelt myr- og engslåttlandskap der heile tolv orkidéarter preger det spesielle kulturlandskapet. Omvisning av botanikere fra NTNU Vitenskapsmuseet under ledelse av professor Asbjørn Moen.
Frammøte kl.12 på parkeringsplassen ved Sølendet naturreservat. Skiltet avkjørsel ved bru over Glåma, ca. 3 km nord for Brekken sentrum. Husk penger til bomvei.
Hovedarrangører: NTNU Vitenskapsmuseet og «Kunnskapsbyen».
ma, 01.07.2013
Trøndelagsavdelingen

Tur til Sauland søndag 30. juni.

Frammøte ved Saulandstunet kl. 11.00.
Saulandstunet ligger rett ved E134 på motsatt side av der veien til Tuddal tar av. Her er det både Spar matbutikk og Shell bensinstasjon. Beregn ca. 1,5 timers kjøring fra Porsgrunn sentrum hvis du kjører over Valebø.
Fra møteplass kjører vi videre vestover E134 og tar av nordover til Skårdal (kun 10 min. kjøring fra Saulandstunet).
Her ble det i fjor funnet huldreblom men floraen ellers er også rik. Det skyldes at området ligger i en dels bratt helling mot sør sørvest i et terreng med berg og næringsrik jord som er svakt pH positiv, altså en anelse kalkrik fordi bergartene her har innslag av amfibolitt og rhyolitt som sildrer over berget og øker pH graden noe. Med på turen får vi også sannsynligvis lokalkjente Kjell Kåsa som bor her.
Turleder: David Mundal (tlf. 41 22 92 94).
sø, 30.06.2013
Telemark Botaniske Forening

Blomstervandring på Mikkelsrud

Søndag 29. juni

Også i år er vi invitert av Anne Lise og Tore til en blomster-vandring på
husmannsplassen og småbruket Mikkelrud, beliggende langs Nordre Mangen
vei i Aurskog-Høland kommune.

Kristina Bjureke står for omvisning kl 12 til 13, 13 til 14 og 14 til 15.

Mikkelrud huser Akershus desidert største solblombestand. Hovedutbredelsen
er nord for tunet og fuktmarken, i skråningene under kraftledningen og opp
på begge engene mot nord. Bestanden i den svake skråningenmot den flate
engen øst for tunet er også meget god. Områdene består av slåttemark, og
har vakker blomstring med stort artsmangfold.

Det er servering på husmannsplassen, hvor man kan få kjøpt kaffe og kaker. Her kan du lese mer.


Tøyen til Mikelsrud (Klikk for å se et større bilde)

sø, 30.06.2013
Østlandsavdelingen

Florakartlegging i Eidsberg

Østfold Botaniske Forening inviterer for tiende år på rad til en spennende, lærerik og sosial botanisering i en Østfold-kommune.
Vi holder til på Einarbu klubbhytte (PM 356,134) sørøst for Mysen by, adresse Einarbuveien 30. Her tilbyr vi full kost og enkel innkvartering og et trivelig, sosialt miljø.
Frammøte onsdag kveld 26. juni mellom kl. 18.00 og 20.00. Vi starter med informasjonsmøte onsdag kveld og avslutter med fellestur søndag til et av kommunens mest spennende botaniske område.
Det er mulig å være med på deler av florakartleggingen. Påmelding er i alle tilfelle til Monika Olsen, tlf: 90 71 29 29 før 15. juni.
Les mer på http://ostfold.botaniskforening.no/
http://ostfold.botaniskforening.no/index.php/component/content/article/38-fp-rokstories/182-florakartlegging-26-30-juni-2013.html
on, 26.06.2013
Østfold Botaniske Forening

Floravokterkurs

Torsdag 20. juni
Floravokterkurs i Ekebergskråningen.

Logo Floravokter PNG (Klikk for å se et større bilde)

Botanisk Forening inviterer alle til floravokterkurs. Vi arrangerer to identiske kurs, ett i Nedre Eiker, Buskerud 13. juni og ett i Oslo 20. juni. Kursene er tenkt både for nye og gamle floravoktere, og andre som måtte være interessert i florakartlegging. Her kan dere lære registrering i felt, og vi vil gå gjennom både grunnleggende kartleggingsmetodikk og mer detaljert registreringsmetodikk. Med andre ord alt du trenger for å komme deg ut i felt og kartlegge på egenhånd.
Alle medlemmer er hjertelig velkommen!

Hvorfor kartlegger vi?
For å sikre biomangfoldet og drive en bærekraftig arealbruk, trenger vi god kunnskap om artenes utbredelse, mengde og tilstand. Floravokterne har en viktig rolle i å overvåke de mest truede og sårbare artene vi har i Norge.

Feltkurs i kartlegging (3 timer):
Kort om floravokteri og kursprogrammet.
Hvordan finne lokalitet for første gang? (Bruk av GPS og kart)
Hva er viktig å få med seg når man er ute i felt?

Registreringsmetodikk; de 4 essensielle elementene:

Avgrensing av lokalitet og koordinatfesting
Registrering av arten (hvordan telle antall individer, antall blomstrende/sterile skudd, vurdere vitalitet)
Økologiske forhold (om planten/voksested, f.eks: skog, beitemark, myr, fjell etc.) og fotodokumentasjon
Miljøpåvirkning/trussel (fare for gjengroing, nedbygging, annen påvirkning?)
Kort om rapportering og artsobservasjoner.

Oppmøtested: Grassbakken foran Sjømannskolen Tid: 17:30
Kursansvarlig: Honorata Gajda (floravokterkoordinator) og Even Woldstad Hansen (kartleggingskoordinator).


PS! De som har GPS og kamera bør ta med seg dette, vi har noen GPS til utlån. Det er ikke noen påmelding på kursene, så det er bare å dukke opp.
Vi håper flest mulig har mulighet til å komme!
to, 20.06.2013
Østlandsavdelingen

Tur til Ekebergskråninga i Oslo.

Turleder: Anders Often og Tore Berg Oppmøte: Grasbakken foran Sjømanskolen kl 17.00. Generell kalkflora. Vi ser på alle planter og repeterer kjennetegn. Turen passer for studenter.
on, 19.06.2013
Østlandsavdelingen

Tur til Ekebergskråninga i Oslo

Onsdag 19. juni

Generell kalkflora. Vi ser på alle planter og repeterer kjennetegn. Turen passer for studenter.

Oppmøte: Grasbakken foran Sjømannskolen kl. 17.00.
Turledere: Anders Often og Tore Berg.
on, 19.06.2013
Østlandsavdelingen

Stråkurs (starr/siv/graskurs). kl. 18.00

Kursleder: Anders Often.
Tidspunkt: kl. 18.00
Sted: Frammøte på Gullaug skole, vi går på Linnesstranda, ved Lierelvas utløp. Kontaktperson: Audun Jahren, mobil 90734525. Ta med matpakke og termos.

ma, 17.06.2013
Buskerud Botaniske Forening

Tradisjonalle bruksplanter i Barentsregionen

Bioforsk Svanhovd botaniske hage åpner en helt ny natursti med tema "Tradisjonelle bruksplanter i Barentsregionen".

Turen starter fra Bioforsk Svanhovd/Øvre pasvik nasjonalparksenter kl. 12. Naturstien går fra Svanvikstua til Utnes, men av praktiske hensyn pga parkering starter vi fra Svanhovd.

Nasjonalparksenteret er åpent!

For mere informasjon, kontakt turleder Paul Eric Aspholm,
Telefon: 932 20 452 Epost: paul.eric.aspholm@bioforsk.no
sø, 16.06.2013
Nordnorsk Botanisk Forening

Villblomstenes Dag i Tromsø

Det blir blomstervandring i Folkeparken og andre steder på Sør-Tromsøya. Alfred Granmo leder turen som arrangeres i samarbeid med Tromsø Museum.
Oppmøte på parkeringsplassen ved 'Gamle akvariet' nær Telegrafbukta kl. 10:00.
sø, 16.06.2013
Nordnorsk Botanisk Forening

Villblomstenes Dag i Målselv

I år samlast vi til Villblomstenes Dag i Kirkesdalen, nærare bestemt til garden Lyngås (Parkering ved gammelgården), der vi samlast kl. 09:00. Herifrå følgjer vi skogsvegen og stien opp lia under Alappen. Rik og interessant skogsflora med innslag av kalkkrevande fjellplantar. Turen arrangerast i samarbeid med Midt-Troms naturlag, Målselv hagelag og familien Lyngås.
Turleiar er Per K. Bjørklund (Tel. 915 30 830).
Det blir matrast, så ta gjerne med termos og noko å bite i. Vel møtt!
sø, 16.06.2013
Nordnorsk Botanisk Forening

Villblomstenes dag, Meløy.

Villblomsttur på "Yttersida" av Meløy, fra Skagen til Andholmen. Det går ei ferge fra Ørnes kl 19.45. (Denne ferga går innom Vassdalsvik og tar med de som kommer sørfra.
Turen starter ca 11. (det er bare å kjøre fra fergeleiet og møte opp utenfor butikken på Meløya før 11.00). Returferge tidligst kl 15.00
(for de som skal sørover) eller 16.15 (for de som skal nordover).
Ellers er det overnattingsmuligheter i fine campinghytter på øya, f. eks hos Meløy Skjærgårdsferie.
Arrangører er Salten Naturlag, Nord norsk botaniske forening.
sø, 16.06.2013
Nordnorsk Botanisk Forening

Villblomstenes dag

Tur på Villblomstenes dag på Nordvalle på Fredvang Flakstad. Turen blir i lett terreng. med spennende flora. Det blir kaffepause ved stranda.
Oppmøte: Parkeringsplassen ved kirkegården kl 11.00.
Varighet: 3 timer ....
Turen arrangeres av Lofoten Turlag i samarbeid med Nordnorsk botaniske forening.

sø, 16.06.2013
Nordnorsk Botanisk Forening

Villblomstenes dag i Trondheim: Leinstrand, Lauglolia

Møtested: Rasteplassen i svingen like øst for reservatet (Sundet) kl. 13.00 .
Turmål: Vandring langs naturstien.
Turledere: Dag-Inge Øien og Sigmund Sivertsen

sø, 16.06.2013
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag i Trondheim: Teisendammen

Møtested: Byåsen butikksenter kl. 13.00
Turen går langs brei og fin sti.
Turledere: Abjørn Moen og Berit Forbord Moen

sø, 16.06.2013
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag i Malvik: Flatholman

Møtested: Parkeringsplassen ved Flatholman i Muruvik kl. 13.00.
Turmål: Området har blanding av strandberg, strandeng, bar- og lauvskog. Strandberga er særlig interessante med innslag av sørlige arter.
Turledere: Jan Erik Kofoed og Harald Kildal.
I samarbeid med Trondheim sopp- og nyttevekstforening.

sø, 16.06.2013
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag i Tydal: Myntfunnet

Møtested: Myntfunnet i Gressli kl. 13.00
Turmål: Ca. 2 km lang tur der vi ser på engsamfunn og rik skog.
Turledere: Hilde Kirkvoll og Saxe Aasen

sø, 16.06.2013
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag i Hemne: Vinjeøra.

Møtested: Ved Bua kl. 12.00, parkering ved Skeigarden på sørsida av E39.
Turmål: Forsommerfloraen ved Vinjeøra.
Turledere: Bjørg Steinveg og Egil Ingvar Aune.
Arrangeres i samarbeid med Hageselskapet Hemne og Fjordkulturdagan på Vinjeøra.

sø, 16.06.2013
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag i Skaun

Møtested: Eggkleiva (ved Laugen) kl. 13.00
Turmål: Områder omkring Mellingsetra med rike myrer og urterik skog
Turleder: Jarle Inge Holten
sø, 16.06.2013
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag - Aure

Tur langs Aursundet til Todalen
Oppmøte: Kjøpesenteret på Aure (ICA), parkeringsplassen kl. 13.00.
Turmål: Tur sørover Aursundet med enkelte stopp for å se på vegkantvegetasjon. Videre til Todalen der vi vil se på litt rik edellauvskog og kanskje litt gråor-heggeskog om vi rekker det og været er bra.
Turleder: Finn Oldervik
sø, 16.06.2013
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag i Trondheim: Ladestien

Møtested: Parkeringsplassen ved Devlebukta kl. 13.00
Turmål: Vi ser på rik og variert flora langs Ladestien
Turleder: Bjørn Sæther
sø, 16.06.2013
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag i Oppdal: Kletthamran

Møtested: Oppdal kulturhus kl 12.30 for samkjøring, eller ved avkjøring til Kletthammer fra rv. 70 kl 13.00.
Turmål: Turen går bl.a. i sørvente enger og tørrbakker. Matpause ved huset som er bygd inntil bergveggen slik at snøskred passerer over.
Turledere: Simen Bretten og Rolv Hjelmstad.
sø, 16.06.2013
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag i Selbu: Garberg

Turen går langs Garbergselva og Selbusjøen (inngår i florakartleggingsprosjektet i Selbu)
Møtested: Selbu camping ved utløpet av Garbergselva kl. 13.00
Turleder: Harald Vik-Mo
sø, 16.06.2013
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag i Rissa: Stadsbygd - Leinslia

Oppmøte kl. 13.00
Turmål: Artsrik almeli
Turledere: Johan Rein og Solfrid Helene Lien Langmo
Arrangeres i samarbeid med Hageselskapet Stadsbygd.
sø, 16.06.2013
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag i Stjørdal: Arnstadklimpen på Skatval

Møtested: Ved Skatval kirke kl. 13.00
Turmål: Sørvendte berg og beitemark. Foruten planteliv ser vi på andre naturkvaliteter og historie
Turledere: Tor Bjørgen og Arnt Steinvik
sø, 16.06.2013
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag i Levanger: Kjønstadmarka

Møtested: Kalkovnene kl. 13.00
Turmål: Skog og kalkrike knauser
Turledere: Bjørg Rindal og Lucie Kjelvik
sø, 16.06.2013
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag i Verdal: Tromsdalen

Møtested: ved Levring kl. 13.00
Turmål: Kalkfuruskog med rik flora
Turleder: Jørgen Røflo
sø, 16.06.2013
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag i Inderøy: Ørdalen naturreservat

Møtested: Parkeringsplassen nord for reservatet kl. 13.00. Avkjøring fra fv. 231 er skiltet.
Turmål: Rik flora i og omkring reservatet
Turledere: Harald Hove Bergmann og Hilde Ely-Aastrup
sø, 16.06.2013
Trøndelagsavdelingen

Villblomanes dag i Sunnhordland

Oppsett tur til Eltravågen i Sveio går ut, fordi sauene har ete opp dei fleste blomane som det var meningen å visa. I staden vert det ein tur på Litlabø i Stord kommune.

Stad: ved transformatorstasjonen på Litlabø, der er det bra med parkeringsplassar.
Tid: kl. 11.00 den 16. juni.
Turleiarar: Odd Winge og Asbjørn Knutsen
Turen går rundt Hustredalsvatnet, gjennom skog til Rødkleiv, og attende til parkeringsplassen, tek 2 - 2,5 timar som ein rusletur. Ta gjerne med ein matpakke, me tek ein rast undervegs. Turen høver godt for familiar med born.
Alle er velkomne!
sø, 16.06.2013
Sunnhordland Botaniske Forening

Villblomstenes dag på Bryne i Time

Det blir tur på Villblomstenes dag i landskapsvernområdet på Sandtangen i Time.
Fremmøte kl 13.00 ved Bryne kino. Turen vil gå på gode turstier. Turen er familievennlig og vil ha en varighet på ca 2 timer. Ta gjerne med en liten nistepakke.
Turledere blir Styrk Lote tlf 51482958 og Ivar Lygren mob.tlf. 41612567.
Turen arrrangeres av Stavanger Turistforening, Naturlosgruppa i samarbeid med Rogaland Botaniske forening.
sø, 16.06.2013
Rogalandsavdelingen

Villblomstenes dag rundt Mosvatnet i Stavanger

Det blir tur rundt Mosvatnet på Villblomstenes dag.
Frammøte kl 13.00 ved Mostun som ligger ved rundkjøringen i Tjensvollskrysset. Turen er familievennlig og vil ha en varighet på ca 2 timer. Ta gjerne med en liten nistepakke.
Her blir mulighet til å se og høre om viltvoksende blomster.
Turledere: Gaute Slaattebræk mob.tlf. 90658136 og Svein Imsland mob.tlf. 91812333.
Turen arrrangeres av Stavanger Turistforening, Naturlosgruppa i samarbeid med Rogaland Botaniske forening.


sø, 16.06.2013
Rogalandsavdelingen

« Forrige side | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | Neste side »

 
Kategorier
 
Søk 
Valg
 
         
Botanikkforum © 2008 NBF Gå til toppen av siden
This page was generated in 0,36 seconds. Snitz Forums 2000