Hva skjer?
Brukernavn:
Passord:
Lagre passord
Glemt passordet ditt?
Hovedside | Brukerprofil | Registrering | Botanikkforum | Hva skjer | Fotogalleri | Herbariet | Medlemmer | Hjelp hva skjer
         
 
Utgåtte aktiviteter
     
 
Aktivitet
Dato
 
Resultater 641 - 680 of 1290 « Forrige 40   Neste 40 »

Villblomstenes dag i Hemne: Vinjeøra.

Møtested: Ved Bua kl. 12.00, parkering ved Skeigarden på sørsida av E39.
Turmål: Forsommerfloraen ved Vinjeøra.
Turledere: Bjørg Steinveg og Egil Ingvar Aune.
Arrangeres i samarbeid med Hageselskapet Hemne og Fjordkulturdagan på Vinjeøra.

sø, 16.06.2013
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag i Skaun

Møtested: Eggkleiva (ved Laugen) kl. 13.00
Turmål: Områder omkring Mellingsetra med rike myrer og urterik skog
Turleder: Jarle Inge Holten
sø, 16.06.2013
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag - Aure

Tur langs Aursundet til Todalen
Oppmøte: Kjøpesenteret på Aure (ICA), parkeringsplassen kl. 13.00.
Turmål: Tur sørover Aursundet med enkelte stopp for å se på vegkantvegetasjon. Videre til Todalen der vi vil se på litt rik edellauvskog og kanskje litt gråor-heggeskog om vi rekker det og været er bra.
Turleder: Finn Oldervik
sø, 16.06.2013
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag i Trondheim: Ladestien

Møtested: Parkeringsplassen ved Devlebukta kl. 13.00
Turmål: Vi ser på rik og variert flora langs Ladestien
Turleder: Bjørn Sæther
sø, 16.06.2013
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag i Oppdal: Kletthamran

Møtested: Oppdal kulturhus kl 12.30 for samkjøring, eller ved avkjøring til Kletthammer fra rv. 70 kl 13.00.
Turmål: Turen går bl.a. i sørvente enger og tørrbakker. Matpause ved huset som er bygd inntil bergveggen slik at snøskred passerer over.
Turledere: Simen Bretten og Rolv Hjelmstad.
sø, 16.06.2013
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag i Selbu: Garberg

Turen går langs Garbergselva og Selbusjøen (inngår i florakartleggingsprosjektet i Selbu)
Møtested: Selbu camping ved utløpet av Garbergselva kl. 13.00
Turleder: Harald Vik-Mo
sø, 16.06.2013
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag i Rissa: Stadsbygd - Leinslia

Oppmøte kl. 13.00
Turmål: Artsrik almeli
Turledere: Johan Rein og Solfrid Helene Lien Langmo
Arrangeres i samarbeid med Hageselskapet Stadsbygd.
sø, 16.06.2013
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag i Stjørdal: Arnstadklimpen på Skatval

Møtested: Ved Skatval kirke kl. 13.00
Turmål: Sørvendte berg og beitemark. Foruten planteliv ser vi på andre naturkvaliteter og historie
Turledere: Tor Bjørgen og Arnt Steinvik
sø, 16.06.2013
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag i Levanger: Kjønstadmarka

Møtested: Kalkovnene kl. 13.00
Turmål: Skog og kalkrike knauser
Turledere: Bjørg Rindal og Lucie Kjelvik
sø, 16.06.2013
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag i Verdal: Tromsdalen

Møtested: ved Levring kl. 13.00
Turmål: Kalkfuruskog med rik flora
Turleder: Jørgen Røflo
sø, 16.06.2013
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag i Inderøy: Ørdalen naturreservat

Møtested: Parkeringsplassen nord for reservatet kl. 13.00. Avkjøring fra fv. 231 er skiltet.
Turmål: Rik flora i og omkring reservatet
Turledere: Harald Hove Bergmann og Hilde Ely-Aastrup
sø, 16.06.2013
Trøndelagsavdelingen

Villblomanes dag i Sunnhordland

Oppsett tur til Eltravågen i Sveio går ut, fordi sauene har ete opp dei fleste blomane som det var meningen å visa. I staden vert det ein tur på Litlabø i Stord kommune.

Stad: ved transformatorstasjonen på Litlabø, der er det bra med parkeringsplassar.
Tid: kl. 11.00 den 16. juni.
Turleiarar: Odd Winge og Asbjørn Knutsen
Turen går rundt Hustredalsvatnet, gjennom skog til Rødkleiv, og attende til parkeringsplassen, tek 2 - 2,5 timar som ein rusletur. Ta gjerne med ein matpakke, me tek ein rast undervegs. Turen høver godt for familiar med born.
Alle er velkomne!
sø, 16.06.2013
Sunnhordland Botaniske Forening

Villblomstenes dag på Bryne i Time

Det blir tur på Villblomstenes dag i landskapsvernområdet på Sandtangen i Time.
Fremmøte kl 13.00 ved Bryne kino. Turen vil gå på gode turstier. Turen er familievennlig og vil ha en varighet på ca 2 timer. Ta gjerne med en liten nistepakke.
Turledere blir Styrk Lote tlf 51482958 og Ivar Lygren mob.tlf. 41612567.
Turen arrrangeres av Stavanger Turistforening, Naturlosgruppa i samarbeid med Rogaland Botaniske forening.
sø, 16.06.2013
Rogalandsavdelingen

Villblomstenes dag rundt Mosvatnet i Stavanger

Det blir tur rundt Mosvatnet på Villblomstenes dag.
Frammøte kl 13.00 ved Mostun som ligger ved rundkjøringen i Tjensvollskrysset. Turen er familievennlig og vil ha en varighet på ca 2 timer. Ta gjerne med en liten nistepakke.
Her blir mulighet til å se og høre om viltvoksende blomster.
Turledere: Gaute Slaattebræk mob.tlf. 90658136 og Svein Imsland mob.tlf. 91812333.
Turen arrrangeres av Stavanger Turistforening, Naturlosgruppa i samarbeid med Rogaland Botaniske forening.


sø, 16.06.2013
Rogalandsavdelingen

Villblomstenes dag

Randøyadagene.Fokus på botanikk også i i år.
sø, 16.06.2013
Agder Botaniske Forening

Villblomstenes dag i Siljan: Auen-Auenkollen

Frammøte: Parkering Kullkjelleren Moholt, kl. 11.00

Turledere: Tore Fagertun, Grete og Harald Stendalen.

Tur i regi av Telemark Botaniske Forening. Turen går til området rundt Auen-Auenkollen på grei sti med noe stigning. Fottøy etter værmelding. Turtid om lag 3 timer, nydelig utsikt over søndre Siljan ved kaffepausested! Vi håper på like mange orkideer som i fjor! Her er det også mye artig fugl. Info tlf. 954 22 617.
sø, 16.06.2013
Telemark Botaniske Forening

Villblomstenes dag i Kviteseid: Åhomstøylen

Oppmøte ved Joker-Vrådal kl. 10.00, og samkøyring derfra

Turledere: Jon Ingebretsen og Odd Vevle

Samarbeid mellom friluftslivgruppa i Vrådal IL, Kviteseid Turlag, Barnas Turlag, historielaget i Kviteseid, Telemark kyrkjeakademi, Kyrkja og Telemark Botaniske Forening. Lett tur på god traktorveg til Åhomstøylen, der støylsvollen på denne tida bugnar av mange slag vakre villblomar. Her blir det, forutan å bli kjent med nokre av blomane, ei orientering om dette spesielle området. Berggrunnen er nemleg uvanleg til i Vrådal å vera, fordi det her har vore eit vulkansk område, som gjeve næringsrike bergartar og jordsmonn, med frodig granskog og rikt planteliv. I samband med opphaldet på støylen blir ei friluftsmesse. Folk oppmodast om å ha på vanlege turklede, godt fottøy og ta med mat og drikke. Dei som vil kan halde fram turen etterpå over Åhomnuten, med flott utsikt over Vrådal, og kome att enten ved Furuheim eller på Heia. Info tlf 481 01 435.
sø, 16.06.2013
Telemark Botaniske Forening

Villblomstenes dag i Bamble: Rognstranda

Oppmøte: Geoskiltområdet på Rognstranda, kl. 12.00

Turledere: Trond Risdal og Henrik Heyer

Samarbeid mellom Telemark Botaniske Forening og Gea Norvegica Geopark. Opplev en milliard år av geologi og fin botanikk på en to timers botanisk og geologisk vandring på Rognstranda og Rognsåsen. Kaffepause med flott utsikt over havet.
sø, 16.06.2013
Telemark Botaniske Forening

Villblomstenes dag i Drangedal: Kleiva, Østerdalen i Tørdal

Oppmøte: Kleiva kl. 11.00, se kjøreanvisning nedenfor

Turledere: Else Selman og Åge Blomstadli

Samarbeid mellom Drangedal Hagelag, Gautefall Turlag og Telemark Botaniske Forening. Vandring i de vakre villblomstengene hos Per Helge Reiersdal i Kleiva, Østerdalen i Tørdal. Gratis for alle. Info tlf. 993 08 005 og 959 78 468.

Kjør fylkesvei 38 fra Drangedal til Grova. Følg veien mot Fjågesund. Veien til Kleiva blir merket.
sø, 16.06.2013
Telemark Botaniske Forening

Villblomstenes dag i Skien: Jarseng

Oppmøte: Lietorvet kl. 10.30 for felleskjøring, eventuelt direkte på første P på Jarseng kl. 11.00.

Turledere: Esther Broch og Sissel Rohølhaugen

Samarbeid mellom Telemark Botaniske Forening og Skien Turlag. Rundtur over Øvrumkollen, med om lag 160 m høydeforskjell. Kaffepause underveis.
sø, 16.06.2013
Telemark Botaniske Forening

Villblomstenes dag i Porsgrunn: Bjønnes

Oppmøte: Kjølnes gård bak tennishallen i Porsgrunn kl. 10.00, eller Jysk på Moheim kl. 10.15 (ev. parkering for Sildevika på Bjønnes kl. 10.30).

Turledere: Ole Magnussen (908 23 156) og Sissel Dukefoss (901 89 334)

Samarbeid mellom Telemark Botaniske Forening og Porsgrunn og Omegn Turistforening. Rundtur på Bjønnes med innlagt kaffepause.
sø, 16.06.2013
Telemark Botaniske Forening

Villblomstenes dag i Kragerø: Tåtøy

Fremmøte: Fergekaia i Kragerø, med avgang kl. 11.00.

Turledere: Else-Bjørg Finstad (40890098) og Jan-Åge Pedersen (90916186)

Samarbeid mellom Kragerø Turistforening og Telemark Botaniske Forening. På Tåtøy vil kjentmann og fastboende Henry Isnes ta oss med på stier og veier rundt på øya. Tåtøy er svært variert, og vi vil vandre i bar- og løvskog, på svaberg og strender, kulturmark og i spredt bebyggelse, så vi vil se en variert flora. Avreise fra Tåtøy kl. 17.20 med ferge.
sø, 16.06.2013
Telemark Botaniske Forening

Villblomstenes dag i Tinn: Ryes vei

Oppmøte: Krossobanens øvre stasjon, kl. 12.00
Turleder: Bent Bakken (406 00 974)

Samarbeid mellom Tinn og Rjukan Turlag og Telemark Botaniske Forening. Fra Gvepseborg går turen 3,8 km på Ryes vei til Krossobanens nedre stasjon 500 m lavere. Nistepause underveis.
sø, 16.06.2013
Telemark Botaniske Forening

Villblomstenes dag

Villblomstenes dag markeres ved en tur til Barkevik og Ødgården.
Fremmøte: Skottebrygga kl 11.30 eller parkering i Barkevik kl 12.00.
Turledere: Anne Borander tlf:33182805, Harald Såstad tlf: 33180894 og Dagny Mandt tlf: 90144859.
sø, 16.06.2013
Larvik Botaniske Forening

Villblomstenes dag

Det blir tur på Villblomstenes dag på EIDSFOSS HOVEDGÅRD`s hage og skogområde.
Frammøte ved parkering, hovedgården kl 13.00.
Turleder: Roger Halvorsen, tlf: 33058600.
sø, 16.06.2013
Larvik Botaniske Forening

Villblomstenes dag, Tønsberg

Tønsberg og Omegn Botaniske Selskap i samarbeid med Tønsberg og Omegn Turistforening arrangerer Villblomstenes dag 16.juni. Det
blir en byvanding med oppmøte i søndre bydeler av Tønsberg. "Du vil ikke tro hva du finner av ville blomster langs byens gater". Tidligere turer i byen har vært svart vellykket.
Turleder: Tore Gjelsås
sø, 16.06.2013
Larvik Botaniske Forening

Villblomstenes dag, Lier

Det blir botanisk vandring på Villblomstenes dag i Tranby landskapsvernområde. Oppmøte ved informasjonstavla på Høgda kl 12.00. Eric Jacobsen vil sammen med flere medlemmer iNaturvernforbundet og botanisk forening bidra til en fin og interessant tur.
sø, 16.06.2013
Buskerud Botaniske Forening

Villblomstenes dag på Lillehammer

Innlandet Botaniske Forening arrangerer tur på Lillehammer i forbindelse med Villblomstenes dag. Oppmøte klokka 12 på parkeringsplassen ved Fakkelgården på Storhove/Høgskolen i Lillehammer. Turen går nordover mot Sundgården og varer et par timer.
Turledere: Janicke Haug og Anders Breili
sø, 16.06.2013
Innlandet Botaniske Forening

Villblomstenes dag

Villblomstenes dag markeres ved Kittilbu Utmarksmuseum i Gausdal kommune. Turen starter kl 13.00.
Tema: Vårblomstring i setergrenda.
Turen vil vare et par timer.
Turen er også annonsert i sesongprogrammet for Kittilbu utmarksmuseum.
Turleder Torbjørn Høitomt
sø, 16.06.2013
Innlandet Botaniske Forening

Villblomstenes dag - Ski/Ås

For femte år på rad arrangeres Villblomstenes dag i Ski. I år går turen fra Hebekk (fra Hebekkskogen barnehage) til Stuene i Nøstvetmarka, og videre til Nøstvet hvis vi får tid. Ta med niste og drikke.
Dette er terreng som er tørt og lett å gå i. Oppmøte: kl 13.00. Parkeringsplass ved Hebekkskogen barnehage, Fjellklangveien, Ski. Turleder: Geir Arne Evje
sø, 16.06.2013
Østlandsavdelingen

Villblomstenes dag - Østensjøvannet

Turen starter ved fuglekikkerskjulet ved utløpet av Smedbergbekken kl 10.00. Derfra går turen over Tallberget og videre til Rognerudskogen. Turleder: Jan Wesenberg. I samarbeid med Østensjøvannets Venner.
sø, 16.06.2013
Østlandsavdelingen

Tur langs Lysakerelva

Vi vandrer langs Lysakerelva, og ser på kulturminner og det som vokser og gror langs elva.
Vi starter kl 11 ved Grinidammen (oppmøte ved Ekraveien stasjon, gå ned mot dammen). Turen ender ved Lysaker stasjon. Den tar 3-4 timer, vi vil gå på Bærumssiden av elva.
Ha godt skotøy, det kan være ulendt. Det blir matpause underveis, ta med niste.
Turleder: Kristin Vigander, kristvi@gmail.com, telefon 95101478
sø, 16.06.2013
Østlandsavdelingen

Villblomstenes dag - Hovedøya Oslo

Tur til Hovedøya. Frammøte på Brygga på Hovedøya. Båt går fra Vippetangen 11.05. Tur til Hovedøya i beste blomstringstid. Vi feirer Villblomstenes dag med publikum svandring på vakre Hovedøya. I hele Skandinavia arrangeres blomster vandringer denne søndagen. Ha gjerne med niste.
Turleder: Kristina Bjureke.
sø, 16.06.2013
Østlandsavdelingen

Villblomstenes dag, Fornebu

Det arrangeres blomstervandring på Lilløyplassen naturhus på Fornebu. Oppmøte P-plassen ved bommen i Oksenøyveien kl 12.
Turleder: Signe Magnus 90119038
sø, 16.06.2013
Østlandsavdelingen

Blomster og insekter på Hestejordene Oslo

Bli med og se på blomster og insekter på de idylliske Hestejordene mellom Rødtvet, Linderud og Tonsenhagen. Turleder, entomolog Kjell Magne Olsen, tar oss med på et par timers rundtur i dette gamle kulturlandskapet. Oppmøte kl 13 på parkeringsplassen ved Krigsskolen (Utfartsveien 2). Nærmeste T-bane/busstopp er Rødtvet. Arrangører er Lillomarkas Venner i samarbeid med Norsk Botanisk forening
sø, 16.06.2013
Østlandsavdelingen

Villblomstenes dag

Søndag 16. juni kl. 11:00 - 13:00
En Vandring langs Bårlibekken bak AHUS i Lørenskog
Oppmøtested: Parkeringsplassen ved begynnelsen av turstien nærmest Gamleveien

En vandring langs Bårlibekken, for å se våre nære planter. Eng, kant, skog og våtmarksvegetasjon. Her står bl.a ballblom, solblom og en rekke andre godbiter. Ta med mat og drikke. Passer for alle - Rolig tempo og rimelig tørt terreng. Offentlig transport: Buss 361 mot Guldhaug-Tømte.
Alternativt, Buss 401 eller 411 til AHUS, og 7 min spasertur til møtested.

Turledere.
Line Hørlyk 67973073 ahorlyk@online.no
Inger Marie Østbye, 97007027, imaoe@online.no
Gunnar Førland, 41556870, gforland@online.no
Per Madsen, 93211946, p.madsen@getmail.no
sø, 16.06.2013
Østlandsavdelingen

Villblomstenes dag

Søndag 16. juni kl. 12:00 - 14:00
En Vandring i Røverkollen naturreservat, område
Svartberget på Romsås.


I sørøstskråningen på Røverkollen ligger Røverkollen naturreservat, som ble opprettet i 1993. Formålet med fredningen er å bevare et særpreget kalkfuruskogområde med sesongfuktig utforming. Åpent,noe bratt sørvendt berg på granitt, med kalkvannssig.
Turmål: Presentasjon av artsrikt område, med muligheter for funn av flere orkidearter. Vi vil også vektlegge nyttevekstperspektivet på omvisningen. Kryssliste for område for de spesielt interesserte. terreng ; husk gummistøvler hvis regnvær. Mat-/kaffepause med servering av te laget på mjødurt !

Møtested: Romsås kirke kl 12. Turen går til kl 14, eller så lenge man måte ønske. Mulighet for offentlig transport: Buss og t-bane til Romsås ( 5 min gangavstand til Romsås kirke ).
Turleder: Gunnar Klevjer gunnarklevjer@gmail.com
sø, 16.06.2013
Østlandsavdelingen

Villblomstens dag i Maridalen.

Vi starter ved Maridalen kirke kl. 11.15 (Buss 51 fra Nydalen). Kirkebakken er ei gammal slåtteng som Maridalens venner har bragt
tilbake med årlig slått de siste 15 årene. Vi plukker blomster og noterer oss arter som er kommet tilbake og tar seg opp igjen. Skolen og barnehagen er med. Barna bærer blomster inn i kirken og pynter til en kort blomstergudstjeneste. Deretter vandrer vi i randsonen mellom dyrka mark og skau over til Kirkebyhagan (mindre enn 2 km). Og der spiser vi matpakka blant solblom!
Høgskolelektor Gisle Grimeland er vårt botaniske orakel underveis. Onsdag 19 kl. 17 møtes vi igjen til gammaldags slått. Forpakterlaget
stiller med ljå, rive, hest og slåttegraut. Vi klarer nok også å reise noen hesjer så hester og kyr i dalen kan få skikkelig tørrhøy til vinteren.
Alle velkommen!
Mer opplysninger: Gunnar Bjune, g.a.bjune@medisin.uio.no / Mob. 45213033
sø, 16.06.2013
Østlandsavdelingen

Villblomstenes dag

Blomstervandring med blikket rettet mot veikanten på Villblomstenes dag. Frammøte på parkeringsplassen ved Nesodden kirke 13.15. Turen tar en times tid.
Vel møtt!
Turleder: Ragnhild Hokholt.
sø, 16.06.2013
Østlandsavdelingen

Villblomstenes dag, Rygge Østfold

Villblomstenes dag i Rygge: Larkollen.
Frammøte: Parkering Teibern, kl 12.00.
Turledere: Reidun Braathen og Even W.Hansen.
Turen arrangeres i regi av Østfold Botaniske Forening og Moss Sopp- og Nyttevekstforening. Turen går i området Teibern - Larkollneset. Er det lavvann kan det bli en tur ut til øya Lille Danmark for å se etter kommuneblomsten kubjelle.
På turen får du lære om vanslige planter og deres kjennetegn.
Terrenget er flatt og lettgått. Turtøy etter værmelding. Turen tar ca 3 timer, og vi vil ha en liten rast underveis, ta med drikke og niste.
sø, 16.06.2013
Østfold Botaniske Forening

« Forrige side | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Neste side »

 
Kategorier
 
Søk 
Valg
 
         
Botanikkforum © 2008 NBF Gå til toppen av siden
This page was generated in 0,31 seconds. Snitz Forums 2000