Hva skjer?
Brukernavn:
Passord:
Lagre passord
Glemt passordet ditt?
Hovedside | Brukerprofil | Registrering | Botanikkforum | Hva skjer | Fotogalleri | Herbariet | Medlemmer | Hjelp hva skjer
         
 
Utgåtte aktiviteter
     
 
Aktivitet
Dato
 
Resultater 521 - 560 of 1428 « Forrige 40   Neste 40 »

Framtidsplaner for Fløya: Hvordan kan publikums bruk tilpasses naturfaglige vernebehov?

Åpent møte: 1) Andy Sortland (NNBF): Hvilken ferdsel truer sjeldne planter og følsom vegetasjon på Fløya? 2) Bo Eide (Tromsø kommune): Tromsø kommunes planer for tilrettelegging av ferdsel på Fløya.

Lærerhøyskolen (UiT), Mellomveien 110. Bruk inngangen mot nord ved auditoriet.

Tirsdag 11.11.2014 - kl.19
ti, 11.11.2014
Nordnorsk Botanisk Forening

Foredrag om rødlistete karplanter i Østfold

Foredrag: I Østfold er vi ganske rike på rødlistete, det vil si utryddingstruede, arter da vi har ganske milde vintre og gode somre selv om geologien vår generelt er lite spennende.


Foredrag på Litteraturhuset i Fredrikstad mandag 10. november
Kl: 19:00 - 20:00
Pris: Gratis
Sal: Thygesen, 2. etasje
Foredragsholder: Jan Ingar Båtvik, førstelektor ved HiØ

Les mer på Høgskolen i Østfolds nettsider:
http://www.hiof.no/aktuelt?displayitem=3907&module=news&newscat=aktuelt
ma, 10.11.2014
Østfold Botaniske Forening

Åpent møte om sjeldne finske planter

Torsdag 6. november kl. 19
Åpent møte i Eldrebølgens lokaler i Råde.
Foredrag med bilder om Sjeldne karplanter i SØ-Finland av J.I.Båtvik.
Enkel servering.
Kontaktp. J.I.Båtvik.

Alle er hjertelig velkomne på våre møter og turer, både medlemmer og ikke-medlemmer!

to, 06.11.2014
Østfold Botaniske Forening

Søtearter og marinøkler i Sølendet naturreservat

Måndag 3. november. Else Marte Vold: Søtearter og marinøkler i Sølendet naturreservat
Else Marte er rådgivar ved naturarvseksjonen, Miljødirektoratet. Sølendet naturreservat i Røros kommune er kanskje mest kjent for sine mange orkidear, men dei rike slåttemyrane og engskogane her har mange andre interessante artar. I foredraget vil Else Marte fortelje oss om eit utval artar som ho studerte i masteroppgåva si.
Månadens art: Sprikesnøgras Phippsia concinna presentert av Leif Galten.

Etter foredraga byr vi på ei enkel servering til kostpris og sosialt samvær. Møtestaden er NTNU Vitenskapsmuseet, i auditoriet i Suhmhuset, Elvegata 6 i Trondheim
ma, 03.11.2014
Trøndelagsavdelingen

Medlemsmøte Østfold botaniske forening

Torsdag 23. oktober kl. 19.
Medlemsmøte på Eldebølgens lokaler i Råde.
Medlemmene tar med egne bilder fra årets opplevelser. Enkel servering.
Kontaktp. J.I.Båtvik.


Alle er hjertelig velkomne på våre møter og turer, både medlemmer og ikke-medlemmer!


to, 23.10.2014
Østfold Botaniske Forening

”FRA MATSOPP TIL SOPP-KARTLEGGING” OG SYLTETØYKVELD v/ Even W. Hanssen

Mandag 20. oktober kl. 18.30 på Mule Varde
Møteansvarlig: Esther Broch

Foredragsholderen er botaniker og kartleggingskoordinator i Sabima, og er en god gammel kjenning for TBF. Vi kjenner han fra felles turer, kurs, tidligere foredrag og som kontaktperson i forbindelse med kartleggingsprosjektene i Telemark.
Etter foredraget blir det syltetøy og vafler. Vi håper mange tar med seg en prøve fra høstens hjemmelagde syltetøy enten bærene kommer fra skogen eller er plukket i hagen!
ma, 20.10.2014
Telemark Botaniske Forening

Kurs i fremmede bartrær

Vi inviterer til kurs i artsbestemmelse og kartlegging av fremmede bartrær. Her vil du lære å bestemme de mange ulike tresortene som plantes i skogbrukssammenheng i Norge. Vi vil også lære å kartlegge disse trærne i felt, og legge inn våre funn i artsobservasjoner.no. Med andre ord alt du trenger å vite for å kartlegge på egen hånd. En enkel artsbestemmelsesnøkkel vil bli delt ut på kurset.
Kurset er åpent for alle. Gratis for medlemmer av SABIMAs medlemsorganisasjoner. For andre koster det kr.
200,- som innbetales til NBF kto. 2901.21.31907 ved påmelding.
Meld deg på innen 10 oktober til: Even Hanssen: even.w.hanssen@sabima.no tlf: 99256120

Tid:Lørdag 18. oktober kl. 11.00 -16.00
Sted:ROGALAND ARBORET, Espelandvegen i Sandnes, Rogaland
lø, 18.10.2014
Rogalandsavdelingen

Kjerringhøgda rundt (Østmarka)

Søndag 12: Kjerringhøgda rundt (Østmarka) med start fra Bysetermosan. Årets langtur vil by på variert (og kupert) terreng både på og litt utenfor stiene. Vi kan ikke forvente mye blomstring, men planen er å besøke litt forskjellige lokaliteter: et engfragment på Bysetra, en fin knerotlokalitet, litt høgstaudeskog og rasmark med myskemaure. Vi beregner å bruke det meste av dagen. Oppmøte på Bysetermosan P-plass v/oppslagstavle kl. 10:45. Det går ingen buss dit, men det er mulig å ta buss 501 fra Oslo Bussterminal kl. 10:00 til Fjell (kl. 10:27) hvis man avtaler henting der på forhånd. Husk å sjekke busstidene! Turleder: Dag Hovind (450 39 237).
sø, 12.10.2014
Østlandsavdelingen

Furuskogen som «gjenoppsto» i Jotunheimen

Måndag 6. oktober kl. 19:00. Helene Løvstrand Svarva: Furuskogen som «gjenoppsto» i Jotunheimen
Helene er dendrokronolog og tilsett som avdelingsingeniør ved Seksjon for arkeometri, NTNU Vitskapsmuseet. .Langt over noverande skoggrense ligg det store furustokkar i myrar og tjørner. Vel 1000 moh. i Jotunheimen er det utført eit lite pilotprosjekt på 30 stokkar som ligg i ei opptil fire meter djup tjørn. Kva kan desse trea avsløre om klima og vegetasjonsendringar i dette og andre liknande område #8722; og kor gamle er dei? Helene vil gi oss ein presentasjon av dette arbeidet og planar for framtidig arbeid innan dette feltet, og dessutan – kva veks der i dag?
Etter foredraget byr vi på ei enkel servering til kostpris og sosialt samvær. Møtestaden er NTNU Vitenskapsmuseet, i auditoriet i Suhmhuset, Elvegata 6 i Trondheim
ma, 06.10.2014
Trøndelagsavdelingen

Mosetur til Slitu

Lørdag 28. september kl. 11.
Reservatet ved Slitu – med hovedvekt på moser.
Frammøte ved Slitu stasjon.
Leder: Kåre A.Lye, tlf.: 64941143.Alle er hjertelig velkomne på våre møter og turer, både medlemmer og ikke-medlemmer!sø, 28.09.2014
Østfold Botaniske Forening

Bekkekløft-tur

Turen må dessverre avlyses.

Turleder: Anders Breili (tlf. 90507185)
sø, 28.09.2014
Innlandet Botaniske Forening

Pøbelgran på avveie - seminar 27 sept

Fremmede treslag plantes i stor stil i norsk natur, men hva er konsekvensene av dette?
Norsk Botanisk Forening inviterer til seminar om sitkagran og fremmede treslag, der vi ønsker å rette fokuset på utfordringene ved utplanting av fremmede treslag i norsk natur. Vi har invitert et bredt utvalg av sentrale aktører fra kommunen, miljøforvaltningen, forskningen og skognæringa, for å fortelle oss om hva de mener om sitkagrana og hva vi kan gjøre for å åpne landskapet igjen. Seminaret avsluttes med et praktisk kurs i artsbestemmelse av fremmede treslag og tur til områder med sitkaskog. Seminaret er åpent for alle.

Tid: 27-28 september
Sted: Grand Hotell, Leirvik i Stord, Hordaland
Påmelding: innen 12. september til honorata@botaniskforening.no eller mobil 97 63 97 83
lø, 27.09.2014
Sunnhordland Botaniske Forening

Ekskursjon til Tvedestrand

Søndag, 21. sept.: Ekskursjon til Tvedestrand, kl. 11:00.
Frammøte ved Tvedestrand Rådhus kl. 11:00.
Dette blir en kombinert sopptur og plantetur i et spennende området. Vi skal bl.a. prøve å finne piggsvinsopp. Området vi skal er Røyvannsliene. Fagbotaniker er Tore Torjusen
Turleder Trond Baugen og Asbjørn Aanonsen (grunneier og kjentmann)
E-post: trond@baugen.no»

Fagbotaniker er Tore Torjusen
Turleder Trond Baugen
E-post: trond@baugen.no
Mobil 41041731
sø, 21.09.2014
Agder Botaniske Forening

Skjøtsel av dragehodebestand og ekskursjon til Nakholmen

Søndag 21: Skjøtsel av dragehodebestand og ekskursjon til Nakholmen. Dragehode har status som «prioritert art» i.h.t. naturmangfoldlovens §23. NBF har derfor hver høst de siste 3 årene luket sibirbergknapp og gravbergknapp i Nakholmens største dragehodeforekomst. Dette for å forhindre at disse invaderende artene skal ta overhånd. For lukearbeidet får foreningen et økonomisk bidrag fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Det vil være behov for luking i flere år fremover, men allerede i fjor så det ut som bergknappforekomstene var redusert en del i dragehodeforekomsten. Forhåpentligvis rekker vi nå også å luke litt utenfor. I år kombinerer vi dugnaden med å se på den rike floraen både i skjøtselsområdet og andre steder på øya. Erfaringsmessig er mange arter i blomst også i september. Ta med sitteunderlag, matpakke og drikke. Dugnadsleder stiller med bæreposer og avfallssekker til å plukke bergknapp i. Oppmøte: Båt nr. 92 går fra kaia ytterst på Vippetangen kl. 10.45. Ankomst til Nakholmen kl. 11.05. Retur fra Nakholmen kl. 16.25. (For øvrig er det båtavgang hvert 80. minutt hele dagen.) Dugnads- og ekskursjonsledere: Ivar Holtan (900 17 129, ivar.holtan@vegvesen. no) og Kristina Bjureke (952 00 804, kristina.bjureke@nhm.uio.no).
sø, 21.09.2014
Østlandsavdelingen

Tur til Sandermosen Oslo

Lørdag 20: Tur til Sandermosen. Vi ser på moser og sopp. i starter på Snippen kl 12 når 11.42-toget ankommer og så går vi til Sandermosen og tar i mot flere deltakere som kommer med 13.42 toget. Da tar vi en ny tur og etterpå koser vi oss på Stasjonen til 18.30-toget stopper for hjemtur mot Oslo. Det er mulig å gå til Snippen og ta et tidligere tog til Oslo (16.29). Ta med grillmat elle kjøp pølser til grillen på Sandermosen. Samarbeid med Moseklubben, Lillomarkas venner og kulturPUNKTET Sandermosen stasjon. Turleder er Klaus Høiland (926 56 366) og Arne Pedersen. Følg med på www.sandermosen-stasjon.no .
lø, 20.09.2014
Østlandsavdelingen

Soppekskursjon til Rønningen

Oppmøte: Kl 18:00 på parkeringsplassen ved Smistad.
Arr.: Trondheim sopp- og nyttevekstforening.
on, 17.09.2014
Trøndelagsavdelingen

Kurs i artsbestemmelse av fremmede treslag

Vi inviterer alle til kurs i artsbestemmelse av fremmede bartrær. Her vil du lære å bestemme de mange ulike tresortene som plantes i skogbrukssammenheng i Norge. Du vil kunne bruke denne artskunnskapen for å gjenkjenne og kartlegge fremmede treslag i felt. En enkel artsbestemmelsesnøkkel vil bli delt ut på kurset.

Sted: Arboretet i Nordskogen, Ås, Akershus (klokka 17-19:00)
Oppmøte: I Arboretveien ved bommen der turveien inn til Nordskogen starter (17:00) eller Ås togstasjon klokka 16:50
Kursleder: Anders Often
on, 17.09.2014
Østlandsavdelingen

Hva er floravokteri?

Måndag 15. september kl. 19.00. Honorata Kaja Gajda: Hva er floravokteri?
Honorata er floravokterkoordinator i NBF og ønskjer å fortelje oss kva denne aktiviteten går ut på og kvifor NBF sentralt har satsa på dette.
Etter foredraget byr vi på ei enkel servering til kostpris og sosialt samvær. Møtestaden er NTNU Vitenskapsmuseet, i auditoriet i Suhmhuset, Elvegata 6 i Trondheim
ma, 15.09.2014
Trøndelagsavdelingen

Sopptur

Frammøte: Parkeringen ved Lietorvet, Skien kl. 11.00.
Som tidligere år overlater vi til turleder å plukke ut et godt område for årets sopptur. Vi håper på greit vær slik at vi slipper avlysning. Ta kontakt med turleder hvis du er i tvil eller hvis du vil vite hvor turen går for om mulig å korte ned kjørelengden.
Turleder: Esther Broch (tlf. 90015286).
sø, 14.09.2014
Telemark Botaniske Forening

Tur til Lille Herbern

Søndag 14: Tur til Lille Herbern. Herbern øyene er en del av det mangfoldige øyriket på omkring 40 store og små øyer i det indre av Oslofjorden som alle består av kambrosilurbergart. Lille Herbern ligger vakkert til ved innseilingen til Oslo. Det er fergeforbindelse til øya fra Herbern brygge i enden av Herbernveien. Botanikken på de tre områdene Skurven, Lille Herbern og Lunkeskjær er svært godt undersøkt de siste år, og botaniker Tore Berg har nylig skrevet en fyldig artikkel om plantelivet i dette området. Oppmøte: Brygga Herbernveien på Bygdøynes kl 12. Ta buss nr. 30 til holdeplass Herbernveien. Alternativ til buss nr. 30 er båt fra Rådhusbrygga til Bygdøynes. Turledere: Tore Berg og Halvor H. Hartvig (976 99 318).
sø, 14.09.2014
Østlandsavdelingen

Skogmøte – Pøbelgran i Nord

Bli med på kurs og møte om fremmede bartrær helga den 13-14 september i Stokmarknes, Vesterålen. Her vil du lære artsbestemmelse av fremmede bartrær, få innføring i kartlegging, og høre mer om utfordringene ved planting av lutzgran og fremmede treslag i den sårbare naturen langs kysten i Nord.

Tid: helga 13-14 september
Sted: Stokmarknes, Vesterålen, Nordland
Påmelding: honorata@botaniskforening.no

Program
Lørdag 13 sept. (11:00-18:00)
· Kurs i artsbestemmelse av Lutzgran og fremmede bartrær -Øystein Folden
· Kurs i artsobservasjoner – Honorata Gajda NBF
· Pøbelgran, hva er problemet? Trude Myhre, WWF
· Utplanting og bekjempelse av lutzgran i Vesterålen - Jan Hatløy, Naturvernforbundet Vesterålen
· Hva kan vi gjøre videre? Åpen debatt og diskusjon
· Utferd til lutzskogområder på Vesterålen (15:00-18:00)
Middag (19:00)

Søndag 14 sept.
· Kartleggingstur til lutzskogområder på Vesterålen (10:00-16:00)
lø, 13.09.2014
Nordnorsk Botanisk Forening

Miniseminar om fremmede arter - ny forskrift

SABIMA inviterer til miniseminar om den nye forskriften om fremmede arter som er sendt på høring (Høringsfristen er 15. oktober). Her er det mye banebrytende i forhold til svartelista arter. Miljødirektoratet kommer for å fortelle om hva som er nytt i forskriften.
Les mer om seminaret her: http://www.sabima.no/miniseminar-om-den-nye-forskriften-om-fremmede-arter#

Sted: SABIMA, Kvisten, Kristian Augusts gate 7A i Oslo.
Dato: Torsdag 11. september.
Tidsramme: 17:00-19:00.

Alle er velkommen!
to, 11.09.2014
Andre

Soppekskursjon til Ferista, Bymarka

Oppmøte: Kl. 18:00 på parkeringsplassen ved Ferista.
Arr.: Trondheim sopp- og nyttevekstforening.
on, 10.09.2014
Trøndelagsavdelingen

Soppens Dag

Fellesarrangement med Grenland soppforening til Stavnes.
Frammøte: Statoilstasjonen på Nylende i Bamble kl. 11.00.
Statoilstasjo nen ligger ved E18 kort etter avkjøring til Valleveien (Fv208) ved Feset. Her er det mulig å sette bilen for mulig samkjøring til Stavnes, slik at det ikke blir for mange biler. Veien til Stavnes er ikke spesielt bred. Vi vil som sist la folk gå som de vil men samles på et avtalt tidspunkt for felles kontroll av soppfangsten.
Soppsakkyndig(e) vil være tilstede. Da passer det også med niste /kaffe.
Turledere: Birgitte Finne Høifødt (tlf. 90601001) og lokalkjente
Norman Hagen.
sø, 07.09.2014
Telemark Botaniske Forening

Tur til Lyngheisenteret

Heldags blomstertur til Lyngheisenteret på Lygra.
Foredrag ved professor Mons Kvamme med omvisning. Kafe.
Alle er velkommen
sø, 07.09.2014
Sunnhordland Botaniske Forening

Kurs i kartlegging, artsobservasjoner og Floravokteri

Ønsker du å lære mer om kartlegging, artsobservasjoner og floravokteri?
Bli med på Botanisk Forening sitt heldagskurs i florakartlegging og floravokteri 6. september i Kristiansand.

Kurset vil ha fokus på kartleggingsmetodikk og rapportering, det vil bli gitt innføring i bruk av GPS, dokumentasjon og rapportering, med innføring i artsobservasjoner. Her vil vi også lære hva som er viktig å få med seg for å drive overvåking av sjeldne planter og hvordan floravoktere kan bruke artsobservasjoner til sin fordel. Med andre ord alt du trenger å vite for å komme deg ut i felt og kartlegge på egenhånd.

Sted: Agder naturmuseum og botaniske hage, Gimleveien 23, Gimle gård, Kristiansand
Tid: 11:00-19:00
Program: www.botaniskforening.no/nytt/221-praktisk-kurs-i-kartlegging-og-artsobservasjoner.html

Ta med egen pc og GPS hvis du har. Det vil bli utdelt enkel veileder i artsobservasjoner på kurset.
Meld deg på:
Honorata Kaja Gajda (floravokterkoordinator), honorata@botaniskforening.no, mobil: 97 63 97 83
lø, 06.09.2014
Agder Botaniske Forening

Soppekskursjon til Hestsjøen

Parkering ved badeplassen, Ringvål. Oppmøte kl. 18:00.
Arr.: Trondheim sopp- og nyttevekstforening.
on, 03.09.2014
Trøndelagsavdelingen

Tirsdagstur

Tirsdag 2. september: Tirsdagstur. Oppmøte Upper Crust, «Den lille kaffi baren» på Nationaltheatretstasjon kl. 16:00 (senest 16:45). Turleder: Anders Often (915 48 787).
ti, 02.09.2014
Østlandsavdelingen

Botanikktur i Våler

Lørdag 30. august kl. 11.
Marbukollen - Hjertebråten mellom Ros og Sandå i Våler.
Her er tidligere kjent blåveis, nattfiol, furuvintergrønn og det kan vel gjøres interessante funn også på høsten.
Frammøte ved Svindal kirke.
Leder: Bård Haugsrud, tlf. 92892846.

Alle er hjertelig velkomne på våre møter og turer, både medlemmer og ikke-medlemmer!lø, 30.08.2014
Østfold Botaniske Forening

Kurs i kartlegging, artsobservasjoner og Floravokteri

Ønsker du å lære mer om kartlegging, artsobservasjoner og floravokteri?
Bli med på Botanisk Forening sitt heldagskurs i florakartlegging og floravokteri 30 august i Larvik, og opplev de unike bøkeskogene og floraen som befinner seg her.

Kurset vil ha fokus på kartleggingsmetodikk og rapportering, det vil bli gitt innføring i bruk av GPS, dokumentasjon og rapportering, med innføring i artsobservasjoner. Her vil vi også lære hva som er viktig å få med seg for å drive overvåking av sjeldne planter og hvordan floravoktere kan bruke artsobservasjoner til sin fordel. Med andre ord alt du trenger å vite for å komme deg ut i felt og kartlegge på egenhånd.

Sted: Bøkeskogen eldresenter, Badeparken 7, Larvik
Tid: 11:00-19:00
Program: www.botaniskforening.no/nytt/221-praktisk-kurs-i-kartlegging-og-artsobservasjoner.html

Ta med egen pc og GPS hvis du har. Det vil bli utdelt enkel veileder i artsobservasjoner på kurset.
Meld deg på:
Honorata Kaja Gajda (floravokterkoordinator), honorata@botaniskforening.no, mobil: 97 63 97 83
lø, 30.08.2014
Larvik Botaniske Forening

Tur til Degernes etter klokkesøte

Torsdag 28. august kl. 18.
På leting etter klokkesøte omkring Greåker, Degernes i Rakkestad.
I området er også loppestarr, jåblom og breimyrull kjent.
Frammøte ved Degernes kirke.
Leder: Nils Skaarer, tlf. 92010228.

Alle er hjertelig velkomne på våre møter og turer, både medlemmer og ikke-medlemmer!

to, 28.08.2014
Østfold Botaniske Forening

Soppekskursjon til "Giftskogen", Tiller

Parkering ved ASKO, Tiller. Oppmøte kl 18:00.
Arr.: Trondheim sopp- og nyttevekstforening.
on, 27.08.2014
Trøndelagsavdelingen

Kartleggingstur - fremmede arter

Bli med på kartleggingstur og lær mer om kartlegging av fremmede arter.
Sted: Lilløyplassen, Fornebu, Bærum, Akershus. Frammøte ved Lilløyplassen Naturhus klokken 17:00, eller busstopp "Telenor Fornebu" 16:30 for felles gåtur til naturhuset. Turleder Honorata Gajda viser vei fra busstoppet.

Det rike artsmangfoldet i Storøykilen naturreservat trues mange steder av fremmede arter. Turen vil bli en tre timers tur, der vi går gjennom hovedutfordringene med fremmede arter, vi lærer hvordan man kan kartlegge fremmede plantearter og få se resultater av bekjempelsestiltak i praksis. For spørsmål, kontakt Honorata Gajda praktisk ansvarlig (honorata@botaniskforening.no, mobil: 97 63 97 83). Alle er velkomne, ingen påmelding.
on, 27.08.2014
Østlandsavdelingen

Oppdagelsestur med Barnas turlag og Innlandet botaniske forening

Oppdagelsestur med Barnas turlag og Innlandet botaniske forening
Turen går til Flokofallet (Lillehammers høyeste fossefall) og Huldrehølet (grotte). Ta gjerne med forstørrelsesglass/lupe.

Oppmøte: Statoil Strandtorget kl. 11.00.

Turledere: Ragnhild Wefling Angard (tlf. 977 64 323) og Janicke Haug (tlf. 977 477 10).
sø, 24.08.2014
Innlandet Botaniske Forening

Kartleggingstur til Fredrikstad

Kartleggingstur til Rauer, Fredrikstad, Østfold. Rauer er en øy i Oslofjorden med et usedvanlig rikt biologisk mangfold. Turene dit er blant våre aller mest populære tilbud. I år prøver vi med en ettersommertur.
Oppmøte 9.30 i Engelsviken. Retur ca. 15.00. På grunn av båtskyss er antall plasser begrenset. Påmelding til Kristoffer Bøhn: kristoffer.bohn@sabima.no
lø, 23.08.2014
Østfold Botaniske Forening

Møkster – en botanisk oase i Austevoll

Fredag 22. – søndag 24. august: «Møkster – en botanisk oase i Austevoll». Vestlandsavdelingen inviterer til overnattingstur til øyriket helt i vest, der det finnes en utrolig rik kalkflora på de små øyene Møkster og Litla-Kalsøy. Vi vil komme til å vasse i blodstorkenebb og få se mengder av hjortetunge. Ett av målene for turen er å undersøke øyene for forekomster av de rødlistete artene trollnype (Rosa spinosissima) og skoghøymole (Rumex sanguineus). Det er usikkert om de fortsatt finnes, men trollnype skal være gjenfunnet i fjor, skoghømole er ikke sett siden 1979. Dersom vi finner artene, vil vi som ledd i arbeidet med å sikre disse artene ex situ, samle frø til genbank.
Påmelding og avtale om oppmøte/transport: ta kontakt med Per H. Salvesen (per.salvesen@um.uib.no; 920 111 77) innen mandag 18. august.
OBS! Kan noen stille med egen båt, gi beskjed så snart som mulig!
fr, 22.08.2014
Vestlandsavdelingen

Moser i høyfjellet

Arne Pedersen blir med helga 22-24. august og vi drar til Bykle (Hovden) og videre inn i fjellet til Sloaros. Vi kan legge oss inn på turistforeningshytta (eventuelt ta med telt hvis været er bra!) Påmelding til Asbjorn.Lie@kristiansand.kommune.no
fr, 22.08.2014
Agder Botaniske Forening

Soppekskursjon til Tjønnstuggu

Parkering ved Tjønnstuggu, "gamle" E6 Ranheim. Rundkjøring på toppen, ta til høyre og det vil være skilt. Oppmøte kl 18:00.
Arr.: Trondheim sopp- og nyttevekstforening.
on, 20.08.2014
Trøndelagsavdelingen

Ekskursjon til Lyngør, Tvedestrand kommune

Søndag, 17. aug: Ekskursjon til Lyngør, Tvedestrand kommune kl. 11:00
Ekskursjonen går til Lyngør på de mange stiene rundt på øya. Vi møtes på Gjeving (parkeringsavgift) kl. 11:00 og tar taxibåt ut til Lyngør. Båtavgift 50,- kr. pr.pers. Turledere: Asbjørn Lie Tlf. 970 64 081
sø, 17.08.2014
Agder Botaniske Forening

Slåttedag på Mikkelrud

Søndag 17: Slåttedag på Mikkelrud. Oppmøte ved parkeringen mellom Munch museet og Botanisk hage kl. 10:00. Oppmøte på Mikkelrud kl. 11:00. For de som ønsker skyss eller kjøre sammen, kontakt Kristina Bjureke (952 00 804, kristina.bjureke@nhm.uio.no).
sø, 17.08.2014
Østlandsavdelingen

« Forrige side | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Neste side »

 
Kategorier
 
Søk 
Valg
 
         
Botanikkforum © 2008 NBF Gå til toppen av siden
This page was generated in 0,21 seconds. Snitz Forums 2000