Hva skjer?
Brukernavn:
Passord:
Lagre passord
Glemt passordet ditt?
Hovedside | Brukerprofil | Registrering | Botanikkforum | Hva skjer | Fotogalleri | Herbariet | Medlemmer | Hjelp hva skjer
         
 
Utgåtte aktiviteter
     
 
Aktivitet
Dato
 
Resultater 441 - 480 of 1290 « Forrige 40   Neste 40 »

Grottetur og botanikk med Bård

Tidspunkt: 17.00.
Sted: Shell på Skollenborg.
Vi besøker Sandågrotta, og botaniserer etterpå i nærområdet.
Turledere: Bård Engelstad og Kristin Bjartnes(mobil 90952045)
to, 03.07.2014
Buskerud Botaniske Forening

ULLEBERGÅSEN NATURRES

Et artsrikt område i Kongsberg kommune. Fremmøte: Skottebrygga kl 1700 el. nordre avkjøring fra RV40 til Bjerknes kl 18.
Turleder: Tor H. Melseth, tlf 90183869. Obs avreisetidspunkt!
on, 02.07.2014
Larvik Botaniske Forening

Ekskursjon til Bodsbergheia, Trondheim

Kan vi finne igjen heistarr og andre regionalt sjeldne starr?
Oppmøte ved Rye skole kl. 10:00.
Ekskursjonsleder: Sigmund Sivertsen

sø, 29.06.2014
Trøndelagsavdelingen

FJELLHAGENS DAG

Søndag 29. juni: FJELLHAGENS DAG i Ljosland fjellhage:
Omvisning i Fjellhagen.
Kunstneriske innslag i samarbeid med Kultursjefen i Vest-Agder.
Sted: Ljosland Fjellhage i Åseral, fra kl. 13. Kontakt: Per.Aasen@kristiansand.kommune.no
Arrangør: Agder naturmuseum
sø, 29.06.2014
Agder Botaniske Forening

Blomstertur til slåttemark - Mikkelrud

Bli med på blomstertur til Mikkelrud, her er det slåttemarker med et unikt artsmangfold. Kristina Bjureke tar deg med på tur og forteller om de mange sjeldne artene.

Sted: Mikkelsrud, Aurskog-Høland, Akershus
Tid: omvisning klokka 12, 13 og 14.
Turleder: Kristina Bjureke tlf: 952 00 804
sø, 29.06.2014
Østlandsavdelingen

Gress og starr på Gjellebekkmyra.

Tidspunkt: kl. 18.00
Sted: Bauhaus på Liertoppen
Turleder: Anders Often og Jan Sørensen(mobil 48273297)
to, 26.06.2014
Buskerud Botaniske Forening

Florakartlegging i Råde

Invitasjon til florakartlegging i Råde 25-29. juni 2014

Østfold Botaniske Forening arrangerer sin 11 florakartlegging på rad, og vi fortsetter suksessen i Råde i 2014.

Råde strekker seg fra kysten hvor jordbrukslandskapet dominerer innenfor kystlinja. Raet går gjennom dette landskapet. Innenfor Raet får vi et mer skogdominert landskap. Innerst i kommunen ligger den store innsjøen Vansjø. Råde kommune er knappe 109 km2 hvor ca. 1/3 av kommunen er jordbruksmark, mens skog dekker drøye halvparten av kommunes areal. Ferskvann utgjør ca. 11 % av kommunens areal og nesten alt dette er Vansjø.

Råde har også en ganske lang kyststripe med et variert utvalg av strandplanter. I tillegg inngår flere øyer i rombeporfyrkonglomerat-beltet langs Østfoldkysten. Ute på Sletterøyene finnes flere sjeldenheter som bulmeurt, gul hornvalmue, smånesle og kubjelle.

Det er kjent 46 rødlistede arter i kommunen, bl.a. dvergålegras, jordbærkløver, sodaurt, strandtorn, perleforglemmegei, dverggylden, hartmansstarr og vårsalat. Flere andre rødlistede arter er ikke sett i kommunen på mange tiår.

Vi møtes onsdag kveld kl. 18-20 med informasjon om kartleggingen ca. kl. 20. Torsdag, fredag og lørdag bruker vi dagene på florakartlegging i små lag (2-3). Her ser vi for oss en leder med 1-2 assistenter per gruppe. Målsettingen er å registrere så mange arter som mulig i de utvalgte kartleggingsrutene samt å samle inn udokumenterte arter som senere blir liggende som dokumentasjon fra Råde i Naturhistorisk Museum i Oslo. Hvert lag får med i felt fargelagt ØK-kart, aktuelle lister med aktuelle kartleggingsarter og arter vi ønsker samlet m.m. Halve dagen brukes i felt, mens resten går med til å bearbeide, bestemme, presse og samtale om dagens funn og innsamlinger. Kartleggingen avsluttes på søndag med fellestur på en interessant lokalitet.

Vi skal ha tilhold på Karlshus skole (32v PL 0628,8042) ca. 200 meter nord for Råde stasjon hvor toget har jevnlig stopp. Her blir det enkel innkvartering hvor vi vil bruke klasserom som overnatting på egen medbrakt madrass og sengetøy/sovepose. Vi får tilgang til flere av skolens fasiliteter som skolekjøkken, arbeidsrom, lærerværelse, garderober med dusj. Vi regner med å rigge oss til på et så vidt stort rom at vi i fellesskap kan dele dagens erfaringer, etterarbeid etc.

Vi vil servere enkel mat og drikke onsdag kveld, torsdag og fredag byr vi på middager, lørdag kveld har vi avslutningsmiddag med god mat og drikke. Vi ordner egen frokost på skolekjøkkenet (alle får tildelt arbeidsoppgaver her) og smører egen niste til feltarbeidet. Husk å ta med termos om du ønsker noe varmt å drikke i felt.

På grunn av begrenset plass ønsker vi å prioritere deltagelse av lagledere og lokale krefter, men våre florakartlegginger er selvfølgelig åpne for alle.
Påmelding skjer til Solveig Vatne Gustavsen (s.v.gustavsen@nhm.uio.no, mob. 916 41 360). Deltageravgiften settes til 400,- og betales inn etter at ledig plass er bekreftet, på konto 9812.02.14616. Prisen er den samme enten du velger å delta alle dager eller bare noen få. Ved påmeldingen må du angi hvilke dager du ønsker å delta og hvilke måltider du tenker delta på.

Meld deg på snarlig (husk plassbegrensning). Vi har det alltid hyggelig på disse florakartleggingene våre, både i felt og på lab. på kveldstid. Og så finner vi gjerne en og annen uventet godbit. Hva kan det bli i Råde tro?

Ønsker du mer informasjon om florakartleggingen så kontakt Bjørn Petter Løfall (b.p.lofall@nhm.uio.no, mob. 466 64 300).

Bjørn Petter Løfall
(leder av Florakartleggingskomiteen)
on, 25.06.2014
Østfold Botaniske Forening

Kveldstur til Kilebygda

Frammøte ved Rognsbru (kiosken) i Kilebygda 17.45.
Turmålet denne kvelden overlater vi til turlederne å bestemme men det blir i området Kilebygda – Høydalen.
Turledere: Magne Langerød (tlf. 98628503) og Arne Martin Langerød
ti, 24.06.2014
Telemark Botaniske Forening

Randøyadagen

Søndag, 22. juni Østre Randøya: Randøyadagen. ”Randøyadagen” er et årlig arrangement hvor foreninger og lag presentere seg. Vi holder åpen hytte hvor vi presenterer Agder botaniske forening i samarbeid ornitologisk forening og zoologisk forening. Arrangør: Midt-Agder friluftsråd. Frammøte i Kongshavn og rutebåt ut. Se annonsert i media (Fedrelandsvennen). Vi varsler med e-post. Asbjørn Lie Tlf. 97 06 40 81
sø, 22.06.2014
Agder Botaniske Forening

VIKSFJORD FRA ØY TIL ØY.

Fremmøte: Skottebrygga kl 1030 eller P-plass Huestranda kl 1100
Turledere: Anne Borander tlf 41546763 og Tor H. Melseth, tlf 90183869
sø, 22.06.2014
Larvik Botaniske Forening

Øyhopping i Fægris tapte paradis

Fredag 20. til søndag 22. juni: «Øyhopping i Fægris tapte paradis». Helgetur til øyriket i Sunnhordland fra Storsøy og Huglo til Skorpo, Seløy og Ånuglo. Rødlistete arter (småasal, fægrirogn), sjeldne slåtteenger som er i ferd med å forsvinne, strandeng med ormetunge, kalkfuruskog og edelløvskog med store bestand av viltvoksende barlind, kristtorn, bergflette og mange andre sjeldne vestlandsarter. Samtidig får vi også sett resultat av mange tiår med skogplanting med ulike mer eller mindre uvanlige treslag.
Påmelding og avtale om oppmøte/transport: kontakt turleder Per H. Salvesen (per.salvesen@um.uib.no; 920 111 77) innen torsdag 12. juni.
OBS! Kan noen stille med egen båt, gi beskjed så snart som mulig!
fr, 20.06.2014
Vestlandsavdelingen

Kveldstur til Siljan øst / Sandbrekkeneområdet

Frammøte Statoilstasjonen i Siljan 17.45.
Vi skal botanisere i et myrområde sør for Gurholtsetra og se etter smalmarihand og alt som ellers måtte finnes her. Kaffe blir sannsynligvis lagt til nordsiden av Haukesjø hvor det er et flott område med vakker utsikt.
Turleder: Harald Stendalen (tlf. 95422617)
to, 19.06.2014
Telemark Botaniske Forening

Kartleggingstur Hole/Ringerike.

Tidspunkt: kl. 17.30.
Sted: Esso på Skeidar
Turleder: Kirsti Ruden Østlund (mobil: 93262071)
to, 19.06.2014
Buskerud Botaniske Forening

Studenttur til Ekebergskråninga

Torsdag 19: Studenttur til Ekebergskråninga. Generell kalkflora. Vi ser på alle planter og repeterer kjennetegn. Turen passer for studenter, men andre kan også delta. Vi tar trikk nr. 18 fra John Collets plass kl. 16.35, går av på holdeplassen «Sjømannskolen» og møtes på grasbakken foran gamle Sjømannsskolen kl. 17.00. Turledere: Anders Often (915 48 787) og Tore Berg.
to, 19.06.2014
Østlandsavdelingen

Tur til Rygge Flystasjon etter korallrot

Tirsdag 19. juni kl. 18.00.
Rygge Flystasjon.
Vi ønsker se etter sveltull, korallrot mm.
Frammøte: Inngangen til den militære del av flystasjonen.
Påmelding!
Ledere: B.P.Løfall og J.I.Båtvik.Alle er hjertelig velkomne på våre møter og turer, både medlemmer og ikke-medlemmer!


to, 19.06.2014
Østfold Botaniske Forening

Urtetur med Brynhild Mørkved

Nordnorsk botanisk forening arrangerer i samarbeid med Universitetet i Tromsø en urtetur onsdag 18.juni. Fremmøte ved Tromsø Museum kl. 1800. Med Brynhild Mørkved som turleder tar vi en spasertur gjennom Folkeparken og ned til fjæra. Alle spiselige planter vi serpå turen blir demonstrert. Ta gjerne med plastposer om du vil samle ingredienser til et kortreist måltid. Varighet ca. 2 timer.
on, 18.06.2014
Nordnorsk Botanisk Forening

AGNES strand og fabrikkområde

Fremmøte: Skottebrygga kl 1730 eller gamle Agnes båthavn kl 1800
Turleder: Trond Grøstad tlf 33197542 eller 95914368
on, 18.06.2014
Larvik Botaniske Forening

Planter med navn fra dyreriket

Onsdag 18: Naturhistorisk museum – planter med navn fra dyreriket. Kl. 18. Når man er ute i naturen, stusser man lett over at så mange av våre planter har navn som henspiller på dyr. Noen navn er logiske, noen navn er morsomme, andre mer vanskelige å skjønne. Som hundeeier har jeg ofte lurt på hvorfor så mange arter begynner på hund-, som hundegress, hundekjeks, hundetunge og hundepersille. Dessverre er det slik at hund er brukt i en nedsettende betydning, særlig på planter som ligner nytteplanter som karve og kvann. På kveldens tur vil vi gå rundt i Botanisk hage og samtale om eventuelle årsaker til plantenavn. Ved denne tiden på året blomstrer noen av våre norske arter som dragehode, storkenebb, tranehals, ormehode og kattefot. Hvorfor har de fått disse navnene? Det er spennende om andre har hørt andre årsaker til navnene så vi kan få en god diskusjon! Oppmøte foran Botanisk museum/Lids hus. Arrangør: NHM. Omviser: Kristina Bjureke.
on, 18.06.2014
Østlandsavdelingen

Tur til Lierevja i Askim etter enghaukeskjegg

Tirsdag 17. juni kl. 18.00.
Lierevja i Askim. Frodig vegetasjon med bl.a. enghaukeskjegg.
Frammøte: Ved Askim kirke.
Ledere: Håvard Lindheim tlf: 90086515 og B.P.Løfall.

Alle er hjertelig velkomne på våre møter og turer, både medlemmer og ikke-medlemmer!
ti, 17.06.2014
Østfold Botaniske Forening

Villblomstenes dag i Lofoten.

Turen går i år på Steira på Vestvågøy. Møt på Steira kl 11. Vi går den gamle veien på nordsiden av Steirapollen mot Elstad. Lett tur. Matpause. Varighet ca 3 timer. Turen er i samarbeid med Lofoten turlag og står også i deres turprogram.
Turleder Johan Sirnes
sø, 15.06.2014
Nordnorsk Botanisk Forening

Villblomstenes Dag i Målselv

I år skal vi følgje stien mellom Bardufossen og Målselvfossen. Dette er også naturstien "Frå foss til foss" med informasjon om natur og kulturhistorie på mange postar undervegs. Stien går i skogsterreng med furumoer, bjørkeskog og variert flommarkskog av older og vier langs Barduelva. Nordnorsk botanisk foreining arrangerer turen i samarbeid med Midt-Troms naturlag og Målselv hagelag. Turen tar vel 3 t. Ta med mat og drikke til matpausen.
Turleiar er Per K. Bjørklund (915 30 830) saman med Jann-Oskar Granheim (932 11 937)
Vi møter opp på parkeringsplassen nær Fossmotunet kl. 09:00
sø, 15.06.2014
Nordnorsk Botanisk Forening

Villblomstens dag - Orkidevandring på Øya - Inndyr

Norsk Botanisk Forening i samarbeid med Gildeskål turlag og Salten Naturlag.
Tur som passer for alle.
Oppmøte: kl 12.00 på p-plass ved vgs på Øya. Turen går på skog, myr og fjellgrunn. Antatt varighet 3 timer. Turledere: Åse Bøilestad Breivik (481 16 068) og Arne Sklett Larsen
sø, 15.06.2014
Nordnorsk Botanisk Forening

Villblomstenes dag ved Solneset, Hamna, Tromsø

Det blir gjentagelse av Villblomstenes dag i Tromsø fra 2012. Tema er rikmyrenes tilbakegang etter utbygging i Hamna. Oppmøte kl. 11 ved Solneset skole i Hamna. Ta gjerne med niste og støvler. Turledere: Andy Sortland og Cathrine Amundsen. Tlf. 91829337/99638613.
sø, 15.06.2014
Nordnorsk Botanisk Forening

Villblomstenes dag,

Villblomstenes dag markeres på Inderøy med en tur i Letnesvågen. Området turen går i er en artsrik strandeng.

Frammøte kl 13.00.
Møtested: Letnes ved Fylkesvei 231(Letnesveien). Parkering ved driftsbygning på oversida av veien.

Det blir mat og kaffipause.

Turleder: Hilde-Ely-Aastrup (41461331) og Jørgen Røflo røra.
sø, 15.06.2014
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag i Tydal

I år skal vi gå over Vessingsjødammen til Langdalsberga. Vi skal studere rikmyr ut mot Vessingsjøen og rik bergvegetasjon. Det blir ingen lang gåtur, men vi blir ute i 2-3 timer. Ta med mat og drikke til matpause.
Turleder er Saxe Aasen (951 72 224) sammen med Hilde R. Kirkvold (952 95 954).
Vi møter opp ved Vessingsjødammen kl 13:00.
sø, 15.06.2014
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag i Trondheim: Lauglolia, Leinstrand

Vandring langs naturstien i Lauglolia.
Oppmøte: Rasteplassen i svingen like øst for reservatet (Sundet) kl 13.00.
Ta gjerne med mat og drikke til matpause.
Turledere: Dag Inge Øien og Sigmund Sivertsen
sø, 15.06.2014
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag i Trondheim: Teisendammen

Turen går langs brei og fin sti. Ta gjerne med mat og drikke til matpause.
Oppmøte: Byåsen butikksenter kl 13.00.
Turleder: Anders Lyngstad
sø, 15.06.2014
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag i Trondheim: Ladestien

Vi ser på rik og variert flora langs Ladestien.
Oppmøte: Parkeringsplassen ved Smedstuen kl 13.00.
Ta gjerne med mat og drikke til matpause.
Turleder: Bjørn Sæther
sø, 15.06.2014
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag i Aure: Grisvågøya og Aurdalen

Turen går til kalkrike strandberg på Grisvågøya, og om vi orker, en tur til et område med rik slåttemyr i Tverrbotnen i Aurdalen.
Oppmøte: Matkroken på Aure sentrum kl. 13.00.
Turleder: Finn Oldervik
sø, 15.06.2014
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag i Hemne: Tur i retning av Fjelna

Turmål: Skog, elvekant og kulturmark i retning Fjelna.
Oppmøte: Best-stasjonen øst for Vinjeøra kl 13.00.
Ta med gjerne med mat og drikke til matpause.
Turledere: Bjørg Steinveg og Egil Ingvar Aune.
Arrangeres i samarbeid med Hagelaget i Hemne og Fjordkulturdagan på Vinjeøra.
sø, 15.06.2014
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag i Malvik: Flatholman

Turmål: Området har blanding av strandberg, strandeng, bar- og lauvskog. Strandberga er særlig interessante med innslag av sørlige arter.
Ta gjerne med mat og drikke til matpause.
Oppmøte: Parkeringsplassen ved Flatholman i Muruvik kl 13.00.
Turleder: Jan Erik Kofoed.
Arrangeres i samarbeid med Trondheim sopp- og nyttevekstforening
sø, 15.06.2014
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag i Rissa: Helset i Stadsbygd

Turmål: Rik vegetasjon med orkideer.
Oppmøte: Parkeringsplassen ved Coop Marked Stadsbygd kl 14.00. NB Tidspunkt
Ta gjerne med matpakke og drikke til matpause.
Turledere: Johan Rein og Solfrid Helene Lien Langmo.
Arrangeres i samarbeid med Stadsbygd Hagelag.
sø, 15.06.2014
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag i Stjørdal: Storvika

Turmål: Rik flora på strandberg og skog. Kort vandring.
Ta gjerne med mat og drikke til matpause.
Oppmøte: Parkeringsplassen i Storvika kl 13.00.
Turledere: Harald Hove Bergmann og Svein Båtvik
sø, 15.06.2014
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag, Autråttlunden

Villblomstenes dag markeres med tur i Austråttlunden. Ingrid Bjørklund er turleder.
Turen starter kl 15.00.

Parkering ved lunden.
sø, 15.06.2014
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag i Levanger: Røstad

Møtested: Ved hovedbygningen på Røstad kl. 13:00
Turmål: Variert flora i Røstadområdet
Turledere: Bjørg Rindal og Lucie Kjelvik
sø, 15.06.2014
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag, Sveio, Sunnhordaland

Villblomanes dag markerast på Sveio i år.
Turleiar: Jan Rabben.
Følg med i lokalavisa for nærare informasjon.
sø, 15.06.2014
Sunnhordland Botaniske Forening

Villblomstenes dag, Lille Stokkavann, Stavanger

Tur rundt Lille Stokkavann i Stavanger.
Fremmøte på den nye P-plassen ved Matkroken i Gustav Vigelandsvei på Stokka.
Turleder: Gaute Slaattebræk mob.tlf 906 58 136 og
Kjell Notvik 475 23 815.
Turen er i samarbeid med Stavanger Turistforening.

sø, 15.06.2014
Rogalandsavdelingen

Villblomstenes dag

Villblomsttur på Regestranden i Sola kommune.
Fremmøte kl 13,00 på den nye P-plassen ved Rongstranden.
Turledere: Svein Imsland møb.tlf 918 12 333 og Kjell Notvik 475 23 815
sø, 15.06.2014
Rogalandsavdelingen

Villblomstenes dag, Utsira Fyr

Blomstervandring fra Utsira Fyr etter at utsillinga der er opna.Turen startar ca 15.30.
sø, 15.06.2014
Rogalandsavdelingen

Museets dag på Agder naturmuseum

Søndag 15. juni: Museets dag på Agder naturmuseum, Kl. 12-16.
Plantesalg, aktiviteter for store og små.
Presentasjon av ulike foreninger og lag med natur- og hagetilknytning, m.m. Det blir fylkesmesterskap i blomsterdekorasjon og aktiviteter knyttet til grunnlovsjumileet. Arrangør: Agder naturmuseum
sø, 15.06.2014
Agder Botaniske Forening

« Forrige side | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | Neste side »

 
Kategorier
 
Søk 
Valg
 
         
Botanikkforum © 2008 NBF Gå til toppen av siden
This page was generated in 0,25 seconds. Snitz Forums 2000