Hva skjer?
Brukernavn:
Passord:
Lagre passord
Glemt passordet ditt?
Hovedside | Brukerprofil | Registrering | Botanikkforum | Hva skjer | Fotogalleri | Herbariet | Medlemmer | Hjelp hva skjer
         
 
Utgåtte aktiviteter
     
 
Aktivitet
Dato
 
Resultater 361 - 400 of 1396 « Forrige 40   Neste 40 »

Botanisk vandring på Sølendet

Sølendet ved Røros er et unikt eksempel på et gammelt myr- og engslåttlandskap der hele tolv orkidéarter preger det spesielle kulturlandskapet. Det blir omvisning av botanikere fra NTNU Vitenskapsmuseet under ledelse av professor Asbjørn Moen. Frammøte kl. 12.00 på parkeringsplassen ved Sølendet naturreservat. Skiltet avkjørsel ved bru over Glåma, ca. 3 km nord for Brekken sentrum. Husk penger til bomveg.
Arrangør: Kunnskapsbyen, http://www.dknvs.no/kunnskapskalenderen/
ma, 06.07.2015
Trøndelagsavdelingen

Tur til Svartdal søndag 5. juli.

Frammøte ved avkjørsla til Svartdal langs E-134 kl.11.00.
Avkjørsla ligger mellom Flatdal og Ambjørndalen i Hjartdal. Vi samles på parkeringa til venstre like etter å ha kjørt inn på Svartdalsvegen. Herifra kjører vi omtrent 2 km langs Svartdalsvegen før vi tar av til venstre på Skarsvegen. Deretter omtrent 200 meter til romslig gratis parkeringsplass før bommen. Det er omtrent 100 km fra Porsgrunn og hit, så beregnet kjøretid om Bø er omtrent 1 time og 40 minutter. Vi tenker å gå den gamle ferdavegen/stien oppover i et terreng med kalkrike årer i grunnen, derfor vil vi nok finne en forholdsvis rik flora her på denne tida. Stien stiger fra 450 m.o.h ved Barstad til 650 m.o.h i Nord-Skaret (3 km). Skarsvegen er oppe i om lag 700 meter før den heller nedover igjen mot Åmotsdal for den
som vil gå turen hele veien (7km). Tror vi får nok å botanisere på langs den første halvdelen på 3 km. Her vokser m.a. arter som fjellfrøstjerne, vadderot, svartstarr og strengstarr på rikmyrer og moldrik jord sammen med mye annet «snacks». Skarsvegen er dessuten skiltet med foto og tekst av kulturminner langs stien som er opplevelsesrike innslag i seg selv.

Turleder: David Mundal (tlf. 41 22 92 94).
sø, 05.07.2015
Telemark Botaniske Forening

Kurs i kartlegging og floravokteri

Ønsker du å lære mer om kartlegging, den nye artsobservasjoner eller har du lyst å adoptere en blomst? Botanisk Forening inviterer til heldagskurs i naturkartlegging og floravokteri. Her kan du lære alt du trenger å vite for å komme deg ut og kartlegge på egenhånd, både praktisk kartleggingsmetodikk, innføring i bruk av GPS og den nye artsobservasjoner.no. Vi vil også lære hva som er viktig å få med seg for å drive overvåking av truede planter. Alle som har lyst å være med å hjelpe å passe på våre sjeldne planter, vil få muligheten til å ”adoptere” en blomst og lære mer om de sjeldneste plantene i Agder. Kurset er gratis og åpent for alle, middag er inkludert.

Tid: 4 juli 2015, fra klokka 11:00- 19:00
Sted: Kristiansand, Agder naturmuseum og botaniske hage, Gimleveien 23, Gimle gård
Meld deg på: Asbjorn.Lie@kristiansand.kommune.no
Se programmet for kurset her: http://www.botaniskforening.no/nytt/245-kurs-i-kartlegging-og-floravokteri-kristiansand-4-juli.html
lø, 04.07.2015
Agder Botaniske Forening

Hovlandsfjell i Modum

Tur på Heggensida, vest for Hovlandsfjell i Modum.
Oppmøte i Vikersund Hoppsenter kl.17.00.
Stortveblad, engmarihand, breimyrull, korallrot observeres jevnlig i området. Orkide-eksperten Knut Solbraa som har skrevet boka "50 Ville orkideer i Norge og Sverige" skal være med på turen.
Husk godt fottøy(myr).
Turleder: Berit Skretteberg(mobil: 480 73 628)/Audun Jahren (mobil: 907 34 525)

NB: Ny dato pga. sen blomstring
to, 02.07.2015
Buskerud Botaniske Forening

FJELLHAGENS DAG

FJELLHAGENS DAG i Ljosland fjellhage, det blir omvisning i Fjellhagen.
Kunstneriske innslag i samarbeid med Kultursjefen i Vest-Agder.
Sted: Ljosland Fjellhage i Åseral, fra kl. 13.
Kontakt: Per.Aasen@kristiansand.kommune.no
Arrangør: Agder naturmuseum
sø, 28.06.2015
Agder Botaniske Forening

Orkidetur til Slåttemyra

Slåttemyra er en av fylkets rikeste myrer, her myldrer det av orkider og mange sjeldne planter. Vi inviterer til tur på slåttemyra med Tor Øystein Olsen, fra Maridalens Venner som kan alt om dette fantastiske stedet. Slåttemyra ligger mellom Movatn og Nittedal stasjon.
Oppmøte på Slåttemyra søndag 12.00. Gå inn fra Movatn eller Nittedal stasjon. http://www.maridalensvenner.no/flybilder-satelittbilder-og-kart-fra-slaattemyra.5024256-25743.html
sø, 28.06.2015
Østlandsavdelingen

Myrekskursjon til Lekåsen AVLYST

Denne ekskursjonen må dessverre AVLYSES
Det kjølige forsommerværet gjør at myrvegetasjonen er for lite utvikla til at det er formålstjenelig å gjennomføre turen.
Vi tar sikte på å sette opp igjen turen på programmet for 2016.


Ekskursjonsleder og kjentmann: Leif Persen Galten.
Vi møtes på P-plassen ved Statoil/Veikroa på Støren (Prestteigen) kl. 10:00 og samkjører derfra de 2 km opp til Hallrånnån. Derfra går vi Sørover den store Haukdalsmyra. Flott høymyr i nord, ekstremrik myr med brunskjene og diverse flava-gruppe-representanter i sør. Dessuten kultur med myrmalmkilde og rester etter 20 myrmiler, hvilende under en bygdeborg-topp (Våttån).
Klatrer så opp til Haukdalsvatnet og går langs vestsida. Fine knauser til rast. Dessuten fin strand- og vannvegetasjon, med bla pors, nøkketjønnaks, hjertetjønnaks, trådtjønnaks. Gjennom et lågt myrskar og ned på Enamyra, som «rosinen i pølsa». Derfra «transportetappe» langs skogsbilvei 1 km ned til bilene ved Hallrånnån, dog med hårstarr og gulsildre i veigrøfta og kanskje Sphagnum rubiginosum i fuktige bergegger langs veien.
lø, 27.06.2015
Trøndelagsavdelingen

OMVISNING I KLOSTERHAGEN

Botanisk hages nyeste anlegg presenteres av botaniker Per Arvid Åsen.
Han har også skrevet bok om norske klosterhager.
Sted: Agder Naturmuseum og botanisk hage, Kristiansand
Tid: klokka 13:00, 21 juni
Arrangør: Agder naturmuseum
sø, 21.06.2015
Agder Botaniske Forening

Randøyadagen

Randøyadagen på Østre Randøya
”Randøyadagen” er et årlig arrangement hvor foreninger og lag presentere seg. Vi holder åpen hytte hvor vi presenterer Agder botaniske forening i samarbeid ornitologisk forening og zoologisk forening.
Arrangør: Midt-Agder friluftsråd. Frammøte i Kongshavn og rutebåt ut. Se annonsert i media (Fedrelandsvennen). Vi varsler med e-post eller SMS.
Asbjørn Lie Tlf. 97 06 40 81
sø, 21.06.2015
Agder Botaniske Forening

Tur til Mørkgånga v/Steinsfjorden.

Oppmøte på Esso ved Sundvollen kl. 11. 00.
Hvis det er vått går vi i Krokkleiva da Mørkgånga er bratt og ulendt.
Turleder: Jan Sørensen, mobil: 482 73 297.
sø, 21.06.2015
Buskerud Botaniske Forening

Øysafari til Gressholmen og Rambergøya

Vi ser på floraen på Gresholmen/Rambergøya, som henger sammen. Kalsteinen øyene består av, gir en rik flora! Oppmøte lørdag 11.00 i båthavna på Gressholmen. Båtene som gikk fra Vippetangen har byttet stoppested til Rådhusbrygge, og får nye linjenumre. Se ruter.no eller ring ruter på 177 for avgangstider. Tore Berg (9750 3649) og Kim Hartvig.
lø, 20.06.2015
Østlandsavdelingen

Graskurs på Gjellebekkmyra, Lier

Oppmøte på Bauhaus på Liertoppen kl. 17.30
Kursleder: Anders Often. Turleder: Jan Sørensen, mobil: 482 73 297
to, 18.06.2015
Buskerud Botaniske Forening

Ved BORREVANNET

Ved BORREVANNET med falkbregne og ertevikke.
Fremmøte: Skottebrygga kl 1715 (Merk tidspunkt). Sted for evt. oppmøte i Hortenområdet avtales med turleder.
Turleder: Roger Halvorsen tlf 97013539 eller 33058600
on, 17.06.2015
Larvik Botaniske Forening

Blomstertur

Forsinka markering av Villblomstenes dag på Nesodden i år.

Turen arrangeres 16.juni 18.45.
Frammøte ved Nesodden kirke. Vi går til Prestekjær og kikker etter brunstorkenebb.

Ta gjerne med en matbit.
Turleder: Ragnhild Hokholt.
ti, 16.06.2015
Østlandsavdelingen

Villblomstenes Dag i Målselv

I år møter vi opp til VBD kl. 13:00. Vi møtest på Sommerbakken. Kjør om Karlstad og ta av i krysset mot Holmen - Kjerresnes. Frå Karlstad er det nøyaktig 3 km til de ser skiltet "Sommerbakk" på venstre side av vegen. På høgre side tar det av ein veg ned mot Tommy sin rasteplass/grillplass. Her møter vi opp.

Vi skal gå i lett terreng langs kulturmarker, elvenær skog, samt strand ved Kjerresnes. Opplegget passar godt or barn, som her kan hente kunnskap om natur og vekstliv i bygda. Ta på godt fotty då det kan vere vått nokre stader. Vi tar med mat og drikke.

Villblomstenes dag i Målselv blir arrangert av Nordnorsk botanisk foreining i samarbeid med Midt-Troms naturlag, Målselv hagelag og Tommy Sommerbakk.
Turleiar er Per K. Bjørklund, tel. 915 30 830 (Er utanlands 2. - 13. juni). Kontaktperson, MTN: Jann-Oskar Granheim, tel. 932 11 937.

Velkomen til Villblomstenes Dag i Målselv!
sø, 14.06.2015
Nordnorsk Botanisk Forening

Villblomstenes dag, Harstad

Turen starter fra Trondenes Historiske Senter kl 11.00. Vi går på veien langs Laugen til amfiscenen. Deretter på sti ned til Altevågen og avslutter ved nausttuftene.

Plantene vi passerer under veis vil bli kommentert, med litt ekstra fokus på spiselige vekster. I dette området er det registrert over 200 karplanter.

Vandringa går i rolig tempo i lett terreng, og tar ca 1,5 time.

Turleder: Øystein Normann
sø, 14.06.2015
Nordnorsk Botanisk Forening

Villblomstenes dag, TromsøVillblomstenes dag blir markeres over hele landet i regi av Norsk Botanisk Forening.
Tromsø Museum inviterer ut på tur i Folkeparken søndag 14.juni 2015 kl 13 for å se på de ville plantene i det bynære området.
Botaniker Alfred Granmo fra Tromsø Museum tar oss med i Folkeparken ved Telegrafbukta for å fortelle om våre vanlige sommerplanter. Han deler av sin store kunnskap om artene som finnes her nord, i hvilke miljøer de vokser, og om plantenes kulturhistoreie bl.a som matplanter.
Turen tar ca 2 timer og går i lett terreng.
Bekledning etter været og gummistøvler anbefales hvis regnvått gress.

Oppmøte: Folkeparken, den store parkeringsplassen ved gamle akvarium nedenfor museet.
Når: 14.6. kl.13-15.
Hvor: Folkeparken
Målgruppe: Alle.
Ansvarlig: Karen Marie Christenson
Turleder er Alfred Granmo.

sø, 14.06.2015
Nordnorsk Botanisk Forening

Villblomstenes dag, Dønna, Nordland

Den botaniske vandringa vil bli inkludert i programmet for sesongåpningen av museet i Nordvika.
Programmet starter 12.30
Museet i Nordvika med området rundt er registrert som verdifullt kulturlandskap. Det blir Vandring i de gamle, artsrike beitebakkene i lia ved Hestskaret i Nordvika.
Parkering ved Museet.

Medarrangør: Helgeland Museum avd. Dønna.
Kontaktperson Helgeland Museum: Åshild Kittelsen tel 94036357
sø, 14.06.2015
Nordnorsk Botanisk Forening

Villblomstenes dag, Kjøpstad

Vandring på Kjøpstad - Villblomstens dag
BOT15-GT-10

Tur som passer for alle. Oppmøte på Fjordbua på Kjøpstad kl. 12.00. Turen går i skog, myr og fjellgrunn. Antatt varighet 3-4 timer.

Turleder: Åse Bøilestad Breivik .


Arr: Gildeskål turlag i samarbeid med Norsk Botanisk Forening og Salten Naturlag.


sø, 14.06.2015
Nordnorsk Botanisk Forening

Villblomstens dag Trøndelag

Når blomsterprakten er på sitt mest spennende arrangerer de nasjonale botaniske foreningene i Norden turer i nærmiljøet. Turene passer for alle aldersgrupper. Alle turene starter på angitte oppmøtesteder kl. 13.00. De fleste turene er av 2-3 timers varighet, med innlagt matpause – ta med nistepakke og drikke. Eventuelle endringer blir opplyst på www.villblomstenesdag.no.

Trondheim: Leinstrand, Lauglolia
Møtested: Rasteplassen i svingen like øst for reservatet (Sundet)
Turmål: Vandring langs naturstien
Turleder: Dag Inge Øien

Trondheim: Teisendammen
Møtested: Byåsen Butikksenter
Turmål: Turen går langs brei og fin sti
Turleder: Kjell Ivar Flatberg

Trondheim: Ladestien
Møtested: Sponhuset
Turmål: Rik og variert flora langs Ladestien til Devlebukta
Turleder: Thyra Solem


Malvik: Malvikodden
Møtested: Ved Pizza-restauranten
Turmål: Vi kommer hovedsaklig til holde oss i fjæra vest for odden
Turleder: Jan Erik Kofoed

Tydal: Vessingsjøen
Møtested: Vessingsjødammen
Turmål: Vi går over Vessingsjødammen til Langdalsberga. Vi skal studere rikmyr ut mot Vessingsjøen og rik bergvegetasjon. Det blir ingen lang gåtur.
Turleder: Hilde Kirkvoll

Rissa: Ramsøylia
Møtested: Ramsøy misjonshus, Modalen
Turmål: Østvendt, artsrik edelløvskogsli
Turleder: Solfrid Helene Lien Langmo

Ørland: Bruholmen
Møtested: Parkeringsplassen ved Bruholmen
Turmål: Strandberg
Turleder: Ingrid Bjørklund

Stjørdal: Tønsåsen
Møtested: Parkeringsplassen ved Lånke skole
Turmål: Flora på rike berg og blandingsskog
Turleder: Harald Hove Bergmann

Levanger: Ytterøy
Møtested: Fergeavgang fra Levanger kl. 12 (retur kl. 16.10)
Turmål: Strandberg
Turleder: Lucie Kjelvik og Bjørg Rindal

Inderøy: Røra
Møtested: Avkjørsel til Koa Camping kl. 13
Turmål:Strandeng ved Koa
Turleder: Jørgen Røflo

Namsos: Overhalla
Oppmøte: Skage, ved butikken
Turmål: Området ved Namsen nord for Sællaghytta
Turleder: Jarle Holien
Tidspunkt: kl. 10-12

Melhus: Foss
Møtested: Horg Bygdatun
Turmål: Kultursti med innmark og skog
Turleder: Bjørn Sæther

Aure: Ertvågsøya
Møtested: Rasteplassen ved Mjosundbrua
Turmål: Sørsida av Ertvågsøya og videre til Skauset i Indre Foldfjord
Turleder: Finn Oldervik

sø, 14.06.2015
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag i Aure

Aure: Aursundet – Todalen
Møtested: Matkroken, Aure sentrum
Turmål: Turen går til kalkrike strandberg på Grisvågøya, og om vi orker, en tur til en rik slåttemyr i Tverrbotn i Aurdalen.
Turleder: Finn Oldervik
sø, 14.06.2015
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag 2015

Når blomsterprakten er på sitt mest spennende arrangerer de nasjonale botaniske foreningene i Norden turer i nærmiljøet. Turene passer for alle aldersgrupper. Alle turene starter på angitte oppmøtesteder kl. 13.00. De fleste turene er av 2-3 timers varighet, med innlagt matpause – ta med nistepakke og drikke. Eventuelle endringer blir opplyst på www.villblomstenesdag.no.
sø, 14.06.2015
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag, Molde

Det blir Villblomsttur på Julbøen/Julholmen søndag 14.6. Turen går i kystfuruskog og en liten edelløvskog.
Strandflora og fin utsikt mot havet.

Tidsrom: 14.00 til 16.00.
Parkering ved Julbøen. Det er ikkje offentleg transport på søndag.

Turleder Karl Wesenberg.
sø, 14.06.2015
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenesd dag, Tingvoll

Oppmøte: Aksneset, ved snuplassen, vegen forbi Holmeide.
Turen blir på areala innafor 100 meter frå snuplassen.
Vi ser på ville blomster, og kan hende nokre tamme (svartelisteartar).

18.00-20.00.
Turleiar: Øystein Folden
sø, 14.06.2015
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag, Leinstranda, Trondheim

Trondheim: Leinstrand, Lauglolia
Møtested: Rasteplassen i svingen like øst for reservatet (Sundet)
Turmål: Vandring langs naturstien
Turleder: Dag Inge Øien
sø, 14.06.2015
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag, Teisendammen, Trondheim

Trondheim: Teisendammen
Møtested: Byåsen Butikksenter
Turmål: Turen går langs brei og fin sti
Turleder: Kjell Ivar Flatberg
sø, 14.06.2015
Trøndelagsavdelingen

Villblomanes dag, Trondheim,

Trondheim: Ladestien
Møtested: Sponhuset
Turmål: Rik og variert flora langs Ladestien til Devlebukta
Turleder: Thyra Solem
sø, 14.06.2015
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag, Malvik

Malvik: Malvikodden
Møtested: Ved Pizza-restauranten
Turmål: Vi kommer hovedsaklig til holde oss i fjæra vest for odden
Turleder: Jan Erik Kofoed
sø, 14.06.2015
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag, Vessingsjøen i Tydal

Tydal: Vessingsjøen
Møtested: Vessingsjødammen
Turmål: Vi går over Vessingsjødammen til Langdalsberga. Vi skal studere rikmyr ut mot Vessingsjøen og rik bergvegetasjon. Det blir ingen lang gåtur.
Turleder: Hilde Kirkvoll
sø, 14.06.2015
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag, Ramsøylia i Rissa

Rissa: Ramsøylia
Møtested: Ramsøy misjonshus, Modalen
Turmål: Østvendt, artsrik edelløvskogsli
Turleder: Solfrid Helene Lien Langmo
sø, 14.06.2015
Trøndelagsavdelingen

Villblomanes dag, Ørland.

Ørland: Bruholmen
Møtested: Parkeringsplassen ved Bruholmen
Turmål: Strandberg
Turleder: Ingrid Bjørklund
sø, 14.06.2015
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag, tønåsen, Stjørdal

Stjørdal: Tønsåsen
Møtested: Parkeringsplassen ved Lånke skole
Turmål: Flora på rike berg og blandingsskog
Turleder: Harald Hove Bergmann
sø, 14.06.2015
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag,Ytterøy, Levanger

Levanger: Ytterøy
Møtested: Fergeavgang fra Levanger kl. 12 (retur kl. 16.10)
Turmål: Strandberg
Turleder: Lucie Kjelvik og Bjørg Rindal
sø, 14.06.2015
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag,røra, Inderøy

Inderøy: Røra
Møtested: Avkjørsel til Koa Camping kl. 13
Turmål:Strandeng ved Koa
Turleder: Jørgen Røflo
sø, 14.06.2015
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag, Overhalla, Namsos

Namsos: Overhalla
Oppmøte: Skage, ved butikken
Turmål: Området ved Namsen nord for Sællaghytta
Turleder: Jarle Holien
Tidspunkt: kl. 10-12
sø, 14.06.2015
Trøndelagsavdelingen

Villblomstenes dag, Foss, Melhus

Melhus: Foss
Møtested: Horg Bygdatun
Turmål: Kultursti med innmark og skog
Turleder: Bjørn Sæther
sø, 14.06.2015
Trøndelagsavdelingen

Villblomanes dag

Sunnhordalandsavdelinga av Norsk Botanisk Forening arrangerer Villblomanes dag 14.6.2015. Det vert blomevandring i Sætreskogen.

Turleiarar: Jan Rabben og Odd Winge.

Oppmøte og parkering ved Tjødnalio skule kl 11.00.
Turen annonserast lokalt.
sø, 14.06.2015
Sunnhordland Botaniske Forening

Villblomstenes dag, Sannes

Tur rundt Stokelandsvatnet i Sandnes kommune.
Fremmøte: kl 13.00 på Ganddal jernbanestasjon.

Turledere: Svein Imsland tlf: 91812333 og Kjell Notvik tlf: 47523815.
sø, 14.06.2015
Rogalandsavdelingen

Villblomstenes dag, Stavanger

Villblomstenes dag markeres ved en tur rundt Byhaugen i Stavanger.
Frammøte kl 13.00.
Parkering ved Byhaugkafeen.
Turleder: Gaute Slaattebræk tlf: 90658136.
sø, 14.06.2015
Rogalandsavdelingen

Villblomstenes dag, Steinvika og Langesundstangen

Bli med på en geologisk og botanisk tur til Steinvika og
Langesundstangen. Langesundstangen er et av de rikeste botaniske områdene i Grenland. Kalkgrunn med tilnærmet oseanisk klima, gir en spesiell flora.

Område: Steinvika og Langesundstangen.
Møtestad: Parkering i Steinvika.
Tid: 12.00 til 14.00.
Arrangør: Gea Norvegica og Telemark Botaniske Forening.
Naturlos: Henrik Heyer og Bjørn Erik Halvorsen.
Kontakt: Geoparken, tlf: 35574000
sø, 14.06.2015
Telemark Botaniske Forening

« Forrige side | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | Neste side »

 
Kategorier
 
Søk 
Valg
 
         
Botanikkforum © 2008 NBF Gå til toppen av siden
This page was generated in 0,48 seconds. Snitz Forums 2000