image image
For planteinteresserte i Norge Norsk Botanisk Forening er foreningen for planteinteresserte i Norge. Den samler både fagutdannete botanikere, sjøllærte barfotbotanikere og andre med interesse for norsk flora. Read the Full Story
Floravokterne NBF sitt prosjekt for overvåkning av sjeldne planter – kalles Floravokterne. Frivillige rapporterer om tilstanden til forekomster for truete og sårbare plantearter i Norge.   Read the Full Story

Inviterer til Pøbelgrandugnad i hele landet

Norge gror igjen og det truer naturmangfoldet. Sitkagrana bidrar til gjengroing fordi den sprer seg lett og har evnen til å tildekke landskap totalt. Vi inviterer alle til nasjonal pøbelgrandugnad i høst. Bli med!

Les mer …

Bli med på årets pøbelplantekonkurranse - kartlegg fremmede arter

Vi trenger din hjelp til å samle inn kunnskap om hvordan fremmede arter sprer seg i naturen. I høst starter arbeidet med revideringen av svartelista, som vurderer i hvilken grad fremmede arter påvirker naturen. Da trenger vi mer kunnskap om hvordan disse artene sprer seg. Vi inviterer derfor alle til årets svartelistekonkurranse.

Les mer …

Slåttekurs 6-7 august

Vi inviterer til slåttekurs på Svartorsetra i Nordmarka helgen 6-7 august. Det blir en unik mulighet til å lære om kulturhistorie og artsrikdommen i blomsterengene, og alle vi få prøve å slå med ljå og lære om praktisk slåttearbeid. Det blir middag og gratis overnatting på Studenterhytta i nydelige omgivelser i Nordmarka. Første mann til mølla prinsippet gjelder.

Les mer …

Vellykket Landsmøte 2016

Fult hus med botanikere og gode ideer, blomster både høyt og lavt og en plan for hvordan vi skal øke kunnskapen om naturen rundt oss og redde det rike artsmangfoldet av ville planter og naturtyper. Nytt styre og framtidens satsingsområder ble bestemt på Norsk Botanisk Forening sitt Landsmøte i mai.

Les mer …


Hva skjer?