image image
For planteinteresserte i Norge Norsk Botanisk Forening er foreningen for planteinteresserte i Norge. Den samler både fagutdannete botanikere, sjøllærte barfotbotanikere og andre med interesse for norsk flora. Read the Full Story
Floravokterne NBF sitt prosjekt for overvåkning av sjeldne planter – kalles Floravokterne. Frivillige rapporterer om tilstanden til forekomster for truete og sårbare plantearter i Norge.   Read the Full Story

Bli med på Pøbeljakten

Har du sett disse tre pøbelplantene? Rynkerose, lupiner og sitkagran - ser du en av disse i sommer så legg alle dine funn i den nye artsobservasjoner.no, og vinn den store pøbelprisen! Svartelista skal revideres i 2017, vi trenger derfor mer kunnskap om hvordan fremmede arter sprer seg i norsk natur.

Les mer …

Vellykket faghelg om fremmede bartrær i Nordmøre

Hvert år plantes store mengder fremmede bartrær ut i naturen, men hva er konsekvensene av dette? Her finner du presentasjonene fra faghelgen i Nordmøre. 

Les mer …

Vi kartlegger lutzgran

Sitkagran, lutzgran og spredning av utenlandske treslag, det var tema for faghelga i Vesterålen. Hvordan sprer disse artene seg i norsk natur og hvilke konsekvenser har de for naturmangfoldet? Her finner du presentasjonene fra faghelgen. 

Les mer …

Vi redder myra -bli med du også!

Myra er et karbonlager, en flomdemper, men ikke minst et levestedet til svært mange trua planter, dyr og sopp. Myra er også hjem til den sjeldne orkideen myrflangre. Botanisk Forening har satt i gang flere redningsaksjoner for å hjelpe myra og dens truede artsmangfold.

Les mer …


Hva skjer?