image image
For planteinteresserte i Norge Norsk Botanisk Forening er foreningen for planteinteresserte i Norge. Den samler både fagutdannete botanikere, sjøllærte barfotbotanikere og andre med interesse for norsk flora. Read the Full Story
Floravokterne NBF sitt prosjekt for overvåkning av sjeldne planter – kalles Floravokterne. Frivillige rapporterer om tilstanden til forekomster for truete og sårbare plantearter i Norge.   Read the Full Story

Bli med på årets Svartelistekonkurranse

Svartelistekonkurransen starter nå! Bli med og vinn et gavekort på 1 500 i naturogfritid.no. Hvert år plantes det store mengder fremmede treslag og andre planter i norsk natur, men omfanget av spredning er ikke fullt ut kjent. Vi trenger å få mer kunnskap om disse artene, for å vurdere spredningsfaren. Bli med på svartelistakonkurransen og bidra med å samle inn kunnskap om spredning av fremmede treslag og svartelista arter.

Les mer …

Pøbelgran på avveie - seminar 27. sept.

Bli med på seminar og kurs om fremmede treslag lørdag den 27. september i Stord, Hordaland.
Her vil du kunne høre mer om utfordringene ved planting av sitkagran og fremmede treslag i norsk natur, samt lære artsbestemmelse og kartlegging i felt.

Les mer …

Pøbelgran i Nord - 13. sept.

Velkommen til skogseminar "Pøbelgran i Nord" - 13-14 september
 på Vesterålen

Les mer …

Fremmede treslag er en trussel mot framtida

Medlemmer i Norsk Botanisk Forening kartlegger i disse dager hvor fremmede treslag som sitkagran og lutzgran finnes i Norge. Myndighetene må bruke kunnskapen til å bekjempe spredning og hindre ny utplanting.

Les mer …


Hva skjer?