image image
For planteinteresserte i Norge Norsk Botanisk Forening er foreningen for planteinteresserte i Norge. Den samler både fagutdannete botanikere, sjøllærte barfotbotanikere og andre med interesse for norsk flora. Read the Full Story
Floravokterne NBF sitt prosjekt for overvåkning av sjeldne planter – kalles Floravokterne. Frivillige rapporterer om tilstanden til forekomster for truete og sårbare plantearter i Norge.   Read the Full Story

Fremmede treslag er en trussel mot framtida

Medlemmer i Norsk Botanisk Forening kartlegger i disse dager hvor fremmede treslag som sitkagran og lutzgran finnes i Norge. Myndighetene må bruke kunnskapen til å bekjempe spredning og hindre ny utplanting.

Les mer …

En million vekster på artsobservasjoner!

RødflangreRødflangre, en av Norges vakre orkideer, ble søndag registrert som vekst nummer en million på artsobservasjoner.

Les mer …

Fremmede arter - vakre, men truende

Fremmede arter regnes på verdens basis som en av de viktigste årsakene til tap av biologisk mangfold. Les vår nye folder om fremmede arter og finn ut hvorfor de utgjør en trussel mot naturmangfoldet.

Les mer …

Bli med på årets Svartelistekonkurranse

Svartelistekonkurransen starter nå! Bli med og vinn et gavekort på 1 500 i naturogfritid.no. Hvert år plantes det store mengder fremmede treslag og andre planter i norsk natur, men omfanget av spredning er ikke fullt ut kjent. Vi trenger å få mer kunnskap om disse artene, for å vurdere spredningsfaren. Bli med på svartelistakonkurransen og bidra med å samle inn kunnskap om spredning av fremmede treslag og svartelista arter.

Les mer …