image image
For planteinteresserte i Norge Norsk Botanisk Forening er foreningen for planteinteresserte i Norge. Den samler både fagutdannete botanikere, sjøllærte barfotbotanikere og andre med interesse for norsk flora. Read the Full Story
Floravokterne NBF sitt prosjekt for overvåkning av sjeldne planter – kalles Floravokterne. Frivillige rapporterer om tilstanden til forekomster for truete og sårbare plantearter i Norge.   Read the Full Story

Sitkadugnad på Stokkøya 1-3 april 2016

Bli med på sitkadugnad for å redde kystlyngheiene på Stokkøya. Sitkagran, et fremmed treslag som sprer seg i åpent kystlandskap og fortrenger de åpne kystlyngheiene. Nå kan du bli med på sitkadugnad og lære mer om hvordan fremmede treslag truer naturmangfoldet. Stokkøya Sjøsenter frister med nydelig mat og overnatting.

Les mer …

Botanisk resa genom ett försommarfagert Jämtland

”Fagert är landet som blev vår lott och arvedel, så firom dess fägring nu..” Så börjar jämtlandssången och 20-23 juni 2016 bjuder vi in till en gemensam nordisk resa i Jämtland. Vi blir guidade av de lokala naturkännarna Staffan Åström och Bengt Petterson till brunkulleängar, kalkkärr, artrika stränder och andra sevärda naturområden. En av dagarna deltar även lavexperten Fredrik Jonsson.

Resan görs i samarbete med Norsk Botanisk Forening och Dansk Botanisk Forening.      

Les mer …

Botanikk og natur-temadager i Nordjylland

Nordisk Kulturlandskabsforbund har inviterer medlemmer i de nordiske botaniske foreningene med på ekskursjon til Nordjylland. 

Les mer …

Bli med på Pøbeljakten

Har du sett disse tre pøbelplantene? Rynkerose, lupiner og sitkagran - ser du en av disse i sommer så legg alle dine funn i den nye artsobservasjoner.no, og vinn den store pøbelprisen! Svartelista skal revideres i 2017, vi trenger derfor mer kunnskap om hvordan fremmede arter sprer seg i norsk natur.

Les mer …


Hva skjer?