image image
For planteinteresserte i Norge Norsk Botanisk Forening er foreningen for planteinteresserte i Norge. Den samler både fagutdannete botanikere, sjøllærte barfotbotanikere og andre med interesse for norsk flora. Read the Full Story
Floravokterne NBF sitt prosjekt for overvåkning av sjeldne planter – kalles Floravokterne. Frivillige rapporterer om tilstanden til forekomster for truete og sårbare plantearter i Norge.   Read the Full Story

Landsmøtet: Buskerud 27-29 mai 2016

Vi gleder oss til Botanisk Forening sitt landsmøte 2016. Landsmøtet er Botanisk Forening sitt øverste og viktigste organ. Det er her organisasjonen bestemmer hva vi skal jobbe med de neste årene, og det er her vi velger hvem som skal sitte i styret i neste toårsperiode. Landsmøtet er en gylden mulighet til å treffe andre botanikkinteresserte fra hele landet, utveksle erfaringer og ideer, og finne inspirasjon.

Les mer …

Sitkadugnad på Stokkøya 1-3 april 2016

Bli med på sitkadugnad for å redde kystlyngheiene på Stokkøya. Sitkagran, et fremmed treslag som sprer seg i åpent kystlandskap og fortrenger de åpne kystlyngheiene. Nå kan du bli med på sitkadugnad og lære mer om hvordan fremmede treslag truer naturmangfoldet. Stokkøya Sjøsenter frister med nydelig mat og overnatting.

Les mer …

Botanisk resa genom ett försommarfagert Jämtland

”Fagert är landet som blev vår lott och arvedel, så firom dess fägring nu..” Så börjar jämtlandssången och 20-23 juni 2016 bjuder vi in till en gemensam nordisk resa i Jämtland. Vi blir guidade av de lokala naturkännarna Staffan Åström och Bengt Petterson till brunkulleängar, kalkkärr, artrika stränder och andra sevärda naturområden. En av dagarna deltar även lavexperten Fredrik Jonsson.

Resan görs i samarbete med Norsk Botanisk Forening och Dansk Botanisk Forening.      

Les mer …

Botanikk og natur-temadager i Nordjylland

Nordisk Kulturlandskabsforbund har inviterer medlemmer i de nordiske botaniske foreningene med på ekskursjon til Nordjylland. 

Les mer …


Hva skjer?