image image
For planteinteresserte i Norge Norsk Botanisk Forening er foreningen for planteinteresserte i Norge. Den samler både fagutdannete botanikere, sjøllærte barfotbotanikere og andre med interesse for norsk flora. Read the Full Story
Floravokterne NBF sitt prosjekt for overvåkning av sjeldne planter – kalles Floravokterne. Frivillige rapporterer om tilstanden til forekomster for truete og sårbare plantearter i Norge.   Read the Full Story

Praktisk kurs i kartlegging og artsobservasjoner

Ønsker du å lære mer om kartlegging, artsobservasjoner og floravokteri?
Bli med på Botanisk Forening sitt heldagskurs i florakartlegging og floravokteri 10. mai i Ytre Hvaler nasjonalpark (Østfold), og opplev den unike floraen som Hvaler har å by på.

Les mer …

Kartlegg det botaniske mangfoldet i sommer

kartlegg

Vi ønsker å bidra til økt kartlegging av arter. Derfor lyser SABIMA nå ut midler som skal gå til botaniske kartleggingsaktiviteter blant medlemmer i Norsk Botanisk Forening.   

SABIMA og NBF håper at disse midlene skal utgjøre en forskjell, og ønsker å stimulere til kartlegging som ikke ellers ville ha blitt gjennomført.

Les mer …

Funn nummer ti millioner var fjelltvare

Fjelltvare. Foto: Anders LundbergFjelltvare. Foto: Anders LundbergFunn nummer ti milloner har tikket inn i artobservasjoner.no. Det var mosen fjelltvare (Marchantia polymorpha ssp. montivaganssom gikk av med seieren og Henrik Weibull er rapportøren.

Vi gratulerer!

Les mer på Artsobservasjoner.no

Fremmede treslag en trussel mot norsk natur - Kartleggingsdugnad

Hvert år plantes det store mengder fremmede treslag i norsk natur, men omfanget av spredning er ikke fullt ut kjent. Vi inviterer alle til å bli med på kartleggingsdugnad og bidra med å samle inn kunnskap om spredning av fremmede treslag.

Les mer …